Приказ от 03.12.2002 № 89 Относительно проведения государственной аттестации научных учреждений

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             03.12.2002 N 89
 
 
        Щодо проведення державної атестації
             наукових установ
 
    Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
       комітету України з будівництва та архітектури
     N 36 від 09.04.2003,
     N 71 від 03.06.2003
     N 124 від 30.07.2003 )
 
 
 
   З метою  забезпечення  проведення  державної  атестації
науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій згідно
з  Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
 та відповідно до "Положення про державну атестацію
науково-дослідних  (науково-технічних)  установ", затвердженого
постановою   Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469
, Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити експертну комісію Держбуду України з проведення
експертизи науковово-технічних установ і організацій у сферах
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування у складі згідно з додатком.
 
   2. Голові комісії організувати роботу з проведення експертизи
відповідно  до законодавчих і нормативно-методичних актів та
забезпечити подання її результатів на розгляд колегії Держбуду
України.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 
                   Додаток
                   до наказу
                   03.12.2002 N 89
 
 
            ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
      Державного комітету України з будівництва та
    архітектури з проведення атестації науково-дослідних
      (науково-технічних) установ і організацій
 
 
Голова комісії
Заступник Голови Комітету з
науково-технічної політики              (за посадою)
 
 
Секретар комісії
Начальник відділу Управління науково-технічної
політики у будівництві                 Баглай В.А.
 
             Члени комісії
 
Барзилович     Виконуючий обов'язки начальника Управління 
Дмитро       науково-технічної політики у будівництві,
Владиславович    заступника голови комісії
 
Божко В.М.     Голова правління ВАТ "Київпромелектропроект"
          корпорації "Укрмонтажспецбуд"
 
Бондарь       Заступник     директора   Державного
Юрій Олександрович науково-дослідного і проектного інституту
          містобудування
 
Вахліс М.Ф.     Головний інженер ЗАТ "Укргідроспецбудпроект"
          корпорації "Укрмонтажспецбуд"
 
Гордєєв В.М.    Перший заступник голови правління ВАТ
          "Український науково-дослідний і проектний
          інститут сталевих конструкцій
          ім. В.М.Шимановського" корпорації
          "Укрмонтажспецбуд"
 
Городецький О.С.  Заступник директора з наукових питань
          Державного науково-дослідного інституту
          автоматизованих систем у будівництві
 
Граужис О.О.    Головний архітектор Українського
          спеціального науково-реставраційного
          проектного інституту "Укрпроектреставрація"
 
Заблоцький Є.Й.   Заступник директора з наукової роботи
          Науково-дослідного інституту будівельного
          виробництва
 
Земляний Ю.Л.    Начальник технічного відділу ВАТ "Інститут
          Дніпродіпротранс" Української державної
          корпорації по транспортному будівництву
          корпорації "Укртрансбуд"
 
Іванчик       Головний інженер  Державного  проектного 
Сергій Леонтійович інституту "Укрметротунельпроект" корпорації
          "Укрметротунельбуд"
 
Ковальський Л.М.  Заступник директора з наукової роботи
          ВАТ "КиївЗНДІЕП"
 
Ковтун В.В.     Начальник виробничо-технічного управління
          корпорації "Укрбуд"
 
Криштоп Т.В.    Заступник директора з наукової роботи
          Українського державного науково-дослідного
          і проектного інституту цивільного сільського
          будівництва
 
Литвинова      Заступник  начальника  Управління цінової
Тетяна Михайлівна  політики, експертизи та контролю  вартості
          у будівництві
 
Макухін О.В.    Заступник начальника Управління містобудівної
          політики Держбуду України
 
Мардер А.П.     Заступник директора з наукової роботи
          Державного науково-дослідного інституту теорії
          та історії архітектури і містобудування
 
Нечепорчук А.А.   Начальник відділу Управління
          архітектурно-конструктивних та інженерних
          систем будинків і споруд
          житлово-цивільного призначення
          Держбуду України
 
Одрінська В.О.   Начальник Управління інновацій,
          координації науково-технічної політики та
          енергозбереження Української державної
          корпорації промисловості будівельних
          матеріалів "УКРБУДМАТЕРІАЛИ"
 
Палеха Ю.М.     Керівник базового центру географічних
          інформаційних систем Українського
          державного науково-дослідного інституту
          проектування міст "ДІПРОМІСТО"
 
Проценко К.І.    Віце-президент Академії будівництва
          України
 
Сарнацький Ю.А   Заступник начальника Укрінвестекспертизи
 
Седак        Головний спеціаліст Управління 
Наталія Вікторівна реставрації та реконструкції 
          історичної забудови       
          
Симонович В.Є.   Головний інженер інституту "Донецький
          ПромбудНДІпроект"
 
Слюсаренко     Заступник директора з наукової роботи 
Юрій Степанович   НДІ будівельних конструкцій
 
Червяков Ю.М.    Заступник директора з наукової роботи
          Науково-дослідного інституту будівельних
          матеріалів та виробів
 
Шевчук К.І.     Заступник начальника Управління економіки
          та стратегії розвитку будівельного
          комплексу Держбуду України
 
Єжов        віце-президента Української академії 
Валентин Іванович  архітектури
 
 Начальник Управління Науково-технічної
 політики у будівництві                  А.Григор
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з будівництва та архітектури N 36
від 09.04.2003, N 71 від 03.06.2003, N 124
 від 30.07.2003 )
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 12/2002