Приказ от 22.12.2003 № 218 Об утверждении дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            22.12.2003 N 218
 
 
       Про затвердження доповнень до Довідника
       кваліфікаційних характеристик професій
           працівників Випуск 64)
 
 
   Зміни, що відбулися в останні роки в будівельному виробництві
у зв'язку із впровадженням нових технологій, застосуванням нових
видів будівельних матеріалів, сучасних машин, механізмів  зі
складними технічними характеристиками, програмними комп'ютерними
системами керування тощо, зумовлюють появу нових професій та посад
працівників. Відповідно це потребує розробки нових кваліфікаційних
характеристик, уточнення характеристик окремих базових професій та
посад.
   З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик
працівників (Випуск 64) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  доповнення  до  Довідника  кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого
наказами Держбуду  України  від  13 жовтня 1999 року N 249
, від 24 жовтня 2000 року N 239, від 14 вересня
2001 року N 183, від 8 серпня 2002 року N 25 та
від 29 серпня 2003 року N 149  розроблені
Українським  науково-дослідним  центром  економіки будівництва
"Екобуд" (далі -  УкрНДЦ  "Екобуд"),  і  схвалені  рішенням
науково-технічної ради Держбуду України від 10 грудня 2003 р.
N 90:
   а) до розділу 1 "Керівники,  професіонали,  фахівці"  -
Доповнення N 1 (8 кваліфікаційних характеристик);
   б) до розділу 2  "Робітники.  Будівельні,  монтажні  та
ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення N 4 (18 кваліфікаційних
характеристик).
 
   2. Внести у розділ 4 "Робітники. Будівництво та ремонт
автомобільних  доріг"  Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (Випуск 64) та доповнення до нього зміни
такого змісту: у назвах професій робітників, для яких введена
спеціалізація, слова у дужках "будівництво та ремонт автомобільних
доріг" замінити словами "дорожньо-будівельні роботи".
 
   3. Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня
2004 року.
 
   4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) разом з УкрНДЦ "Екобуд" забезпечити в
місячний строк доведення інформації про затвердження зазначених
доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.
   Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на
УкрНДЦ "Екобуд".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету А. Беркуту.
 
 Голова Комітету                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online