Постановление от 30.05.1986 № 197 "О состоянии и мероприятиях по улучшению жилого и социально-культурного строительства в республике как одной из важнейших задач социальной программы двенадцатой пятилетки"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 30 травня 1986 р. N 197
                Київ

      Про стан та заходи по поліпшенню житлового і
     соціально-культурного будівництва в республіці
      як одного з найважливіших завдань соціальної
         програми дванадцятої п'ятирічки


   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що в республіці при
виконанні планових завдань по введенню в експлуатацію житла і
об'єктів соціально-культурного призначення протягом одинадцятої
п'ятирічки щорічно не використовувались виділені на цю мету ліміти
капітальних вкладень. Особливо на низькому рівні виконувались
плани на спорудженні будинків житлово-будівельних кооперативів.

   Однією з основних причин недоосвоєння капітальних вкладень
була незадовільна робота будівельних організацій на задільних
об'єктах, які несвоєчасно і не повною мірою забезпечувались
матеріально-технічними ресурсами, а також  робітниками.  Лише
організаціями  Міністерства  будівництва  підприємств  важкої
індустрії УРСР і Міністерства промислового будівництва  УРСР
недовиконано  будівельно-монтажних  робіт  понад  400  млн.
карбованців, внаслідок чого на початок дванадцятої п'ятирічки не
створено необхідний технологічний заділ на будівництві житла,
об'єктів народної освіти і охорони здоров'я.

   В I кварталі ц. р. не забезпечено виконання планів по
введенню  в експлуатацію житлових будинків, споруджуваних за
рахунок державних капітальних вкладень у Донецькій і Черкаській
областях, за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів - у
Кіровоградській і  Миколаївській  областях,  та  лікарні  на
120 ліжок - у Кримській області. Низький рівень використання
лімітів державних капітальних вкладень на будівництві зазначених
об'єктів у Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській,
Харківській, Херсонській і Черкаській областях.

   Таке становище є наслідком недостатньої уваги до житлового й
соціально-культурного будівництва з боку керівників міністерств і
відомств УРСР - замовників і підрядників, а також облвиконкомів.

   Будівельні міністерства  і  відомства  УРСР  несвоєчасно
здійснюють  заходи  по  комплексній  інженерній  підготовці
будівництва,  виробничо-технологічній  комплектації  об'єктів,
широкому впровадженню досягнень науки і техніки та передового
досвіду в будівельне виробництво. Не повністю використовуються
потужності ряду домобудівних комбінатів.

   Територіальні органи  Держпостачу УРСР не забезпечують в
намічені строки поставку матеріально-технічних ресурсів, особливо
сантехнічного обладнання. Недостатньо виробляється і виділяється
матеріалів поліпшеної  якості  для  опорядження  квартир  за
замовленням новоселів.

   Облвиконкоми, міністерства і відомства УРСР - замовники в
ряді випадків несвоєчасно забезпечують будови проектно-кошторисною
документацією  та  фінансуванням,  допускають  розпорошення
капітальних вкладень по значній кількості об'єктів.

   Внаслідок відмічених недоліків не витримуються нормативні
строки будівництва об'єктів, не забезпечується ритмічне введення
їх в експлуатацію. Низькою залишається якість будівельно-монтажних
робіт.

   З метою  поліпшення  житлового  і  соціально-культурного
будівництва в республіці як одного з найважливіших  завдань
соціальної  програми  дванадцятої  п'ятирічки  Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:

   1. Вважати виконання планів по введенню в експлуатацію житла
і об'єктів соціально-культурного призначення та використання в
повному обсязі виділених лімітів капітальних вкладень і підрядних
будівельно-монтажних робіт справою першочергової державної ваги,
зокрема прискоренні вирішення житлової проблеми в республіці.

   Міністерствам і  відомствам  УРСР,  облміськ)виконкомам
докорінно поліпшити рівень організаторської роботи у цих питаннях.
Відповідальність за своєчасне і повне виконання планових завдань
по  будівництву  вказаних об'єктів покласти безпосередньо на
міністрів, керівників  відомств  УРСР,  голів  облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів.

   2. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми,
Київський і Севастопольський міськвиконкоми:

   систематично розглядати  стан  справ  у  житловому  і
соціально-культурному  будівництві,  в  першочерговому порядку
укомплектовувати  будови  робітниками,  матеріально-технічними
ресурсами, будівельними машинами і механізмами;

   забезпечити ритмічне протягом року введення в експлуатацію
об'єктів та додержання нормативних строків  їх  спорудження,
посилити контроль за якістю будівництва;

   вживати заходів  до  поліпшення  інженерної  підготовки
будівництва, широкого впровадження в  будівельне  виробництво
досягнень  науки  і техніки та передового досвіду, а також
прогресивних форм організації праці;

   завершити переведення  у  1988  році  всіх  домобудівних
комбінатів на випуск конструкцій для житлових будинків за новими
типовими проектами та підвищити рівень використання існуючих
потужностей підприємств індустріального домобудування.

   3. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам:

   своєчасно вирішувати  питання  по  забезпеченню  будов
проектно-кошторисною документацією і фінансуванням, організації
житлово-будівельних кооперативів, посилити контроль за діяльністю
державних приймальних комісій по додержанню ними порядку приймання
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів житлово-цивільного
призначення;

   забезпечити з участю будівельних міністерств і відомств УРСР,
Держбуду УРСР і Держплану УРСР дальше удосконалення впровадження,
системи   комплексного   потокового  будівництва  об'єктів
житлово-цивільного призначення на основі безперервного планування;
поліпшити роботу служб єдиного замовника;

   переглянути обов'язки заступників голів облвиконкомів, які
відають питаннями капітального будівництва, з метою підвищення їх
відповідальності  за  стан  спорудження  житла  і  об'єктів
соціально-культурного призначення, а також концентрації зусиль на
практичній роботі по координації діяльності замовників, підрядній
організацій, підприємств і організацій, що здійснюють будівництво
господарським способом.

   4. Держбуду УРСР:

   з участю Держплану УРСР, ЦСУ УРСР і Укрконтори Будбанку СРСР
забезпечити контроль за додержанням у містах раціональної планової
структури житлового будівництва і його середньої кошторисної
вартості;

   разом з облвиконкомами більше уваги приділяти комплексній
забудові житлових районів, широкому застосуванню проектів житлових
будинків  і  об'єктів  соціально-культурного  призначення  з
поліпшеними архітектурно-планувальними рішеннями, і в першу чергу
адресної проектно-виробничої системи.

   5. Держпостачу УРСР:

   разом з міністерствами і відомствами УРСР - замовниками,
облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами
своєчасно  поставляти  устаткування,   кабельно-провідникову
продукцію, прилади й засоби автоматики для об'єктів житлового і
соціально-культурного  будівництва,  забезпечувати  поставку
сантехнічних виробів для пускових об'єктів IV кварталу не пізніше
листопада поточного року;

   з участю Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР вирішувати питання про виготовлення та своєчасну поставку в
необхідній кількості матеріалів і обладнання поліпшеної якості для
виконання робіт по опорядженню квартир за замовленнями новоселів
відповідно до річних завдань по введенню в експлуатацію житлових
будинків;

   разом з Міністерством промисловості будівельних матеріалів
УРСР, Київським міськвиконкомом і Міністерством чорної металургії
УРСР  здійснити  поставку додатково в 1986 році будівельним
міністерствам і відомствам УРСР матеріалів, виробів, металопрокату
і труб за рахунок надпланового їх виробництва згідно з додатками
N 1-2;

   наблизити строки поставок цементу на перше півріччя ц. р. за
рахунок виділених на друге півріччя ц. р. фондів, у тому числі
Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР в
кількості 48 тис. тонн, Міністерству промислового будівництва
УРСР - 40 тис. тонн і Головкиївміськбуду - 10 тис. тонн.

   6. Держплану УРСР вжити додаткових заходів до  усунення
недоліків  у  плануванні  житлового  і  соціально-культурного
будівництва, маючи на увазі забезпечувати контроль за своєчасним
доведенням  міністерствами і відомствами УРСР до підвідомчих
підприємств і організацій планових завдань та збалансованістю
планових показників у територіальному і галузевому розрізах.

   7. Контроль за ходом виконання цієї постанови покласти на
відділ будівництва  і  промисловості  будівельних  матеріалів
Управління Справами Ради Міністрів УРСР.


      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

   Інд. 24


                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 30 травня 1986 р. N 197

              ВІДОМІСТЬ
    матеріалів та виробів, що поставляються додатково
      будівельним міністерствам і відомствам УРСР
              в 1986 році

Найменування матеріалів та заводів- постачальників Одиниця виміру Всього в тому числі
Мін- важ- буду УРСР Мін- пром- буду УРСР Укр- агро- буду Голов київ- міськ буду Мін- мон- таж- спец- буду УРСР
Лінолеум тис. кв. метрів 720 235 295 120 60 10
Одеський лінолеумний завод "Більшовик" Мінбудматеріалів УРСР -"- 370 135 185 50 - -
Київський комбінат будіндустрії Київського міськвиконкому -"- 350 100 110 70 60 10
Ванни металеві тис. штук 14,8 6,5 2,5 5 0,8 -
Ворошиловградський емальзавод імені Артема Мінбудматеріалів УРСР -"- 14,8 6,5 2,5 5 0,8 -
Радіатори чавунні опалювальні тис. екм 16,6 6,1 6,4 3,1 1,0 -
Ворошиловградський ливарно-механічний завод Мінбудматеріалів УРСР -"- 15 5,5 6,4 3,1 - -
Ржищевський завод "Радіатор" Мінбудматеріалів УРСР -"- 1,6 0,6 - - 1,0 -

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 30 травня 1986 р. N 197

              ВІДОМІСТЬ
     металопрокату і труб металевих, що поставляються
     додатково будівельним міністерствам і відомствам
             УРСР в 1986 році

                            (тис .тонн)
  Металопрокат Труби металеві
Мінважбуду УРСР 10 4,7
Мінпромбуду УРСР 16 7,0*
Украгробуду 5 2,5
Головкиївміськбуду 4 -
* В тому числі 3 тис. тонн водогазопровідних труб.

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

БУДСТАНДАРТ Online