Постановление от 10.11.1987 № 364 О дополнительных мерах по развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
         від 10 листопада 1987 р. N 364
                Київ
 
      Про додаткові заходи по розвитку особистих
      підсобних господарств громадян, колективного
          садівництва і городництва
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Ради Міністрів УРСР
       N 330 від 28.12.89
                        КМ УРСР
       N 163 від 22.08.91 )
 
 
 
   Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР у постанові
від 19 вересня 1987 р. N 1079 відмітили, що поряд з деякими
позитивними  результатами  можливості  особистих  підсобних
господарств громадян, колективного садівництва і городництва у
збільшенні виробництва    сільськогосподарської    продукції
використовуються далеко не повністю. У ряді регіонів країни
місцеві партійні, радянські і господарські органи недооцінюють ці
важливі  джерела  поповнення  продовольчих  ресурсів.  Зайва
регламентація, неувага до потреб громадян призводять до скорочення
поголів'я худоби, зменшення виробництва молока, м'яса, овочів,
картоплі та іншої продукції. Частина виділюваних для продажу
населенню  концентратів,  будівельних  та  інших  матеріалів
використовується не за признач нням. Практично не поліпшуються
організація закупок лишків сільськогосподарської продукції та
надання послуг.
 
   Відмітити, що недостатня забезпеченість  худоби  кормами,
відсутність пасовищ спричинили в минулому році зменшення поголів'я
корів в особистих підсобних господарствах громадян у Черкаській,
Одеській, Запорізькій і Харківській областях на 5-8 процентів. У
цьому році допущено зменшення продажу населенню поросят і добового
молодняка птиці в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській,
Київській, Львівській та Кримській областях.
 
   Не забезпечено виконання встановлених завдань по приросту
садових ділянок у колективних садах у Київській, Харківській,
Кримській, Житомирській, Волинській, Херсонській областях.
 
   З метою створення сприятливіших умов у розвитку особистих
підсобних  господарств  громадян,  колективного садівництва і
городництва, усунення наявних у цій справі великих недоліків, на
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня
1987 р. N 1079 Центральний Комітет Компартії України і Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР
N 163 від 22.08.91 )
 
   2. Визнати за доцільне відмовитись від існуючої практики
встановлення граничних норм утримання худоби в особистих підсобних
господарствах населення, а також розмірів присадибних ділянок
робітників і службовців радгоспів та інших громадян, що проживають
на селі.
 
   Установити, що розміри присадибних ділянок і норми утримання
худоби та птиці в особистих підсобних господарствах громадян
визначаються сільськими і селищними Радами народних депутатів,
колгоспами й  радгоспами  з  урахуванням участі колгоспників,
робітників і службовців радгоспів, інших сільських жителів у
громадському виробництві.
 
   Рекомендувати колгоспам  і  дозволити радгоспам та іншим
сільськогосподарським підприємствам ширше використовувати орендний
підряд з наданням на тривалий строк додаткових земельних ділянок
колгоспникам, працівникам радгоспів та іншим громадянам,  які
проживають у сільській місцевості і виявили бажання вирощувати
худобу та птицю, картоплю, овочі, ягоди, городні, кормові та інші
культури для реалізації їх за договорами з господарствами й
організаціями споживчої кооперації.
 
   3. Держагропрому УРСР, виконкомам місцевих Рад  народних
депутатів розробити і здійснити конкретні заходи щодо значного
розширення продажу особистим підсобним господарствам населення
молодняка худоби і птиці. Звернути особливу увагу на забезпечення
господарств громадян  гусенятами,  каченятами  та  індичатами,
курчатами м'ясних порід, широко залучати для цього спеціалізовані
птахівницькі господарства.
 
   Дозволити радгоспам та іншим державним сільськогосподарським
підприємствам і рекомендувати колгоспам продавати громадянам коней
та іншу робочу худобу з правом їх утримання й використання на
роботах в особистих підсобних господарствах і виконання робіт за
договорами.
 
   Визнати за необхідне докорінно поліпшити забезпечення худоби
і птиці населення комбікормами. У зв'язку з цим встановити, що
Держплан УРСР всі фонди на комбікорми для продажу населенню
виділяє Укоопспілці. Одночасно покласти на Укоопспілку та її
організації на місцях усю повноту відповідальності за суворо
цільове використання виділюваних фуражних ресурсів.
 
   Держплану УРСР постійно вишукувати додаткові можливості для
повнішого задоволення потреб населення в комбікормах.
 
   Республіканській раді     Українського     товариства
бджолярів-любителів активізувати роботу по створенню організацій
Товариства у всіх сільських районах. Облвиконкомам забезпечити
організації  Товариства  необхідним  інвентарем,  пересувними
платформами, поліпшити роботу бджолорозплідників, маючи на увазі
повністю задовольнити потреби громадян у бджолосім'ях.
 
   4. Партійним комітетам, радянським і господарським органам
виявляти більше турботи про забезпечення житлом колгоспників,
робітників  і  службовців  радгоспів,  інших  підприємств
агропромислового комплексу. Ширше піти на продаж житлових будинків
садибного типу, споруджених за рахунок колгоспів, радгоспів та
інших підприємств, в особисту власність працівникам сільського
господарства і пов'язаних з ним галузей.
   
   (  Абзац другий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 330 від 28.12.89 )
   
   (  Абзац третій пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 330 від 28.12.89 )
 
   ( Абзац четвертий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 330 від 28.12.89 )
   
   (  Абзац п'ятий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 330 від 28.12.89 )
   
   ЦК КПРС  і  Рада  Міністрів  СРСР  для  підвищення
заінтересованості в розвитку індивідуального житлового будівництва
на селі та веденні особистих підсобних господарств вирішили
звільнити від сплати державного мита за видачу свідоцтв про право
на успадкування житлових будинків, що знаходяться в сільських
населених пунктах, спадкоємців, які постійно проживатимуть у цих
будинках і працюватимуть у сільській місцевості, а також надавати
громадянам, які проживають у сільській місцевості, кредити:
 
   (  Абзац сьомий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 330 від 28.12.89 )
 
   ( Абзац восьмий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 330 від 28.12.89 )
   
   на придбання засобів малої механізації для виконання робіт в
особистому підсобному господарстві в розмірі до 1 тис. крб., з
погашенням протягом 3 років.
 
   Вирішили збільшити розмір кредиту громадянам на придбання
корів до 1 тис. крб. і телиць до 500 крб., з погашенням цього
кредиту на умовах, передбачених чинним законодавством.
 
   5. Держагропрому  УРСР,  облвиконкомам,  Київському  і
Севастопольському міськвиконкомам за участю профспілкових органів
протягом двох - трьох років повністю задовольнити потреби громадян
у садових ділянках та городах. Прискорити завершення по кожній
області розробки схем розміщення колективних садів і городів,
передбачивши їх облаштування, енергопостачання й водопостачання,
забезпечення телефонним зв'язком по кожному району. Виділяти під
колективні сади і городи землі державного земельного фонду, в тому
числі при необхідності землі колгоспів, радгоспів та  інших
сільськогосподарських  підприємств.  При цьому мати на увазі
можливість організації садівницьких товариств для колгоспників,
працівників радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств
які проживають у житлових будинках багатоповерхової забудови.
 
   Установити, що відведення земельних ділянок під колективні
сади  і  городи  відповідно до затверджених схем розміщення
провадиться на підставі рішення виконкомів районних (міських) Рад
народних депутатів у місячний строк з дня надходження заявок.
 
   Підприємствам і  організаціям  Міністерства  меліорації і
водного  господарства  УРСР,  Міністерства  енергетики  і
електрифікації УРСР, інших міністерств і відомств УРСР прискорити
проведення  робіт  по  водопостачанню,  електропостачанню  та
облаштуванню колективних садів і городів, маючи на увазі завершити
їх в основному в поточній п'ятирічці. Роботи ці здійснювати за
прямими договорами з садівницькими товариствами, включаючи їх до
планів підрядних робіт та обсягів виконуваних послуг.
 
   6. ( Абзац перший пункту 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ УРСР N 163 від 22.08.91 )
 
   Будівництво садових будиночків і господарських будівель на
земельних ділянках, виділених членам садівницьких  товариств,
здійснюється відповідно до типових або індивідуальних проектів.
 
   Держбуду СРСР і Держагропрому СРСР доручено за погодженням з
ВЦРПС внести відповідні зміни й доповнення  до  нормативних
документів по організації та забудові території колективних садів,
а також по проектуванню і будівництву на території садівницьких
товариств будинків та споруд.
 
   7. Міністерству торгівлі УРСР, Міністерству охорони здоров'я
УРСР, Укоопспілці, іншим міністерствам  і  відомствам  УРСР,
радянським  і господарським органам поліпшити торговельне та
медичне обслуговування садоводів і городників, забезпечити повне
задоволення їхнього попиту на садово-городній інвентар та інші
товари, розвинути мережу приймальних пунктів по закупівлі лишків
вирощеної сільськогосподарської продукції. Звернути особливу увагу
на задоволення потреб населення в садових будиночках, будівельних
матеріалах, транспортних, будівельно-ремонтних та інших послугах,
а також на будівництво під'їзних шляхів до колективних садів,
газифікацію й енергопостачання садівницьких товариств.
 
   Міністерству енергетики і електрифікації УРСР здійснювати
приймання в установленому порядку від садівницьких товариств на
баланс  районних енергетичних управлінь ліній електропередачі
напругою 6-10 кіловольт, низьковольтних ліній електропередачі і
трансформаторних підстанцій, підключених до електричних мереж і
електростанцій державних енергосистем.
 
   8. Держагропрому  УРСР,  Укоопспілці,  міністерствам  і
відомствам УРСР значно розширити обсяги та види платних послуг
громадянам, які мають особисті підсобні господарства, садоводам і
городникам, сприяти розвиткові у цій справі кооперативної та
індивідуальної діяльності. Особливу увагу звернути на надання
таких видів послуг, як обробіток земельних ділянок, продаж і
внесення добрив, застосування засобів захисту рослин, будівництво
й ремонт житлових будинків і господарських будівель, прокат
засобів малої механізації та садово-городнього інвентаря, вичинка
шкур  домашніх  тварин  і  кролів,  переробка  продукції на
давальницьких  засадах,   зооветеринарне   й   агрономічне
обслуговування.
 
   Забезпечити в  1987-1989  роках  потреби  населення  у
високоякісному садивному матеріалі й насінні плодових, ягідних,
овочевих, баштанних, квіткових та інших культур.
 
   9. Рекомендувати  Укоопспілці  розвинути мережу сільських
споживчих товариств (ССТ), створювати торговельно-заготівельні і
переробні підприємства й об'єднання на кооперативних засадах,
зосередивши їх діяльність на всемірному поліпшенні торговельного
об  луговування сільського населення, заготівлі та переробці
сільськогосподарських продуктів і сировини.
 
   Колгоспам, радгоспам і організаціям споживчої  кооперації
ширше  практикувати  укладення  довгострокових  договорів  з
громадянами,  які  мають  особисте  підсобне  господарство,
садівницькими товариствами й колективами городників на виробництво
і продаж сільськогосподарської продукції.
 
   10. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів разом  з
профспілковими  органами,  агропромисловими  комітетами  та
об'єднаннями ширше практикувати проведення оглядів і конкурсів на
краще особисте підсобне господарство, садову і городню ділянку,
організов вати відповідні ярмарки й виставки, які пропагують
передовий досвід.
 
   Забезпечити активну  участь  у всесоюзних оглядах роботи
особистих підсобних господарств громадян, садоводів і городників з
підбиттям  підсумків  на ВДНГ УРСР та обласних виставках і
заохоченням переможців.
 
   11. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 19 вересня 1987 р. N 1079 "Про додаткові заходи по
розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного
садівництва і городництва":
 
   1) Визнали за доцільне включати до загального трудового стажу
жінкам, які мають малолітніх дітей і в зв'язку з цим не зайняті в
громадському виробництві, час, затрачуваний ними на роботах по
вирощуванню худоби і птиці, картоплі, овочів, городніх та інших
культур в особистих підсобних господарствах за договорами з
колгоспами, радгоспами й організаціями споживчої кооперації.
 
   Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях за
погодженням з ВЦРПС і Держагропромом СРСР доручено розробити і
затвердити порядок зарахування до трудового стажу жінкам часу,
затрачуваного на виробництво сільськогосподарської продукції в
особистому підсобному господарстві на договірних умовах.
 
   2) Дозволили надавати членам садівницьких товариств кредит на
будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок у
розмірі до 5 тис. крб., з погашенням протягом 10 років, починаючи
з третього року після одержання кредиту.
 
   3) Зобов'язали Міністерство по виробництву мінеральних добрив
СРСР і Міністерство хімічної промисловості СРСР вжити додаткових
заходів до збільшення випуску мінеральних добрив і пестицидів у
розфасованому вигляді в кількості й асортименті, які повністю
задовольняють попит населення.
 
   12. Держагропрому  УРСР,  Міністерству  юстиції  УРСР,
Укрпрофраді разом з заінтересованими міністерствами і відомствами
УРСР підготувати і подати Раді Міністрів УРСР пропозиції про
внесення до чинного законодавства Української РСР змін,  що
випливають з цієї постанови.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
    Голова Ради Міністрів
      Української РСР                 В.МАСОЛ
 
   Інд. 22