Письмо от 12.09.2003 № 5381 О предоставлении разъяснений по некоторым вопросам лицензирования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            12.09.2003 N 5381
 
                   Всеукраїнській молодіжній
                   організації
                   "Молодь проти корупції"
                   вул. Лютеранська, 27/29,
                   м. Київ, 01024
 
 
           Про надання роз'яснень
          з деяких питань ліцензування
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва на запит Всеукраїнської молодіжної організації
"Молодь проти корупції" від 01.08.2003 р. N 22л-01/08 щодо надання
роз'яснень з питань ліцензування та вимог реєстрації підприємств
України у країнах ЄС повідомляє наступне.
 
   1. Щодо виконання  вимог  розділу  3  Ліцензійних  умов
провадження  будівельної діяльності вишукувальні та проектні
роботи для  будівництва,  зведення  несучих  та  огороджуючих
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних
мереж), затверджених спільним  наказом  Держпідприємництва  і
Держбуду від 13.09.2001 N 112/182 та зареєстрованих
Міністерством юстиції України 08.11.2001 за N 939/61830 (далі -
Ліцензійних умов), фізичною особою - суб'єктом підприємницької
діяльності.
   Держпідприємництво звернулося до Держбуду, як до  органу
ліцензування, з проханням надати роз'яснення щодо можливості
виконання робіт з архітектурного проектування фізичною особою
відповідно до Ліцензійних умов.
   За інформацією  Держбуду, відповідно до статті 8 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний
вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно
до  встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов
(організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших вимог).
На провадження будівельної діяльності встановлені кваліфікаційні
вимоги до працівників суб'єкта господарювання - юридичних осіб та
(або) фізичних осіб.
   Суб'єкт господарювання  (фізична  особа)  при  здійсненні
будівельної діяльності виконує роботи шляхом наймання фахівців або
одноосібно.
   Суб'єкт господарювання (фізична особа), у трудових відносинах
з якими перебуває не більше 10 осіб, при здійсненні будівельної
діяльності повинен дотримуватись вимог, зазначених у пункті 3
Ліцензійних умов.
   Видача ліцензій суб'єкту господарювання (фізичній особі), що
працює одноосібно, здійснюється за умови відповідної освіти та
кваліфікації, що не звільняє їх  від  дотримання  Державних
будівельних норм  та  інших  нормативних  документів,  які
регламентують будівельну діяльність (в тому числі й вимоги пункту
7.11 ДБН А.2.2-3-97 "Склад, порядок розроблення, погодження та
затвердження проектної  документації  для  будівництва",  де
зазначається,  що  креслення  підписується  двома  фахівцями
конкретного розділу проекту  -  відповідальний  фахівець  та
виконавець). При подачі документів на отримання ліцензії (заява,
копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія диплома про освіту)
надається інформація про другого фахівця, який підписує креслення
- фізичну або юридичну особу.
 
   2. Щодо вимог реєстрації підприємств України у країнах ЄС.
   Директива 2002/38/ЄС, яка була прийнята  07.05.2002  р.,
вносить поправки до Директиви 77/388/ЄС від 17.05.77 р. Статтею 38
Директиви 77/388/ЄС встановлено, що вона (Директива) адресована
країнам - членам Європейського Союзу (далі - Країнам-членам ЄС).
   Дія Директиви 2002/38/ЄС поширюється на підприємства, які
надають послуги, визначені  цією  Директивою,  на  території
Країн-членів  ЄС.  Щодо  відповідальності  за порушення норм
Директиви, то  вона  встановлюється  безпосередньо  актами
Країн-членів ЄС.
 
 Голова                      І.Г.Богословська

БУДСТАНДАРТ Online