Постановление от 26.11.1982 № 563 "Об использовании средств, полученных в результате проведения Всесоюзного коммунистического субботника 17 апреля 1982 года"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
         від 26 листопада 1982 р. N 563
                Київ

     Про використання коштів, одержаних в результаті
     проведення Всесоюзного комуністичного суботника
            17 квітня 1982 року


   На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 4 листопада
1982  р.  N  963  Рада  Міністрів   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:

   1. Спрямувати  кошти,  одержані  в результаті проведення
Всесоюзного комуністичного суботника 17 квітня 1982 року:

   а) в розмірі 36,2 млн. крб. на будівництво в 1983-1985 роках
родильних  будинків і  акушерсько-гінекологічних   корпусів
на 0,71 тис. ліжок жіночих консультацій на 0,45 тис. відвідувань
на зміну,  дитячих  лікарень  на  0,36  тис. ліжок, дитячих
амбулаторно-поліклінічних установ на 4,8 тис. відвідувань на
зміну, дитячого санаторію на 0,15 тис. ліжок, будинку дитини на
0,1 тис. місць і піонерського табору для дітей-сиріт на 0,72 тис.
місць,  з розподілом по міністерствах УРСР, облвиконкомах і
Київському міськвиконкому згідно з додатком;

   б) в розмірі 4,2 млн. крб. на будівництво в 1983-1985 роках
для ветеранів війни і праці: Кримському облвиконкому 1,5 млн. крб.
для будівництва госпіталю на 0,1 тис. ліжок і Міністерству
соціального  забезпечення УРСР 2,7 млн. крб. на будівництво
лікувального корпусу санаторію "Ветеран" в м. Алушті та  на
реконструкцію санаторію "Слава" в м. Миргороді.

   2. Міністерству  охорони  здоров'я  УРСР,  Міністерству
соціального забезпечення УРСР,  облвиконкомам  та  Київському
міськвиконкому забезпечити   розробку   проектно-кошторисної
документації на будівництво об'єктів, які  передбачені  цією
постановою, і спорудження їх у встановлені строки.

   Держплану УРСР передбачати в проектах планів на 1984-1985
роки необхідні  для  будівництва  вказаних  об'єктів  ліміти
капітальних вкладень і проектно-розвідувальних робіт, а також
обсяги підрядних будівельно-монтажних робіт з фінансуванням їх за
рахунок коштів, зазначених в пункті 1 цієї постанови).


      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

   Інд. 28


                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 26 листопада 1982 р. N 563

               РОЗПОДІЛ
    по міністерствах УРСР, облвиконкомах і Київському
     міськвиконкому коштів, одержаних в результаті
     проведення Всесоюзного комуністичного суботника
    17 квітня 1982 р., які спрямовуються на будівництво
     родильних будинків і акушерсько-гінекологічних
    корпусів, жіночих консультацій, дитячих лікарень,
      дитячих амбулаторно-поліклінічних установ,
     дитячого санаторію, будинку дитини, піонерського
     табору для дітей-сиріт з встановленням завдань
     по введенню в дію цих об'єктів в 1983-1985 роках

  Кошти (млн. крб.) Введення в дію
родиль- них бу- динків і аку- шерсько- гінеко- логічних корпусів (тис. ліжок) жіночих консуль- тацій (тис. відвіду- вань на зміну) дитячих лікарень (тис. ліжок) дитячих амбула- торно- полік- лінічних установ (тис. відвіду- вань на зміну) дитячих санато- ріїв (тис. ліжок) будин- ків дитини (тис. місць) піонер- ських таборів для дітей- сиріт (тис. ліжок)
Всього по УРСР 36,2 0,71 0,45 0,36 4,8 0,15 0,1 0,72
в тому числі:                
по Міністерству охорони здоров'я УРСР 2,0   0,15          
по облвиконко- мах і Київському міськвикон- кому - всього 34,2 0,71 0,3 0,36 4,8 0,15 0,1 0,72
з них:                
Донецький 4,5     0,12       0,72
Житомирський 1,0       0,24      
Закарпатський 1,41 0,12            
Київський 1,7 0,12            
Кіровоградський 0,26 0,1            
Львівський 3,4 0,12 0,3   0,48      
Одеський 3,2 0,12   0,12 0,48      
Ровенський 0,5              
Полтавський 0,6       0,24      
Сумський 2,16              
Тернопільський 3,0              
Харківський 1,2       0,48      
Херсонський 1,13       0,48      
Хмельницький 0,98         0,15    
Черкаський 2,1 0,13            
Чернівецький 1,5     0,12        
Чернігівський 1,06       0,48      
Київський міськвиконком 4,5       1,92      

   Примітка. Ліміти  капітальних  вкладень на будівництво і
        завдання по введенню їх в дію  на  1983  рік
        передбачаються в плані.


   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

БУДСТАНДАРТ Online