Об утверждении проекта и титула строения комплексной реставрации собора Святого Владимира на территории Национального заповедника "Херсонес Таврийский"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 31 грудня 2003 р. N 830-р
                Київ


        Про затвердження проекту і титулу
       будови комплексної реставрації собору
     Святого Володимира на території Національного
        заповідника "Херсонес Таврійський"


   1. Затвердити  поданий  Київською  міськдержадміністрацією
проект комплексної реставрації собору Святого Володимира  на
території  Національного  заповідника  "Херсонес Таврійський",
розроблений  інститутом  "УкрНДІпроектреставрація",  з  такими
техніко-економічними показниками:

   місткість для прочан) - 600 місць

   площа забудови - 1294 кв. метри

   будівельний об'єм - 20 500 куб. метрів

   загальна площа приміщень - 1726 кв. метрів

   корисна площа - 1310 кв. метрів

   загальна кошторисна вартість станом на 1 липня 2003 р. -
70 116,679 тис. гривень,

   у тому числі  будівельно-монтажних робіт - 52 864,543 тис.
гривень

   строк виконання робіт - 72 місяці.

   2. Затвердити титул будови - комплексної реставрації собору
Святого Володимира  на  території  Національного  заповідника
"Херсонес Таврійський" (додається).


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 21


                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 31 грудня 2003 р. N 830-р

              ТИТУЛ БУДОВИ
              на 2004 рік

Найменування собор Святого будови та її Володимира місцезнаходження: на території Національного заповідника "Херсонес Таврійський" Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня 2004 р. - 100 відсотків кошторисна вартість - 70 116,68 гривень
Сфера управління: Державне управління справами Наявність робочої у повному обсязі документації:
Галузь: культура Ким, коли розпорядження затверджено Кабінету Міністрів проектно- України від 31 грудня кошторисну 2003 р. N 830 документацію:
Характер будівництва: комплексна реставрація Генеральна УкрНДІпроектреставрація проектна організація:
Термін реконструкції 1998-2005 роки та реставрації: Генеральна визначається на підрядна тендерній основі організація:
Джерела фінансування: державний бюджет, міський бюджет
Показники будови Згідно з проектно- кошторисною докумен- тацією Виконання на 1 січня 2004 р. Підлягає виконанню до закін- чення будів- ництва Завдання на 2004 рік Введення в дію, квартал
Потужність, куб. метрів 20500     20500 1
Основні фонди, тис. гривень 58388,84     58388,84  
Капітальні вкладення, тис. гривень 70116,68 47486 22630,68 22630,68  
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 70116,68        
у тому числі будівельно-монтажних робіт, тис. гривень 52864,54 31263,86 21600,68 21600,68  
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок:          
державного бюджету, тис. гривень 10939,08 500 10439,08 10439,08  
міського бюджету, тис. гривень 59177,6 46986 12191,6 12191,6  
БУДСТАНДАРТ Online