Приказ от 26.11.2003 № 198 О передаче в пользование комплекса сооружений Почаевской лавры

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            26.11.2003 N 198
 
 
       Про передачу у користування комплексу
           споруд Почаївської лаври
 
 
   З метою забезпечення виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2003 р. N 65031 та відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України  від  29.10.03  N  1699
 Н А К А З У Ю:
 
   1. Управлінню  реставрації  та  реконструкції  історичної
забудови Т.Майстерчук), Управлінню  організаційно-аналітичного
забезпечення апарату (А.Григор) забезпечити до 4 грудня укладання
із Свято-Успенською Почаївською Лаврою Української Православної
Церкви (далі - Лавра) договору про безоплатне користування нею
об'єктами-пам'ятками архітектури національного значення м.Почаєва
Тернопільської області, що належать до сфери управління Держбуду.
 
   2. Утворити комісію з питань передачі зазначених об'єктів
м.Почаєва у безоплатне користування Лаврі згідно з додатком.
 
   3. Комісії у двотижневий термін з дня укладання договору у
встановленому  порядку  виконати  процедуру передачі-приймання
названих об'єктів та подати акт передачі-приймання цих об'єктів на
затвердження Голові Комітету.
 
   4. Управлінню  реставрації  та  реконструкції  історичної
забудови забезпечити у місячний термін (з часу передачі зазначених
пам'яток архітектури у користування) оформлення в установленому
порядку охоронних договорів із їх користувачем.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ю.Казмірука.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 
 
                   Додаток
                   Наказ Держбуду України
                   26.11.2003 N 198
 
 
               СКЛАД
     комісії з питань передачі об'єктів - пам'яток
     архітектури національного значення міста Почаєва
      Тернопільської області, що належать до сфери
     управління Держбуду, у безоплатне користування
     Свято-Успенській Почаївській Лаврі Української
            Православної Церкви
 
 
   Казмірук      заступник Голови Держбуду України, голова
   Юрій Йосипович   комісії
 
   Щавінська     начальник Фінансово-економічного
   Тетяна Миколаївна управління
 
   Григор       начальник Управління
   Анатолій Федорович організаційно-аналітичного забезпечення
            апарату
 
   Роговченко     начальник відділу Управління
   Микола Михайлович організаційно-аналітичного забезпечення
            апарату
 
   Луб'яницький    директор Кременецько-Почаївського
   Олег Дмитрович   державного історико-архітектурного
            заповідника
 
   Макодрай      головний бухгалтер
   Віктор Миколайович Кременецько-Почаївського державного
            історико-архітектурного заповідника
 
   Майстерчук     начальник Управління реставрації та
   Тетяна Петрівна  реконструкції історичної забудови
 
   Єпископ      намісник Свято-Успенської Почаївської
   Володимир (Мороз) Лаври (за згодою)
 
   Ігумен       секретар Духовного Собору Свято-Успенської
   Іосиф (Лєсник)   Почаївської лаври Української Православної
            Церкви (за згодою)
 
   Ієромонах     бухгалтер Свято-Успенської Почаївської
   Серапіон (Слинько) Лаври Української Православної Церкви (за
            згодою)

БУДСТАНДАРТ Online