Приказ от 08.07.2003 № 314 Об утверждении Порядка выдачи разрешений на размещение, строительство, реконструкцию и функционирование объектов сервиса и специальных конструкций на землях дорожного хозяйства вдол...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            08.07.2003 N 314

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2003 р.
                   за N 794/8115


       Про затвердження Порядку видачі дозволів
      на розміщення, будівництво, реконструкцію
    та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних
     конструкцій на землях дорожнього господарства
    вздовж автомобільних доріг загального користування


   З метою  впорядкування  розташування об'єктів сервісу та
спеціальних конструкцій на автомобільних  дорогах  загального
користування, проведення єдиної комплексної політики з підвищення
якості і кількості послуг учасникам дорожнього руху та підвищення
рівня безпеки руху в зоні дії цих об'єктів Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Порядок  видачі  дозволів  на розміщення,
будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та
спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж
автомобільних доріг загального користування додається).

   2. Управлінню науково-технічної політики (Прусенко Є.Д.) у
десятиденний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування.

   3. Управлінню автомобільних доріг (Сухоносов О.В.) у тижневий
термін після тиражування довести цей наказ керівникам Служб
автомобільних доріг в АР Крим, областях та в м. Севастополі.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Укравтодору Гнатенка Г.Ф.

   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Української
державної корпорації по будівництву,  ремонту  та  утриманню
автомобільних доріг "Укравтодор" від 10.03.2000 N 33
"Про затвердження Порядку видачі дозволів та  погоджень  на
розміщення  і  будівництво  об'єктів  сервісу,  будівель
побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних
дорогах загального користування", зареєстрований Міністерством
юстиції України 06.04.2000 за N 212/4433.

 Голова                        В.Ф.Демішкан


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної Служби
                   автомобільних доріг України
                   "Укравтодор"
                   08.07.2003 N 314

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2003 р.
                   за N 794/8115


               ПОРЯДОК
      видачі дозволів на розміщення, будівництво,
       реконструкцію та функціонування об'єктів
      сервісу та спеціальних конструкцій на землях
      дорожнього господарства вздовж автомобільних
         доріг загального користування


           1. Загальні положення

   1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   землі дорожнього господарства - землі під проїзною частиною,
узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами,
кюветами,  мостами,  тунелями,  транспортними  розв'язками,
водопропускними спорудами, підпірними стінками і розташованими в
межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а
також землі, що лежать за межами смуг відведення, якщо на них
розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних
доріг;
   землекористувачі земель  дорожнього господарства - Служби
автомобільних доріг в АР Крим, областях та в м. Севастополі
(далі - Служби);
   дорожньо-експлуатаційні організації - дочірні підприємства
державної акціонерної  компанії  "Автомобільні дороги України"
(далі - ДАК "Автомобільні дороги України"), які здійснюють ремонт
і утримання дорожніх об'єктів (крім залізничних переїздів), які
перебувають у загальнодержавній власності;
   заява (клопотання) - звернення юридичної або фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності із проханням про сприяння
реалізації закріплених Конституцією  та чинним
законодавством їх прав та інтересів;
   об'єкти сервісу  -  станції  та  пункти  технічного
обслуговування, пункти миття автомобілів,  засоби  технічного
обслуговування  (оглядові  естакади та ін.), автозаправні та
газозаправні  станції,  придорожні  ринки,  пункти  торгівлі,
харчування (споруди побутово-торговельного призначення), у т.ч.
влаштовані за допомогою встановлення малих архітектурних форм,
стоянки автомобілів (стоянки та майданчики для короткочасної
зупинки, майданчики для відпочинку, охоронювані стоянки)  та
оглядові площадки, готелі, мотелі, кемпінги;
   власник об'єкта - суб'єкт підприємницької діяльності, який на
свій розсуд може володіти, користуватися, розпоряджатися належним
йому майном;
   місце розміщення об'єкта - визначений майданчик, на якому
розміщується об'єкт сервісу або рекламоносії;
   під'їзд до  об'єкта - спеціально побудована автомобільна
дорога для в'їзду (виїзду) на територію об'єкта сервісу;
   паспорт прив'язки об'єкта - план ділянки дороги в масштабі
1:500 (або детальна схема з зазначенням категорії дороги, ширини
смуги відведення) на відстані 200 м в обидва боки від місця
розміщення  об'єкта  з  прив'язкою  перехрещень,  примикань,
транспортних і штучних споруд, дорожніх знаків та розмітки,
напрямних пристроїв та огородження, а також існуючих об'єктів
сервісу та спеціальних конструкцій;
   мала архітектурна форма  для  здійснення  підприємницької
діяльності - невелика споруда торговельно-побутового призначення
площею до 30 кв. м (у т.ч. пересувна) та висотою до 4 м, яка
виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово
без улаштування фундаментів;
   зовнішня реклама - будь-яка спеціальна інформація про осіб чи
продукцію,  яка  розповсюджується  з  метою  прямого  чи
опосередкованого одержання прибутку засобами зовнішньої реклами,
що розміщуються на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних
конструкціях - установках, щитах, екранах тощо, розташованих
просто неба, на фасадах будинків та споруд; опорах вуличного
освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг, елементах
вуличного обладнання та будівлях;
   розповсюджувач зовнішньої  реклами - особа, яка здійснює
розміщення зовнішньої реклами;
   рекламоносії - будь-які матеріальні носії інформації, які
містять візуальне зображення реклами;
   спеціальні конструкції - конструкції, що використовуються для
розміщення рекламоносіїв або технічних пристроїв тощо.

   1.2 Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Земельного
кодексу,  Законів  України "Про дорожній рух"
, "Про транспорт" , "Про  рекламу"
, "Про власність" , "Про звернення
громадян", "Про основи містобудування",
Указу Президента України від 19.01.2002 N 50/2002
"Питання Державної служби автомобільних доріг України", постанов
Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 "Про
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та
охорони" (із змінами і доповненнями  від  09.03.95  (N  168
, від 15.02.99 (N 193, від 24.12.2001
(N 1714, від 12.04.2002 (N 523 )
(далі - Єдині правила), від 06.04.98 N 455 "Про
класифікацію автомобільних доріг загального  користування  та
перелік  автомобільних  доріг України загального користування
державного значення" (із змінами і доповненнями від 28.02.2001
(N 185 ), від 18.08.94 N 567 "Про
заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і міжнародних
перевезень автомобільним транспортом" (із змінами і доповненнями
від 09.03.95 ( N 168 ), від 23.09.98 N  1511
  "Про  затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами" (із змінами і доповненнями від  16.11.98
(N 1811, від 28.12.1998 (N 2089), від
22.01.96 N 115 "Про затвердження правил зберігання
транспортних засобів на автостоянках", ДСТУ 3587-97 "Безпека
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці  та  залізничні
переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану", ДБН В.2.3-4-2000
"Споруди  транспорту.  Автомобільні  дороги",  ДБН  360-92360-92**
"Містобудування.  Планування  і забудова міських і сільських
поселень", ДБН А.3.1-3-94 "Управління, організація
і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення", ГСТУ 218-03450778.092-2002 "Безпека
дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування.
Проект (схема) організації дорожнього руху на  автомобільній
дорозі", Типових правил розміщення малих архітектурних форм для
здійснення підприємницької  діяльності,  затверджених  наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 13.10.2000 N 227  і зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 755/4976, та інших
нормативних актів.

   1.3. Вимоги цього Порядку поширюються на об'єкти (в т.ч.
під'їзди до них), розташовані повністю чи частково на землях
дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального
користування.

   1.4. Порядок установлює засади взаємовідносин між Службами
автомобільних доріг в АР Крим, областях та в м. Севастополі,
власником доріг та суб'єктами підприємницької діяльності, які
користуються землями дорожнього господарства, у тому числі питання
експертного обстеження місця розташування об'єкта, підготовки
матеріалів для видачі технічних умов, дозволів, ордерів на право
виконання робіт, та здійснення контролю за виконанням технічних
умов на розміщення, за використанням ділянок на землях дорожнього
господарства суб'єктами підприємницької діяльності.

   1.5. Надання  у тимчасове користування земельних ділянок
уздовж автомобільних доріг загального користування здійснюється
відповідно до чинного законодавства.

   1.6. Місце  розташування  об'єкта  може  бути попередньо
визначене власником дороги при наявності акта про право постійного
користування землею або за рішенням органів виконавчої влади з
урахуванням програм розвитку доріг, програм забезпечення безпеки
дорожнього руху та екологічної безпеки.

   1.7. При проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів
сервісу, спеціальних конструкцій мають бути виконані заходи,
передбачені цим Порядком, технічними умовами і, в разі потреби,
додатковими експертними висновками щодо забезпечення  безпеки
дорожнього руху, надійності конструкцій та охорони довкілля.

   1.8. Розробка проектно-кошторисної документації (далі - ПКД)
на будівництво та облаштування об'єктів сервісу, спеціальних
конструкцій має виконуватись на контрактній основі спеціалізованою
проектною організацією, яка має відповідну ліцензію. Для виконання
дорожньо-будівельних  робіт залучаються спеціалізовані дорожні
організації, які мають відповідну ліцензію.

   1.9. При розробці проектів і схем організації дорожнього
руху, у відповідності до ГСТУ 218-03450778.092-2002, на ділянках
доріг, де розміщені об'єкти, слід передбачати весь комплекс
заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту,
пішоходів, інших користувачів.

   1.10. Власник об'єкта сервісу не має права змінювати напрям
своєї діяльності, зазначеної в дозволі. Він несе відповідальність
за технічний стан частини  автомобільної  дороги  (якщо  це
передбачено договором з філією ДАК "Автомобільні дороги України"),
з'їздів, під'їздів та проїздів на самому об'єкті.

   1.11. У разі зміни напрямку діяльності об'єкта  сервісу
(повної або часткової) власник дороги видає новий дозвіл і
технічні умови з урахуванням специфіки функціонування об'єкта.

     2. Погодження та видача дозволів на розміщення
      і будівництво об'єктів сервісу, спеціальних
     конструкцій на землях дорожнього господарства
    вздовж автомобільних доріг загального користування

   2.1. Видають дозволи на розміщення і будівництво об'єктів
сервісу (додатки 1, 2), здійснюють погодження місця встановлення
спеціальної конструкції у дозволі на розміщення зовнішньої реклами
(додаток 3), реєструють і скасовують їх Служби автомобільних доріг
в АР Крим, областях та в м. Севастополі.
   Рішення про розміщення об'єктів сервісу на землях дорожнього
господарства вздовж магістральних, регіональних, територіальних
автомобільних доріг підлягають узгодженню з Державною службою
автомобільних доріг України. На решті доріг рішення приймають
Служби автомобільних  доріг  в  АР  Крим,  областях  та  в
м. Севастополі.

   2.2. Для одержання дозволу на розміщення конкретного об'єкта
сервісу, крім спеціальних конструкцій на  землях  дорожнього
господарства, у т.ч. у межах смуги відведення автомобільних доріг,
суб'єкт підприємницької діяльності надає Службі:
   - заяву встановленої форми (додаток 4);
   - копію свідоцтва про державну реєстрацію  заявника  як
суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
   - для юридичних осіб-нерезидентів подається документ, що
засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із
торговельного, банківського або судового реєстру тощо);
   - паспорт прив'язки об'єкта сервісу.

   2.3. Для отримання дозволу на розміщення пересувної малої
архітектурної форми суб'єкту підприємницької діяльності необхідно
подати до Служби такі документи:
   - заяву за формою (додаток 5), у якій зазначаються бажане
місце  та  термін  розміщення,  функціональне  призначення і
характеристика об'єкта;
   - копію  свідоцтва  про державну реєстрацію заявника як
суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
   - для юридичних осіб-нерезидентів подається документ, що
засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із
торговельного, банківського або судового реєстру тощо);
   - паспорт прив'язки об'єкта.

   2.4. Для отримання погодження місця встановлення спеціальної
конструкції у дозволі на розміщення зовнішньої реклами вздовж
автомобільних доріг розповсюджувач зовнішньої  реклами  надає
Службі:
   - заяву встановленої форми (додаток 6);
   - ескіз з конструктивним рішенням спецконструкції.

   2.5. Служба:
   - після   отримання   заяви  (клопотання)  разом  з
Державтоінспекцією МВС України (далі - ДАІ МВС України) забезпечує
обстеження ділянки автомобільної дороги і визначає можливість
розміщення об'єкта сервісу на даній ділянці у відповідності до
вимог розділу 4 цього Порядку;
   - у 5-денний термін приймає попереднє рішення про можливість
або неможливість розміщення, будівництва і реконструкції об'єкта
сервісу;
   - надсилає Укравтодору звернення про узгодження прийнятого
попереднього рішення щодо можливості розміщення об'єкта сервісу
або під'їздів до нього на землях дорожнього господарства вздовж
магістральних, регіональних, територіальних автомобільних доріг.
До  звернення додаються паспорт прив'язки об'єкта сервісу з
ескізним напрацюванням щодо розміщення споруд, в'їздів до об'єкта
та виїздів з нього та попередні позитивні висновки ДАІ МВС
України;
   - після отримання погодження Укравтодору,  за  наявності
технічних умов ДАІ МВС України, - в 10-денний термін надає
заявникові дозвіл та технічні умови (додаток 7) на розміщення і
будівництво об'єкта сервісу на землях дорожнього господарства
вздовж магістральних, регіональних, територіальних автомобільних
доріг;
   - надає заявникові, без погодження з Укравтодором, дозвіл та
технічні умови на розміщення і будівництво об'єкта сервісу на
землях дорожнього господарства вздовж районних автомобільних доріг
у 15-дений термін після прийняття Службою та ДАІ МВС України
позитивного рішення про можливість розташування об'єкта;
   - розглядає і погоджує місця встановлення спецконструкцій
вздовж районних автомобільних доріг - у межах смуг відведення,
зазначає  умови  щодо порядку виконання робіт з улаштування
спецконструкції, її експлуатаційного утримання,  терміну  дії
погодження (при необхідності);
   - здійснює  попередній  розгляд  місця   встановлення
спецконструкцій в межах смуг відведення вздовж магістральних,
регіональних, територіальних автомобільних доріг та при наявності
позитивних попередніх висновків ДАІ МВС України надає Укравтодору
звернення з приводу прийняття остаточного рішення щодо можливості
такого  розміщення. Для забезпечення розгляду звернень Служб
автомобільних доріг та прийняття рішень щодо можливості розміщення
спецконструкцій в межах смуг відводу магістральних, регіональних,
територіальних автомобільних доріг до Укравтодору подаються такі
матеріали: два примірники відповідним чином заповненого дозволу за
формою  (додаток  3);  ескіз  з  конструктивним  рішенням
спецконструкції; паспорт прив'язки спецконструкції з позначенням
виду робіт, у тому числі з відображенням питань, визначених
Єдиними правилами та ДСТУ 3587-97;
   - видає тимчасові (на місяць, сезон) дозволи (додаток 2) на
розміщення пересувної малої архітектурної форми, яка може бути
розміщена лише у спеціально обладнаних місцях  для  стоянки
транспортних засобів і місцях відпочинку учасників дорожнього
руху. Тимчасовий дозвіл підлягає узгодженню з ДАІ МВС України та
реєстрації в Службі.

   2.6. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
або уповноважений нею орган, що належить до сфери її управління:
   - розглядає надані матеріали та приймає остаточне рішення
щодо можливості розміщення і будівництва об'єктів сервісу на
землях дорожнього господарства вздовж магістральних, регіональних,
територіальних автомобільних доріг;
   - інформує Службу, яка направила звернення, про остаточне
рішення щодо видачі дозволу на  розміщення,  будівництво  і
реконструкцію об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства
вздовж магістральних, регіональних, територіальних автомобільних
доріг;
   - погоджує місце встановлення спецконструкції у дозволі на
розміщення  зовнішньої  реклами  в  межах  смуг  відведення
магістральних, регіональних, територіальних автомобільних доріг;
   - у разі відмови в розміщенні об'єктів сервісу на землях
дорожнього господарства  вздовж  магістральних,  регіональних,
територіальних автомобільних доріг надсилає Службі та заявнику
мотивоване повідомлення.

   2.7. Дозвіл на розміщення об'єкта на землях  дорожнього
господарства вздовж магістральних, регіональних, територіальних
автомобільних доріг загального користування узгоджується з ДАІ МВС
України.

   2.8. Причинами відмови у видачі дозволу можуть бути:
   - попереднє визначення даної ділянки дороги для  іншого
об'єкта або споруди;
   - віднесення ділянки дороги до аварійно-небезпечної або місця
чи ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод;
   - невідповідність місця розташування об'єкта  нормативним
вимогам;
   - перспектива реконструкції автодороги, яка тягне за собою
демонтаж існуючих споруд та подорожчання об'єкта реконструкції;
   - мотивовані висновки ДАІ МВС України.

   2.9. Відмова у видачі дозволу на розміщення об'єкта може бути
оскаржена заявником відповідно до законодавства.

   2.10. За взаємною згодою сторін може бути визначено інше
місце розміщення об'єкта сервісу.

   2.11. У технічних умовах на розміщення, реконструкцію і
будівництво об'єктів сервісу повинні міститься з посиланням на
норми, правила та стандарти вимоги щодо:
   - проектування, у тому числі питання відведення земельної
ділянки, визначення розмірів земельної  ділянки,  стадійності
будівництва об'єкта та інше;
   - будівництва;
   - облаштування об'єктів;
   - експлуатації;
   - терміну дії технічних умов (технічні умови дійсні протягом
не більше року з моменту їх видачі);
   - рекомендації і роз'яснення.

   2.12. Без технічних умов може бути виданий тимчасовий (на
місяць, сезон) дозвіл (додаток 2) на розміщення пересувної малої
архітектурної форми на землях дорожнього господарства вздовж
автомобільних доріг державного значення.

   2.13. Технічні умови можуть бути анульовані або переоформлені
в разі закінчення терміну їх дії, початку на ділянці дороги робіт
з реконструкції та капітального ремонту або в інших випадках за
обґрунтованим рішенням Служби, ДАІ МВС України. Про неможливість
розміщення об'єкта в обумовленому раніше місці власник об'єкта має
бути попереджений не менш як за 15 календарних днів до початку
будівельних робіт.

   2.14. Узгоджений дозвіл  на  розміщення  об'єкта  вздовж
магістральних, регіональних, територіальних автомобільних доріг
дає заявникові право на виконання  вишукувальних  робіт  та
проектування об'єкта у відповідності до технічних умов Служби та
ДАІ МВС України. Дозвіл та технічні умови  реєструються  у
спеціальному журналі Служби.

     3. Узгодження проектно-кошторисної документації
    та видача ордерів на право виконання робіт у межах
         земель дорожнього господарства

   3.1. Суб'єкт  підприємницької  діяльності  для узгодження
проектнокошторисної документації на будівництво, реконструкцію
об'єкта сервісу надає до Служби розроблену документацію, копії
дозволу на розміщення об'єкта сервісу, технічних умов Служби та
ДАІ МВС України.

   3.2. Служба автомобільних доріг:
   - здійснює попередній розгляд проектів на реконструкцію і
будівництво об'єктів сервісу вздовж магістральних, регіональних,
територіальних автомобільних доріг і повідомляє Укравтодор про
можливість узгодження проекту. В разі мотивованої відмови інформує
заявника про невідповідність  проекту  технічним  умовам  та
необхідність внесення відповідних змін та доповнень;
   - розглядає і узгоджує проекти на розміщення і будівництво
об'єктів сервісу вздовж районних доріг.

   3.3. Державна служба автомобільних доріг України:
   - узгоджує проекти на будівництво і реконструкцію об'єктів
сервісу  вздовж  магістральних,  регіональних,  територіальних
автомобільних доріг.

   3.4. Після узгодження Державною службою автомобільних доріг
України та ДАІ МВС України проектно-кошторисної документації на
будівництво об'єкта  та  укладання  договору  з  будівельною
організацією, яка має ліцензію на виконання дорожньо-будівельних
робіт, власнику майбутнього об'єкта видається ордер на право
виконання  робіт  (далі - ордер) у межах земель дорожнього
господарства (додаток 8). Ордер реєструється у  спеціальному
журналі Служби.

   3.5. У  разі  порушення  вимог  ордера,  Службою  (або
уповноваженим нею органом) та ДАІ МВС України  дія  ордера
припиняється або скасовується. Запис про рішення та причини
припинення або анулювання дії ордера, а також  записи  про
поновлення  його  дії  заносяться  до  ордера  за підписами
уповноважених осіб. Анульований ордер підлягає вилученню Службою
або уповноваженим нею органом. Дозвіл на розміщення об'єкта
залишається в силі.

   3.6. До закінчення робіт і здавання об'єктів в експлуатацію
власник об'єкта укладає з дорожньо-експлуатаційною організацією
договір про утримання спеціальних конструкції або договір про
відшкодування додаткових витрат на ремонт і утримання ділянки
дороги, вздовж якої розташовано об'єкт.

   3.7. Об'єкти  сервісу, які реконструйовано та побудовано
вздовж автомобільних доріг загального користування, повинні бути
прийняти  в  експлуатацію  Державною  технічною  комісією  у
відповідності до вимог ДБН А.3.1-3-94 "Управління, організація і
технологія.  Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення", чинних норм та правил. До Державної
технічної комісії повинні обов'язково входити представники Служби
або уповноваженого нею органу та ДАІ МВС України. Експлуатація
об'єкта  сервісу  до  прийняття Державною технічною комісією
забороняється.

   3.8. Питання  відповідності  розміщення  спецконструкцій
перевіряється представниками Служби або уповноваженого нею органу
та ДАІ МВС України. При невідповідності розміщення спецконструкцій
вимогам узгодженого проекту (або схеми) рекламоносії підлягають
демонтажу (ліквідації) їх власниками, дорожньо-експлуатаційними
організаціями або ДАІ МВС України. Витрати, пов'язані з демонтажем
спецконструкції, несуть власники спецконструкції.

   3.9. Представники Служби та ДАІ МВС України зобов'язані
контролювати  умови  забезпечення безпеки дорожнього руху та
додержання суб'єктом  підприємницької  діяльності  визначеного
порядку утримання, експлуатації та напрямку діяльності об'єктів,
розміщених на ділянках уздовж автомобільних доріг загального
користування.

   3.10. Якщо діяльність об'єкта стає загрозою для безпеки
дорожнього руху або порушує екологічні вимоги, то експлуатація
об'єкта має бути негайно припинена Службою або ДАІ МВС України.

         4. Основні вимоги до розміщення
         та оснащення об'єктів сервісу

   4.1. При визначенні  можливості  розміщення  об'єкта  на
конкретній  ділянці  автомобільної дороги під час обстеження
необхідно встановити:
   забезпеченість видимості у плані, профілі та бічної;
   наявність та характеристики комунікацій;
   наявність аварійно-небезпечних ділянок, місць концентрації
ДТП;
   можливість забезпечення  водовідведення  та, при потребі,
очищення стічних вод;
   забезпечення безпеки дорожнього руху;
   параметри поперечних та поздовжніх ухилів;
   розташування зелених насаджень;
   стан покриття проїзної частини;
   забезпечення збереження довкілля.

   4.2. При розробці ПКД на будівництво, реконструкцію об'єктів
сервісу має бути передбачений весь перелік елементів облаштування
об'єкта згідно з ДБН В.2.3-4-2000, наведений у додатках 9, 10.

   4.3. Споруди об'єктів сервісу дозволяється розташовувати за
межами тротуарів або узбіч на відстані не менше бічної видимості
від кромки проїзної частини дороги. При розміщенні об'єкта на
перехрещеннях автомобільних доріг наявність об'єкта не повинна
зменшувати нормативні відстані трикутника видимості, подані в
табл. 1 (табл.8 ДСТУ 3587-97).

                             Таблиця 1
Категорія дороги Сторони трикутника видимості на перехрещенні доріг даних категорій, м, не менше ніж
I-а I-б II III IV V
I-а 300x300 300x250 300x250 300x200 300x150 300x85
I-б 250x300 250x250 250x250 250x200 250x150 250x85
II 250x300 250x250 250x250 250x200 250x150 250x85
III 200x300 200x250 200x250 200x200 200x150 200x85
IV 150x300 150x250 150x250 150x200 150x150 150x85
V 85x300 85x250 85x250 85x200 85x150 85x85

   4.4. Рекомендовані відстані між сусідніми об'єктами сервісу
наведені в табл. 2.

                             Таблиця 2
Об'єкт сервісу, комплекс Рекомендована відстань (км) між сусідніми об'єктами сервісу на дорогах категорії:
I II III IV
Туристична база або кемпінг за комплексом N 2 або N 3 згідно з додатком 9 2x35 2x45 30 45
Мотель придорожній (окремий) 40 60 60 -
Місце (майданчик) для відпочинку за комплексом N 1 згідно з додатком 9 2x15 2x20 25 35
Автозаправна станція з облаштуванням згідно з п. 1-4 додатка 10 2x20 2x30 25 35
Станція технічного обслуговування з облаштуванням згідно з п. 5, 6 додатка 10 2x20 2x35 30 45

   Примітка. Двобічне розміщення об'єкта сервісу в табл. 2
позначено як 2x.
   Наведені в табл. 2 відстані можуть бути змінені в межах +-25%
залежно від особливостей місцевості проходження дороги та попиту
на відповідну послугу. Для об'єктів сервісу, що діють сезонно, ці
відстані можуть бути зменшені у два рази.

   4.5. У технічних умовах на розміщення або реконструкцію
об'єктів  сервісу слід передбачити обов'язкове їх обладнання
засобами зв'язку для виклику аварійних служб, міськими  або
міжміськими  таксофонами.  Введення в експлуатацію нового чи
реконструйованого об'єкта сервісу без наявності діючих таксофонів
та засобів зв'язку з аварійними службами не дозволяється.

   4.6. Вимоги щодо розміщення та оснащення об'єктів сервісу.
   4.6.1. Окремі охоронювані стоянки та майданчики мають бути
розділені на місця для легкових та вантажних автомобілів, при
потребі - для автобусів (тролейбусів), дорожньої техніки. Вони
розташовуються  не ближче 10 м до кромки проїзної частини,
відокремлюються від неї огородженням відповідно до ДСТУ 2735-94
або розділювальними смугами і обладнані під'їздами. Мінімальний
розмір місця для стоянки: легкового автомобіля - 2,5x5,0 м,
вантажного - 3,0x7,0 м, автопоїзда 3,5x20,0 м.
   4.6.2. Відповідно до ДБН В.2.3-4-2000 на підходах доріг I, II
категорій до великих міст розміри окремої стоянки, майданчика
мають бути розраховані  на  зупинку  25-45  змішаних  типів
автомобілів. На такому майданчику (стоянці) повинні бути естакада
для огляду автомобілів, щит для регулювання світла фар, засоби
зв'язку  для  виклику аварійних служб, міські або міжміські
таксофони, туалет, питне джерело, місце для вогнища, контейнер для
сміття. Зона відпочинку водіїв і пасажирів має бути оснащена
столами, лавами та визначеними місцями для розміщення наметів,
проведення спортивних ігор, ігор дітей тощо.
   4.6.3. Забороняється, згідно з ДСТУ 3587-97, розташовувати
об'єкти сервісу та рекламоносії на відстані ближче ніж 150 м до
перехрещень, мостів, шляхопроводів на  автомобільних  дорогах
загального користування. Додатково, згідно з ДБН В.2.3-4-2000
забороняється  розміщувати  об'єкти  сервісу,  споруди  на
автомобільних дорогах ближче 150 м до дорожніх розв'язок.
   4.6.4. Забороняється розміщення малих архітектурних форм,
згідно з Єдиними правилами:
   - біля фасадів адміністративних  і  культових  будівель,
безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і
панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення
будинків і декоративного благоустрою території;
   - ближче ніж за 20 м до перехресть вулиць та пішохідних
переходів;
   - в охоронних зонах інженерних комунікацій;
   - на зупинках маршрутів громадського транспорту ближче 20
метрів в обидва боки по тротуару та від установленого дорожнього
знака, що її позначає (крім малих архітектурних форм, зблокованих
з кіосками для продажу проїзних квитків);
   - на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих
споруд передбачено проектом  будівництва  або  реконструкції,
погодженим та затвердженим в установленому порядку);
   - на перехідно-швидкісних смугах;
   - ближче ніж за 100 м до залізничних переїздів.
   4.6.5. Малі архітектурні форми (крім малих архітектурних
форм, зблокованих з кіосками для продажу проїзних квитків) і
рекламоносії слід розміщувати на спеціальних площадках за межами
тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не
ближче 10 м від краю проїзної частини дороги. Вказані площадки
повинні мати покриття типу основної дороги.
   4.6.6. У населених пунктах малі архітектурні форми (крім
кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках громадського
транспорту) можуть бути розміщені за межею тротуару, пішохідних
доріжок, алей на відстані не менше ніж 1 м, але не ближче ніж 5 м
до проїзної частини доріг.
   4.6.7. На дорогах і вулицях, де існуючі будинки, споруди та
огорожа розміщені на відстані менше ніж 5 м від проїзної частини,
розміщення  малих  архітектурних форм, а також рекламоносіїв
дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі.
   4.6.8. При розміщенні об'єктів сервісу на кривих у плані, в
зоні пішохідного переходу, має бути забезпечена видимість для
зупинки автомобіля відповідно до вимог табл. 10, 11 ДСТУ 3587-97.
   4.6.9. Кожен об'єкт сервісу повинен бути оснащений:
   - стоянкою згідно з п. 4.6.1 цього документа;
   - тротуарами або пішохідними доріжками до будівель (споруд)
об'єкта;
   - площадкою для стоянки автомобілів та пристроєм для стоянки
не менш ніж п'яти велосипедів;
   - засобами зв'язку для виклику аварійних служб та міськими і
міжміськими таксофонами;
   - освітленням  території та проїзної частини на протязі
перехідно-швидкісних смуг або смуг накопичення.
   4.6.10. Під'їзди до постійних об'єктів сервісу повинні мати
перехідно-швидкісні смуги поза населеними пунктами відповідно до
вимог п. 3.27-3.37 ДБН В.2.3-4-2000, у населених пунктах смуги
накопичення - згідно з п. 7.7.5 ДБН 360-92360-92**.
   4.6.11. Ділянка  автомобільної дороги у місці розміщення
об'єктів сервісу має бути обладнана дорожніми знаками, розміткою,
огородженнями та іншими технічними засобами згідно з погодженим
ДАІ МВС України проектом (схемою) організації дорожнього руху.
   4.6.12. Біля  кожної малої архітектурної форми має бути
зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття
вдосконаленого типу завширшки:
   - з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і
конструкції споруди) - 2,0 м;
   - з боку вітрини і службового входу - 1,0 м;
   - з боку входу для покупців - 1,5 м.
   У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані
більше 2,0 м від тротуару до неї з тротуару повинна бути
побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.
   4.6.13. При  проектуванні та обладнанні об'єктів сервісу
засобами зв'язку для виклику аварійних служб слід використовувати
наявні  засоби  зв'язку  відомчої  мережі  Державної  служби
автомобільних доріг (Укравтодору)  та  мережу  електрозв'язку
загального користування.
   4.6.14. Рівень освітлення території об'єкта сервісу, в тому
числі  перехідно-швидкісних смуг  та  під'їздів до них, має
відповідати вимогам ДСТУ 3587-97 (п. 4.6.2 та табл.17).
   4.6.15. Станції  технічного обслуговування (далі - СТО),
окремі пункти миття автомобілів (далі - мийки) та різного виду
майстерні можуть бути в комплексі з об'єктами для обслуговування
водіїв та пасажирів і розміщені на відстані не менше ніж 50 м від
них.
   4.6.16. Основні вимоги до місць розміщення СТО,  мийок,
майстерень у межах населеного пункту наведені в ДБН 360-92360-92**
(п. 7.43-7.65).
   4.6.17. Рекомендована  відстань  між  сусідніми  СТО  на
автомобільних дорогах загального користування та кількість постів
обслуговування наведені в ДБН В.2.3-4-2000 (табл.8.3).
   4.6.18. Необхідна кількість АЗС, їх потужність (кількість
заправок  на  добу),  відстань  між  ними  визначаються
техніко-економічним обґрунтуванням або з урахуванням вимог ДБН
В.2.3-4-2000 (табл. 8.2).
   4.6.19. Територія АЗС має бути розташована не ближче ніж 10 м
до кромки проїзної частини, відокремлена від неї огородженням або
розділювальними смугами і обладнана під'їздами.

       4.7. Вимоги до розміщення рекламоносіїв

   4.7.1.Рекламоносії рекомендується  розміщати  на  прямих
горизонтальних ділянках автомобільних доріг довжиною 1 км і
більше, які характеризуються спокійним ландшафтом, а також з
зовнішнього боку кривої в плані.
   4.7.2. Допускається розміщувати  рекламоносії  на  опорах
вуличного освітлення (при відсутності на них дорожнього знака), на
бокових поверхнях автопавільйонів і над проїзною частиною вулиць і
доріг з дотриманням вимог техніки безпеки і забезпечення видимості
дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів,
зупинок маршрутних транспортних засобів, а також за умови, що така
реклама не повторює (не імітує) зображення дорожніх і наказових
знаків.
   Нижній край рекламоносіїв, установлених над проїзною частиною
дороги, має бути на висоті не менше ніж 5 м від поверхні проїзної
частини.
   Світлове оформлення рекламоносія не повинне осліплювати та
освічувати вікна житлових будинків.
   Інформаційно-сервісні, інформаційно-вказівні   або   інші
рекламні дорожні знаки, а також написи (символи, логотипи тощо) на
них, не передбачені стандартами і технічними умовами, на дорогах,
вулицях установлюються з дозволу ДАІ МВС України.
   4.7.3. Наземні спеціальні конструкції повинні бути прозорими
на висоту не менше ніж 1,5 м від поверхні землі та розміщуватися
паралельно руху автотранспорту або під кутом не більше ніж 45
град. осі проїзної частини.
   4.7.4. Рекламоносії  не  повинні  перешкоджати сприйняттю
водіями технічних засобів організації дорожнього руху. Фундамент
рекламоносія повинен бути на одному рівні з поверхнею землі.
   4.7.5. Згідно з Єдиними правилами та ДСТУ 3587-97
забороняється розміщувати рекламоносії:
   - на відстані менш як 10 м від проїзної частини, а також на
мостах, естакадах, шляхопроводах, конструкціях дорожніх знаків і
світлофорів, дорожніх огородженнях, деревах тощо, а також методом
фарбування,  наклеювання  на  поверхнях  елементів  вуличного
обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачене угодою з
їх власниками;
   - поза населеними пунктами на відстані менше як 150 м від
дорожніх знаків і 300 один від одного, а на вулицях населених
пунктів відповідно 50 і 100 м;
   - на  аварійно  небезпечних  ділянках  доріг,  у місцях
концентрації дорожньо-транспортних пригод та на підходах до них
поза населеними пунктами - на відстані не менше 500 м, а в
населених пунктах - 200 м в обидва боки від межі ділянки (місця);
   - на ділянках доріг і вулиць з поздовжнім ухилом понад
45% град. або з внутрішнього боку кривої в плані радіусом менше як
1000 м;
   - розміром понад 20 кв. м на дорогах і вулицях;
   - ближче ніж 20 м до перехресть вулиць;
   - ближче ніж 50 м до пішохідних переходів;
   - ближче ніж 150 м до перехрещень, шляхопроводів, мостів на
автомобільних дорогах загального користування;
   - в охоронних зонах інженерних комунікацій;
   - ближче ніж 100 м до залізничних переїздів;
   - на тротуарах, пішохідних доріжках і алеях;
   - на штучних спорудах (крім тих випадків, коли розміщення цих
споруд передбачено проектом  будівництва  або  реконструкції,
погодженим та затвердженим в установленому порядку).

 Начальник Управління
 автомобільних доріг                 О.В.Сухоносов


                   Додаток 1
                   до п. 2.1
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Начальник Служби
                   автомобільних доріг
                   ___________________
                   (підпис) (п.і.б.)

                   "__"______ 200__ р.

               ДОЗВІЛ
         N ____ від "_____"_______ 200 р.
       на розміщення об'єкта сервісу на землях
         дорожнього господарства вздовж
            автомобільної дороги
 _________________________________________________________________
             (назва дороги)

 1. Назва об'єкта, для якого видається дозвіл ____________________
 _________________________________________________________________
 2. Які послуги планується надавати_______________________________
 3. Заявник (місцезнаходження, ідентифікаційний код) _____________
 4. Адреса ділянки дороги (км+, зліва, справа)____________________
 _________________________________________________________________
 5. Назва документів, на підставі яких надається дозвіл___________
 _________________________________________________________________
 6. Ким і коли видано ліцензію на надання послуг, робіт___________
 _________________________________________________________________
 7. Ким і коли проводився огляд ділянки:__________________________
 _________________________________________________________________
 8. Характеристика площадки:
 1) розмір (площа)_______________________________________________
 2) рельєф _____________________________________________________
 3) вид ґрунту __________________________________________________
 4) наявність зелених насаджень___________________________________
 9. На ділянці перебувають такі будови, комунікації: _____________
 ________________________________________________________________,
 що підлягають___________________________________________________.
 10. Інші дані____________________________________________________
 11. Дозвіл узгоджено з Державтоінспекцією _______________"__"____
                      (підрозділ ДАІ)
 _________ 200__ р., вих. N ___ (додаток на ____________ аркушах).

   Дозвіл та технічні умови видав відповідальний представник
Служби автомобільних доріг:
 _________________________________________________________________
 (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)

 Дозвіл дійсний до "_________" ________ 200____ р.

 Дозвіл та технічні умови одержав: _______________________________
                  (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)

 Дозвіл __________________________________________________________
     (відмітка про припинення, вилучення, анулювання)
 _________________________________________________________________
 (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)

 Дозвіл поновлено: _______________________________________________
          (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)


                   Додаток 2
                   до п. 2.1
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


            ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ
         N ____ від "___" _____ 200__ р.
      на розміщення пересувної малої архітектурної
       форми на землях дорожнього господарства
          вздовж автомобільної дороги
 _________________________________________________________________
             (назва дороги)

     Дозвіл дійсний до "_____" ____________ 200__ р.
 1. Виданий ______________________________________________________
        (дані про юридичну особу або фізичну особу -
          суб'єкта підприємницької діяльності)

 2. Місце розташування пересувної малої архітектурної форми ______
 _________________________________________________________________
          (дорога, км+, зліва, справа)
 _________________________________________________________________

 3. Умови надання послуг:
 1) забороняється надавати послуги в сутінки та темний час доби, в
  дощ, пилову бурю, туман;
 2)_______________________________________________________________
 3) ______________________________________________________________
 4) місце надання послуг має бути прибране.
 4. Дозвіл узгоджено з Державтоінспекцією __________________"____"
                      (підрозділ ДАІ)
 ________200__ р., вих. N ________ (додаток на _________ аркушах).
   Дозвіл дійсний  тільки за наявності копії свідоцтва про
державну реєстрацію - для юридичних осіб, паспорта або іншого
документа, що засвідчує особу, - для фізичних осіб:
 _________________________________________________________________
          (назва та номер документа)

   Тимчасовий дозвіл виданий представником Служби автомобільних
доріг:
 _________________________________________________________________
 (посада) (підпис) М.П. (п.і.б.)

               СХЕМА
     розміщення пересувної малої архітектурної форми


                   Додаток 3
                   до п. 2.1
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


              ДОЗВІЛ N ___
         на розміщення зовнішньої реклами

 Виданий __________________________________ р. на підставі рішення
 _________________________________________________________________
  (Київська, Севастопольська міська державна адміністрація,
    виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,
           дата і номер рішення)

 кому ____________________________________________________________
      (для юридичної особи - повне найменування
       розповсюджувача зовнішньої реклами, для
     фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

 _________________________________________________________________
    (адреса, телефон (телефакс), банківські реквізити,
       ідентифікаційний код (номер), податковий
      номер платника податку на додану вартість)

 Адреса місця встановлення спеціальної конструкції _______________
 _________________________________________________________________

 Характеристика (в тому числі технічна) спеціальної конструкції __
 _________________________________________________________________
       (вид, розміри, площа місця розташування)

Фотографічний знімок місця або комп'ютерний макет фрагменту місцевості (розміром не менш як 6x9 см), де планується встановити спеціальну конструкцію
   

Ескіз з конструктивним рішенням спеціальної конструкції Топогеодезичний знімок місцевості встановлення спеціальної конструкції М 1:500 з прив'язкою місця встановлення наземної спеціальної конструкції
   

   Відповідальна за топогеодезичне знімання особа
 _________________________________________________________________
 (підпис, прізвище, ім'я та по батькові) М.П.

           Узгоджувальна частина

 1. Власник місця встановлення  спеціальної  конструкції  або
 уповноважений ним орган (особа, зазначена в пункті 5 статті 48
 Закону України "Про власність")
 _________________________________________________________________
      (для юридичної особи - повне найменування,
      підпис, для фізичної особи - прізвище, ім'я
        та по батькові, паспортні данні)        М.П.

 2. Орган Державтоінспекції ______________________________________
 _________________________________________________________________
          (підпис, прізвище, ім'я та
         по батькові уповноваженої особи)       М.П.

 3. Органи, зазначені в пункті 5 статті 15 Закону України "Про
 рекламу" ________________________________________________________
      (повне найменування, підпис, прізвище, ім'я
        та по батькові уповноваженої особи)      М.П.

 Термін дії дозволу з ________________ по ________________________

 Керівник Київської,  Севастопольської   міської   державної
 адміністрації, виконавчого органу сільської, міської ради або
 уповноважена ним посадова особа цього органу ____________________
 _________________________________________________________________
        (підпис, прізвище, ім'я та по батькові)    М.П.

Фотографічний знімок місця (розміром не менш як 6x9 см) після встановлення на ньому спеціальної конструкції
   
 _________________________________________________________________
 Керівник робочого органу ________________________________________
 _________________________________________________________________
       (підпис, прізвище, ім'я та по батькові)     М.П.


                   Додаток 4
                   до п. 2.2
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


 Начальнику Служби автомобільних доріг ___________________________
 "___"________ 200 р. N ______

                ЗАЯВА
            про надання дозволу
          на розміщення об'єкта сервісу

 Заявник
 _________________________________________________________________
       (для юридичної особи - повне найменування
    майбутнього власника об'єкта, для фізичної особи -
 _________________________________________________________________
         прізвище, ім'я та по батькові)

 Адреса заявника _________________________________________________
           (для юридичної особи - місцезнаходження,
            для фізичної особи - місце проживання,
 _________________________________________________________________
             паспортні данні)

 Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________
 Телефон (телефакс) ______________________________________________
 Прошу надати дозвіл на розміщення об'єкта сервісу _______________
 _________________________________________________________________
        (тип і характеристика об'єкта, для
         якого планується одержати дозвіл)

 на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги ___
 _________________________________________________________________
        (назва дороги, км+, справа, зліва)

 терміном на _____________________________________________________
 Перелік документів, що додаються ________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
          ______________________________________________
 М.П.        (посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові
             заявника або уповноваженої ним особи)
                   Додаток 5
                   до п. 2.3
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


 Начальнику Служби автомобільних доріг ___________________________
 "_____"________________ 200 р. N ______

                ЗАЯВА
         про надання дозволу на розміщення
        пересувної малої архітектурної форми

 Заявник _________________________________________________________
       (для юридичної особи - повне найменування
    майбутнього власника об'єкта, для фізичної особи -
 _________________________________________________________________
         прізвище, ім'я та по батькові)

 Адреса заявника _________________________________________________
       (для юридичної особи - місцезнаходження,
       для фізичної особи - місце проживання,
 _________________________________________________________________
             паспортні данні)

 Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________
 Телефон (телефакс) ______________________________________________
 Прошу надати дозвіл на розміщення пересувної малої архітектурної
 форми ___________________________________________________________
       (тип і характеристика об'єкта, для якого
          планується надати дозвіл)

 на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги
 _________________________________________________________________
        (назва дороги, км+, справа, зліва)

 терміном на _____________________________________________________
 Перелік документів, що додаються ________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
          ______________________________________________
 М.П.        (посада, підпис, прізвище, ім'я та по батькові
             заявника або уповноваженої ним особи)


                   Додаток 6
                   до п. 2.4
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


 Начальнику Служби автомобільних доріг ___________________________
 "_____"________________ 200 р. N ______

                ЗАЯВА
           про погодження розміщення
       спеціальної конструкції для рекламоносіїв

 Заявник _________________________________________________________
       (для юридичної особи - повне найменування
       розповсюджувача зовнішньої реклами, для
             фізичної особи -
 _________________________________________________________________
           прізвище, та по батькові)

 Адреса заявника _________________________________________________
       (для юридичної особи - місцезнаходження,
       для фізичної особи - місце проживання,
 _________________________________________________________________
             паспортні данні)

 Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________
 Телефон (телефакс) ______________________________________________
 Прошу погодити місце встановлення спеціальної конструкції для
 розміщення зовнішньої реклами ___________________________________
                (тип і характеристика спеціальної
                конструкції, для якої надається
                погодження)

 на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги
 _________________________________________________________________
        (назва дороги, км+, справа, зліва)

 терміном на _____________________________________________________
 Перелік документів, що додаються: _______________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
                __________________________________
 М.П.              (посада, підпис, прізвище, ім'я та
                   по батькові заявника або
                   уповноваженої ним особи)


                   Додаток 7
                   до п. 2.5
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


 ЗАТВЕРДЖУЮ              ____________________________
 Начальник Служби автомобільних    (п.і.б. керівника суб'єкта
 доріг у ______________________    підприємницької діяльності)
                   копія: _____________________
                   (назва філії ДЕД ДП "_______
                   облавтодор")
                   копія: _____________________

           Технічні умови N ______

 на розміщення ___________________________________________________
         (тип об'єкта, потужність об'єкта)
 на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги ___
 _________________________________________________________________
        (магістральна, регіональна і т.і.)
 _________________________________________________________________
     (назва дороги, км+ , праворуч, ліворуч і т.і.)

 Ураховуючи погодження з Державною службою автомобільних доріг
 України (Укравтодор) (лист від _________ 200 ___ р. за N _____),
 зі Службою автомобільних доріг ___________________, розміщення
 попередньо погоджено при умові виконання таких вимог:

            1. УМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

   1.1. Проект  на  розміщення  _____________  розробити  з
дотриманням вимог:          (тип об'єкта)

   - Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць,  залізничних  переїздів, правил користування ними та
охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30.03.94 N 198 (із змінами і доповненнями від 09.03.95 (N 168),
від 15.02.99 (N 193), від 24.12.2001 (N 1714), від 12.04.2002
(N 523);
   - ДБН В.2.3-4-2000 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги";
   - ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги,
вулиці та переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану";
   - Порядку  видачі  дозволів  на розміщення, будівництво,
реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних
конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних
доріг загального користування, затвердженого наказом Державної
Служби автомобільних доріг України від 08.07.2003 за N 314;
   - інших стандартів, норм і правил, що діють  у  сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху.

   1.2. Всі капітальні споруди об'єкта розташувати на відстані
не ближче _________ м від кромки проїзної частини існуючої дороги.

   1.3. Об'єкт запроектувати згідно з вимогами для влаштування
цього об'єкта. Проектом передбачити:

   - благоустрій території ____________________________________;
                    (тип об'єкта)
   - влаштування перехідно-швидкісних смуг при заїзді та виїзді
(автомобільна дорога ___________________ категорії) *;
   - стаціонарне штучне освітлення *;
   - необхідні засоби зв'язку для виклику аварійних служб *;
   - впорядкований туалет *;
   - джерела водопостачання *;
   - сміттєзбірники;
   - пристрій для миття транспортних засобів *.

   1.4. Вирубку зелених насаджень  погодити  з  Управлінням
екології та природних ресурсів.

   1.5. Забезпечити належні заходи протипожежної безпеки та
санітарні норми при розміщенні об'єкта.

   1.6. Покриття на території об'єкта та перехідно-швидкісних
смугах виконати з ______________ *.
         (тип покриття)

   1.7. Проект на дорожню частину доручити виконати організації
або установі, яка має відповідну ліцензію на розробку проектів
організації дорожнього руху *.

   1.8. Проектну документацію в повному обсязі, у т.ч. частину
"Організація та безпека дорожнього руху" погодити зі Службою
автомобільних доріг у ___, Державтоінспекцією _________________ та
                      (назва підрозділу ДАІ)

іншими організаціями у встановленому порядку *.

   1.9. Проект на відведення земельної ділянки погодити зі
Службою автомобільних доріг _____________________________________.
                   (власник дороги).


   * Визначається в залежності від типу об'єкта.

          2. УМОВИ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА

   2.1. Перед початком виконання будівельних робіт одержати
ордер (дозвіл) на виконання робіт у відділі автомобільних доріг
(тел. ________________) після пред'явлення погодженої проектної
документації та договору з будівельною організацією.

   2.2. Роботи з будівництва об'єкта доручити організаціям, які
мають відповідну ліцензію на виконання цих робіт.

   2.3. Для безумовного забезпечення норм безпеки дорожнього
руху під час будівництва і функціонування об'єкта залучати на
контрактних умовах спеціалізовані дорожні організації Державної
Служби автомобільних доріг України.

   2.4. Копії актів на виконання захованих робіт на землях
дорожнього господарства з виконавчими схемами комунікацій передати
представникові філії ___________ ДЕД, ДП "________________________
облавтодор", який повинен бути присутній при їх виконанні, для
постійного зберігання.

   2.5. Власник об'єкта забезпечує безперебійний і безпечний рух
автотранспорту  на  автодорозі  в місці проведення робіт та
обгороджує місце виконання робіт дорожніми знаками і огородженнями
згідно з Інструкцією по забезпеченню безпеки дорожнього руху в
місцях проведення дорожніх робіт  на  автомобільних  дорогах
(ІНУВ.3.2-218-051-95).

   2.6. При зміні або розширенні виробничих та господарських
приміщень об'єкта необхідне додаткове погодження зі  Службою
автомобільних доріг.

   2.7. По завершенні будівництва об'єкт пред'явити державної
комісії з приймання в експлуатацію  з  обов'язковою  участю
представників Служби автомобільних доріг, ОблДАІ, філії __________
ДЕД, ДП "________________________ облавтодор".

   2.8. Установлення дорожніх знаків та виконання дорожньої
розмітки за рахунок замовника.

          3. УМОВИ ЕКСПЛУТАЦІЇ ОБ'ЄКТА

   3.1. До закінчення робіт і здавання об'єкта в експлуатацію
власник об'єкта повинен  укласти  з  дорожньо-експлуатаційною
організацією договір про відшкодування додаткових витрат на ремонт
і утримання ділянки дороги в зоні розміщення об'єкта (або договір
про утримання спеціальних конструкції).

   3.2. При експлуатації об'єкта дотримуватись вимог Єдиних
правил ремонту  і  утримання  автомобільних  доріг,  вулиць,
залізничних  переїздів, правил користування ними та охорони,
затверджених постановою КМ України від 30.03.94 N 198 (із змінами
і доповненнями від 09.03.95 (N 1680), від 15.02.99 (N 193), від
24.12.2001 (N 1714), від 12.04.2002 (N 523)).

   3.3. При необхідності реконструкції, капітального ремонту
автомобільної дороги власник об'єкта зобов'язаний демонтувати
споруди (обладнання) без пред'явлення будь-яких  матеріальних
претензій, якщо даний об'єкт перебуває в зоні реконструкції
(капремонту) або перешкоджає безпечній експлуатації дороги (для
об'єктів, розмішених у межах смуги відведення).

           4. ДІЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

   4.1. Строк дії технічних умов - 1 рік з моменту їх видачі
(реєстрації).

   4.2. У разі невиконання технічних умов протягом строку їх дії
вони вважаються недійсними.

   4.3. Технічні умови можуть бути анульовані або переоформлені
для іншого розміщення об'єкта в разі закінчення терміну їх дії,
початку на ділянці дороги робіт з реконструкції, капітального
ремонту або в інших випадках за обґрунтованим рішенням Служби
автомобільних  доріг,  підрозділів  ДАІ  і органів державної
виконавчої влади або місцевого самоврядування. Про неможливість
розміщення об'єкта в обумовленому раніше місці власник об'єкта має
бути попереджений не менш як за 15 календарних днів до початку
будівельних робіт.

 Від Служби автомобільних доріг          ________________
                         (посада, п.і.б.)


                   Додаток 8
                   до п. 3.4
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


          ОРДЕР N ______ від ________

 на право виконання робіт з ______________________________________
 _________________________________________________________________
 на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги ___
 _________________________________________________________________
 ділянка км ____ + _____ - км _____ + ____ з лівого (правого) боку
 в напрямку ______________________________________________________
 Ділянка обслуговується __________________________________________
           (назва дорожньо-експлуатаційної організації)

 Ордер виданий суб'єкту підприємницької діяльності _______________
                         (назва суб'єкта,
                         його адреса)
 ____________ в особі ____________________________________________
                    (п.і.б.)
 Відповідальні особи на об'єкті __________________________________
                     (посада, п.і.б.)
 ____________________________________________________ зобов'язані:
         (назва підприємства)

   1. У  разі  необхідності  закриття  або  обмеження руху
інформувати про це:
 _________________________________________________________________

   2. Перед початком робіт:
   - улаштувати об'їзд довжиною __________________ м;
   - виставити тимчасові дорожні знаки, бар'єри й інші технічні
засоби організації руху згідно з узгодженою ДАІ МВС України схемою
або оплатити цю послугу дорожньо-експлуатаційній організації в
розмірі _________ грн. (кошторис додається);
   - укріпити кам'яними матеріалами узбіччя в місцях стоянки
механізмів та устаткування, а також у місцях з'їздів з дороги;
   - пройти комісійне обстеження в строки: ____________________.

   3. Роботи виконувати в суворій відповідності до технічної
документації, технічних умов, правил і інших нормативів тільки в
межах  ділянки  дороги  км  ___________ + ___________ - км
____________ + __________ з лівого (правого) боку.

   4. Після завершення робіт:
   - відновити узбіччя _______ м, тротуар ______ м, укіс насипу
(виїмки), інші елементи дороги: __________________________________
   - зняти всі тимчасові дорожні знаки, бар'єри, інші тимчасові
технічні засоби організації дорожнього руху;
   - здати об'єкт в експлуатацію Державній технічній комісії;
   - здати ділянку дороги за актом Службі автомобільних доріг.
   Забороняється до  виконання  вимог  п. 2 ордера завозити
матеріали, устаткування на проїзну частину та узбіччя дороги.
   У разі     проведення    відновлювальних    робіт
дорожньо-експлуатаційною організацією на її рахунок необхідно
сплатити (в цінах на _____________) вартість цих робіт у розмірі
___________________ грн. (кошторис додається), вартість робіт з
поліпшення  довкілля  ______________________  грн.  (кошторис
додається) (при наявності угоди із суб'єктом підприємницької
діяльності - майбутнім власником об'єкта).
   Відповідальність за  дотримання  нормативів з  безпеки
дорожнього руху на ділянці дороги до здачі об'єкта (ділянки) в
експлуатацію несе ____________________________________________
         (суб'єкт підприємницької діяльності, п.і.б.)

   Ордер дійсний до ___________________________________ включно.
   Нагляд за проведенням робіт на об'єкті здійснює:
   Від дорожньо-експлуатаційної організації _______ тел.________
                       (посада,
                        п.і.б.)

   Від ДАІ МВС України ________________ тел. ___________
             (посада, п.і.б.)

   За оформлення ордера,  інші  послуги  належить  сплатити
_____ грн. (розрахунок додається).

   Керівник Служби автомобільних доріг _________________________
                       (підпис, п.і.б.)

 Погоджено: ______________________________________________________
        (підрозділ ДАІ, підпис, п.і.б.)

 Ордер одержав: _______________________________ "__"_____ 200__ р.
        (суб'єкт підприємницької
        діяльності, посада, підпис, п.і.б.)
  М.П.

               Схема
     організації дорожнього руху на ділянці дороги
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 Ордер ___________________________________________________________
      (відмітка про припинення, вилучення, анулювання)

 _________________________________________________________________
            (посада, п.і.б.)

 Ордер поновлено: ________________________________________________
            (посада, п.і.б.)

   Примітка: У разі порушення вимог ордера,  Службою  (або
уповноваженим  нею  органом) та ДАІ МВС України дія ордера
припиняється або скасовується. Запис про рішення та причини
припинення  або  анулювання дії ордера, а також записи про
поновлення його  дії  заносяться  до  ордера  за  підписами
уповноважених осіб. Анульований ордер підлягає вилученню Службою
або уповноваженим нею органом.


                   Додаток 9
                   до п. 4.2
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


              КОМПЛЕКСИ
             об'єктів сервісу

N Назва об'єкта та елементи обладнання Одиниця виміру Категорія дороги
I а I б II III IV
1 Місце для відпочинку Майданчик для стоянки (паркування) машин 20 20 10 10 5
Туалет місць 2 2 1 1 1
Ящик для сміття штук 1 1 1 1 1
Пункт технічного огляду постів 1 1 1 1 1
Телефон штук 2 2 1 1 1
2 Кемпінг Майданчик для стоянки (паркування) машин 50 50 15 10 10
Майданчик для палаток штук 60 60 20 15 15
Пункт технічного огляду постів 2 2 2 1 1
Пункт торгівлі(стаціонарний) штук 2 2 1 1 1
Туалет місць 6 6 4 4 2
Ящик для сміття штук 4 4 2 2 1
Телефон штук 3 3 2 2 1
3 Туристична база Майданчик для стоянки (паркування) машин 100 100 30 20 20
Майданчики для палаток штук 60 60 20 15 15
Пункт технічного огляду постів 2 2 2 1 1
Медпункт штук 2 2 1 1 -
Магазин (пункт торгівлі) штук 2 2 1 1 -
Туалет місць 10 10 8 6 4
Ящик для сміття штук 8 8 3 2 2
Телефон штук 4 4 3 3 2
4 Будинок для відпочинку, готель, кемпінг Облаштування згідно з проектно-кошторисною документацією


                   Додаток 10
                   до п. 4.2
                   Порядку видачі дозволів
                   на розміщення, будівництво,
                   реконструкцію та
                   функціонування об'єктів
                   сервісу та спеціальних
                   конструкцій на землях
                   дорожнього господарства
                   вздовж автомобільних доріг
                   загального користування


              КОМПЛЕКСИ
        (об'єкти) технічного обслуговування
            транспортних засобів

N Назва об'єкта та елементи облаштування Одиниця виміру Категорія дороги
I а I б II III IV
1 Малі АЗС (до 250 запр./добу) Туалет місць 2 2 2 2 1
Стоянка (не менше) машин 15 15 15 15 10
  Ящик для сміття штук 1 1 1 1 1
  Телефон штук 1 1 1 1 1
2 Середні АЗС (250-500 запр./добу) Туалет місць 2 2 2 2 1
  Стоянка (не менше) машин 15 15 15 15 15
  Ящик для сміття штук 2 2 2 2 1
  Телефон штук 1 1 1 1 1
3 Великі АЗС (500-750 запр./добу) Туалет місць 4 4 4 2 2
  Стоянка (не менше) машин 20 20 20 20 15
  Ящик для сміття штук 2 2 2 2 1
  Телефон штук 2 2 1 1 1
4 Дуже великі АЗС (більше 750 запр./ добу) Туалет місць 6 6 6 4 2
  Стоянка (не менше) машин 30 30 30 30 20
  Ящик для сміття штук 4 4 4 4 2
  Телефон штук 2 2 2 1 1
5 Станції технічного обслуговування, великі Стоянка (не менше) машин 30 30 30 20 20
  Пункт технічного огляду штук 2 2 2 2 1
  Пункт для миття автомоб. місць 3 3 2 2 1
  Туалет місць 4 4 2 2 2
  Телефон штук 2 2 2 1 1
6 Станції технічного обслуговування, середні Стоянка (не менше) машин 20 20 20 15 15
  Пункт для миття автомоб. місць 2 2 2 1 1
  Пункт технічного огляду штук 2 2 2 2 1
  Туалет місць 2 2 2 2 1
  Телефон штук 1 1 1 1 1

БУДСТАНДАРТ Online