Решение от 29.08.2007 № 49 О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве модульных деформационных швов с наискось расположенными поворотными траверсами (конструк...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

29.08.2007 N 49

у робочому порядку)


Про видачу технічного свідоцтва
підтвердження придатності для застосування
в будівництві модульних деформаційних швів
з навскоси розташованими поворотними траверсами
(конструкція STW)Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
1 березня 2006 р. N 240 "Про затвердження Правил
підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для
застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.
N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з
підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,
що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для
застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, та наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 2 липня 2007 р.
N 76 "Про внесення змін до наказу Мінбуду України від
20 березня 2006 р. N 69", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
11 липня 2007 року за N 792/14059, розглянувши заявку фірми
"Maurer Sohne GmbH Co. KG", з урахуванням позитивного висновку
Державного дорожнього науково-дослідного інституту
імені М.П. Шульгіна науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для
застосування в будівництві на вироби: "Модульні деформаційні шви з
навскоси розташованими поворотними траверсами (конструкція STW)".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачі
заявникові технічне свідоцтво.

Голова науково-технічної ради В.Яцуба

БУДСТАНДАРТ Online