Постановление от 13.12.1988 № 380 О признании недействительными и внесение изменений в постановления ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам планирования, материально-технического снабжения и...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ І
         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 грудня 1988 р. N 380
                Київ
 
   Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення
   змін до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів
     УРСР з питань планування, матеріально-технічного
        постачання та деяких інших питань
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 690 від 09.12.92 )
 
 
   У зв'язку  з  Законом  СРСР  "Про державне підприємство
(об'єднання)"  та  з  метою  систематизації
законодавства,  відповідно  до  постанови  ЦК КПРС і  Ради
Міністрів СРСР від 3 серпня 1988  р.  N  953  Центральний
Комітет Компартії України і Рада Міністрів  Української РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Визнати  такими,  що втратили чинність, постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань планування,
матеріально-технічного постачання та деяких інших питань згідно з
переліком, що додається.
 
   2. Затвердити зміни, що вносяться до постанов ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР (додаються).
 
   3. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 3 серпня 1988 р. N 953 визнали такими, що втратили
чинність, постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з питань
планування, матеріально-технічного постачання та деяких інших
питань згідно з переліком, що додається.
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
   Голова Ради Міністрів
    Української РСР                  В.МАСОЛ
 
   Інд. 18
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                   від 13 грудня 1988 р. N 380
 
               ПЕРЕЛІК
   постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з
    питань планування, матеріально-технічного постачання
      та деяких інших питань, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 27 вересня
1935 р. N 1316 "Про облік, зберігання і витрачання будівельних
матеріалів на будівництвах УРСР" (ЗЗ УРСР, 1935 р., N 29-30,
ст. 156).
 
   2. Постанова Раднаркому УРСР  і ЦК КП(б)У від 6 березня
1941 р. N 239 "Про план виробництва промислової продукції на
березень 1941 року".
 
   3. Постанова Раднаркому  УРСР  і ЦК КП(б)У від 27 березня
1941 р.  N  331 "Про державний план розвитку тваринництва на
1941 рік".
 
   4. Постанова  Раднаркому  УРСР і ЦК КП(б)У від 28 квітня
1941 р. N 650 "Про організацію роботи в Раднаркомі УРСР".
 
   5. Постанова Раднаркому  УРСР і ЦК КП(б)У від 10 травня
1945 р. N 761 "Про зміну структури апарату Раднаркому УРСР".
 
   6. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 5 жовтня 1945 р.
N 1658 "Про заходи по збільшенню виробництва товарів широкого
вжитку  і  продовольчих  товарів  підприємствами  місцевої
промисловості, промислової кооперації та кооперації інвалідів
УРСР" (ЗП УРСР, 1945 р., N 15-16, ст. 108).
 
   7. Пункти 13 і 14 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У
від 11 квітня 1946 р. N 641 "Про недоліки в роботі і про заходи
допомоги протезній промисловості Міністерства охорони здоров'я
УРСР".
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 24 липня
1948 р. N 1488 "Про підсумки виконання плану по республіканському
і місцевому господарству УРСР за перше півріччя 1948 року і заходи
по достроковому виконанню плану 1948 року".
 
   9. Постанова Ради Міністрів  УРСР і ЦК КП(б)У від 5 січня
1949 р. N 4 "Про хід будівництва жилих будинків для колгоспників і
селян, які проживають у землянках і на чужій жилій площі".
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 28 грудня
1949 р. N 3877 "Про заходи по поліпшенню радіофікації Української
РСР".
 
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 11 грудня
1950 р. N 3933 "Про заходи по збільшенню виробництва меблів на
підприємствах Української РСР для продажу населенню".
 
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 28 березня
1951 р. N 615 "Про заходи по підготовці і проведенню лісосплаву в
навігацію 1951 року".
 
   13. Пункт 28 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від
30 березня 1951 р. N 618 "Про заходи по забезпеченню будівництва
Південно-Українського і Північно-Кримського каналів для зрошування
земель у південних районах Української РСР і північних районах
Криму".
 
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 17 травня
1951 р. N 1160 "Про заходи, що забезпечують виконання плану
газифікації міста Києва у 1951 році".
 
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 17 травня
1951 р. N 1161 "Про заходи по виконанню постанови Ради Міністрів
Союзу РСР від 26 квітня 1951 року "Про розширення використання
природного газу для комунально-побутових потреб і раціональне
застосування газу в промисловості по Українській РСР".
 
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 17 травня
1951 р. N 1171 "Про заходи по виконанню плану заготівлі лому і
відходів кольорових металів по Українській РСР у 1951 році".
 
   17. Пункт 12 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від
12 серпня 1952 р. N 2627 "Про заходи по дальшому поліпшенню збору
і відвантаження лому чорних металів".
 
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від
2 грудня 1953 р. N 2511 "Про розширення виробництва промислових
товарів широкого споживання  і поліпшення їх якості" (ЗП УРСР,
1953 р., N 23-24, ст. 100).
 
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії України від
2 квітня 1955 р. N 418 "Про розмір рубки лісу на 1956-1960 роки і
поліпшення ведення лісового господарства Української РСР".
 
   20. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 вересня 1955 р. N 1180 "Про заходи по дальшій індустріалізації,
поліпшенню якості і зниженню вартості будівництва" (ЗП УРСР,
1955 р., N 17-18, ст. 95).
 
   21. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22  листопада 1955 р. N 1428 "Про усунення надмірностей у
проектуванні та будівництві".
 
   22. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
29 квітня 1958 р. N 495 "Про направлення інженерно-технічних
працівників і кваліфікованих  робітників  на  будівництво  і
експлуатацію Карагандинського металургійного заводу" (ЗП УРСР,
1958 р., N 4, ст. 69).
 
   23. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
24 червня 1958 р. N 818 "Про переведення промисловості Української
РСР на випуск навісних сільськогосподарських машин і знарядь".
 
   24. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 липня 1958 р. N 926 "Про заходи по поліпшенню роботи вантажного
автомобільного транспорту в Українській РСР".
 
   25. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 грудня 1958 р. N 1745 "Про заходи по поліпшенню справи
планіровки і забудови населених пунктів Української РСР" (ЗП УРСР,
1958 р., N 12, ст. 222), крім пункту 15.
 
   26. Підпункт "з" пункту 17 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 22 січня 1959 р. N 108 "Про план
будівництва автомобільних шляхів на 1959-1955 роки".
 
   27. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 січня 1959 р. N 112 "Про керівництво фізичною культурою і
спортом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1959 р., N 1, ст. 2).
 
   28. Пункти 3, 5, 9, 15 і 23 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1959 р. N 501 "Про заходи по
поліпшенню побутового обслуговування населення" (ЗП УРСР, 1959 р.,
N 4, ст. 31).
 
   29. Пункти 12, 31 та підпункт 9 пункту 39 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1959 р.
N 541 "Про поліпшення якості вугілля  і  більш  раціональне
використання його в народному господарстві".
 
   30. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
1 червня 1959 р. N 838 "Про скасування грошових відрахувань з
союзного  бюджету  в бюджет Української РСР за виконання і
перевиконання планів видобутку нафти та заготівель бавовни-сирцю і
шерсті".
 
   31. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
11 червня 1959 р. N 890 "Про використання  невстановленого
устаткування на підприємствах і будовах Української РСР" (ЗП УРСР,
1959 р., N 6, ст. 66).
 
   32. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
17 листопада 1959 р. N 1767 "Про заходи по збільшенню виробництва,
розширенню  асортименту  і  поліпшенню  якості   товарів
культурно-побутового призначення і господарського вжитку".
 
   33. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
25 лютого 1960 р. N 274 "Про розвиток виробництва аміаку,
карбаміду (сечовини), складних і змішаних добрив у біжучому
семиріччі".
 
   34. Пункти 17, 19 та 34 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 30 березня 1960 р. N 454 "Про заходи по
дальшому поліпшенню медичного обслуговування та охорони здоров'я
населення Української РСР" (ЗП УРСР, 1960 р., N 3, ст. 29).
 
   35. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
16 серпня 1960 р. N 1350 "Про заходи по збільшенню виробництва і
створенню  конструкцій  тракторів  і  машин  для комплексної
механізації сільськогосподарського виробництва".
 
   36. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
25 жовтня 1960 р. N 1786 "Про преміювання працівників підприємств,
господарств і організацій за збір, зберігання і відвантаження лому
і відходів чорних та кольорових металів" (ЗП УРСР, 1960 р., N 10,
ст. 161).
 
   37. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
17 січня 1961 р. N 30 "Про хід виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 13 жовтня 1959 р. N 1176 та постанови ЦК КП
України і Ради Міністрів УРСР від 17 листопада 1959 р. N 1767 "Про
заходи по збільшенню виробництва, розширенню  асортименту  і
поліпшенню  якості товарів культурно-побутового призначення і
господарського вжитку".
 
   38. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
18 березня 1961 р. N 385 "Про заходи по прискоренню розвитку
цементної промисловості в 1961-1965 роках".
 
   39. Пункти 4, 6, 13 і 15 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1961 р. N 1578 "Про заходи по
більш ефективному використанню капітальних вкладень і посиленню
контролю за введенням в дію підприємств, що будуються" (ЗП УРСР,
1961 р., N 11, ст. 144).
 
   40. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
7 серпня 1962 р. N 892 "Про етажність жилих будинків, що будуються
в м. Києві".
 
   41. Пункт 5, останній абзац пункту 28 і абзац десятий пункту
45 постанови ЦК Компартії  України і Ради Міністрів УРСР від
28 серпня 1962 р. N 986 "Про розвиток виробництва мінеральних
добрив і хімічних засобів захисту рослин в 1963-1965 роках і
поставку їх сільському господарству".
 
   42. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
11 вересня 1962 р. N 1061 "Про заходи по корінному поліпшенню
якості тракторів, сільськогосподарських машин, запасних частин і
комплектуючих виробів, що поставляються сільському господарству".
 
   43. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
12 лютого 1963 р. N 211 "Про дальший розвиток безперервного
розливання сталі і міді в металургійному виробництві".
 
   44. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
14 травня 1963 р. N 592 "Про застосування математичних методів і
обчислювальної техніки в керуванні виробництвом, плануванні і
обліку в Українській РСР".
 
   45. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
11 червня 1963 р. N 690 "Про заходи по поліпшенню організації
перевозок   сільськогосподарських   вантажів   автомобільним
транспортом".
 
   46. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
25 червня 1963 р. N 748 "Про утворення планових комісій і рад по
координації розвитку народного господарства економічних районів
Української РСР" (ЗП УРСР, 1963 р., N 6, ст. 43).
 
   47. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 15 листопада 1963 р. N 1315 "Про поліпшення керівництва
впровадженням обчислювальної техніки і автоматизованих систем
керування в народне господарство".
 
   48. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
4 січня 1964 р. N 39 "Про заходи по забезпеченню своєчасного
введення в дію підприємств по виробництву мінеральних добрив та
інших підприємств хімічної промисловості Української РСР".
 
   49. Пункти 12 і 20 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 28 липня 1964 р. N 783 "Про прискорення
розвитку хімічного, нафтового і папероробного машинобудування та
суміжних з ними галузей машинобудування в 1964-1970 роках".
 
   50. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
16 вересня 1964 р. N 1004 "Про розвиток робіт по створенню і
впровадженню  у промисловість і будівництво систем сітьового
планування і керування" (ЗП УРСР, 1964 р., N 9, ст. 120).
 
   51. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
6 січня 1965 р. N 13 "Про заходи по поліпшенню постачання паливом
комунально-побутових потреб і населення в 1965 році".
 
   52. Підпункт "б" пункту 4 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. N 206 "Про заходи по
розширенню навчання і влаштуванню на роботу в народне господарство
молоді, яка закінчує загальноосвітні школи Української РСР в
1966 році" (ЗП УРСР, 1966 р., N 3, ст. 31).
 
   53. Пункт 1 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 22 листопада 1966 р. N 871 "Про дальший розвиток
зварювального виробництва і підвищення якості зварювальних робіт у
промисловості і будівництві Української РСР".
 
   54. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
8 грудня 1966 р. N 899 "Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР "Про електрифікацію сільського господарства
СРСР в 1966-1970 роках".
 
   55. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 8 грудня 1966 р. N 900 "Про заходи дальшого поліпшення роботи
середньої загальноосвітньої школи в Українській РСР" (ЗП УРСР,
1966 р., N 12, ст. 122):
 
   абзаци четвертий - восьмий пункту 4, абзац другий пункту 6,
пункти 7, 8, 10, 21 і 25; абзац перший пункту 23 в частині
Держплану УРСР;
 
   пункт 27 в частині підприємств і організацій, переведених на
повний господарський розрахунок і самофінансування.
 
   56. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
18 лютого 1967 р. N 110 "Про максимальне використання наявних
резервів і місцевих можливостей для збільшення виробництва товарів
народного споживання".
 
   57. Пункти 3, 8, 10, 13, 16, 18, 21, 22, абзаци другий,
п'ятий, сьомий, двадцять четвертий і двадцять п'ятий пункту 34,
абзац двадцять третій цього пункту в частині координації роботи по
використанню трудових ресурсів та організації інформації населення
про потребу в робочій силі, а також друге речення цього абзацу
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 18 лютого
1967 р. N 116 "Про заходи по забезпеченню дальшого зростання
продуктивності праці в промисловості і будівництві" (ЗП УРСР, 1967
р., N 2, ст. 14).
 
   58. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
18 лютого 1967 р. N 117 "Про поліпшення організації управління
будівництвом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1967 р., N 3, ст. 24).
 
   59. Пункт 19 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 серпня 1967 р. N 576 "Про заходи по забезпеченню
високих темпів розвитку чорної металургії Української РСР у
відповідності з директивами XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному
плану розвитку народного господарства СРСР на 1966-1970 рр.", а
також пункт 10 і підпункт 10 пункту 14 додатка N 3 до цієї
постанови.
 
   60. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 23 вересня 1967 р. N 626 "Про заходи по дальшому розвитку
побутового обслуговування населення в Українській РСР" (ЗП УРСР,
1967 р., N 9, ст. 100), а також абзац перший пункту 10 в частині
завдання Держплану УРСР.
 
   61. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
18 жовтня 1967 р. N 681 "Про поліпшення керівництва будівництвом у
колгоспах" (ЗП УРСР, 1967 р., N 10, ст. 114). 62. Постанова ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 21 листопада 1967 р.
N 771 "Про заходи по розвитку виробництва вантажних автомобілів і
автопоїздів на 1968-1970 роки".
 
   63. Абзац другий пункту 2 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1969 р. N 366 "Про заходи по
дальшому поліпшенню підготовки  кваліфікованих  робітників  в
навчальних закладах системи професійно-технічної освіти" (ЗП УРСР,
1969 р., N 6, ст. 67).
 
   64. Підпункт "а" пункту 4 і підпункт "д" пункту 7 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1969 р.
N 377 "Про поліпшення проектно-кошторисної  справи" (ЗП  УРСР,
1969 р., N 7, ст. 82).
 
   65. Пункт 2 і підпункт "в" пункту 9 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1970 р. N 309 "Про
заходи  по  поліпшенню конструювання нової, більш досконалої
сільськогосподарської  і  меліоративної  техніки,  прискоренню
створення і освоєння її виробництва".
 
   66. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
20 серпня 1970 р. N 429 "Про державні капітальні вкладення на
розвиток сільського  господарства  на  1971-1975  роки  по
міністерствах і відомствах УРСР".
 
   67. Пункти 11, 13 і 28 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 20 серпня 1971 р. N 403 "Про заходи по дальшому
розвитку меліорації земель та їх сільськогосподарському освоєнню в
1971-1975 роках в Українській РСР".
 
   68. Пункт 20 і підпункт 2 пункту 33 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1972 р. N 88 "Про
деякі заходи по поліпшенню торгівлі та її технічної оснащеності".
 
   69. Абзац третій пункту 3, підпункт "б" пункту 5, пункт 6 і
підпункт 2 пункту 8 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 4 травня 1972 р. N 207 "Про додаткові заходи по
поліпшенню  житлових  умов,  торговельного  і  побутового
обслуговування  робітників  і  службовців,  зайнятих  на
лісозаготівлях".
 
   70. Пункт 5 і підпункт 8 пункту 14 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1972 р. N 267 "Про
заходи по дальшому  розвитку  залізорудної  промисловості  і
докорінному поліпшенню рудопідготовки".
 
   71. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 7 липня 1972 р. N 326 "Про завершення переходу до
загальної  середньої  освіти  молоді  і  дальший  розвиток
загальноосвітньої школи Української РСР" (ЗП УРСР, 1972 р., N 7,
ст. 56).
 
   72. Пункт 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 10 квітня 1973 р. N 175 "Про заходи по забезпеченню
будівництва і введення в дію об'єктів на підприємствах чорної
металургії, передбачених планами на 1973-1975 роки".
 
   73. Пункт 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 8 травня 1973 р. N 223 "Про посилення охорони природи і
поліпшення використання природних ресурсів республіки" (ЗП УРСР,
1973 р., N 5, ст. 35).
 
   74. Абзац перший пункту 6, пункт 7 і абзац другий пункту 9
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 серпня
1973 р. N 395 "Про заходи по дальшому поліпшенню умов роботи
сільської загальноосвітньої школи в Українській РСР" (ЗП УРСР,
1973 р., N 9, ст. 67) в частині Держплану УРСР.
 
   75. Пункт 2, підпункти 2 і 9 пункту 8 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1973 р. N 455 "Про
дальший розвиток винахідницької справи в республіці, поліпшення
використання у народному господарстві відкриттів, винаходів та
раціоналізаторських пропозицій і підвищення їх ролі у прискоренні
науково-технічного прогресу" (ЗП УРСР, 1973 р., N 10, ст. 80).
 
   76. Пункт 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 29 січня 1974 р. N 51 "Про відзначення 150-річчя з дня
народження К.Д. Ушинського" (ЗП УРСР, 1974 р., N 2, ст. 7) в
частині розміру стипендій.
 
   77. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 квітня 1974 р. N 181 "Про відзначення 100-річчя з дня
народження  академіка В.П. Філатова" (ЗП УРСР, 1974 р., N 4,
ст. 23) в частині розміру стипендій.
 
   78. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 травня 1974 р. N 286 "Про забезпечення виконання постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про деякі заходи по удосконаленню
планування і економічного стимулювання виробництва товарів легкої
промисловості" (ЗП УРСР, 1974 р., N 6, ст. 37).
 
   79. Пункт 3 та підпункт "б" пункту 8 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 28 травня 1974 р. N 293 "Про
організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
19 квітня 1974 р. N 304 "Про заходи по прискоренню розвитку
молекулярної біології і молекулярної генетики та використанню їх
досягнень у народному господарстві".
 
   80. Пункти 5 і 7 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 8 квітня 1975 р. N 178 "Про збільшення
виробництва і закупок льону-довгунця, поліпшення його якості і про
розвиток промисловості по первинній переробці льону".
 
   81. Абзац перший пункту 3 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1975 р. N 275 "Про забезпечення
жилою площею військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил СРСР
у запас або у відставку".
 
   82. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 29 серпня 1975 р. N 418 "Про відзначення 100-річчя з дня
народження  академіка М.Д. Стражеска" (ЗП УРСР, 1975 р., N 9,
ст. 51) в частині розміру стипендій.
 
   83. Пункт 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 березня 1976 р. N 127 "Про поліпшення управління
хмелярством в республіці та перетворення у хмелярські радгоспи
окремих колгоспів" у частині Держплану УРСР.
 
   84. Пункт 22 і абзац другий підпункту 3 пункту 24 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 квітня 1976 р.
N 164 "Про заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив і
хімічних засобів захисту рослин у 1976-1980 роках".
 
   85. Пункт 10, абзац другий пункту 13 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1977 р. N 417 "Про
заходи по дальшому розвитку торгівлі".
 
   86. Пункт 14 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 20 січня 1978 р. N 48 "Про заходи по забезпеченню
виконання завдань по розвитку виробництва мінеральних добрив,
хімічних засобів захисту рослин і сировини для них, встановлених
постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 лютого 1976 р.
N 117 та народно-господарським планом на 1976-1980 роки".
 
   87. Пункт 22 заходів, затверджених постановою ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1978 р. N 63 "Про
заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 22 грудня 1977 р. N 1111 "Про дальше вдосконалення
навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до
праці".
 
   88. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 26 травня 1978 р. N 301-0012.
 
   89. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 липня 1978 р. N 371 "Про заходи по збільшенню виробництва в
1978-1985 роках високопродуктивної техніки для кормовиробництва і
кормоприготування, комплексної механізації робіт на тваринницьких
фермах і в птахівництві".
 
   90. Абзац третій підпункту "з" пункту 2, пункт 8, абзац
другий пункту 14 вступної частини та пункт 1 постанови ЦК
Компартії України  і Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1978 р.
N 425 "Про дальший розвиток машинобудування у 1978-1980 роках", а
також пункт 11 додатка N 5 до цієї постанови.
 
   91. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 22 серпня 1978 р. N 426 "Про заходи по дальшому
поліпшенню обслуговування населення і народного  господарства
республіки поштовим зв'язком".
 
   92. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
19 вересня 1978 р. N 465 "Про організацію виконання постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 липня 1978 р. N 677 "Про заходи
по  підвищенню ефективності науково-дослідних робіт у галузі
будівництва, архітектури, будівельних матеріалів, будівельного і
шляхового машинобудування та прискоренню впровадження наукових
досягнень у практику будівництва" із збереженням чинності пункту 8
і підпункту 12 пункту 13.
 
   93. Пункт 11 і підпункт 27 пункту 25 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1978 р. N 467 "Про
організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про
заходи по поліпшенню роботи вугільної промисловості".
 
   94. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
25 грудня 1978 р. N 584 "Про організацію виконання в республіці
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по збільшенню
виробництва товарів для дітей, підвищенню їх якості і поліпшенню
торгівлі цими товарами".
 
   95. Пункт 6, підпункти 3, 7 і абзац перший підпункту 8 пункту
19 постанови  ЦК  Компартії  України і Ради Міністрів УРСР
від 23 січня 1979 р. N 36 "Про організацію виконання постанови
Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 грудня
1978 р. N 984 "Про додаткові заходи по посиленню охорони природи і
поліпшенню використання природних ресурсів" (ЗП УРСР, 1979 р.,
N 1, ст. 3).
 
   96. Абзац другий пункту 3 і пункт 4 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77 "Про
заходи по дальшому поліпшенню підготовки кваліфікованих кадрів і
закріпленню їх у будівництві".
 
   97. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 13 березня 1979 р. N 124 "Про організацію виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 січня 1979 р. N 112
"Про  заходи  по дальшому розвитку електрифікації сільського
господарства".
 
   98. Пункт 21 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 15 травня 1981 р. N 282 "Про організацію виконання
постанови  ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 березня 1981 р.
N 264 "Про заходи по підвищенню ефективності виробництва  і
використання металопродукції з чорних металів у 1981-1985 роках".
 
   99. Підпункт "б" пункту 3, пункти 5, 10, підпункти 1, 2 "б",
9, 12, 17 пункту 21, підпункт 21 "б" пункту 21 (в частині
затвердження положення про головну розвідувальну організацію,
переліку цих організацій), а також в  частині  організацій,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування,
підпункт 30 пункту 21 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по дальшому
поліпшенню проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР, 1981 р., N 6,
ст. 43).
 
   100. Пункт 2 і підпункт 2 пункту 3 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1981 р. N 415 "Про
передачу окремих функцій Держплану УРСР міністерствам, державним
комітетам і відомствам  УРСР,  облвиконкомам,  Київському  і
Севастопольському міськвиконкомам".
 
   101. Пункт 7, абзаци третій і четвертий пункту 9 та пункт
13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
1 вересня 1981 р. N 448 "Про організацію виконання постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1981 р. N 715 "Про заходи
по  дальшому поліпшенню заготівлі (здачі), переробки лому і
відходів кольорових металів та підвищенню  технічного  рівня
підприємств вторинної кольорової металургії".
 
   102. Абзац перший пункту 4 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1981 р. N 518 "Про дальше
піднесення масовості фізичної культури і спорту в Українській РСР"
(ЗП УРСР, 1981 р., N 11, ст. 82) в частині покладення на ЦСУ УРСР
обліку підсумків виконання основних показників розвитку фізичної
культури і спорту в державній статистичній звітності.
 
   103. Пункт 2 і абзац перший підпункту 2 пункту 7 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1982 р.
N 460 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 12 серпня 1982 р. N 752 "Про підвищення ролі
Рад Міністрів республік, міністерств і відомств СРСР і місцевих
органів у збільшенні виробництва та поліпшенні якості товарів
народного споживання".
 
   104. Абзац четвертий пункту 11 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1982 р. N 470 "Про додаткові
заходи по поліпшенню охорони здоров'я населення", а також пункт 4
цієї постанови в частині підприємств і організацій, переведених на
повний господарський розрахунок і самофінансування.
 
   105. Абзац другий пункту 2 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1982 р. N 531 "Про посилення
режиму економії і скорочення втрат у сфері обслуговування".
 
   106. Абзац третій пункту 2 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1982 р. N 636 "Про деякі заходи
по посиленню економії матеріальних ресурсів у будівництві".
 
   107. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1983 р. N 268 в частині поділу
всіх класів загальноосвітніх шкіл на підгрупи при  вивченні
російської мови і літератури.
 
   108. Пункт 13 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 13 вересня 1983 р. N 377 "Про організацію виконання в
республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня
1983 р. N 759  "Про  підвищення  ефективності  використання
автотранспортних  засобів у народному господарстві, посилення
боротьби з приписками при перевезеннях вантажів автомобільним
транспортом  і  забезпечення  збереження  пально-мастильних
матеріалів".
 
   109. Абзац перший пункту 3 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1983 р. N 410 "Про організацію
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по
прискоренню науково-технічного прогресу в народному господарстві".
 
   110. Пункт 3 і підпункт 1 пункту 12 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів  УРСР від 29 січня 1985 р. N 30
 "Про деякі заходи по поліпшенню торгівлі і виконанню
плану роздрібного товарообороту в 1985 році".
 
   111. Абзац п'ятий пункту 2 і абзац третій підпункту 1 пункту
10 постанови ЦК Компартії України і Ради  Міністрів  УРСР від
15 лютого 1985 р. N 69 "Про організацію виконання постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1985 р. N 57 "Про
поліпшення  використання  кольорових  металів  у  народному
господарстві, дальший розвиток і підвищення технічного рівня
вторинної кольорової металургії" (ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 20),
а також пункт 3 додатка N 6 до цієї постанови.
 
   112. Пункт 8, абзац другий пункту 11 і підпункт 5 пункту 17
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 травня
1986 р. N 176 "Про заходи по дальшому поліпшенню концертної
діяльності в республіці та зміцненню матеріально-технічної бази
концертних організацій".
 
   113. Пункти 1, 2 і 12  Робочого  плану,  затвердженого
постановою  ЦК  Компартії  України  і  Ради  Міністрів УРСР
від 16  грудня 1986 р. N 428 "Про організацію виконання в
Українській РСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 жовтня 1986 р. N 1300 "Про вдосконалення практики підготовки і
перепідготовки кадрів для освоєння нової техніки і технології в
галузях народного господарства" в частині Держплану УРСР.
 
   114. Пункт 8 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 12 травня 1987 р. N 175 "Про заходи по дальшому
вдосконаленню  роботи  житлово-комунального  господарства  в
республіці" (ЗП УРСР, 1987 р., N 9, ст. 60), абзац четвертий
пункту 11 цієї постанови в частині поширення чинності пункту 2,
абзацу першого пункту 3, абзацу першого пункту 4, абзаців другого
- четвертого і шостого пункту 5, останнього абзацу пункту 10,
абзаців сьомого - дев'ятого підпункту 3 і підпункту 6 пункту 12,
пунктів 15 і 16, абзацу другого пункту 17, підпункту 1 "б" пункту
21 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9
вересня 1986 р. N 321, абзац п'ятий пункту 11 в частині поширення
чинності пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від
22 лютого 1985 р. N 82, а також абзац четвертий пункту 11 в
частині поширення чинності абзацу четвертого пункту 6, абзацу
третього підпункту 7 пункту 12 в частині створення фонду за
рахунок  коштів  амортизаційних  відрахувань, призначених для
капітального ремонту, і останнього абзацу підпункту 7 пункту 12,
абзаців сьомого і восьмого підпункту 8, підпунктів 9, 10 і 12
цього пункту постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 9 вересня 1986 р. N 321 відносно підприємств, об'єднань і
організацій, переведених на повний господарський розрахунок і
самофінансування.
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                   від 13 грудня 1988 р. N 380
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до постанов ЦК Компартії України
           і Ради Міністрів УРСР
 
 
   1. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 лютого 1968 р. N 107 "Про заходи по забезпеченню капітального
будівництва кадрами" (ЗП УРСР, 1968 р., N 3, ст. 29):
 
   а) в абзаці другому підпункту "н" пункту 17 слова:
 
   "установлений постановою Ради Міністрів СРСР від 17 квітня
1957 року N 428 (постанова Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1957
р. N 425) для майстрів підрядних організацій" замінити словами: "у
порядку, встановленому для майстрів виробничих дільниць";
 
   б) визнати такими, що втратили чинність, пункт 11 постанови,
а також в  частині  Держплану  УРСР абзац другий пункту 6
додатка N 5.
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 690
 від 09.12.92 )
 
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 690
 від 09.12.92 )
 
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 690
 від 09.12.92 )
 
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
             постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
                 від 3 серпня 1988 р. N 953
 
               ПЕРЕЛІК
       постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з
      питань планування, матеріально-технічного
       постачання та деяких інших питань, що
            втратили чинність
 
               (Витяг)
 
 
   1. Постанова Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) від 23 березня
1935 р. N 551 "Про відрахування держустанов та госпорганів на
утримання фабзавкомів і місцевкомів" (постанова Раднаркому УРСР
від 25 березня 1935 р. N 296).
 
   2. Пункти 2, 13, 21, 27 і 65 постанови Ради Міністрів СРСР і
ЦК КПРС від 7 жовтня 1953 р. N 2570 "Про ліквідацію відставання
лісозаготівельної промисловості", а також пункт 9 додатка N 29 і
пункт 10 додатка N 39 до цієї постанови (абзаци сімнадцятий щодо
затвердження Положення про організацію ремонту машин і механізмів
на заготівлях лісу та двадцятий вступної частини постанови Ради
Міністрів  УРСР  і ЦК  Компартії України від 2 грудня 1953 р.
N 2518).
 
   3. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
31 липня 1957 р. N 931 "Про розвиток житлового будівництва
в СРСР" - ЗП СРСР, 1957 р., N 9, ст. 102 (підпункт "г" пункту 7
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 24 серпня
1957 р. N 988 - ЗП УРСР, 1957 р., N 12, ст. 154).
 
   4. Постанова ЦК КПРС  і Ради Міністрів СРСР від 4 травня
1958 р. N 509 "Про заходи по поліпшенню планування народного
господарства" - ЗП СРСР, 1958 р., N 9, ст. 75 (постанова ЦК
Компартії України і  Ради Міністрів УРСР від 5 червня 1958 р.
N 718 - ЗП УРСР, 1958 р., N 6, ст. 105).
 
   5. Абзац другий пункту 9 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 8 серпня 1960 р. N 851 "Про заходи по дальшому поліпшенню
торгівлі" - ЗП СРСР, 1960 р., N 14, ст. 114 (абзац сьомий пункту
29 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
13 вересня 1960 р. N 1563).
 
   6. Постанова ЦК  КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 серпня
1965 р. N 629 "Про етажність жилих будинків, що будуються в містах
і селищах" - ЗП СРСР, 1965 р., N 17, ст. 130 (постанова ЦК
Компартії  України  і Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1965 р.
N 849).
 
   7. Підпункт "а" пункту 1 змін, затверджених постановою ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 вересня 1965 р. N 706 - ЗП СРСР,
1965 р., N 18, ст. 141 (підпункт 1 "а" пункту 2 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1965 р.
N 1129 - ЗП УРСР, 1965 р., N 11, ст. 142).
 
   8. Пункт 4 і абзац третій пункту 8 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 5 липня 1968 р. N 517 "Про заходи по дальшому
поліпшенню  охорони  здоров'я  і  розвитку медичної науки в
країні" - ЗП СРСР, 1968 р., N 13, ст. 82 (підпункт "а" і абзац
перший підпункту "б" пункту 36 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. N 525 - ЗП УРСР, 1968 р.,
N 10, ст. 127).
 
   9. Пункт 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
15 травня 1969 р. N 353 "Про закупку за кордоном устаткування і
будівництво комплексів для промислового виробництва свинини і
яловичини" (підпункт 3 пункту 10 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1969 р. N 405).
 
   10. Пункт  7  постанови  ЦК  КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 17 липня 1969 р. N 573 "Про поліпшення організації роботи
лісової і деревообробної промисловості" (підпункт "г" пункту 12
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня
1969 р. N 572).
 
   11. Пункт 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 лютого 1970 р. N 136 "Про заходи по посиленню боротьби з
особами, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя" - ЗП СРСР, 1970 р.,
N 4, ст. 26 (підпункт "а" пункту 9 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1970 р. N 138).
 
   12. Пункт 16 додатка N 9 і пункт 21 додатка N 10 до постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 "Про
заходи по розвитку промисловості мінеральних добрив і хімічних
засобів захисту рослин у 1971 - 1975 роках" (підпункт 19 пункту 19
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня
1970 р. N 549).
 
   13. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
3 вересня  1970  р.  N  743  "Про  взаємне  використання
науково-технічних досягнень міністерствами і відомствами СРСР та
підвідомчими їм підприємствами і організаціями" (підпункт 10
пункту 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
12 жовтня 1970 р. N 544) в частині продажу ліцензій на нові вироби
і технологічні процеси  при  здійсненні  прямих  закордонних
виробничих  і  науково-технічних  зв'язків у відповідності з
постановою Ради Міністрів СРСР від 27 липня 1987 р. N 846.
 
   14. Абзац перший пункту 4 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 16 квітня 1971 р. N 226 "Про розвиток виробництва
продуктів тваринництва на промисловій основі" - ЗП СРСР, 1971 р.,
N 8, ст. 66 (абзац перший підпункту 2 пункту 30 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р.
N 301 - ЗП УРСР, 1971 р., N 7, ст. 61).
 
   15. Пункти 3-8, 12 і 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 18 жовтня 1971 р. N 755 "Про заходи по дальшому
поліпшенню матеріальних і житлово-побутових умов студентів вищих і
учнів середніх спеціальних учбових закладів" (підпункти 3-8, 11 і
13 пункту 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 14 грудня 1971 р. N 552).
 
   16. Останній абзац пункту 24 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 31 травня 1976 р. N 398 "Про заходи по дальшому
збільшенню виробництва і закупок цукрових буряків та вироблення
цукру в 1976-1980 роках" (останній абзац підпункту 6 пункту 16
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 16 липня
1976 р. N 330).
 
   17. Пункт 2  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
4 серпня 1977 р. N 726-229 (підпункт 1 пункту 8 постанови ЦК
Компартії України  і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1977 р.
N 485-20).
 
   18. Пункт 6  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
24 листопада 1977 р. N 1029 "Про перехід на безплатне користування
підручниками учнями загальноосвітніх шкіл" - ЗП СРСР, 1978 р.,
N 1, ст. 1 (підпункт 1 пункту 9 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 20 січня 1978 р. N 46 - ЗП УРСР, 1978 р.,
N 1, ст. 5).
 
   19. Абзац другий пункту 19 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 9 серпня 1979 р. N 766 "Про заходи по дальшому розвитку
промисловості первинної  переробки  льону  в 1980-1985 роках"
(підпункт 8 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 25 вересня 1979 р. N 461).
 
   20. Пункти 32, 33 і 38 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 27 жовтня 1979 р. N 962 "Про дальший розвиток заводського
виробництва дерев'яних панельних будинків і комплектів дерев'яних
деталей для будинків із стінами з місцевих матеріалів  для
сільського житлового будівництва" (підпункт 2 "б" пункту 19
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 7 грудня
1979 р. N 553).
 
   21. Абзац четвертий пункту 11 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 11 листопада 1979 р. N 1003 "Про дальший
розвиток і поліпшення діяльності споживчої кооперації" (абзац
четвертий підпункту 1 пункту 18 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1979 р. N 574).
 
   22. Пункти 10, 17 і 18 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 3 березня 1980 р. N 191 "Про заходи по дальшому розвитку
вугільної промисловості в Українській РСР і Ростовській області в
1980 році, одинадцятій п'ятирічці і в період до 1990 року"
(підпункти 2, 4 і 5 пункту 38 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1980 р. N 196).
 
   23. Підпункт "а" пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 14 квітня 1980 р. N 310 "Про заходи по поліпшенню
будівництва, ремонту і утримання автомобільних шляхів у країні"
(підпункт 2 "а" пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 27 травня 1980 р. N 366).
 
   24. Пункт  15  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
7 січня 1981 р. N 10 "Про заходи по дальшому вдосконаленню
організації заготівлі (здачі) та переробки лому і відходів чорних
металів" (ЗП СРСР, 1981 р., N 5, ст. 24), а також пункт 18 цієї
постанови в частині підприємств і організацій, переведених на
повний господарський розрахунок і самофінансування (підпункт 4
пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
17 лютого 1981 р. N 86 - ЗП УРСР, 1981 р., N 3, ст. 14, а також
підпункт 6 пункту 15 цієї постанови у відповідній частині).
 
   25. Пункт  21  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
2 квітня 1981 р. N 328 "Про основні напрямки і заходи по
підвищенню ефективності використання паливноенергетичних ресурсів
в народному господарстві  у 1981-1985 роках і на період до
1990 року" (підпункт 11 пункту 34 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 16 червня 1981 р. N 311).
 
   26. Пункт 21  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 червня 1981 р. N 548 "Про заходи по збільшенню виробництва
товарів першої необхідності в 1981 - 1985 роках та більш повному
задоволенню попиту населення на ці товари" (підпункт 8 пункту 13
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 серпня
1981 р. N 414).
 
   27. Пункт  26  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
19 жовтня 1981 р. N 1019 "Про збільшення виробництва і поставки
сільському господарству мінеральних добрив у 1981 - 1985 роках"
(підпункт 5 пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 8 грудня 1981 р. N 595).
 
   28. Абзац другий пункту  17,  абзац другий пункту 22 та
пункт 23 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 квітня
1984 р. N 350 "Про заходи по дальшому підвищенню ідейно-художнього
рівня  кінофільмів  і  зміцненню  матеріально-технічної  бази
кінематографії" (абзац другий підпункту 2 пункту 9 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1984 р.
N 223 - ЗП УРСР, 1984 р., N 9, ст. 49).
 
   29. Абзац третій пункту 17 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 12 липня 1985 р. N 669 "Про всемірне поширення нових
методів господарювання і посилення їх впливу на прискорення
науково-технічного прогресу" (абзац третій підпункту 8 "а" пункту
14 постанови  ЦК  Компартії  України і Ради Міністрів УРСР від
27 серпня 1985 р. N 331) в частині поширення чинності абзаців
третього і четвертого пункту 21 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 29 квітня 1984 р. N 387.
 
   30. Пункт 17 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
11 вересня 1985 р. N 874 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і збільшенню
поставок їх сільському господарству в 1986 - 1990 роках" (підпункт
6 пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 22 жовтня 1985 р. N 379) в частині збереження строку чинності
пункту 26 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 жовтня
1981 р. N 1019.
 
   31. Пункти 10 і 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 23 травня 1986 р. N 608 "Про докорінне поліпшення використання
сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів у
1986 - 1990 роках і в період до 2000 року" (підпункти 5 і 6 пункту
22 постанови ЦК  Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
8 липня 1986 р. N 248).
 
   32. Пункти 20, 22, абзац сьомий пункту 25, абзац останній
пункту 26 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 17 липня
1986  р.  N 842 "Про вдосконалення планування, економічного
стимулювання і управління в державній торгівлі і  споживчій
кооперації", а також абзац третій пункту 27 цієї постанови в
частині поширення чинності абзаців третього і четвертого пункту 21
постанови  ЦК  КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 квітня 1984 р.
N 387 (підпункти 1 і 2 пункту 19, абзац восьмий пункту 21, абзац
останній пункту 22 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 вересня 1986 р. N 322, а також абзац п'ятий пункту 23
цієї постанови у відповідній частині).
 
   33. Абзаци другий, третій і п'ятий підпункту "б", абзаци
другий і четвертий підпункту "в" пункту 11 та пункт 12 постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 серпня 1986 р. N 970 "Про
дальше вдосконалення управління будівельним комплексом країни"
(абзаци другий, третій і п'ятий підпункту 3 "б", абзаци другий і
четвертий підпункту 3 "в" та підпункт 5 пункту 9 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1986 р.
N 320).
 

БУДСТАНДАРТ Online