Приказ от 01.12.2003 № 559 Об утверждении Отраслевой программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями на объекты жилого и общественного назначения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З

            01.12.2003 N 559


        Про затвердження Галузевої програми
      забезпечення безперешкодного доступу людей
     з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
       житлового та громадського призначення


   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
4 червня 2003 р. N 863 >> ) "Про затвердження Програми
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення"
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Галузеву програму забезпечення безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлового та громадського призначення (далі - Програма), що
додається.

   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської, Головного управління охорони здоров'я та  медичного
забезпечення Київської міської державних адміністрацій, головним
державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному і повітряному
транспорті; керівникам закладів безпосереднього підпорядкування
під  час  формування проектів місцевих бюджетів та проектів
кошторисів для утримання закладів охорони здоров'я передбачати
кошти для виконання заходів зазначеної Програми.

   3. Директорам       Департаментів      державного
санітарно-епідеміологічного нагляду  та  організації  медичної
допомоги населенню; начальникам Управлінь організації медичної
допомоги дітям і матеріям, освіти на науки; Міністру охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони
здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської
державних адміністрацій; головним державним санітарним лікарям
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
на водному, залізничному і повітряному транспорті; керівникам
закладів безпосереднього підпорядкування МОЗ України щороку до
1 січня надавати відділу інвестиційної політики та охорони праці
Управління справами звіт про виконання заходів Програми.

   4. Начальнику відділу інвестиційної політики та охорони праці
Управління справами забезпечити подання щороку до 15  січня
Державному комітетові з будівництва та архітектури і Міністерству
праці та соціальної політики звіту про стан виконання Програми
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня
2003 р. N 863.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Загороднього В.В.

 Міністр                        А.В.Підаєв


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   01.12.2003 N 559


            ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
      забезпечення безперешкодного доступу людей
        з обмеженими фізичними можливостями
    до об'єктів житлового та громадського призначення


   Ця Програма спрямована на поступове формування умов для
вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до
об'єктів житлового та громадського призначення (житлові будинки,
гуртожитки,  готелі,  будинки відпочинку, заклади соціального
захисту населення, лікарні, санаторії, театри, кінотеатри, заклади
торгівлі, культові споруди тощо) на державному, регіональному і
місцевому рівні.

           Сучасний стан проблеми
   На сьогодні в Україні налічується понад 2,6 млн. громадян з
обмеженими фізичними можливостями. При цьому  спостерігається
тенденція до збільшення кількості людей, яким необхідно створити
належні умови для життєдіяльності та інтеграції в суспільне життя.
   З метою  розв'язання проблем інвалідів у 1991 році був
прийнятий Закон України "Про основи  соціальної  захищеності
інвалідів в Україні" . На виконання положень цього
Закону прийнято ряд нормативно-правових актів, у тому числі
Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з
обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки.
   У процесі  містобудівної діяльності запроваджено комплекс
державних стандартів та норм щодо проектування і будівництва
житлових будинків, громадських будівель та споруд, планування і
забудови сільських та міських поселень, формування середовища
життєдіяльності маломобільних груп населення. Впроваджуються в
практику рекомендації з архітектурно-планувальних рішень  для
дітей-інвалідів.     Обов'язковими    стали    нормалі
архітектурно-планувальних модулів  житлового  та  громадського
призначення для інвалідів.
   Разом з тим під час проектування та забудови населених
пунктів потреби інвалідів майже не враховуються. Не створено
необхідних умов  для  експлуатації  об'єктів  житлового  та
громадського призначення всіма громадянами незалежно від стану їх
здоров'я і ступеня мобільності. Координація дій установ  та
організацій  з  цих  питань здійснюється недостатньо. Процес
створення сприятливих умов для життєдіяльності людей з обмеженими
фізичними  можливостями  стримується  неналежним  фінансовим
забезпеченням.

        Основна мета та завдання Програми
   Основною метою Програми є посилення соціального захисту людей
з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов
для їх життєдіяльності.
   Для досягнення  цієї  мети  передбачається  здійснити
нормативно-правове, науково-технічне, інформаційне та фінансове
забезпечення виконання заходів, визначених Програмою.
   Нормативно-правове забезпечення  передбачає  удосконалення
законодавства щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності
людей  з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі з
проектування та будівництва нових і  пристосування  існуючих
об'єктів житлового та громадського призначення для потреб цих
людей, а також захисту їх прав, інтеграції у суспільне життя.
   Науково-технічне забезпечення  передбачає  розроблення  та
впровадження у практику спеціалізованої технології обслуговування
людей  з  обмеженими  фізичними  можливостями;  пристосування
вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі до потреб
людей  з  обмеженими  фізичними  можливостями;  забезпечення
доступності, зручності та безпечності  перевезення  людей  з
обмеженими  фізичними  можливостями  засобами  громадського
транспорту.
   Інформаційне забезпечення передбачає здійснення контролю за
дотриманням основ соціальної захищеності людей з  обмеженими
фізичними можливостями; обладнання територій населених пунктів,
об'єктів житлового та громадського  призначення  допоміжними,
спеціалізованими засобами інформації та орієнтації; залучення
представників громадських організацій до здійснення  заходів,
визначених Програмою.
   Фінансове забезпечення  провадиться  за  рахунок  коштів
державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел,
не заборонених законодавством.

             Очікувані результати
   Створення умов  для вільного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського
призначення сприятиме інтеграції у суспільство значної частки
населення, дасть змогу створити умови для залучення їх в усі сфери
суспільного життя, забезпечити їх працевлаштування.
   Практичне виконання заходів, визначених Програмою, сприятиме
поліпшенню умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними
можливостями, переходу до економічних форм сталого  розвитку
населених пунктів, зростанню міжнародного авторитету України та її
вступу до Європейського  Союзу,  створенню  механізму,  який
унеможливлює впровадження проектів та конструкторських розробок,
що не враховують потреб цих людей.
   У рамках виконання цієї Програми передбачається здійснити
наступні заходи:

N Назва заходу Термін виконання Виконавці
1 2 3 4
1 Взяти участь у розробці законодавства в частині пристосування об'єктів житлового та громадського призначення (у тому числі існуючих), вулично-шляхової мережі, транспортної, інформаційної і комунікаційної інфраструктури до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями та встановлення відповідальності за невиконання таких норм 2003-2004 роки Директор Департаменту державного санітарно- епідеміологічного нагляду МОЗ України
2 Надати пропозиції та взяти участь у перегляді будівельних норм і стандартів з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями для забезпечення їх безперешкодного доступу до об'єктів житлового та громадського призначення 2003-2004 роки Директори Департаментів державного санітарно- епідеміологічного нагляду та організації медичної допомоги населенню, начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
3 Забезпечити під час проектування, будівництва нових і реконструкції діючих об'єктів житлового та громадського призначення, створення умов для безперешкодного доступу до них людей з обмеженими фізичними можливостями постійно Начальник відділу інвестиційної політики та охорони праці Управління справами МОЗ України, Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальники управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій, головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, керівники медичних закладів безпосереднього підпорядкування МОЗ України
4 Забезпечити під час коригування та розроблення генеральних планів, проектів детального планування, проектів забудови земельних ділянок урахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями постійно Директор Департаменту державного санітарно- епідеміологічного нагляду, головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
5 Брати участь у розробці спеціального та допоміжного устаткування для облаштування ним транспортних засобів і об'єктів житлового та громадського призначення постійно Директор Департаменту державного санітарно- епідеміологічного нагляду, головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
6 Брати участь у розробці засобів громадського пасажирського транспорту (трамваїв, тролейбусів, автобусів, залізничних пасажирських вагонів, річкових та морських пасажирських суден, пасажирських літаків), пристосованих для людей з обмеженими фізичними можливостями постійно Директор Департаменту державного санітарно- епідеміологічного нагляду, головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному і повітряному транспорті
7 Брати участь у створенні умов для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями та розробці і впровадженні сучасних технологій їх обслуговування постійно Директор Департаменту організації медичної допомоги населенню, начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
8 Взяти участь у розробці навчального курсу з питань формування безперешкодного середовища для життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями і його впровадження у вищих навчальних закладах на архітектурних та будівельних факультетах, а також у закладах післядипломної освіти 2003-2004 роки Начальник Управління освіти та науки директори Департаментів державного санітарно- епідеміологічного нагляду та організації медичної допомоги населенню, начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
9 Включати до складу комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів охорони здоров'я представників управлінь праці та соціального захисту населення місцевих органів виконавчої влади і громадських організацій інвалідів постійно Начальник відділу інвестиційної політики та охорони праці Управління справами МОЗ України, Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальники управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій, головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, керівники медичних закладів безпосереднього підпорядкування МОЗ УкраїниБУДСТАНДАРТ Online