Письмо от 22.12.2003 № 7/7-1245 Относительно применения Перечня объектов, утверждения проектов строительство которых в границах законодательства Украины не требует заключения комплексной государственной экспе...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
               Л И С Т
 
           22.12.2003 N 7/7-1245
 
 
        Щодо застосування Переліку об'єктів,
     затвердження проектів будівництва яких у межах
      законодавства України не потребує висновку
         комплексної державної експертизи
 
 
   Держбуд України на виконання Плану заходів і завдань Держбуду
на 2003 рік щодо реалізації пункту 4.7 Програми діяльності
Кабінету Міністрів України  >> ) з метою спрощення
дозвільної системи  у  будівництві  затвердив  наказом  від
12 листопада 2003 року N 187 нову редакцію Переліку
об'єктів, затвердження проектів  будівництва  яких  у  межах
законодавства України не потребує висновку комплексної державної
експертизи (далі  -  Перелік).  Цей  Перелік  зареєстрований
Міністерством юстиції України 8 грудня 2003 року N 1129/8450 у
редакції, що додається.
 
   В новій редакції Переліку розширена номенклатура
проектів будівництва з конкретизацією за основними ознаками, що
дозволяє однозначно трактувати його положення  та  спростити
процедуру затвердження проектів, що не підлягають комплексній
державній експертизі, зокрема:
   - належність  конкретного об'єкта до наведених у даному
Переліку встановлюється безпосередньо учасниками
будівництва без підтвердження будь-якою довідкою;
   - по об'єктах, зазначених в  Переліку 
інвестиційна експертиза не проводиться в повному обсязі, в тому
числі і кошторисної документації;
   - зазначені в Переліку індивідуальні житлові
будинки садибного типу характеризуються за категорією складності;
   - розширений та узагальнений перелік робіт та приміщень
цивільного призначення, які можуть розташовуватися в житлових,
громадських будинках та будівлях підприємств за умови дотримання
вимог державних будівельних норм та погодження з відповідними
місцевими  органами  виконавчої  влади чи органами місцевого
самоврядування.
 
   У випадках, передбачених законодавством, зазначені в Переліку
проекти підлягають окремим державним експертизам (з
екологічної, санітарно-гігієнічної та пожежної безпеки, з питань
охорони праці та енергозбереження) виходячи з призначення об'єкта.
 
   Відповідальність за  дотримання  законодавства  з  питань
здійснення  державної  експертизи  та  затвердження  проектів
будівництва несе замовник.
 
   Дія Переліку направлена на спрощення процедури проведення
державної експертизи, зменшення вартості та термінів її виконання
і  поліпшення  інвестиційних  умов  в  Україні в цілому та
підприємницької діяльності зокрема.
 
   Додаток: наказ Держбуду України від 12 листопада 2003 року
N 187  "Про затвердження Переліку об'єктів,
затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства
України не потребує висновку комплексної державної експертизи".
 
 Голова Комітету                     В.І.Череп

БУДСТАНДАРТ Online