Письмо от 15.06.2007 № 8/2-107 О ценах на жилье и правовые отношения между застройщиком и управителем фонда финансирования строительства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

15.06.2007 N 8/2-107


Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло
питання, викладені у листі, та з питань компетенції повідомляє.

Щодо можливості встановлення Правилами ФФБ
різних правил ціноутворення на житло залежно від форми власності
довірителів - юридичних осіб та щодо встановлення ціни вимірної
одиниці об'єкта будівництва

Відповідно до статті 12 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" >> )(далі - Закон)
Правила ФФБ регламентують функціонування цього
ФФБ. Крім того, довіритель (фізична або юридична особа) укладає з
управителем договір про участь у ФФБ (стаття 14). Зазначеними
документами регулюються питання щодо встановлення ціни вимірної
одиниці об'єкта інвестування для учасників ФФБ.

Положеннями статті 24 Закону визначено, що нагляд
та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює спеціально
уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг. Метою нагляду та регулювання діяльності
управителя ФФБ є контроль за дотриманням управителем ФФБ обмежень,
встановлених цим законом та Правилами ФФБ.

Крім того, зазначаємо, що відповідно до положень статті 11
Закону ФФБ може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ
виду Б.

Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної одиниці об'єкта
будівництва визначає забудовник, для ФФБ виду Б - управитель.

Щодо правових відносин між забудовником і управителем ФФБ та
умов договору підряду

Закон встановлює загальні принципи, правові та
організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в
управління з метою фінансування будівництва житла та особливості
управління цими коштами.

Зазначеним Законом України передбачено укладання
договору між управителем та забудовником, за яким управитель
замовляє забудовнику збудувати об'єкт будівництва, ввести його в
експлуатацію та передати об'єкти інвестування на умовах,
визначених Законом та Правилами фонду, при цьому
забудовник виконує функції замовника будівництва.

Питання щодо укладання договорів будівельного підряду
регулюються Цивільним та Господарським
кодексами України, а також постановою Кабінету Міністрів України
від 01.08.2005 р. N 668 "Про затвердження Загальних
умов укладання та виконання договорів підряду у капітальному
будівництві".

Відповідно до положень зазначених нормативно-правових актів
предметом договору підряду є роботи, пов'язані з будівництвом
об'єкта, обов'язок щодо виконання яких покладається на підрядника.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується
на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони
(замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити
виконану роботу.

Зважаючи на викладене, порядок та умови укладання договору
підряду не є предметом регулювання Законом.

Заступник Міністра А.Беркут

БУДСТАНДАРТ Online