Приказ от 31.10.2006 № 359 Об утверждении Методики расчета количества теплоты, потребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их отопление

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            31.10.2006 N 359

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2006 р.
                   за N 1237/13111


          Про затвердження Методики
       розрахунку кількості теплоти, спожитої
      на опалення місць загального користування
       багатоквартирних будинків, та визначення
            плати за їх опалення


   На виконання  пункту  28  Правил  надання  послуг  з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення та типового договору про  надання  послуг  з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 року N 630, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Методику розрахунку кількості теплоти, спожитої
на опалення місць  загального  користування  багатоквартирних
будинків, та визначення плати за їх опалення додається).

   2. Управлінню  експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
спільно з Юридичним управлінням (В.Л.Коваленко) подати цей наказ у
встановленому  порядку до Міністерства юстиції для державної
реєстрації.

   3. Управлінню  експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.Г.Махова.

 Віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр будівництва,
 архітектури та
 житлово-комунального
 господарства України                  В.В.Рибак


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінбуду України
                   31.10.2006 N 359


                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2006 р.
                   за N 1237/13111


               МЕТОДИКА
       розрахунку кількості теплоти, спожитої
      на опалення місць загального користування
       багатоквартирних будинків, та визначення
            плати за їх опалення


           1. Загальні положення

   1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" та постанови Кабінету
Міністрів України від 21 липня 2005 року N 630 "Про
затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового
договору про надання  послуг  з  централізованого  опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (далі -
Правила).

   1.2. Методика встановлює порядок визначення витрат теплової
енергії на опалення місць загального користування (далі - МЗК) у
багатоквартирних житлових будинках для встановлення розміру плати
за неї споживачами.

   1.3. У Методиці наведені розрахункові усереднені дані річного
споживання теплової енергії на опалення МЗК для будинків, зведених
за типовими  для  всіх  областей України проектами серій до
1995 року,  за  умов  додержання  закладених  у  проекті
архітектурно-конструктивних та інженерних рішень, якими можна
скористатися для розрахунків при відсутності проектних даних.
   Для житлових будинків, зведених за індивідуальними проектами,
для визначення витрат теплової енергії слід  використовувати
проектні  дані річного споживання теплової енергії або дані
теплової потужності систем опалення МЗК, або розрахунковий метод
за чинними будівельними нормами.

   1.4. Кількість теплової енергії на опалення МЗК окремо не
визначається, а входить до загальної кількості теплової енергії,
виставленої до плати за опалення у таких випадках: якщо в
багатоквартирному будинку незалежно від наявності або відсутності
загальнобудинкового обліку теплової енергії відсутні суб'єкти
господарювання, помешкання з індивідуальним опаленням, усі житлові
квартири не обладнані приладами обліку витрат теплової енергії на
опалення.

   1.5. У Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у
Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про
теплопостачання", постанові Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 року N 630 "Про затвердження
Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та
гарячої  води  і водовідведення", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові
будинки. Основні положення".

         2. Порядок розрахунку кількості
        теплоти, спожитої на опалення місць
           загального користування

   2.1. Визначення кількості теплової енергії на опалення місць
загального користування
   2.1.1. Якщо системою будинкового обліку передбачено окремий
прилад обліку теплової енергії, спожитої на опалення  місць
загального користування, витрати теплової енергії на опалення
визначаються за показами цього приладу.
   2.1.2. У  разі,  якщо  існує  загальнобудинковий  прилад
комерційного обліку теплової енергії на опалення, системи опалення
всіх житлових квартир, нежитлових приміщень та приміщень МЗК
підключені паралельно одна до одної, мають теплоносій з однаковими
параметрами і облаштовані приладами виміру витрати теплоносія на
опалення, кількість теплової енергії на опалення МЗК визначають як
частку теплової енергії від загальної витрати на опалення будинку
пропорційно до показів приладів виміру витрати теплоносія в МЗК за
формулою (2.1)

               Q   n
                заг. МЗК
             Q = ------------,          (2.1)
                S n
                  i

   де Q   - загальні витрати теплової енергії за місяць згідно
     заг.
з показами теплолічильника;
   n - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення
   i
i-того споживача;
   n  - покази приладу обліку витрат теплоносія на опалення
   МЗК
МЗК.
   У разі несвоєчасного надходження даних про покази приладів
обліку допускається попереднє визначення витрат теплової енергії
Qмзк  за  проектними  даними  або  розрахунком  з подальшим
перерахуванням за фактичними даними.
   2.1.3. Якщо системою будинкового обліку  не  передбачено
окремого обліку теплової енергії, спожитої на опалення МЗК, але
передбачено  теплолічильники  в  кожного  споживача   та
загальнобудинковий комерційний облік теплоти, кількість теплової
енергії на опалення МЗК з урахуванням  утрат  розподільчими
внутрішньобудинковими  трубопроводами опалення визначається як
різниця між кількістю теплової енергії на опалення будинку та
загальною кількістю теплової енергії на опалення всіх інших
приміщень

            Q  = Q   - SQ ,          (2.2)
            МЗК  заг.   i

   де SQ  -  витрати  теплової енергії на опалення i-того
     i
споживача.
   2.1.4. У разі часткового оснащення приміщень  споживачів
приладами обліку теплової енергії та відсутності приладів обліку
теплової енергії на МЗК витрати теплової енергії на опалення МЗК
визначаються розрахунком за формулами, наведеними в пункті 2.1.
   Загальна кількість  теплової  енергії  на  опалення  МЗК
визначається за формулою

                 К
            Q  = SQ  + Q  ,        (2.3)
             МЗК   МЗК  втр.

     К
   де SQ - кількість теплової енергії на опалення окремого
     МЗК
к-того приміщення МЗК, Гкал;
   Q   - утрати теплової енергії розподільчими трубопроводами
   втр.
системи опалення будинку, прокладеними в підвалі або на горищі
(розраховується  за СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование", Приложение   12,   1991г.   (далі   -
СНиП 2.04.05-91).
   За наявності проектних даних щодо теплової потужності системи
опалення кожного МЗК розрахунок витрат теплової енергії  на
опалення виконується за формулою

           (t  - t  )
      К   К   вн  ср.о           -3
     Q  = N  ------------- х 24 х n х 0,86 х 10 , (2.4)
      МЗК  МЗК (t  - t  )
            вн  р.о
     К
   де N  - теплова потужність системи опалення кожного к-того
     МЗК
приміщення МЗК, кВт. Визначається за проектними даними згідно із
СНиП 2.04.05-91 для нетипових рішень приміщень МЗК;
   t  - розрахункова внутрішня температура повітря в кожному
   вн
окремому приміщенні згідно з нормативом, (С (таблиця 1);
   t   - середня за місяць або за  опалювальний  період
   ср.о
температура  зовнішнього  повітря,  (С,  за  даними місцевої
метеостанції або теплопостачальної установи;
   tр  - розрахункова температура зовнішнього повітря для
    р.о
проектування  системи  опалення, (С береться згідно із СНиП
2.04.05-91 та  КТМ  204  України  244-94,  СНиП  2.01.01-82
"Строительная климатология и геофизика" (далі -СНиП 2.01.01-82);
   n - число днів розрахункового періоду.
   У разі відсутності проектних даних для будинків масових
типових  серій виконується розрахунок за усередненим питомим
теплоспоживанням на 1 кв.м кожного типу приміщень МЗК.
   У цьому разі кількість теплової енергії, спожитої на опалення
   К
МЗК Q  , визначається за формулою
   МЗК

             К       К
            Q  = q  х F  ,          (2.5)
            МЗК  рік  МЗК

   де q  - питома величина теплоспоживання на опалення за рік
     рік
на 1 кв.м кожного типу приміщень МЗК, Гкал/кв.м/рік;
   К
   F  - сумарна площа кожного типу приміщень МЗК, кв.м.
   МЗК
   Питомі витрати теплової енергії на опалення МЗК за місяць
визначаються за формулою
                   (t  - t   ) х n'
                    вн  ср.ф.
             q  = q  -------------------,  (2,6)
             міс  рік  (t  - t ) х n
                     вн  ср

   де q  - нормативна питома витрата теплової енергії на
     рік
опалення приміщення, Гкал/рік/кв.м (таблиця 1);
   t  -  розрахункова  температура  внутрішнього  повітря
   вн
приміщення, град. С;
   t  - середня нормативна температура зовнішнього повітря
   ср
опалювального періоду, град. С;
   t   - середня фактична температура зовнішнього повітря за
   ср.ф.
розрахунковий місяць, град. С (за даними місцевої метеостанції або
теплопостачальної установи);
   n - кількість діб опалювального періоду;
   n' - кількість діб в розрахунковому місяці.

   2.2. Розподіл визначених величин теплової енергії, спожитої
на  опалення  місць  загального  користування,  між окремими
помешканнями будинку
   2.2.1. Витрати теплової енергії, спожитої на опалення МЗК,
яка виставляється до  сплати  споживачами  кожного  окремого
помешкання  будинку,  споживачами  нежилих  приміщень,  які
користуються МЗК, визначається з розрахунку

                i   i
            Q  = К  х Q  ,         (2.7)
            МЗК  МЗК  МЗК

     i
   де К - коефіцієнт, який враховує частку i-того помешкання у
     МЗК
витратах на опалення МЗК.
   2.2.2. Розподіл визначених величин витрат теплової енергії,
спожитої на опалення МЗК, між окремими помешканнями будинку, які
не мають відокремленого входу, пропорційний до їх загальної
опалюваної площі. Для для кожного i-того помешкання розраховується
      i
коефіцієнт К  , який відображає частку загального платежу,  що
      МЗК
припадає на дане помешкання

                   i
                   F
              i     ж
              К  = ----------         (2.8)
              МЗК    i
                   SF
                    ж

     i
   де F - опалювальна площа i-того помешкання, кв.м;
     ж
   i
   SF - загальна опалювальна площа всіх помешкань будинку, які
    ж
не мають відокремленого входу, кв.м.

   2.2.3. За наявності в будинку нежилих приміщень з окремим
    i
входом К  розраховується за формулою
    МЗК

                i
                F
           i     ж
          К  = ------------,           (2.9)
           МЗК   i   окр
              SF - SF
               ж   нж
     i
   де SF - сумарна  загальна  опалювана  площа  квартир і
     ж
приміщень,  які  сплачують  за  опалення МЗК та не мають
відокремленого входу, кв.м;
    окр
   SF  - загальна опалювана площа всіх помешкань будинку, які
    нж
мають відокремлений вхід, кв.м.
   2.2.4. Варіанти влаштування приладів обліку теплової енергії
на опалення житлових будинків та окремих помешкань для розрахунку
витрат теплової енергії на опалення МЗК, наведено в таблиці 2.

         3. Розрахунок плати за опалення
         місць загального користування
          багатоквартирних будинків

   Плата за  опалення  місць   загального   користування
багатоквартирних будинків розраховується відповідно до чинних
тарифів на теплову енергію для даної категорії споживачів за
формулою

                i
             П = Q  х T,           (3.1)
                МЗК
     i
   де Q   - витрати теплової енергії, спожитої на опалення
     МЗК
МЗК, яка виставляється до сплати власникам споживачами кожного
окремого помешкання будинку та визначається за формулою (2.7);
   Т - тариф на теплову енергію для даної категорії споживачів,
грн/ Гкал.

                   Таблиця 1

         Загальнорічні та питомі витрати
        теплової енергії на опалення місць
      загального користування в багатоквартирних
        будинках масових серій будівництва


Адміністративно- територіальні одиниці Характеристика опалювального періоду Сходова клітка, t = 16 град. С вн Сходова клітка та ліфтовий хол, t = 16 град. С вн
3-поверхова, 9-квартирна секція 3-поверхова, 12-квартирна секція 5-поверхова, 15-квартирна секція 5-поверхова, 20-квартирна секція 9-поверхова, 27-квартирна секція 9-поверхова, 36-квартирна секція 9-поверхова, 54-квартирна секція 16-поверхова, 64-квартирна секція 16-повер-хова, 112-квартирна секція
розр. темп-ра зовн. повітря середня темп. зовн. повітря за опал. пер. трива- лість опал. сезону Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/ кв.м
1 АР Крим -16 1,9 158 4,001 0,129 4,588 0,129 6,170 0,114 6,604 0,111 14,231 0,062 17,658 0,069 18,770 0,073 49,696 0,088 50,386 0,115
Вінницька обл. -21 -1,1 189 5,587 0,180 6,408 0,180 8,609 0,160 9,170 0,154 19,032 0,082 23,398 0,091 24,949 0,098 71,452 0,127 70,485 0,161
Волинська обл. -20 -0,2 187 5,237 0,169 6,007 0,169 8,070 0,150 8,596 0,145 17,839 0,077 21,932 0,086 23,386 0,091 66,545 0,118 66,004 0,151
Дніпропетровська обл. -23 -1 175 5,043 0,163 5,785 0,162 7,768 0,144 8,252 0,139 16,776 0,073 20,517 0,080 21,917 0,086 64,970 0,115 63,619 0,145
Донецька обл. -23 -1,8 183 5,521 0,178 6,334 0,178 8,505 0,158 9,035 0,152 18,369 0,080 22,465 0,088 23,997 0,094 71,137 0,126 69,658 0,159
Житомирська обл. -22 -0,8 192 5,576 0,180 6,396 0,179 8,593 0,159 9,152 0,154 18,995 0,082 23,352 0,091 24,901 0,097 71,771 0,127 70,413 0,161
Закарпатська обл. -18 1,6 162 4,033 0,130 4,625 0,130 6,214 0,115 6,619 0,111 13,737 0,060 16,889 0,066 18,009 0,070 50,581 0,090 50,718 0,116
Запорізька обл. -22 -0,4 174 4,933 0,159 5,658 0,159 7,602 0,141 8,097 0,136 16,804 0,073 20,659 0,081 22,029 0,086 63,494 0,113 62,292 0,142
Iвано-Франківська обл. -20 -0,1 184 5,121 0,165 5,874 0,165 7,891 0,146 8,405 0,142 17,445 0,076 21,447 0,084 22,869 0,089 65,073 0,116 64,544 0,147
Київська обл. -22 -1,1 187 5,528 0,178 6,340 0,178 8,518 0,158 9,073 0,153 18,830 0,082 23,150 0,091 24,685 0,097 71,150 0,126 69,803 0,160
Кіровоградська обл. -22 -1 185 5,437 0,175 6,236 0,175 8,378 0,155 8,924 0,150 18,520 0,080 22,769 0,089 24,279 0,095 69,978 0,124 68,653 0,157
Луганська обл. -25 -1,6 180 5,370 0,173 6,160 0,173 8,272 0,153 8,787 0,148 17,865 0,077 21,848 0,085 23,338 0,091 69,995 0,124 67,859 0,155
Львівська обл. -19 -0,2 191 5,349 0,172 6,135 0,172 8,243 0,153 8,779 0,148 18,221 0,079 22,401 0,088 23,886 0,093 67,529 0,120 67,346 0,154
Миколаївська обл. -20 0,4 165 4,450 0,143 5,104 0,143 6,857 0,127 7,303 0,123 15,157 0,066 18,635 0,073 19,871 0,078 56,542 0,100 56,081 0,128
Одеська обл. -16 0,8 164 4,477 0,144 5,134 0,144 6,904 0,128 7,390 0,124 15,924 0,069 19,758 0,077 21,003 0,082 55,608 0,099 56,379 0,129
Полтавська обл. -23 -1,9 187 5,674 0,183 6,508 0,183 8,740 0,162 9,285 0,156 18,876 0,082 23,085 0,090 24,659 0,096 73,101 0,130 71,580 0,164
Рівненська обл. -21 -0,5 191 5,448 0,176 6,249 0,175 8,395 0,156 8,942 0,151 18,558 0,080 22,816 0,089 24,329 0,095 69,675 0,124 68,731 0,157
Сумська обл. -24 -2,5 195 6,115 0,197 7,014 0,197 9,419 0,175 10,006 0,168 20,343 0,088 24,879 0,097 26,576 0,104 79,244 0,141 77,210 0,176
Тернопільська обл. -21 -0,5 190 5,419 0,175 6,216 0,174 8,351 0,155 8,895 0,150 18,461 0,080 22,696 0,089 24,201 0,095 69,310 0,123 68,371 0,156
Харківська обл. -23 -2,1 189 5,799 0,187 6,652 0,187 8,932 0,166 9,489 0,160 19,291 0,084 23,592 0,092 25,202 0,099 74,708 0,133 73,154 0,167
Херсонська обл.. -19 0,6 167 4,446 0,143 5,099 0,143 6,851 0,127 7,297 0,123 15,144 0,066 18,619 0,073 19,854 0,078 56,128 0,100 55,975 0,128
Хмельницька обл. -21 -0,6 191 5,481 0,177 6,287 0,176 8,446 0,157 8,996 0,151 18,671 0,081 22,954 0,090 24,476 0,096 70,097 0,124 69,148 0,158
Черкаська обл. -22 -1 189 5,554 0,179 6,371 0,179 8,559 0,159 9,117 0,153 18,920 0,082 23,261 0,091 24,803 0,097 71,491 0,127 70,137 0,160
Чернівецька обл. -20 -0,2 179 5,013 0,162 5,750 0,161 7,725 0,143 8,228 0,139 17,076 0,074 20,994 0,082 22,386 0,088 63,698 0,113 63,180 0,144
Чернігівська обл. -23 -1,7 191 5,730 0,185 6,573 0,184 8,827 0,164 9,377 0,158 19,064 0,083 23,315 0,091 24,905 0,097 73,830 0,131 72,295 0,165
м. Київ -22 -1,1 187 5,528 0,178 6,340 0,178 8,518 0,158 9,073 0,153 18,830 0,082 23,150 0,091 24,685 0,097 71,150 0,126 69,803 0,160
м. Севастополь -11 4,4 137 2,854 0,092 3,273 0,092 4,401 0,082 4,711 0,079 10,152 0,044 12,596 0,049 13,390 0,052 34,097 0,061 35,681 0,082

                   Продовження таблиці 1

Адміністративно- територіальні одиниці Характеристика опалювального періоду Сміттєзбиральна камера, t = 5 град. С вн Службові примі- щення на 1-му поверсі з вік- ном, S=18 кв.м, t = 18 град. С вн Загальний коридор Прибудоване при- міщення консьєр- жа, S=9 кв.м, h=2.5 м, t = 18 град.С вн
1 поверх останній поверх
9-поверхова секція 16-поверхова секція
розр. темп-ра зовн. повітря середня темп-ра зовн. повітря за опал. період трива- лість опал. сезону Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/кв.м q ,х рік Гкал/кв.м q ,х рік Гкал/кв.м Q ,х рік Гкал q ,х рік Гкал/кв.м
1 АР Крим -16 1,9 158 0,919 0,204 1,477 0,191 0,8131 0,0452 0,0143 0,0169 0,636 0,071
Вінницька обл. -21 -1,1 189 2,116 0,470 3,425 0,442 1,6668 0,0926 0,0315 0,0330 1,322 0,147
Волинська обл. -20 -0,2 187 1,784 0,397 2,889 0,373 1,4246 0,0791 0,0269 0,0281 1,130 0,126
Дніпропетровська обл. -23 -1 175 1,905 0,423 3,096 0,399 1,4181 0,0788 0,0281 0,0269 1,176 0,131
Донецька обл. -23 -1,8 183 2,258 0,502 3,669 0,473 1,6806 0,0934 0,0333 0,0318 1,393 0,155
Житомирська обл. -22 -0,8 192 2,044 0,454 3,308 0,427 1,5901 0,0883 0,0301 0,0315 1,261 0,140
Закарпатська обл. -18 1,6 162 1,011 0,225 1,636 0,211 0,8309 0,0462 0,0156 0,0164 0,691 0,077
Запорізька обл. -22 -0,4 174 1,724 0,383 2,791 0,360 1,3417 0,0745 0,0254 0,0266 1,064 0,118
Iвано-Франківська обл. -20 -0,1 184 1,722 0,383 2,788 0,360 1,3748 0,0764 0,0259 0,0271 1,091 0,121
Київська обл. -22 -1,1 187 2,093 0,465 3,389 0,437 1,6288 0,0905 0,0308 0,0322 1,292 0,144
Кіровоградська обл. -22 -1 185 2,037 0,453 3,298 0,426 1,5850 0,0881 0,0300 0,0314 1,257 0,140
Луганська обл. -25 -1,6 180 2,156 0,479 3,503 0,452 1,6044 0,0891 0,0312 0,0298 1,302 0,145
Львівська обл. -19 -0,2 191 1,823 0,405 2,951 0,381 1,4758 0,0820 0,0278 0,0291 1,171 0,130
Миколаївська обл. -20 0,4 165 1,393 0,310 2,255 0,291 1,1120 0,0618 0,0210 0,0220 0,882 0,098
Одеська обл. -16 0,8 164 1,292 0,287 2,077 0,268 1,1434 0,0635 0,0202 0,0238 0,894 0,099
Полтавська обл. -23 -1,9 187 2,341 0,520 3,804 0,491 1,5258 0,0848 0,0345 0,0330 1,445 0,161
Рівненська обл. -21 -0,5 191 1,928 0,428 3,121 0,403 1,5188 0,0844 0,0287 0,0300 1,205 0,134
Сумська обл. -24 -2,5 195 2,654 0,590 4,312 0,556 2,0801 0,1156 0,0387 0,0370 1,620 0,180
Тернопільська обл. -21 -0,5 190 1,918 0,426 3,105 0,401 1,5108 0,0839 0,0286 0,0299 1,199 0,133
Харківська обл. -23 -2,1 189 2,435 0,541 3,956 0,511 1,9297 0,1072 0,0359 0,0343 1,502 0,167
Херсонська обл. -19 0,6 167 1,348 0,300 2,183 0,282 1,0919 0,0607 0,0206 0,0215 0,866 0,096
Хмельницька обл. -21 -0,6 191 1,963 0,436 3,178 0,410 1,5464 0,0859 0,0292 0,0306 1,227 0,136
Черкаська обл. -22 -1 189 2,081 0,462 3,369 0,435 1,6193 0,0900 0,0306 0,0321 1,285 0,143
Чернівецька обл. -20 -0,2 179 1,708 0,380 2,765 0,357 1,3637 0,0758 0,0257 0,0269 1,082 0,120
Чернігівська обл. -23 -1,7 191 2,322 0,516 3,773 0,487 1,8403 0,1022 0,0342 0,0327 1,433 0,159
м. Київ -22 -1,1 187 2,093 0,465 3,389 0,437 1,6288 0,0905 0,0308 0,0322 1,292 0,144
м. Севастополь -11 4,4 137 0,154 0,034 0,248 0,032 0,1528 0,0085 0,0027 0,0031 0,119 0,013

   Примітки:
         1
   1. АР  Крим  -  температура  розраховувалась  для  IIIб
будівельно-кліматичної зони згідно із СНиП 2.01.01-82.
   2. Q  ,х - відповідно загально річні та питомі витрати
     рік
теплової енергії на опалення МЗК.
   3. Питома витрата розрахована на 1 кв.м площі внутрішнього
перетину в межах одного поверху. Для житлових будинків, збудованих
за  проектами, розробленими в період 1985-1989 рр., уводиться
знижувальний коефіцієнт k=(12-t )/ (16-t ) для Q  , q .
                op    op    рік  рі

                   Таблиця 2

         Варіанти влаштування приладів
      обліку теплової енергії в житлових будинках
        і окремих помешканнях для розрахунку
          та визначення витрат теплоти
             на опалення МЗК

N з/п Наявність загально- будинкового комерційного обліку витрат теплової енергії на опалення Наявність і типи приладів обліку в окремих помешканнях будинку, які мають централізоване опалення і користуються МЗК Наявність споживачів послуг централізованого опалення, які не користуються МЗК будинку Наявність користувачів МЗК, які не користуються послугами централі- зованої системи опалення Наявність приладів обліку в системі опалення МЗК Порядок визначення витрат теплової енергії на опалення МЗК за розрахунковий місяць Розподіл витрат теплової енергії між користувачами МЗК
лічильники витрат теплової енергії (тепло- лічильники) лічильники витрат теплоносія (водолі- чильники) лічильники витрат тепло- вої енергії лічильники витрат теплоносія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Відсутній або наявний Відсутні Споживачі відсутні Iснують Відсутні Відсутні За розрахунком за формулами (2.3)/(2.6) За формулами (2.7), (2.8)
2 Відсутній або наявний Відсутні Споживачі існують (з приладами обліку або без них) Відсутні або існують Відсутні Відсутні За розрахунком за формулами (2.3)/(2.6) За формулами (2.7), (2.9)
3 Відсутній або наявний Відсутні або існують Споживачі існують (з приладами обліку або без них) Відсутні або існують Наявні Відсутні За показаннями теплолічильника МЗК За формулами (2.7), (2.9)
4 Відсутній або наявний Відсутні або існують Споживачі відсутні Відсутні або існують Наявні Відсутні За показаннями теплолічильника МЗК За формулами (2.7), (2.8)
5 Наявний Відсутні Установлені в усіх споживачів Споживачі існують і повністю обладнані водолічильниками Відсутні або існують Відсутні Iснують у всіх приміщеннях МЗК За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1) За формулами (2.7), (2.9)
6 Наявний Установлені в усіх споживачів Відсутні Споживачі існують і повністю обладнані теплолічильниками Відсутні Відсутні Відсутні За показаннями приладів обліку та за формулою (2.2) За формулами (2.7), (2.9)
7 Наявний Відсутні Установлені в усіх споживачів Споживачі відсутні Відсутні або існують Відсутні Iснують у всіх приміщеннях МЗК За показаннями приладів обліку та за формулою (2.1) За формулами (2.7), (2.8)
8 Наявний Відсутні Установлені в усіх споживачів Споживачі відсутні Iснують Відсутні Відсутні За розрахунком за формулами (2.3)((2.6) За формулами (2.7), (2.8)
9 Відсутній Часткове оснащення приладами обліку Споживачі відсутні Відсутні або існують Відсутні Відсутні За розрахунком за формулами (2.3)-(2.6) За формулами (2.7), (2.8)
10 Наявний Часткове оснащення приладами обліку Споживачі існують (з приладами обліку або без них) Відсутні або існують Відсутні Відсутні За розрахунком за формулами (2.3)-(2.6) За формулами (2.7), (2.9)

             ТИПОВI РIШЕННЯ
         сходово-ліфтових вузлів житлових
        будинків масових серій будівництва.
              ( za237-06 )

 Начальник Управління
 експлуатації житлового фонду             В.М.Кірюшин

БУДСТАНДАРТ Online