Приказ от 13.08.2007 № 142 О внесении изменений к приказам от 08.05.2007 N 10 О создании научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины и от 22.06.2007 N 60 О внесении...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            13.08.2007 N 142


     Про внесення змін до наказів від 08.05.2007 N 10
    "Про створення науково-технічної ради Міністерства
     регіонального розвитку та будівництва України"
      та від 22.06.2007 N 60 "Про внесення змін
      до наказу від 08.05.2007 N 10 "Про створення
    науково-технічної ради Міністерства регіонального
         розвитку та будівництва України"


   У зв'язку із виробничою необхідністю та з метою удосконалення
роботи науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України Н А К А З У Ю:

   1. Внести зміни і доповнення до наказів від 08.05.2007 N 10
 >> ) "Про створення науково-технічної ради Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України" та від 22.06.2007
N 60 "Про внесення змін до наказу від 08.05.2007
N 10  "Про  створення  науково-технічної  ради  Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України":

   1.1. Додаток 1 до наказу викласти в новій редакції згідно з
додатком 1.

   1.2. Доповнити наказ підпунктом 1.5 у такій редакції: "1.5.
Затвердити склад секції промислової забудови та  інженерного
захисту територій" згідно з додатком 2.

   1.4. Підпункт 1.4 наказу вважати підпунктом 1.6.

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кужель О.В.

 Міністр                          В.Яцуба


                   Додаток 1
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   України
                   13.08.2007 N 142


               СКЛАД
        науково-технічної ради Міністерства
     регіонального розвитку та будівництва України


         Президія науково-технічної ради


1. Яцуба Володимир Григорович голова науково-технічної ради, Міністр регіонального розвитку та будівництва України, к. н. держуправління
2. Сорока Микола Петрович заступник голови науково-технічної ради, перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, к. е. н.
3. Беркута Анатолій Всеволодович заступник голови науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, к. е. н.
4. Iсаєнко Дмитро Валерійович заступник голови науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України
5. Кужель Олександра Володимирівна заступник голови науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, к. е. н.
6. Соколов Iгор Анатолійович заступник голови науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України
7. Соловков Юрій Петрович заступник голови науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України
8. Кононова Надія Василівна секретар науково-технічної ради, головний спеціаліст Відділу наукового розвитку
9. Авдієнко Олександр Петрович начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
10. Адріанов Володимир Павлович віце-президент Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
11. Ампілогов Володимир Федорович директор центральної служби "Укрінвестекспертиза"
12. Барзилович Дмитро Владиславович начальник Управління технічного регулювання у будівництві
13. Білоконь Юрій Миколайович директор Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто", доктор архітектури
14. Брусан Антон Андрійович директор з цивільного будівництва ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"
15. Вашкулат Олександр Михайлович начальник Управління планування та забудови територій Мінрегіонбуду України
16. Внуков В'ячеслав Сергійович професор кафедри архітектурного проектування Дніпропетровської академії будівництва і архітектури
17. Галінський Олександр Михайлович директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва, к. т. н.
18. Горбачов Геннадій Володимирович голова Асоціації підприємств будівництва та житлово-комунального господарства України
19. Григор Анатолій Федорович перший заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції
20. Громадський Юрій Степанович директор ТОВ "Київпромелектропроект"
21. Губань Петро Iванович начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві
22. худзь Анатолій Олексійович заступник директора Департаменту розвитку регіонів, начальник відділу середньо- та довгострокового планування регіонального розвитку
23. Деньгін Анатолій Петрович заступник Голови Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
24. Дзюбенко Віктор Олександрович директор Українського державного науково-дослідного центру ціноутворення у будівництві "Цінобуд"
25. Євсеєнко Олексій Олексійович заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МВС України (за згодою)
26. Зембицький Петро Юлійович директор ВАТ "УкрНДIінжпроект"
27. Кармінський Анатоль Маркович начальник Київської міської служби "Укрінвестекспертиза"
28. Котова Людмила Миколаївна начальник Відділу наукового розвитку
29. Кривошеєв Петро Iванович директор Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, к. т. н.
30. Лисюк Олександр Васильович директор Департаменту забезпечення реформування органів місцевого самоврядування та територій
31. Ляшенко Ольга Iванівна начальник Відділу юридичного забезпечення
32. Максименко Сергій Семенович голова правління Iнституту Регіонального та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна"
33. Молчанов Олег Олександрович начальник Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС
34. Монащенко Володимир Олександрович директор Державного проектно-вишукувального інституту транспортного будівництва "Київдіпротранс"
35. Онищенко Василь Михайлович директор науково-дослідного та проектного інституту "НДПIмістобудування"
36. Онищук Георгій Iлліч директор Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДIпроектреконструкція", д. е. н.
37. Романюк Ольга Опанасівна президент Iнституту місцевого розвитку
38. Сай Віталій Iванович директор Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів "НДIБМВ", к. т. н.
39. Ситечко Михайло Антонович заступник Головного санітарного лікаря України МОЗ України (за згодою)
40. Соколов Віктор Артемович генеральний директор Українського державного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань
41. Татарчук Валерій Григорович директор департаменту взаємодії з регіонами
42. Удовенко Леонід Андрійович директор ДП "Український державний проектний інститут "Укрміськбудпроект"
43. Чижевський Олександр Павлович директор інституту "УкрНДIпроцивільсільбуд", к. архітектури
44. Шарапова Тамара Олексіївна начальник Управління економіки та організації будівництва
45. Шаталов Олександр Леонідович директор Запорізького державного інституту по проектуванню об'єктів цивільного будівництва "Запоріжцивільпроект"
46. Швацький Володимир Iванович голова правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"
47. Шимановський Олександр Віталійович директор ВАТ "УкрНДIпроектстальконструкція", д. т. н.

 Начальник Відділу
 наукового розвитку                    Л.Котова


                   Додаток 2
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   України
                   13.08.2007 N 142


               СЕКЦIЯ
   промислової забудови та інженерного захисту територій


Молчанов О.О. голова секції, начальник Відділу промислової забудови;
Шестак В.П. заступник голови секції, головний спеціаліст Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС;
Павленко В.В. секретар секції, провідний спеціаліст Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС;
Абрамов I.Б. директор відділення комплексних досліджень і оцінки навколишнього середовища інституту "УкрНДIНТВ" м. Харків;
Барзилович Д.В. начальник Управління технічного регулювання у будівництві;
Боброва С.I. завідувач проектного кабінету ДП Проектний інститут "Укрметротунельпроект";
Гладченко I.Ф. заступник головного інженера інституту АОЗТ "Київсоюзшляхпроект";
Демчишин М.Г. завідувач Відділу інженерної геології інституту геологічних наук НАНУ, д. т. н.;
Зембицький П.Ю. директор ВАТ "УкрНДIінжпроект";
Крітенко А.Г. заступник начальника центральної служби "Укрінвестекспертиза";
Красовський Л.Т. заступник директора Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДIпроектреконструкція";
Марченко А.М. начальник відділу екологічної служби Мінприроди;
Матвєєв I.В. завідувач відділу основ і фундаментів НДIБК;
Нечепорчук А.А. заступник начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд;
Обрезов М.О. начальник відділу штучних споруд інституту "Київдіпротранс";
Перекута Г.О. головний спеціаліст Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС;
Стафійчук В.Г. заступник головного інженера ДП "Український науково-дослідний проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут Укрсільенергопроект";
Яковлєв Є.О. провідний науковий співробітник Iнституту проблем національної безпеки РНБОУ.