Постановление от 30.04.1958 № 514 Об утверждении Положения о жилищно-строительных коллективах и индивидуальных застройщиках в городах и поселках городского типа Украинской ССР

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 квітня 1958 р. N 514
                Київ
 
    Про затвердження Положення про житлово-будівельні
    колективи та індивідуальних забудовників у містах
       і селищах міського типу Української РСР
 
 
   Відповідно до постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР
від 24 серпня 1957 року N 988 "Про розвиток житлового будівництва
в Українській   РСР",  Рада  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про житлово-будівельні колективи та
індивідуальних забудовників у містах і селищах міського типу
Української РСР додається).
 
   2. Зобов'язати Держплан УРСР, Міністерство юстиції УРСР у
десятиденний строк скласти і затвердити текст договору про надання
в безстрокове користування земельної ділянки і будівництво жилого
багатоквартирного будинку колективом індивідуальних забудовників.
 
   Зобов'язати виконкоми  обласних,  міських і районних Рад
депутатів трудящих довести до відома  підприємств,  установ,
організацій та населення міст і селищ міського типу Положення,
затверджене цією постановою, та встановити систематичний контроль
за  станом  будівництва  жилих  будинків,  яке  здійснюють
житлово-будівельні колективи.
 
   4. Змінити пункт "б" ст. 15 Положення про державний нотаріат
Української РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
26 грудня 1956 року N 1536  (ЗП УРСР 1956 р.,
N 23-24, ст. 240), і викласти його в такій редакції:
 
   "б) посвідчення договорів про надання земельних ділянок у
безстрокове користування для колективного та  індивідуального
житлового будівництва, яке проводиться за місцем знаходження
земельної ділянки".
 
 
         Голова
   Ради Міністрів Української РСР          Н.КАЛЬЧЕНКО
 
      Керуючий Справами
   Ради Міністрів Української РСР           Я.СІРЧЕНКО
 
 
                    Затверджено
             постановою Ради Міністрів Української РСР
                від 30 квітня 1958 року N 514
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про житлово-будівельні колективи та індивідуальних
       забудовників у містах і селищах міського
            типу Української РСР
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. На підставі постанови Центрального Комітету КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 31 липня 1957 року N 931 "Про розвиток
житлового будівництва в СРСР" та постанови Центрального Комітету
КП України і Ради Міністрів Української РСР від 24  серпня
1957 року N 988 "Про розвиток житлового будівництва в Українській
РСР" в містах і селищах міського типу Української РСР дозволяється
будівництво  багатоквартирних і одноквартирних жилих будинків
житлово-будівельними колективами індивідуальних забудовників на
началах  трудової взаємодопомоги, із збереженням права особистої
власності забудовника на одну квартиру в багатоквартирному будинку
і на один одноквартирний будинок.
 
   Будівництво багатоквартирних жилих будинків провадиться за
типовими проектами, а одноквартирних будинків - як за типовими,
так і за індивідуальними проектами.
 
   Як типові, так і індивідуальні проекти будинків повинні бути
обов'язково погоджені з місцевими органами в справах будівництва і
архітектури,  а  де  таких  немає, з відділами комунального
господарства виконкомів,  міських  (районних)  Рад  депутатів
трудящих.
 
   Житлове будівництво   може  здійснюватись  як  силами
забудовників, що об'єднуються в житлово-будівельні колективи, так
і індивідуально.
 
   2. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва
доцільно відводити підприємствам і організаціям у вигляді селищ, з
розрахунком забудови цих ділянок протягом 3-5 років.
 
   3. Площі земельних ділянок, які відводяться для будівництва
багатоквартирних жилих будинків, встановлюються в таких розмірах:
 
   а) для одно- і двоповерхових 2-квартирних жилих будинків у
містах -  600-800  кв.  метрів,  в селищах міського типу -
800-900 кв. метрів на будинок;
 
   б) для одно- і двоповерхових 4-квартирних жилих будинків - у
містах 1000-1200  кв.  метрів,  в  селищах  міського  типу
1200-1400 кв. метрів на будинок;
 
   в) для 8-квартирних жилих будинків - у містах і селищах
міського типу - 1200-1600 кв. метрів на будинок.
 
   Дозволити блокування двоповерхових 8-квартирних будинків зі
збільшенням площі  земельної  ділянки,  що  відводиться  для
блокованого  будинку,  зверх  розміру,  встановленого  для
8-квартирного будинку, з розрахунку 150 кв. метрів на кожну
додаткову квартиру понад 8 квартир.
 
   Розмір земельних ділянок для будівництва жилих індивідуальних
будинків на два і більше поверхів, в зоні безсадибної забудови,
визначається на загальних підставах, встановлених для забудови
жилих кварталів державними і громадськими установами.
 
   Користування земельною   ділянкою,   що   обслуговує
багатоквартирний будинок, провадиться забудовниками спільно, за
рішенням загальних зборів членів колективу.
 
   4. Земельні ділянки для будівництва одноквартирних жилих
будинків  індивідуальних забудовників відводяться в розмірах,
визначених постановою Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1948 року
N 1974 "Про індивідуальне житлове будівництво" (ЗП УРСР 1948 р.,
N 17, ст. 75).
 
   Для спарених одноквартирних будинків, з кількістю кімнат у
кожній половині спареного будинку не більше п'яти, які будуються
індивідуальними забудовниками, земельні ділянки відводяться в
розмірах, передбачених в п. 3-а цього Положення.
 
   5. Умови забудови земельних ділянок, відведених підприємствам
і організаціям  для  індивідуального  житлового  будівництва,
визначаються рішеннями виконкомів міських (районних) Рад депутатів
трудящих з зазначенням їх благоустрою (озеленення, будівництво
шляхів, водопостачання, електросітка тощо).
 
    II. Організація та діяльність житлово-будівельних
              колективів
 
   6. Колективи індивідуальних забудовників можуть здійснювати
будівництво таких жилих будинків:
 
   а) одного багатоквартирного будинку для всіх забудовників, що
об'єднуються в житлово-будівельний колектив;
 
   б) окремих одноквартирних  будинків  для  кожного  члена
житлово-будівельного колективу.
 
   7. Житлово-будівельні  колективи  для  будівництва  жилих
будинків утворюються підприємствами та організаціями із складу їх
робітників і службовців, які бажають брати участь у колективному
будівництві.
 
   Робітники і службовці, які не можуть одержати  земельні
ділянки  для  будівництва  індивідуальних  одноквартирних  і
багатоквартирних  жилих  будинків  через  підприємства  або
організації, де вони працюють, але бажають будувати будинок на
колективних началах, можуть одержати  ділянки  за  рішеннями
виконкомів міських (районних) Рад депутатів трудящих.
 
   8. Утворення  житлово-будівельних  колективів  із  складу
робітників і службовців підприємств і організацій оформляється
наказом керівника відповідного підприємства або організації, а
житлово-будівельних колективів, організованих виконкомами міських
(районних)  Рад  депутатів  трудящих,  оформляється рішеннями
виконкомів з зазначенням прізвища, імені та по батькові і посади
кожного члена житлово-будівельного колективу, а також розмірів та
місця розташування земельних ділянок, відведених для будівництва.
 
   9. Після утворення житлово-будівельного колективу відповідно
до п. 8 цього Положення між виконкомом міської (районної) Ради
депутатів трудящих і житлово-будівельним колективом (в  разі
будівництва  багатоквартирного  будинку) або з кожним членом
житлово-будівельного колективу (в разі будівництва одноквартирних
будинків)  укладається  договір  про  бестрокове користування
відведеною земельною ділянкою і про будівництво, відповідно,
багатоквартирного або одноквартирного будинку.
 
   Договір, що  укладається на будівництво багатоквартирного
будинку, підписується всіма членами колективу, а одноквартирного
будинку - кожним забудовником. Договір підлягає нотаріальному
посвідченню.
 
   10. Для ведення всіх справ по здійсненню   будівництва
житлово-будівельний колектив обирає на своїх загальних зборах
уповноваженого і скарбника.
 
   Уповноважений діє  на  підставі  довіреності,  виданої
житлово-будівельним  колективом і посвідченої в нотаріальному
порядку. Дії уповноваженого контролюються загальними  зборами
житлово-будівельного колективу. Скарбник провадить касові операції
під контролем уповноваженого.
 
   Уповноважений щомісяця звітує  перед  загальними  зборами
житлово-будівельного колективу про роботу і про витрати коштів
колективу на будівництво. Члени житлово-будівельного колективу
можуть вимагати від уповноваженого звіту в усякий час.
 
   Контроль за  будівництвом жилих будинків покладається на
відповідні підприємства,  організації  та  виконкоми  міських
(районних) Рад депутатів трудящих, за наказами або рішеннями яких
утворені житлово-будівельні колективи.
 
   11. Будівництво житлово-будівельним колективом будинку може
бути розпочато лише після укладення договору (п. 9) та після
внесення кожним членом житлово-будівельного колективу коштів у
фонд будівництва в розмірі не менше 10% вартості будівництва
однієї квартири в багатоквартирному будинку або 10% вартості
одноквартирного будинку.
 
   12. Строк  будівництва  житлово-будівельними  колективами
будинків встановлюється при укладенні договору на безстрокове
користування відведеною земельною ділянкою та будівництво жилого
будинку (п. 9).
 
   13. Будівництво будинків житлово-будівельними  колективами
провадиться на основі трудової взаємодопомоги за власні кошти
членів колективу і з допомогою одержаного в установленому порядку
державного кредиту.
 
   Вартість матеріалів,  будівельних  деталей,  столярних  і
скоб'яних виробів та санітарно-технічного устаткування, а також
допомога транспортними засобами та механізмами, що надається
підприємствами і  організаціями  індивідуальним  забудовникам,
оплачуються в установленому порядку.
 
   Будівництво шляхів,  інженерних  комунікацій  і  ліній
електропостачання на території селищ індивідуальних забудовників
здійснюється за рахунок підприємств і організацій, де працюють
індивідуальні забудовники, з залученням до виконання цих робіт
самих забудовників.
 
   14. Кожний член  житлово-будівельного  колективу  повинен
вносити в фонд будівництва в строки, визначені загальними зборами
колективу, належну частину коштів в рахунок вартості будівництва
квартири в багатоквартирному будинку або вартості одноквартирного
будинку.
 
   Про внесення  грошей  кожний  член  житлово-будівельного
колективу одержує документ за підписом уповноваженого і скарбника
житлово-будівельного колективу.
 
   15. Розмір грошового фонду  будівництва  жилого  будинку
визначається вартістю будівництва будинку за його проектом та
кошторисом, за винятком передбачених трудових затрат самих членів
житлово-будівельного колективу та їх сімей, і затверджується
загальними зборами житлово-будівельного колективу.
 
   16. Грошові кошти, внесені  членами  житлово-будівельного
колективу в фонд будівництва будинку, зберігаються в найближчій
установі Держбанку або комунального банку, а там, де ці установи
відсутні, в ощадній касі, в якій відкривається поточний рахунок на
ім'я уповноваженого житлово-будівельного колективу.
 
   Скарбник житлово-будівельного колективу веде  облік  всіх
прибутків і видатків грошових коштів на підставі документів,
переданих йому уповповноваженим.
 
   17. Безпосередня   трудова   участь   кожного   члена
житлово-будівельного колективу в будівництві жилого будинку та
організація виконання робіт визначаються  загальними  зборами
житлово-будівельного колективу.
 
   18. Якщо  член  житлово-будівельного  колективу не внесе
протягом трьох місяців належних з нього грошових внесків або
порушить інші зобов'язання, прийняті членами колективу, він може
бути, за рішенням загальних зборів житлово-будівельного колективу,
виключений з числа членів колективу з поверненням йому проведених
затрат в порядку, передбаченому п. 20 цього Положення.
 
   19. Якщо хто-небудь з членів житлово-будівельного колективу
не  зможе продовжувати розпочате будівництво (за відсутністю
коштів, через хворобу та ін.) або відмовиться від дальшої участі в
будівництві, то він повинен передати належну йому частку в
будівництві іншій особі, за вказівкою підприємства, організації
або виконкому міської (районної) Ради депутатів трудящих, за
наказом або рішенням яких утворено відповідний житлово-будівельний
колектив. Коли підприємство, організація або виконком місцевої
Ради депутатів трудящих не призначить протягом місяця іншої особи,
то член житлово-будівельного колективу, що вибуває, може передати
свою частку в будівництві за своїм розсудом.
 
   20. Особа, що вступає в житлово-будівельний колектив замість
вибулого члена колективу у відповідності з пп. 18 і 19 цього
Положення, повинна прийняти на себе всі права і обов'язки вибулого
члена і провести з ним розрзхунки, сплативши внесені ним на
будівництво кошти з урахуванням трудової участі його і сім'ї в
будівництві.
_______________
Примітка. Трудова участь в будівництві члена житлово-будівельного
      колективу   оцінюється   загальними    зборами
      житлово-будівельного колективу.
 
   21. Вибуття будь-якого члена житлово-будівельного колективу і
прийняття замість нього іншої особи оформляється наказом керівника
підприємства,  організації  або  рішенням  виконкому  міської
(районної) Ради депутатів трудящих, в залежності від того, ким
організований житлово-будівельний колектив (п. 8).
 
   В договорі (п. 9) замість вибулого члена-житлово-будівельного
колективу зазначається новий член колективу.
 
   Внесені в договір зміни повинні бути нотаріально посвідчені.
 
   22. У випадку смерті одного з членів житлово-будівельного
колективу його права і обов'язки щодо участі в будівництві, а
також право особистої власності  на  збудовану  квартиру  в
багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок переходить
до його спадкоємців, згідно з діючим законодавством.
 
   23. За  кожним  членом  житлово-будівельного  колективу
зберігається  право  особистої власності на одну квартиру в
багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок.
 
   Ті частини багатоквартирного будинку, які обслуговують всі
квартири (фундамент, дах, сходові клітки та ін.), становлять
загальну власність житлово-будівельного колективу і утримуються та
ремонтуються на спільні кошти членів колективу.
 
   Питання про експлуатацію і ремонт багатоповерхового будинку
та необхідні витрати для цього вирішуються загальними зборами
членів житлово-будівельного колективу, рішення яких є обов'язковим
для всіх членів колективу.
 
   24. Документом, що підтверджує право особистої власності
кожного  члена  житлово-будівельного колективу на квартиру в
багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок, є:
 
   а) для  багатоквартирних   будинків   -   витяг   з
нотаріально-посвідченого і зареєстрованого в органі технічної
інвентаризації договору, укладеного  між  виконкомом  міської
(районної)  Ради  депутатів  трудящих  і  житлово-будівельним
колективом (п. 9).
 
   Витяг з договору повинен бути нотаріально засвідчений:
 
   б) для одноквартирних будинків - нотаріально посвідчений
договір,  укладений  між  виконкомом міської (районної) Ради
депутатів трудящих і  членом  житлово-будівельного  колективу,
зареєстрований в органі технічної інвентаризації (п. 9).
_______________
Примітка. В  місцевостях, де органів технічної інвентаризації
     немає, реєстрація провадиться у виконкомі місцевої Ради
     депутатів трудящих.
 
   25. Управління  багатоквартирним  будинком,  зданим  в
експлуатацію, здійснюється уповноваженим, обраним на загальних
зборах житлово-будівельного колективу. Догляд за одноквартирними
будинками здійснюється власниками цих будинків.
 
   26. Всі майнові спори між членами цього колективу вирішуються
в судовому порядку.
 
     III. Будівництво жилих будинків індивідуальними
             забудовниками
 
   27. Робітники  і  службовці,  які  не  об'єднуються  в
житлово-будівельні колективи,  можуть  одержати  в безстрокове
користування земельні ділянки для будівництва жилих будинків на
праві  особистої  власності  в  масивах,  відведених  для
індивідуального будівництва підприємствам і організаціям, в яких
вони працюють.
 
   28. Робітники і службовці тих підприємств і організацій, яким
земельні масиви під індивідуальне будівництво не виділені, та інші
громадяни можуть одержати земельні ділянки через виконкоми міських
(районних) Рад депутатів трудящих в індивідуальному порядку.
 
   29. Земельні ділянки, виділені підприємствам і організаціям
для робітників і службовців, не об'єднаних в житлово-будівельні
колективи,  відводяться за наказами керівників підприємств і
організацій, з зазначенням прізвища, імені та  по  батькові
забудовника, його посади, розміру і місця земельної ділянки, що
йому відводиться. Копія такого наказу видається забудовнику.
 
   30. Між забудовником, якому виділяється земельна ділянка для
житлового будівництва (пп. 27 і 28), та виконкомом міської
(районної) Ради депутатів трудящих укладається договір про надання
земельної ділянки в безстрокове користування і будівництво жилого
будинку.
 
   Цей договір підлягає нотаріальному посвідченню.
 
   Будівництво жилого будинку може бути розпочате лише після
належного оформлення договору.
 
   31. Строк   будівництва  індивідуальними  забудовниками
одноквартирних і жилих будинків встановлюється договором  на
користування земельною  ділянкою і будівництво жилого будинку
(п. 30).
 
   32. Документом, що підтверджує право особистої власності на
одноквартирний будинок, є  нотаріально  посвідчений  договір,
укладений  між  виконкомом міської (районної) Ради депутатів
трудящих з індивідуальним забудовником (п. 30), зареєстрований в
органі технічної інвентаризації, а там де такого органу немає, - у
виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих.

БУДСТАНДАРТ Online