Приказ от 24.11.2003 № 195 Об организации личного приема граждан в Госстрое Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

            24.11.2003 N 195


      Про організацію особистого прийому громадян
            у Держбуді України


   З метою  забезпечення  реалізації  конституційного  права
громадян на звернення і відповідно до Закону України  "Про
звернення громадян", Указу Президента України від 13
серпня 2002 р. N 700 "Про додаткові заходи щодо
забезпечення  реалізації громадянами конституційного права на
звернення" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян в Державному комітеті України з будівництва та
архітектури і графік особистого прийому громадян керівництвом
Комітету додаються).
   В разі відсутності Голови Комітету чи заступника Голови
Комітету, визначеного за графіком, особистий прийом громадян
проводять посадові особи, на яких покладено виконання повноважень
відсутніх керівників.

   2. Встановити, що в разі потреби зміни до графіка особистого
прийому громадян керівництвом Комітету за погодженням з Головою
Комітету вносить Перший заступник Голови Комітету.

   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор)  спільно  з  Фінансово-економічним  управлінням
(Т.Щавінська)  тимчасово  забезпечити  створення  необхідних
організаційних  і  матеріально-технічних  умов для проведення
особистого прийому громадян керівництвом Комітету в кімн. 511 по
вул. Димитрова, 24 в м. Києві.

   4. Заступнику  Голови  Комітету  В.Гречку,  Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного  призначення  (О.Авдієнко)  передбачити при
проведенні робіт з реконструкції будинку  по  вул.  Великій
Житомирській, 9 влаштування окремого приміщення для проведення
особистого прийому громадян.

   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   24.11.2003 N 195


               ПОРЯДОК
      організації та проведення особистого прийому
       громадян в Державному комітеті України
          з будівництва та архітектури


   1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян в Державному комітеті
України з будівництва та архітектури (далі - Комітет).

   2. Особистий  прийом  громадян  керівництвом  Комітету
проводиться в спеціально виділеній кімнаті в установлені графіком
дні з 15.00 до 17.00.
   Прийом Героїв  Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної Праці,  інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни
проводиться першочергово.

   3. Особистий прийом громадян в інші дні, крім неділі та
святкових,    проводиться    працівниками    Управління
організаційно-аналітичного забезпечення апарату з 9.00 до 13.00 та
з 14.00 до 19.00, у п'ятницю і передсвяткові дні - до 18.00, в
суботу - з 10.00 до 13.00.

   4. Вхід громадян у зазначений час до будинку Комітету вільний
і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що
посвідчують особу.
   В разі  непередбачених  обставин громадяни зв'язуються з
відповідальним за забезпечення прийому працівником Комітету за
тел. 244-39-79.

   5. Інформація  про  порядок і графік особистого прийому
громадян керівництвом Комітету публікується в "Інформаційному
бюлетені Держбуду України", розміщується на веб-сайті Комітету та
біля входу до будинку Комітету в доступному для вільного огляду
місці.

   6. Попередній  запис на особистий прийом до керівництва
Комітету проводиться в установлений графіком день з 10.00 до
13.00:
   - до Голови Комітету - у заступника начальника Управління
організаційно-аналітичного забезпечення апарату (тел. 227-00-46),
а також в приймальній Голови Комітету (тел. 226-22-08 *);
   - до Першого заступника Голови Комітету - у працівників
Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату (тел.
244-39-79 *), а також в приймальній Першого заступника Голови
Комітету (тел. 220-87-26);
   - до заступників Голови Комітету - в приймальних заступників
Голови:
   - Бондаренко О.М. (тел. 227-23-94 *);
   - Гречок В.О. (тел. 227-71-16 *)
   - Казмірук Ю.Й. (тел. 227-23-94 *).


   * Дія положення тимчасова до переміщення центрального апарату
в будинок по вул. Велика Житомирська, 9.

   7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до керівництва Комітету з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких
посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було
прийняте рішення, визначається структурний підрозділ Комітету, до
компетенції якого належить питання, вивчаються документи, інші
матеріали, що подаються громадянами для обгрунтування своїх заяв
(клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
   Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.

   8. Повторний прийом  громадянина  з  питання,  яке  вже
розглядалося керівництвом Комітету, проводиться в разі, коли
питання, порушене в першому обгрунтованому зверненні, не було
вирішено по суті.
   В разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні
матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його
викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

   9. Список громадян на особистий прийом  до  керівництва
Комітету із зазначенням прізвища, імені, по батькові, змісту
порушуваних  питань  подається  відповідно  Голові,  Першому
заступнику, заступникам Голови Комітету.

   10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть
бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в
установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних
відносинах з цими громадянами.
   Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому громадян не допускається.

   11. В разі коли порушене громадянином питання вирішити на
особистому прийомі неможливо через складність і необхідність
додаткового вивчення, громадянинові може  бути  запропоновано
викласти його у формі письмової заяви.
   Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява
розглядається  у  порядку,  встановленому  законодавством для
письмових звернень.
   Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).

   12. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого
прийому, опрацьовуються доручення структурним підрозділам Комітету
і подаються на розгляд відповідно Голові, Першому заступнику,
заступникам Голови Комітету.

   13. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
Державному комітеті України з будівництва та архітектури.

   14. Управління   організаційно-аналітичного  забезпечення
апарату здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень
громадян  на  особистому  прийомі, щомісяця інформує про це
керівництво Комітету.

 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                  А.Ф.Григор


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   24.11.2003 N 195


               ГРАФІК
       особистого прийому громадян керівництвом
             Держбуду України


   Голова Комітету       перший вівторок непарного місяця
   ЧЕРЕП Валерій Іванович

   Перший заступник Голови   перший вівторок парного місяця
   Комітету
   БЕРКУТА Анатолій
   Всеволодович

   Заступник Голови Комітету  другий вівторок місяця
   БОНДАРЕНКО Олександр
   Миколайович

   Заступник Голови Комітету  третій вівторок місяця
   ГРЕЧОК Віталій
   Олександрович

   Заступник Голови Комітету  четвертий вівторок місяця
   КАЗМІРУК Юрій Йосипович

БУДСТАНДАРТ Online