Приказ от 07.07.2003 № 103 О порядке оплаты работ, которые финансируются за счет государственного бюджета

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

            07.07.2003 N 103


      Про порядок оплати робіт, які фінансуються
         за рахунок державного бюджету


   З метою посилення контролю за цільовим використанням коштів
на оплату робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету,
Н А К А З У Ю:

   1. Встановити такий порядок оформлення документів на оплату
робіт:
   начальникам управлінь-замовникам  забезпечувати  підготовку
проектів договорів на виконання робіт згідно з переліками, що
затверджуються наказами по Комітету;
   договори на виконання робіт, кошториси, акти виконаних робіт
візуються  керівниками  управлінь  відділів)  - замовниками,
Управлінням  науково-технічної  політики  у   будівництві,
Фінансово-економічним управлінням та підписуються заступниками
Голови Держбуду за належністю питань;
   до договору обов'язково додається:
   - калькуляція кошторисної вартості  на  проектні  роботи
відповідно до Методичних рекомендацій про формування собівартості
проектних робіт з урахуванням  вимог  положень  (стандартів)
бухгалтерського  обліку,  затверджених  наказом  Держбуду від
06.03.2002 р. N 47 (додаток N 1), а для
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. N 830
 (додаток N 2);
   - календарний план;
   - протокол договірної ціни.

   2. Фінансово-економічному управлінню розрахунки за виконані
роботи проводити відповідно до затвердженого Головою Держбуду
переліку робіт на основі акта виконаних робіт і анотації на ці
роботи.
   При кінцевому розрахунку за договором додавати акт (накладну)
прийому-передачі продукції, звіт про виконання кошторису витрат
(додаток N 3).

   3. Останній термін подання  актів  виконаних  робіт  до
фінансово-економічного управління - 15 грудня поточного року.

   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
Фінансово-економічне управління (Т.Щавінська).

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток N 1
                   до наказу
                   07.07.2003 N 103

                   ПОГОДЖЕНО:
                   Перший заступник
                   Голови Держбуду України
                   А.Беркута

 ________________________________________
 назва проектно-вишукувальної організації


              КАЛЬКУЛЯЦІЯ
            кошторисної вартості

   _____________________________________________________________
             (назва роботи)

   Підстава для проведення роботи ______________________________
   Джерело фінансування ________________________________________
   Замовник ____________________________________________________
   Термін виконання роботи: початок ________ закінчення ________

N п/п Статті витрат Усього на весь період (тис. грн.) Усього на поточний рік (тис. грн.)
1. Витрати на оплату праці    
2. Відрахування на соціальні заходи    
3. Матеріали    
4. Витрати на службові відрядження    
5. Спецпридбання для проектних, експериментальних робіт    
6. Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації    
7. Прямі витрати на зовнішній і внутрішній транспорт під час виконання вишукувальних робіт    
8. Інші прямі витрати    
9. Загальновиробничі витрати, в тому числі: змінні загальновиробничі витрати; постійні розподілені загальновиробничі витрати    
10. Виробнича собівартість    
11. Адміністративні витрати    
12. Витрати на збут    
13. Інші операційні витрати    
Податок на додану вартість    
Єдиний податок    
Кошторисна вартість    

 Керівник організації
 Керівник планово-виробничого відділу
 Головний бухгалтер
 Керівник НДДКР

 М.П.


                   Додаток N 2
                   до наказу
                   07.07.2003 N 103

                   ПОГОДЖЕНО:
                   Перший заступник
                   Голови Держбуду України
                   А.Беркута


              КАЛЬКУЛЯЦІЯ
            кошторисної вартості


   НДДКР _______________________________________________________
               (назва)
__________________________________________________________________
        (код і номер державної реєстрації)

   Підстава для проведення роботи ______________________________
   Джерело фінансування ________________________________________
   Замовник ____________________________________________________
   Термін виконання роботи: початок ________ закінчення ________

N п/п Статті витрат Усього на весь період (тис. грн.) Усього на поточний рік (тис. грн.)
1. Витрати на оплату праці    
2. Відрахування на соціальні заходи    
3. Матеріали    
4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей    
5. Витрати на службові відрядження    
6. Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт    
7. Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації    
8. Інші витрати    
9. Накладні витрати    
  Усього    

 Керівник організації
 Керівник планово-виробничого відділу
 Головний бухгалтер
 Керівник НДДКР

 М.П.


                   Додаток N 3
                   до наказу
                   07.07.2003 N 103

                   ПОГОДЖЕНО:
                   Перший заступник
                   Голови Держбуду України
                   А.Беркута

 ________________________________________
 назва проектно-вишукувальної організації


              КАЛЬКУЛЯЦІЯ
            кошторисної вартості

   _____________________________________________________________
             (назва роботи)

   Підстава для проведення роботи ______________________________
   Джерело фінансування ________________________________________
   Замовник ____________________________________________________
   Термін виконання роботи: початок ________ закінчення ________

N п/п Статті витрат Усього на весь період (тис. грн.) Усього на поточний рік (тис. грн.)
1. Витрати на оплату праці    
2. Відрахування на соціальні заходи    
3. Матеріали    
4. Витрати на службові відрядження    
5. Спецпридбання для проектних, експериментальних робіт    
6. Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи, організації    
7. Прямі витрати на зовнішній і внутрішній транспорт під час виконання вишукувальних робіт    
8. Інші прямі витрати    
9. Загальновиробничі витрати, в тому числі: змінні загальновиробничі витрати; постійні розподілені загальновиробничі витрати    
10. Виробнича собівартість    
11. Адміністративні витрати    
12. Витрати на збут    
13. Інші операційні витрати    
Податок на додану вартість    
Єдиний податок    
Кошторисна вартість    

 Керівник організації
 Головний бухгалтер
 Керівник НДДКР

 М.П.


                   Додаток N 4
                   до наказу
                   07.07.2003 N 103

                   ПОГОДЖЕНО:
                   Перший заступник
                   Голови Держбуду України
                   А.Беркута


              КАЛЬКУЛЯЦІЯ
            кошторисної вартості


   НДДКР _______________________________________________________
               (назва)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (код і номер державної реєстрації)

   Підстава для проведення роботи ______________________________
   Джерело фінансування ________________________________________
   Замовник ____________________________________________________
   Термін виконання роботи: початок __________ закінчення ______

N п/п Статті витрат Усього на весь період (тис. грн.)
1. Витрати на оплату праці  
2. Відрахування на соціальні заходи  
3. Матеріали  
4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей  
5. Витрати на службові відрядження  
6. Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт  
7. Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації  
8. Накладні витрати  
  Усього  

 Керівник організації
 Керівник планово-виробничого відділу
 Головний бухгалтер
 Керівник НДДКР

 М.П.

БУДСТАНДАРТ Online