Приказ от 15.12.2003 № 215 Об утверждении ориентировочных планов заседаний коллегии и научно-технического совета Госстроя Украины на І полугодие и І квартал 2004 г. соответственно

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

            15.12.2003 N 215


      Про затвердження орієнтовних планів засідань
    колегії та науково-технічної ради Держбуду України
     на I півріччя та I квартал 2004 р. відповідно


   З метою організації роботи колегії та науково-технічної ради
Комітету Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Державного
комітету України з будівництва та архітектури на I півріччя
2004 р. згідно з додатком 1.

   2. Затвердити орієнтовний план засідань науково-технічної
ради Комітету на I квартал 2004 р. згідно з додатком 2.

   3. Керівникам структурних підрозділів, членам колегії та
науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях
колегії та науково-технічної ради.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   15.12.2003 N 215


             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
        засідань колегії Держбуду України на
            I півріччя 2004 року


N пп Дата проведення засідання. Питання, що виноситься на розгляд колегії Відповідальні за підготовку матеріалів Термін подання матеріалів
Засідання 23 січня
1. Про стан здійснення моніторингу реалізації генеральної схеми планування території України за 2003 рік Казмірук Ю.Й. Економов А.О. 13 січня 2004 року
2. Про щорічний звіт Кабінету Міністрів України про виконання заходів з реалізації Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 N 863 >> ) Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. 13 січня 2004 року
3. Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 13 січня 2004 року
4. Про роботу відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності за 2003 рік Гречок В.О. Лісничук В.А. 13 січня 2004 року
5. Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Держбуду, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Комітету, за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України Беркута А.В. Григор А.Ф. 13 січня 2004 року
6. Аналіз показників контрольно-ревізійної роботи внутрішнього фінансового контролю Держбуду України за підсумками 2003 року Беркута А.В. Щавінська Т.М. 13 січня 2004 року
7. Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду у IV кварталі 2003 року Гречок В.О. Григоренко Г.В. 13 січня 2004 року
8. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 13 січня 2004 року
Засідання 27 лютого
  Про підсумки роботи Державного комітету з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2003 році та основні завдання на 2004 рік Заступники Голови, керівники структурних підрозділів За окремим планом
Засідання 26 березня
1. Про досвід розроблення генеральних планів крупних міст на прикладі м. Харкова Казмірук Ю.Й. Економов А.О. 16 березня 2004 р.
2. Про діяльність УкрНДІінжпроект з питань інженерного забезпечення житлових та громадських будинків Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. 16 березня 2004 р.
3. Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Беркута А.В. Губень П.І. 16 березня 2004 р.
4. Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 16 березня 2004 р.
5. Про заходи з підготовки і святкування 50-річчя від дати створення будівельного комплексу в Україні Беркута А.В. Шарапова Т.О. 16 березня 2004 р.
6. Про виконання підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери управління Держбуду, фінансових планів за 2003 рік Беркута А.В. Григор А.Ф. 16 березня 2004 р.
7. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 16 березня 2004 р.
Засідання 23 квітня
1. Про основні засади визначення вартості будівництва житла, зокрема того, що споруджується за державні кошти для військовослужбовців, молоді та інших соціально незахищених категорій населення Беркута А.В. Губень П.І. 13 квітня 2004 р.
2. Про проект галузевої програми сприяння розвитку інноваційної діяльності Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 13 квітня 2004 р.
3. Про роботу Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації щодо укомплектування місцевих інспекцій Держархбудконтролю фахівцями Бондаренко О.М. Папка В.В. 13 квітня 2004 р.
4. Про концепцію розвитку міста Одеси Казмірук Ю.Й. Економов А.О. Білоконь Ю.М. Мурманов М.В. 13 квітня 2004 р.
5. Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду у I кварталі 2004 року Гречок В.О. Григоренко Г.В. 13 квітня 2004 р.
6. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 13 квітня 2004 р.
Засідання 28 травня
1. Про діяльність Управління містобудування і архітектури Вінницької обласної державної адміністрації Казмірук Ю.Й. Економов А.О. 18 травня 2004 р.
2. Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 18 травня 2004 р.
3. Про практику проведення комплексної державної експертизи та дотримання законодавства всіма виконавцями окремих її складових у Хмельницькій області Беркута А.В. Губень П.І. 18 травня 2004 р.
4. Про досвід НВП "Елетер" із впровадження сучасних інженерних систем та технологій в житлово-цивільному будівництві Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. 18 травня 2004 р.
5. Про виконання підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери управління Держбуду, фінансових планів за I квартал 2004 року Беркута А.В. Григор А.Ф. 18 травня 2004 р.
6. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 18 травня 2004 р.
Засідання 25 червня
1. Про результати роботи з ліквідації збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за 2003 рік Беркута А.В. Шарапова Т.О. 15 червня 2004 р.
2. Про стан збереження об'єктів культурної спадщини центральної частини м. Львова, включеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Казмірук Ю.Й. Майстерчук Т.П. 15 червня 2004 р.
3. Про розвиток виставкової діяльності у будівельній галузі та стан підготовки до виставки-презентації будівельної галузі в НК "Експоцентр України" 11-14 серпня 2004 року Бондаренко О.М. Барзилович Д.В. 15 червня 2004 р.
4. Про представлення до державних нагород працівників галузі Беркута А.В. Осяєва Н.В. 15 червня 2004 р.


                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   15.12.2003 N 215


             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
       засідань президії науково-технічної ради
       Держбуду України на I квартал 2004 року


N пор. Питання, що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів
1 2 3 4
16 січня
1 Про проекти постанов Кабінету Міністрів України: - Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду (субпідряду) у капітальному будівництві; - Про затвердження Особливих умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.) 29 грудня 2003 року
2 Про проект Методичних рекомендацій із формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція) Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.) Центр "Екобуд" 29 грудня 2003 року
3 Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України (за надходженням) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) 29 грудня 2003 року
4 Про затвердження змін до загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм (у робочому порядку) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) 29 грудня 2003 року
5 Про середньострокові заходи інноваційної діяльності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 29 грудня 2003 року
6 Про призначення робочої групи з визначення базових науково-технічних організацій Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 29 грудня 2003 року
7 Про погодження технічних умов та змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 29 грудня 2003 року
8 Про пропозиції щодо встановлення комплексу автоматизованої системи керування "Кодас - ЖК" під час будівництва житлових і громадських будинків у нових мікрорайонах міста Києва Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 29 грудня 2003 року
13 лютого
1 Про проект положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.) Центр "Екобуд" 3 лютого
2 Про проект змін до ДБН із проектування житлових і громадських будинків у зв'язку із введенням у дію з 01.05.2003 нової редакції ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (Авдієнко О.П.) 3 лютого
3 Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництв, які затверджуються Кабінетом Міністрів України (за надходженням) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) 3 лютого
4 Про проект типових місцевих правил забудови населених пунктів Управління містобудівної політики (Економов А.О.) 3 лютого
5 Про проект галузевої частини національної програми "Ресурс" Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 3 лютого
6 Про погодження технічних умов та змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 3 лютого
7 Про призначення базових організацій Держбуду України з науково-технічної діяльності (за надходженням) Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 3 лютого
12 березня
1 Про проект ДБН "Житлові будинки та комплекси" Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (Авдієнко О.П.) 2 березня
2 Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України (за надходженням) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) 2 березня
3 Про методику розроблення проектів планування та містобудівного розвитку прикордонних територій і транскомунікаційних коридорів України Управління містобудівної політики (Економов А.О.) 2 березня
4 Про призначення базових організацій Держбуду України з науково-технічної діяльності (за надходженням) Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 2 березня
5 Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов на продукцію будівельного призначення (за надходженням) Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.) 2 березняБУДСТАНДАРТ Online