Решение от 24.10.2003 № 82 О состоянии обработки актов и поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины, депутатских запросов и обращений, собственных решений Комитета за 9 месяцев 2003 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             24.10.2003 N 82
 
 
       Про стан опрацювання актів і доручень
    Президента України та Кабінету Міністрів України,
     депутатських запитів і звернень, власних рішень
         Комітету за 9 місяців 2003 року
 
 
   Заслухавши інформацію про стан опрацювання актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України, депутатських
запитів і звернень, власних рішень за 9 місяців 2003 року у
центральному апараті Держбуду, колегія зазначає, що центральним
апаратом Комітету в цілому забезпечується виконання завдань,
визначених законами України, актами та дорученнями Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями
колегії Держбуду. Виконання зазначених завдань знаходиться під
постійним контролем керівництва Комітету.
   Окрема увага  приділяється  контролю  за ходом виконання
документів, головним виконавцем яких визначено Держбуд.
   Щотижня стан виконання зазначених завдань розглядається на
апаратних нарадах, до яких готується  інформаційна  довідка.
Прийняті  рішення  протоколюються,  про  хід  їх  виконання
доповідається на  наступній  нараді.  Здійснюється  попереднє
застереження-нагадування керівникам структурних підрозділів щодо
наближення термінів виконання доручень, які  перебувають  на
контролі.
   На постійному контролі знаходяться питання  відпрацювання
депутатських запитів і звернень, робота структурних підрозділів
Комітету щодо розгляду звернень громадян, з розроблення проектів
законодавчих  актів,  нормативно-методичних  та  методичних
документів.
   Разом з тим, ряд питань внутрішнього моніторингу та контролю
за виконанням завдань залишаються для Комітету актуальними.
   У зв'язку  із  значним  збільшенням  видів  та  обсягів
узагальненої звітної інформації, що носить регулярний характер
сьогодні тільки через Управління апарату здійснюється звітування:
щотижневе - за 3 позиціями, щомісячне - за 10  позиціями,
щоквартальне - за  9  позиціями),  набуває  гостроти питання
своєчасного подання та зведення інформації  від  структурних
підрозділів та підвідомчих організацій і, особливо, їх якості та
рівня підготовки.
   Серед зазначених матеріалів такі важливі й резонансні, що
характеризують роботу Комітету на загальнодержавному рівні, як
інформація:
   про роботу з громадськістю та заходи за зверненнями громадян
(відповідно до наказу N 41 від 15.04.03 "Про
роботу із зверненнями громадян");
   до проекту  щоквартальної  доповіді  про роботу Кабінету
Міністрів у  сферах  будівництва,  промисловості  будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування (відповідно до наказу
N 88 від 24.06.03 "Щодо виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11.06.03 N 352-р "Про підготовку та
опублікування для обговорення громадськістю щоквартальної доповіді
про роботу Кабінету Міністрів України");
   про надання практичної допомоги у розв'язанні актуальних
соціально-економічних   проблем  регіонів  (відповідно  до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.03 N 194-р
  та  наказу  Держбуду  від  14.04.03  N 40
;
   про вжиті  заходи  на звернення громадян (відповідно до
доручення Міністра Кабінету Міністрів  України  від  06.10.03
N 59994);
   про взаємодію з Верховною Радою  України  (розпорядження
Кабінету Міністрів  України  від 4 березня 2003 року N 123
 "Про додаткові заходи щодо забезпечення ефективної
співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України");
   про хід виконання заходів та положень Угоди про співпрацю
міждержавним комітетом України з будівництва та архітектури та
Кіровоградською обласною державною адміністрацією щодо реалізації
державної містобудівної політики на території області на 2003 рік
(відповідно до наказу N 100 від 04.07.03 "Про
організацію виконання рішення спільного засідання колегій Держбуду
та Кіровоградської обласної державної адміністрації") і т.ін.
   Аналіз раніше прийнятих рішень колегії і наказів Держбуду
свідчить, що не всі вони виконуються вчасно і якісно. Так, на
сьогодні не завершена робота з розроблення проектів законодавчих
актів, нормативно-методичних та методичних документів, терміни
яких закінчилися ще у І півріччі 2003 року, зокрема:
   - проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок
професійної атестації у будівництві" (рішення колегії N 16 від
19 березня 2003 року);.
   - проектів державних будівельних норм:
   "Склад, порядок розроблення,  узгодження  і  затвердження
проектної   документації   на  об'єкти  будівництва"  та
"Культурно-видовищні та заклади дозвілля" (рішення колегії N 16
від 19 березня 2003 року);
   - проектів  постанов  Кабінету  Міністрів  України  "Про
затвердження "Положення про порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів" та "Про внесення змін  до
постанови Кабінету Міністрів України
   "Положення про державний архітектурно-будівельний контроль в
Україні" (рішення колегії N 16 від 19 березня 2003 року);
   зміни до п. 3.3 ДБН. В.2.2-9.99  "Громадські
будинки та споруди".
   Вже вкотре перенесено термін розроблення проекту ДБН "Житлові
будинки".
   З порушенням встановлених термінів ще нерідко здійснюються
подання матеріалів до розгляду на засіданні колегії та НТР, а
подані матеріали відзначаються недостатнім опрацюванням та рівнем
підготовки.
   З метою  підвищення  рівня  виконавської  дисципліни,
забезпечення  безумовного виконання законів України, актів і
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень
колегії та наказів Держбуду колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Заступникам  Голови  Комітету,  керівникам структурних
підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери управління Комітету, грунтовно проаналізувати організацію
роботи з виконання законів України, актів і доручень Президента
України, Кабінету Міністрів України, рішень колегії та наказів
Держбуду і вжити вичерпних заходів до підвищення її рівня.
 
   2. Заступникам Голови  Комітету,  керівникам  структурних
підрозділів проаналізувати хід виконання організаційно-технічних
заходів Держбуду на 2003 рік, вжити заходів для їх своєчасного
виконання. Інформацію про проведену роботу, а також пропозиції
щодо внесення змін або коригування зазначених заходів до 31 жовтня
2003 року подати Управлінню апарату для підготовки узагальненої
інформації для розгляду на наступному засіданні колегії.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів забезпечити своєчасне і
безумовне подання інформації регулярного характеру на зведення
структурним  підрозділам,  які  визначені  відповідальними
виконавцями.
   Заступникам Голови  Комітету  відповідно  до  розподілу
обов'язків взяти питання під особистий контроль, окремо розглядати
кожний факт порушення і вносити пропозиції щодо притягнення до
відповідальності  керівників  структурних  підрозділів,  які
допускають порушення у виконанні зазначених завдань.
 
   4. Керівникам структурних підрозділів з метою підвищення
ефективності взаємодії Держбуду України з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування, узгодження
їх  дій  під  час  вирішення  питань  загальнодержавного та
регіонального значення забезпечити якісне виконання наказу N 40
( v0040509- 03 ) від 14 квітня 2003 року "Про поліпшення взаємодії
з місцевими органами виконавчої влади і органами  місцевого
самоврядування"
 
   5. Керівникам   структурних   підрозділів  (В.Лісничук,
Д.Барзилович, О.Авдієнко. В.Папка, Т.Шарапова) до кінця 2003 року
завершити роботи з розроблення проектів нормативно-правових актів,
нормативно-методичних та методичних документів:
   - проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок
професійної атестації у будівництві"
   - проектів державних будівельних норм:
   "Склад, порядок розроблення,  узгодження  і  затвердження
проектної   документації   на  об'єкти  будівництва"  та
"Культурно-видовищні та заклади дозвілля" (рішення колегії N 16
від 19 березня 2003 року);
   - змін до п.3.3 ДБН. В.2.2-9.99  "Громадські
будинки та споруди;
   - проектів  постанов  Кабінету  Міністрів  України  "Про
затвердження "Положення про порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів" та "Про внесення змін  до
постанови Кабінету Міністрів України
   "Положення про державний архітектурно-будівельний контроль в
Україні" (рішення колегії N 16 від 19 березня 2003 року);
   - проекту положення про Порядок консервації та розконсервації
об'єктів будівництва.
 
   6. Керівникам структурних підрозділів з метою забезпечення
відкритості у діяльності Держбуду, організації ефективного діалогу
з    громадськістю    щомісяця   надавати   Управлінню
організаційно-аналітичного забезпечення   апарату   (А.Григор)
інформацію про роботу із зверненнями громадян (конкретні заходи за
зверненнями та врахування їх пропозицій) для наступного розміщення
на Веб-сторінці Урядового порталу "Уряд і громадськість".
 
   7. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, начальнику
Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату  А.
Григору.  начальнику  Відділу  кадрів  Н.Осяєвій,  начальнику
Фінансово-економічного управління Т.Щавінській внести пропозиції
щодо   утворення   окремого  структурного  підрозділу  з
організаційно-контрольної роботи в апараті, починаючи з 1 січня
2004 року.
 
   8.  Заступнику  Голови  Комітету  В.Гречку,  начальнику
Управління  архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнку з
метою  вирішення питання впровадження автоматизованої системи
документообігу в приміщенні по вул. В.Житомирській, 9 передбачити
підключення  комп'ютерної  мережі  Комітету  до  АС  КВД
(автоматизованої   системи  контролю  виконання  доручень)
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
   9. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор) забезпечити ефективний контроль за виконанням доручень,
визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та
Кабінету Міністрів України, рішень колегії Держбуду, наказів та
розпоряджень Голови Комітету та підготувати відповідний наказ
Держбуду.
 
   10. На засіданні колегії в листопаді 2003 року заслухати
інформацію керівників  структурних  підрозділів:  А.Економова,
О.Авдієнка та В.Папки про роботу із зверненнями громадян, які
надійшли до управлінь за 9 місяців 2003 року, та вжиті відповідні
заходи щодо усунення причин звернень.
 
   11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова колегії                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online