Письмо от 20.10.2003 № 12/5-232 Относительно разъяснения Фонда государственного имущества Украины по вопросам применения Методики оценки объектов аренды, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
               Л И С Т
 
           20.10.2003 N 12/5-232
 
                   Керівникам підприємств
                   і організацій сфери
                   управління Держбуду
                   України
 
 
     Щодо роз'яснення Фонду державного майна України
   з питань застосування Методики оцінки об'єктів оренди,
    затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
            від 02.01.2003 N 3
 
 
   При цьому надсилається для керівництва в роботі Роз'яснення
Фонду державного майна України з питань застосування Методики
оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 02.01.03 N 3.
 
 Начальник управління апарату               А.Григор
 
 
              РОЗ'ЯСНЕННЯ
    Фонду державного майна України з питань застосування
   Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою
      Кабінету Міністрів України від 02.01.03 N З
 
 
   1. Відповідно до п. 5 Указу Президента України від 10.06.97
N 503/97  "Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності" Методика
оцінки об'єктів оренди далі - Методика) є чинною з
2 січня 2003 р. Акти оцінки орендованого майна після 01.01.03
складаються і розглядаються відповідно до вимог цієї Методики.
Враховуючи, що Методикою не внесено змін у методологічні засади
складання звітів про оцінку орендованого майна, звіти, складені до
набрання чинності Методикою, розглядаються і рецензуються в межах
встановленого терміну їх чинності (6 місяців від дати оцінки, якщо
тільки менший термін не передбачений у самому звіті).
 
   2. По тексту Методики під словами "цілісний
майновий  комплекс  підприємства",  "майно підприємства" слід
розуміти відповідно цілісний майновий комплекс  підприємства,
організації  (установи)  та  майно  підприємства, організації
(установи).
 
   3. До п. 4 Методики. Орган, уповноважений
управляти  майном  що  передається  в  оренду, не проводить
інвентаризацію об'єкта оренди, а забезпечує здійснення заходів
передорендної підготовки з метою забезпечення проведення такої
інвентаризації. Інвентаризація проводиться у порядку, визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158
.
   У порядку передорендної підготовки, яка здійснюється ще до
оцінки цілісного майнового комплексу, орган управління  може
провести інвентаризацію майна підприємства з метою виявлення
основних засобів, які підлягають переоцінці відповідно до вимог
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
(ПБО-7) Перелік цих основних засобів затверджується  органом
управління.
 
   4. До пп. 7 і 10 Методики. Слід керуватися
нормами Положення про інвентаризацію в частині, що не суперечить
законодавству і проводити інвентаризацію на останнє число місяця.
   У п. 10 під "зазначеним місяцем" слід розуміти
місяць, наступний після того місяця, на останнє число якого
здійснюється інвентаризація.
 
   5. До п. 12 Методики. Відповідно до п. 5 ПБО-7
до основних засобів належать як власне основні засоби, так і "інші
необоротні матеріальні активи", у т.ч. малоцінні.
 
   6. До пп. 16, 17 Методики. Відповідно до вимог
ст. 13 ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність" рецензування актів оцінки, у разі коли
вони  затверджуються,  погоджуються  або  приймаються органом
державної влади (у даному випадку - Фондом державного майна
України, його регіональним відділенням або органом, уповноваженим
управляти відповідним майном), є обов'язковим.
 
   7. До пп. 12, 19, 22 Методики. Відповідно до
вимог ст. 13 ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність" рецензування звітів про оцінку, у
разі  коли вони затверджуються, погоджуються або приймаються
органом державної влади (у даному випадку - Фондом державного
майна  України,  його  регіональним відділенням або органом,
уповноваженим управляти відповідним майном), є обов'язковим.
 
   8. До пп. 12, 17 абзацу третього п. 19 Методики.
Рецензування звіту  про  оцінку  майна  можуть  виконувати:
1) оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної
діяльності з оцінки майна; 2) експертні ради, що спеціально
створені саморегульованими організаціями оцінювачів; 3) оцінювачі,
які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з
оцінки майна і працюють в органах державної влади та місцевого
самоврядування.
   З метою забезпечення інтересів держави у разі відсутності у
штатному  складі органу, уповноваженого управляти відповідним
майном, фахівців, які мають право здійснювати рецензування, за
його зверненням або за зверненням замовника оцінки рецензування
мають здійснювати оцінювачі, які працюють в органі державної
влади - ФДМУ, його регіональному відділенні або Фонді майна АР
Крим.
 
   9. До п. 22 і абзацу першого п. 19. Звіт про
незалежну  оцінку  окремого  індивідуально  визначеного майна
(нерухомого та іншого) яке перебуває на балансі господарського
товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації),
але не увійшло до його статутного фонду, рецензується оцінювачами,
які працюють в органах, визначених в абзацах другому і третьому
ст. 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
.
 
   10. До абзацу третього п. 19. Звіт про оцінку
нерухомого майна підприємства, організації (установи) площею до
200 кв.м затверджується органом, уповноваженим управляти майном
цього підприємства, організації (установи) шляхом видання наказу
про затвердження звіту про оцінку та висновку про вартість майна
або шляхом нанесення на "Висновок про вартість майна" відмітки про
затвердження, скріпленої печаткою та підписом керівника органу
управління.
 
   11. До абзацу четвертого п. 19. Прикладами
випадків, коли здійснюється самостійна оцінка нерухомого майна
підприємств, є: а) оренда нерухомого державного майна пільговими
категоріями  орендарів, визначеними в п. 10 чинної Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна; б) оренда комунального майна, у разі коли відповідними
методиками передбачений розрахунок орендної плати за ставками у
гривнях за 1 кв.м.

БУДСТАНДАРТ Online