Постановление от 28.12.1989 № 330 "О признании недействительными некоторых постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам индивидуального жилищного строительства"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1989 р. N 330
                Київ
 
    Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
   постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з
      питань індивідуального житлового будівництва
 
 
   У зв'язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
11 лютого 1988 р. N 197 "Про заходи щодо прискорення розвитку
індивідуального житлового будівництва" ЗП СРСР, 1988 р., N 11,
ст. 28) та відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 23 жовтня 1989 р. N 900 Центральний Комітет Компартії України
і Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Визнати  такими,  що втратили чинність, постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що
додається.
 
   2. Довести до відома, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР
постановою від 23 жовтня 1989 р. N 900 визнали такою, що втратила
чинність, постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 березня
1963 р. N 270 "Про збереження дії постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 20 січня 1960 р. N 74" - ЗП СРСР, 1963 р., N 4,
ст. 48 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
17 квітня 1963 р. N 468 - 0066) в частині пільг, передбачених
пунктом 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 січня
1960 р. N 74.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України              В.ІВАШКО
 
   Голова Ради Міністрів
    Української РСР                  В.МАСОЛ
 
   Інд. 35
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                   від 28 грудня 1989 р. N 330
 
               ПЕРЕЛІК
        постанов ЦК Компартії України і Ради
        Міністрів УРСР, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У від 22 жовтня
1945 р. N 1711 "Про заходи до поліпшення житлових умов працівників
Народного комісаріату житлово-цивільного будівництва УРСР" (ЗП
УРСР, 1945 р., N 15-16, ст. 114).
 
   2. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від
12 серпня  1949  р. N 2285 "Про переселення колгоспників і
одноосібних селян у колгоспи і радгоспи південних  областей
Української РСР".
 
   3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
13 липня 1959 р. N 1094 "Про заходи по поліпшенню індивідуального
житлового будівництва в містах і робітничих селищах Української
РСР" (ЗП УРСР, 1959 р., N 7, ст. 83), крім пунктів 8 і 12.
 
   4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 липня 1964 р. N 826 "Про заходи по впорядкуванню житлового
будівництва в містах, робітничих і радгоспних селищах УРСР" (ЗП
УРСР, 1964 р. N 8, ст. 95).
 
   5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 лютого 1965 р. N 197 "Питання індивідуального житлового
будівництва в містах, робітничих і радгоспних селищах УРСР" (ЗП
УРСР, 1965 р. N 2, ст. 10).
 
   6. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
8 грудня 1966 р. N 897 "Про будівництво у відділках радгоспів
одноповерхових жилих будинків".
 
   7. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
17 січня 1967 р. N 34 "Про індивідуальне житлове будівництво в
містах і селищах Української РСР в 1967-1970 роках" (ЗП УРСР,
1967 р., N 1, ст. 1).
 
   8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28  липня 1978 р. N 373 "Про дальший розвиток будівництва
індивідуальних жилих будинків і закріплення кадрів на селі", крім
пунктів 5, 7 і 8.
 
   9. Пункт 19 Заходів по виконанню постанови ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 13 грудня 1979 р. "Про дальше зміцнення
трудової дисципліни та скорочення плинності кадрів у народному
господарстві", схвалених постановою ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 8 січня 1980 р. N 13.
 
   10. Абзаци другий - п'ятий, сьомий і восьмий пункту 4
постанови ЦК Компартії України і Ради  Міністрів  УРСР  від
10 листопада 1987 р. N 364 "Про додаткові заходи по
розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного
садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1987 р., N 12, ст. 78).

БУДСТАНДАРТ Online