Решение от 11.07.2003 № 59 О проекте постановления Кабинета Министров Украины О порядке проведения профессиональной аттестации специалистов, которые принимают участие в создании объектов архитектуры

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             11.07.2003 N 59
 
 
     Про проект постанови Кабінету Міністрів України
     "Про порядок проведення професійної атестації
     фахівців, які беруть участь у створенні об'єктів
              архітектури"
 
 
   Розглянувши проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть
участь у створенні об'єктів архітектури", науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Доручити заступнику Голови Комітету В.Гречку та начальнику
Відділу  ліцензування  та  атестації  будівельної  діяльності
В.Лісничуку до вересня поточного року:
   - визначити  механізм  запровадження  Порядку  проведення
професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні
об'єктів архітектури;
   - підготувати перелік посад, які підлягають атестації у
містобудівній,  архітектурній  та  будівельній  діяльності, з
урахуванням рівня освіти та стажу роботи фахівців;
   - відпрацювати  відповідні  позиції  порядку  проведення
професійної атестації з  Управлінням  містобудівної  політики
А.Економов)  та Управлінням економіки та стратегії розвитку
будівельного комплексу (Т.Шарапова);
   - підготувати схеми, таблиці та іншу необхідну інформацію з
використанням технічних засобів демонстрації матеріалу для подання
на науково-технічну раду;
   - опрацювати  Порядок  проведення  професійної  атестації
фахівців, які беруть участь у створенні об'єктів архітектури з
Міносвіти.
 
   2. Доручити першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті та
начальнику Управління економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу Т.Шараповій підготувати перелік посад, які пропонується
атестувати у будівництві.
 
   3. Доручити заступнику Голови Комітету  В.Присяжнюку  та
начальнику Управління містобудівної політики А.Економову разом з
Національною спілкою архітекторів України (Ю.Худяков) підготувати
перелік посад, які пропонується атестувати у сфері містобудування
та архітектури.
 
   4. Розглянути доопрацьований  проект  постанови  Кабінету
Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації
фахівців, які беруть участь у створенні об'єктів архітектури" на
науково-технічній раді у вересні поточного року.
 
 Заступник голови НТР                  А.Беркута
 

БУДСТАНДАРТ Online