Постановление от 31.08.1982 № 449 Об организаторской работе Министерства промышленного строительства УССР по выполнению решений ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК Компарт...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 31 серпня 1982 р. N 449
                Київ

       Про організаторську роботу Міністерства
    промислового будівництва УРСР по виконанню рішень
      листопадового 1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і
    листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України


   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерством
промислового будівництва УРСР проводиться певна організаторська
робота по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС
і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України. В минулому
році Міністерством збільшено обсяги робіт, виконаних підрядними
бригадами,  підвищено  збірність  будівництва, посилено режим
економії матеріальних ресурсів. У першому півріччі ц. р. виконано
плани по   обсягах  товарної  будівельної  продукції  та
нормативно-чистої  продукції  в  промисловості,  введенню  в
експлуатацію найважливіших виробничих потужностей, житла, лікарень
і поліклінік, профтехучилищ.

   Проте в організаторській роботі Міністерства по підвищенню
ефективності  роботи  будівельних  організацій  і підприємств
відповідно рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і
листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України мають місце
істотні недоліки, внаслідок чого ряд передбачених планами завдань
не виконуються.

   В минулому році не забезпечено введення в експлуатацію 27
виробничих потужностей, 319 тис. кв. метрів житла, 6 дитячих
дошкільних закладів, 5 об'єктів охорони здоров'я, ослаблено увагу
до інженерної підготовки будівельного виробництва і впровадження
прогресивної технології,  використання  виробничих  фондів  і
внутрігосподарських резервів.

   Міністерство, незважаючи       на       постійну
неукомплектованість будівельних  організацій  і  підприємств
робітниками, протягом ряду років не забезпечує виконання завдань
по зростанню продуктивності праці. В 1981 році це завдання
недовиконано на 3,5 проц., а за сім місяців ц. р. замість
запланованого зростання на 4 проц. допущено зниження на 0,5
процента.

   Колегія, центральний  апарат  Міністерства,   керівники
будівельних  організацій  і  підприємств  недостатньо глибоко
обгрунтовують розроблювані заходи по підвищенню продуктивності
праці   і не забезпечують дійового контролю за їх виконанням.
У будівельних організаціях ще значна плинність кадрів, мало уваги
приділяється закріпленню робітників, створенню для них належних
виробничих і побутових умов, впровадженню прогресивних  форм
організації праці, зміцненню трудової дисципліни.

   Міністерством не  виконуються  завдання  по  зниженню
собівартості будівельно-монтажних робіт та прибутку, допускаються
значні втрати власних оборотних коштів, темпи зростання заробітної
плати перевищують темпи зростання продуктивності  праці,  не
скорочуються витрати на утримання апарату управління.

   Не вживається належних заходів до раціонального використання
матеріально-технічних ресурсів. Внаслідок недоліків в організації
будівельного виробництва і неоперативного маневрування на будовах
Міністерства постійно створюються значні наднормативні залишки
матеріалів, конструкцій і виробів.

   Зазначені недоліки  в  роботі  Міністерства  є наслідком
недостатньої  організаторської  роботи  колегії,  центрального
апарату, ослаблення вимогливості до керівників підпорядкованих
організацій і підприємств за виконання встановлених завдань, а
також  низького  рівня  виконавчої дисципліни в усіх ланках
управління.

   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

   1. Взяти до відома заяву Міністра промислового будівництва
УРСР т. Щепетильникова, що Міністерством буде вжито належних
заходів до  підвищення  ефективності  роботи  підпорядкованих
організацій і підприємств, виконання встановлених завдань, зокрема
по будівництву підприємств, зв'язаних з вирішенням Продовольчої
програми, підприємств провідних галузей промисловості, по випуску
товарів народного споживання, переробці металолому, транспорту і
зв'язку, а також об'єктів охорони здоров'я.

   2. Зобов'язати Міністерство промислового будівництва УРСР
здійснити  додаткові  заходи  по  докорінному  поліпшенню
організаторської роботи по виконанню рішень    листопадового
(1981 р.) Пленуму ЦК КПРС листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК
Компартії  України  та  завдань,  що  випливають з виступів
Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради
СРСР товариша Л.І. Брежнєва з питань підвищення ефективності
суспільного виробництва та якості роботи.

   З цією метою, зокрема:

   у двомісячний строк глибоко проаналізувати і розглянути на
засіданні колегії роботу будівельних організацій та підприємств,
які систематично не виконують встановлених планів і завдань, та
подати їм  практичну  допомогу  у  вирішенні вузлових питань
господарської діяльності;

   розробити і здійснити  конкретні  заходи  по  ліквідації
допущеного за сім місяців поточного року відставання у виконанні
плану будівельно-монтажних робіт;

   протягом вересня ц. р. повністю  укомплектувати  пускові
об'єкти  робітниками  і  матеріально-технічними ресурсами для
забезпечення введення їх у дію в строки, передбачені планом і
взятими соціалістичними зобов'язаннями;

   посилити контроль за виконанням будівельними організаціями і
підприємствами цільових програм, спрямованих на підвищення рівня
інженерної підготовки виробництва, впровадження досягнень науки і
техніки  та  передового  досвіду,  вдосконалення  системи
виробничо-технічної комплектації,   підвищення   ефективності
бригадного підряду, економію і раціональне використання ресурсів,
забезпечення високопродуктивної праці та кращих показників у всіх
ланках будівельного виробництва;

   здійснити в 1982-1985 роках заходи по підвищенню ефективності
і якості роботи будівельних організацій та підприємств згідно з
додатком N 1;

   активізувати роботу по підготовці будівельних організацій і
підприємств до переведення їх на повний господарський розрахунок.
Впровадити цю систему в 1984 році у комбінатах "Херсонпромбуд" і
"Ровнопромбуд" і в 1985 році - у комбінаті "Харківпромбуд";

   за підсумками роботи за 9 місяців ц. р. проаналізувати стан
економічної роботи в комбінатах і трестах та спрямувати їх
діяльність на зміцнення господарського розрахунку, планової і
фінансової дисципліни. Вжити рішучих заходів до осіб, винних у
порушенні принципів господарського розрахунку, допущенні втрат
матеріальних і фінансових ресурсів;

   посилити вимогливість до працівників центрального апарату
Міністерства,  керівників  комбінатів, трестів і підприємств,
підвищити їх особисту відповідальність за своєчасне і повне
виконання постанов Партії і Уряду та власних рішень.

   3. Державному  комітетові  УРСР  по  праці  забезпечити
направлення в 1982 році будівельним організаціям Міністерства
промислового будівництва УРСР робітників по організованому набору
в кількості 24,1 тис. чоловік у строк не пізніше 1 жовтня.

   4. Державному комітетові УРСР по професійно-технічній освіті
направити  в 1982 році будівельним організаціям Міністерстві
промислового  будівництва  УРСР  17  тисяч   випускників
професійно-технічних училищ відповідно до рознарядки Міністерства.

   5. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам  подавати  постійну  допомогу  будівельним
організаціям  Міністерства  промислового  будівництва  УРСР в
укомплектуванні  будівництва  жилих  будинків  і  об'єктів
соціально-культурного та побутового призначення робітниками за
рахунок місцевого населення.

   6. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР
забезпечити  протягом  року  ритмічну  поставку  будівельним
організаціям і підприємствам Міністерства промислового будівництва
УРСР цементу, цегли, вапна, крейди, гіпсу та щебеневої продукції
згідно з виділеними фондами.

   Управлінням Донецької, Придніпровської,  Південно-Західної,
Південної,  Одеської  і Львівської залізниць для перевезення
вказаних  матеріалів  забезпечити  виділення  підприємствам
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР вагонів
відповідно до встановленого плану.

   7. Держкомсільгосптехніці  УРСР  виділити  в  1982  році
Міністерству промислового будівництва УРСР запасні частини й
агрегати до будівельних машин і  автомобілів  у  погоджених
кількостях.

   8. Держпостачу  УРСР  забезпечити  додаткове  виділення
Міністерству  промислового  будівництва  УРСР  матеріалів,
інструментів, обладнання та інвентаря згідно з додатком N 2, а
також за рахунок понадпланового виробництва на підприємствах
республіки опалювальних приладів у кількості 50 тис. еквівалентних
метрів.

   9. Міністерству промислового будівництва  УРСР  про  хід
виконання  цієї постанови доповідати Раді Міністрів УРСР по
наслідках роботи за 1982-1985 роки щорічно до  15  березня
наступного року.


      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


   Інд. 24


                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 31 серпня 1982 р. N 449

               ЗАХОДИ
      по підвищенню ефективності і якості роботи
       будівельних організацій та підприємств
        Мінпромбуду УРСР в 1982-1985 роках

Найменування заходів Одиниця виміру Строки виконання
1982 р. 1983 р. 1984 р. 1985 р.
За рахунок удосконалення організації праці, підвищення рівня збірності, механізації виробничих процесів, впровадження нових ефективних матеріалів і конструкцій забезпечити підвищення рівня продуктивності праці:          
в будівництві проц. 5,4 4,5 4,1 4,0
в промисловості -"- 1,5 2,3 2,3 2,4
Забезпечити зниження обсягів робіт, що виконуються ручним способом, в порівнянні з 1980 роком:          
земляних проц. 12,0 17,0 22,0 27,0
бетонних -"- 12,0 17,0 22,0 27,0
малярних -"- 10,0 14,0 18,0 22,0
штукатурних -"- 12,0 17,0 22,0 27,0
навантажувальних і розвантажувальних -"- 10,0 14,0 18,0 22,0
Довести обсяг будівельно-монтажних робіт, що виконуються методом бригадного підряду:          
в промисловому будівництві проц. від за- гального обсягу 39 41 43 45
в житлово-цивільному будівництві -"- 82 83 84 88
Впровадити повузловий метод організації будівництва вели- ких промислових об'єктів комп- лексів 14 16 18 20
Організувати показове будівництво об'єктів промислового значення з застосуванням прогресивної технології будівельного виробництва і передових методів праці об'єктів 3 5 7 8
Зменшити питому вару незавершеного будівельного виробництва понад встановлювані щорічні плани за рахунок зосередження робітників і матеріально-технічних ресурсів на пускових об'єктах і скорочення строків їх будівництва в проц. від за- гального обсягу буді- вельно- монтаж- них робіт 0,5 1,5 2 2
Наростити потужності виробничої бази будівельних організацій по виробництву:          
збірних залізобетонних конструкцій тис. куб. метрів 181 334 - -
в тому числі деталей великопанельного домобудування -"- 113 221 - -
товарного бетону і розчину -"- 29 34 45 -
Забезпечити економію основних будівельних матеріалів:          
металопрокату тис. тонн 14,9 15,6 14,5 14,6
цементу -"- 40,3 31,7 38,0 36,6
нафтобітуму -"- 6,1 6,3 6,5 6,7
лісоматеріалів тис. куб. метрів 20,5 15,5 16,8 18,3
скла тис. кв. метрів 74,0 75,5 70,6 76,0
теплової енергії* в проц. до 1980 р. 3,0 3,4 4,7 6,0
електроенергії* -"- 3,8 5,7 7,8 10,0
Забезпечити введення в дію об'єктів з оцінкою "добре" і "відмінно":          
промислових в проц. від за- гальної кількос- ті 90,5 91,0 91,5 92
житлових -"- 72,5 73,0 73,5 74
соціальних і культурно-побутових -"- 91,0 92,0 92,5 93,0
Побудувати за рахунок власних капіталовкладень з метою закріплення робітничих кадрів:          
жилих будинків тис. кв. метрів 106 86 86 92
дитячих дошкільних закладів місць 860 720 720 860
Забезпечити навчання будівельним професіям і підвищення кваліфікації робітників тис. чоловік 73,8 75,8 75,9 76,5
Забезпечити прискорення оборотності оборотних коштів за рахунок зменшення наднормативних запасів товарно- матеріальних цінностей і залучення їх у господарський оборот:          
в будівництві на суму (тис. крб.) порів- няно з поперед- нім роком 8890 7720 9700 12880
в днях -"- 1,5 0,4 0,4 1,0
в промисловості на суму (тис. крб.) -"- 1640 1680 2570 3415
в днях -"- 0,8 0,4 0,5 0,6
*Завдання уточнюються при складанні річних планів економічного і соціального розвитку.

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 31 серпня 1982 р. N 449

              ВІДОМІСТЬ
       матеріалів, інструментів, обладнання та
        інвентаря, що додатково виділяється
       Мінпромбуду УРСР у 1982 році за рахунок
          ресурсів Держпостачу УРСР

  Одиниця виміру Кількість
Білило густотерте тонн 200
Фарби густотерті -"- 200
Оліфа -"- 100
Сурик залізний сухий -"- 5
Кисень рідкий -"- 15
Вуглекислота -"- 5
Рукава напірні тис. м 5
Рукава всмоктуючі -"- 2
Щітка металева прямокутна тис. штук 2
Висок 0-690 штук 500
Сокира теслярська тис. штук 1
Лопата копальна гострокінцева -"- 1
Лопата совкова -"- 5
Валок малярний ВМ-200 -"- 5
Шпатель ШМ-75, ШМ-130 -"- 3,8
Емальований посуд тис. крб. 4
Склянки тис. штук 20
Дзеркальні вироби тис. крб. 1
Холодильники штук 100
Простирадла тис. штук 5
Наволочки верхні -"- 2,5
Рушники -"- 1
Покривала тис. крб. 10
Ковдри напівшерстяні -"- 10
Подушки пухо-пір'яні тис. штук 2

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО