Решение от 29.08.2003 № 61 О мероприятиях по устранению недостатков в организационно-кадровой работе в центральном аппарате Госстроя

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             29.08.2003 N 61
 
 
        Про заходи щодо усунення недоліків
         у організаційно-кадровій роботі
         в центральному апараті Держбуду
 
 
   Заслухавши та обговоривши інформацію про заходи, спрямовані
на усунення недоліків, виявлених під час перевірки Головним
управлінням  організаційно-кадрової  політики  та взаємодії з
регіонами   Адміністрації   Президента   України   стану
організаційно-кадрової роботи у центральному апараті Державного
комітету України  з  будівництва  та  архітектури,  колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до відома, що Управлінням організаційно-аналітичного
забезпечення апарату, Юридичним сектором, Відділом кадрів вжито
ряд заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених під час
перевірки Головним управлінням організаційно-кадрової політики та
взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України стану
організаційно-кадрової роботи у центральному апараті Держбуду.
 
   2. З  метою  впорядкування  нормотворчої  діяльності  та
недопущення порушень при державній реєстрації заступнику Голови
Комітету В. Гречку, Юридичному сектору О. Лазука):
   - забезпечити   постійний   контроль   за   поданням
нормативно-правових актів Держбуду на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України;
   - у жовтні п.р. провести навчання з керівниками структурних
підрозділів з питання додержання правил нормотворчої техніки під
час розроблення проектів нормативно-правових актів і застосування
вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств,  інших  органів  виконавчої  влади,  органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731;
   - запровадити  порядок  погодження  листів-роз'яснень  з
Юридичним сектором Комітету на відповідність їх нормам чинного
законодавства.
 
   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А. Григор) до 1 листопада 2003 року:
   - розробити та затвердити відомчі інструкції: інструкцію з
діловодства та інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у
Держбуді України;
   - поновити та погодити з Центральним державним архівом вищих
органів влади і управління України зведену номенклатуру справ;
   - посилити контроль за  виконанням  рішень  колегії  та
науково-технічної ради;
   - підготувати на основі Положення про  Держбуд  України
 та Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України
 Регламент роботи Комітету, в якому відобразити
управлінські,   організаційні,   адміністративні,  технічні,
виконавські та інші аспекти діяльності центрального апарату.
 
   4. Першому заступнику Голови Комітету А. Беркуті, Відділу
кадрів (Н. Осяєва), керівникам структурних підрозділів протягом
двох місяців забезпечити підбір та укомплектування кадрів у
структурних підрозділах Комітету.
 
   5. Заступникам Голови Комітету:
   - посилити  контроль  за  якісною  підготовкою  проектів
законодавчих актів та їх супроводженням під час розгляду у
Верховній Раді України;
   - організувати якісне та своєчасне подання матеріалів та
опрацювання спільно з парламентськими комітетами проектів постанов
за результатами парламентських слухань та днів Уряду у Верховній
Раді України.
 
 Голова колегії                      В.Череп