Приказ от 20.10.2003 № 175 Об утверждении Изменения № 2 СНиП ІІ-35-76 Котельные установки

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2003 N 175
 
 
       Про затвердження Зміни N 2 СНіП II-35-76
           "Котельные установки"
 
 
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
2 червня 2003 року N 30265 та з метою приведення у відповідність
до чинного  законодавства  нормативної  бази  у  будівництві
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2003 року Зміну N 2
СНіП II-35-76 "Котельные установки", розроблену ВАТ "Проектний та
науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та
комплексному благоустрою міст і селищ України" УкрНДІінжпроект),
що додається, схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду
України від 10 жовтня 2003 р. N 76.
 
   2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор) забезпечити опублікування тексту зазначеної зміни в
Інформаційному бюлетені Держбуду України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова комітету                      В.Череп
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   20.10.2003 N 175
 
 
              ЗМІНА N 2
        СНіП II-35-76 "Котельные установки"
       (для застосування на території України)
 
       строк введення в дію з 1 грудня 2003 р.
 
 
   Пункт 1.3. Третій абзац вилучити.
   Пункт 4.1 викласти в новій редакції:
   "4.1 Виды топлива для вновь проектируемых и реконструируемых
котельных  принимаются  в  соответствии  с  заданием  на
проектирование".
   Пункт 4.3 викласти в новій редакції:
   "4.3 Для котельных производительностью до 20 Гкал/ч резервное
топливо к газообразному не предусматривается; для этих котельных,
отнесенных к первой категории, может предусматриваться аварийное
жидкое топливо, необходимость которого, а также его вид (топочный
мазут,  легкое  нефтяное  топливо)  определяются заданием на
проектирование".
   Пункт 4.4. Другий абзац викласти в новій редакції:
   "В случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами,
другой вид резервного топлива может приниматься в соответствии с
заданием на проектирование".

БУДСТАНДАРТ Online