Решение от 10.10.2003 № 82 Об итогах деятельности ОАО КиевЗНИИЭП

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             10.10.2003 N 82
 
 
       Про підсумки діяльності ВАТ "КиївЗНДІЕП"
 
 
   Враховуючи значний внесок колективу інституту в розвиток
будівельного комплексу та його науково-технічного потенціалу,
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до відома інформацію директора ВАТ "КиївЗНДІЕП" про
роботу колективу інституту з науково-технічного та нормативного
забезпечення розвитку будівельного комплексу, розробки нових типів
житла та будівель соціальної сфери,  архітектурно-будівельних
конструкцій і систем, формування та впровадження прогресивних
засад діяльності науково-технічної установи в ринкових умовах
господарювання.
 
   2. Визначити пріоритетними на подальший період такі напрями
роботи інституту:
   - розробка   наукових   архітектурно-типологічних   та
інженерно-технічних основ проектування і будівництва житлових
будинків  та  закладів  соціальної  сфери  з  покращеними
архітектурними, експлуатаційними та техніко-економічними якостями;
   - визначення  ефективних  заходів  захисту  будівель від
деформацій земної поверхні в складних інженерно-геологічних умовах
сейсміка,  просадка,  гірничі  виробки)  та  від  наслідків
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
   - дослідження   проблем   енергозбереження,   розробка
науково-проектних засад використання в будівництві нетрадиційних,
відновлювальних джерел енергії;
   - удосконалення системи нормативно-методичного забезпечення
цивільного  будівництва,  розробки  нормативних документів та
посібників з проектування сучасних житлових  та  громадських
будинків різного призначення, спрямованих на поліпшення умов
соціально-культурного обслуговування населення;
   - підготовка  наукових  кадрів  через  аспірантуру  та
докторантуру, підвищення кваліфікації фахівців інституту.
 
   3. Директору ВАТ "КиївЗНДІЕП" В.Шевельову спрямувати роботу
колективу на реалізацію поставлених завдань.
 
   4. Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного   призначення   (О.Авдієнко),  Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович), Управлінню організаційно-аналітичного
забезпечення апарату (А.Григор) забезпечити:
   - надання  методичної  допомоги  колективу інституту при
розробленні проектів державних програм;
   - залучення  інституту до участі в розробленні проектів
нормативно-правових і нормативних документів, спрямованих  на
подальший розвиток будівельного комплексу держави;
   - поширення досвіду створення та організації роботи інституту
як моделі сучасної науково-технічної установи.
 
 Голова Комітету                      В.Череп