Постановление от 06.09.1979 № 442 О дополнении списка памятников градостроительства и архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 6 вересня 1979 р. N 442
                Київ
     Про доповнення списку пам'яток містобудування
     і архітектури Української РСР, що перебувають
            під охороною держави
       Щодо змін додатково див. Постанову КМ
        N 647 від 13.04.2000 )

   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію Держбуду УРСР і Міністерства культури
УРСР про доповнення затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
від 24 серпня 1963 р. N 970 (ЗП УРСР, 1963 р., N 8,
ст. 76) списку пам'яток містобудування і архітектури Української
РСР, що перебувають під охороною держави (доповнення до списку
додається).
   2. Держбуду УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
продовжити роботу  по виявленню, вивченню та обліку пам'яток
містобудування і архітектури.
   3. Держбуту УРСР, Державному комітету  УРСР  у  справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі за участю Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури видати в 1980-1981
роках ілюстрований довідник пам'яток містобудування і архітектури
Української РСР, що перебувають під охороною держави.

   Голова Ради Міністрів УРСР              О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР         К.БОЙКО
   Інд. 24
                       Затверджено
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 6 вересня 1979 р. N 442
            ДОПОВНЕННЯ ДО СПИСКУ
       пам'яток архітектури Української РСР,
        що перебувають під охороною держави

Охо- рон- ний N пам'- ятки N пам'- ятки в ко- мпле- ксі Адреса Найменування пам'ятки Дата спорудження пам'ятки Група пам'- ятни- ків щодо їх вико- рис- тан- ня
м. КИЇВ
1 10 Державний архітектур- но-історичний заповід- ник "Софійський музей" вул. Володимирська, 24 Консисторія 1722 р.-XIX ст. в
11 -"- Пристінні келії початок XIX ст. в
4 36 Києво-Печерський дер- жавний історико-куль- турний заповідник, вул. Січневого повс- тання, 21 Благовіщенська церква 1905 р. в
37 -"- 25 Братський корпус на Ближніх печерах (корпус N 44) кінець XVIII- початок XIX ст. в
38 -"- Господарсь- кий будинок на Дальніх пече- рах (корпус N 50) перша половина XIX ст. в
39 -"- Келії гостин- ного двору (корпус N 55) 1829-1830 рр. в
10 5 Видубецький монастир вул. Видубецька, 1 Будинок настоятеля XVIII ст. в
6 -"- Братський корпус початок XIX ст. в
15 4 Братський монастир Червона площа, 2 Поварня з келіями 1652-1826 рр. в
5 -"- Новин акаде- мічний корпус 1822-1846 рр. в
6 -"- Братські келії 1822-1879 рр. в
7 -"- Корпус настоя- теля 1780-середина XIX ст. в
8 -"- Просфірня 1780-середина XIX ст. в
18 7 Флорівський монастир, вул. Георгія Лівера, 5 Корпус N 5 початок XIX ст. в
8 -"- Корпус N 6 початок XIX ст. в
9 -"- Корпус N 7 початок XIX ст. в
10 -"- Корпус N 8 початок XIX ст. в
11 -"- Корпус N 9 почіток XIX ст. в
12 -"- Корпус N 10 початок XIX ст. в
13 -"- Корпус N 16 початок XIX ст. в
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
75 5 м. Луцьк, вул. Крупської Замок Жилий будинок "шляхетський" 1789 р. в
6 -"- Жилий будинок "єпископський" 1814 р. в
  Ківерцівський район      
119 2 с. Жидичин Дзвіниця Ми- колаївської церкви XVIII ст. в
3 -"- Будинок митро- полита 1723 р. в
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
    Слов'янська міська Рада      
154   м. Слов'яногірськ Святогорський монастир XVII-XIX ст.  
2 -"- Успенський собор середина XIX ст. в
3 -"- Готель 1900 р. в
4 -"- Будинок нас- тоятеля 1900 р. в
5 -"- Келії 1887 р. в
6 -"- Підземний хід XVII ст. а
7 -"- Павільйони прочан (верх- ній і нижній) кінець XIX ст. в
8 -"- Башти (західна і східна) кінець XIX ст. в
9 -"- Трапезна церк- ва з дзвіницею 1890 р. в
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
252 5 м. Кіровоград Земляні укріп- лення Єлизаве- тинської фор- теці 1754 р. а
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
318 2 м. Львів, вул. Вірмен- ська, 7/9 Будинок вір- менського архієпископа XVII-XIX ст. в
3 -"- Пам'ятна ко- лона XVII ст. в
326 47 площа Ринок, 1 Ратуша XIX ст. в
341 2 площа Возз'єднання, 3-а Дзвіниця Бер- нардинського костьолу XVII ст. в
3 -"- Ротонда над криницею XVIII ст. в
4 -"- Пам'ятна ко- лона XVII ст. в
364 2 вул. Б. Хмельницького, 34 Келії монас- тиря XVII-XIX ст. в
3 -"- Башта-брама XVII-XIX ст. в
    Нестеровський район      
    м. Нестеров      
394 5-11 -"-, площа 1-го Травня N 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Жилі будинки XVII-XVIII ст. в
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
    Лубенський район Мгарський монастир    
593 4 с. Мгар Будинок нас- тоятеля 1786 р. в
5 -"- Готель XIX ст. в
6 -"- Тепла церква XIX ст. в
    м. КИЇВ      
865   вул. Січневого пов- стання, 6 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
866   вул. Січневого пов- стання, 29 Губернаторсь- кий будинок XVIII-XIX ст. в
  Київська фортеця      
867 А. Києво-Печерська цитадель      
1   Земляні укріплення цитаделі з бастіонами XVIII ст. а
2 вул. Новонаводницька Тунель у валах фортеці XVIII ст. а
3 вул. Січневого пов- стання, 25 Оборонна стіна навколо Даль- ніх і Ближніх печер 1841-1848 рр.  
Б. Васильківське укріплення      
4   Вали і рови укріплення 1832-1839 рр. а
5 вул. Щорса, 34 Башта N 3 (Прозорівська) 1838-1839 рр. в
6 -"- 38 Башта N 1 (Редюіт) 1831-1837 рр. в
7 -"- 44 Башта N 2 1833-1844 рр. в
В. Госпітальне укріпелення      
8   Вали і рови укріплення 1842-1849 рр. а
9 вул. Госпітальна, 16 Північна напівбашта 1839-1842 рр. в
10 -"- 18 Північні во- рота з капо- ніром 1843-1844 рр. в
11 -"- 18 Військовий госпіталь з лазнею 1836-1844 рр. в
12 -"- 24-а Косий капонір 1844-1846 рр. в
13 -"- Капонір I-го полігона 1843-1844 рр. в
14 -"- Капонір II-го полігона 1843-1844 рр. в
15 -"- Капонір III-го полігона 1844 р. в
Г. Будівлі фортеці      
16 вул. Московська, 8 Виробничі майстерні 1850-1851 рр. в
17 -"- Башта N 6 1846-1851 рр. в
18 -"- Казарма дан- дармського полку 1844-1847 рр. в
19 -"- 45 Казарми вій- ськових кан- тоністів 1835-1839 рр. в
20 вул. Московська, 47 Башта N 4 і стіни 1838-1839 рр. в
21 Паркова дорога Верхня напів- кругла під- пірна стіна 1853-1855 рр. а
22 -"- Нижня напів- кругла під- пірна стіна 1856 р. а
23 Печерський спуск, 16 Башта N 5 1833-1646 рр. в
24 вул. Січневого пов- стання, 1 Миколаївські ворота з прилеглими будівлями 1846-1850 рр. в
868   вул. Московська, 42 Введенська община середина XIX ст. в
869   вул. Тімірязєва, 1 Троїцька церква Іонів- ського монас- тиря 70-і роки XIX ст. в
870   вул. Георгія Лівера, 7 Жилий будинок XVIII-початок XIX ст. в
871   вул. Братська, 2 Зерносховище 1760-1770 рр. в
872   Червона площа, 4 Гостинний двір 1809-1829 рр. в
873   вул. Зелінського, 4 Старий контра- ктовий буди- нок 1800 р. в
874   -"- 8 Жилий будинок кінець XVIII- початок XX ст. в
875   -"- 11 Жилий будинок початок XIX ст. в
876   вул. Набережно-Миколь- ська, 9 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
877   вул. Почайнинська, 2 Келії Іллін- ської церкви XVII ст. в
878   вул. Челюскінців, 17 Олександрів- ський костьол 1817-1842 рр. в
879   вул. Хорева, 5 Жилий будинок перша половина XIX ст. в
880   -"- 6 Жилий будинок початок XIX ст. в
881   вул. Героїв Трипілля, 1/2 Жилий будинок 1830-і роки в
882   вул. Жданова, 20 Жилий будинок 1830-і роки а
883   -"- 27-а Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
884   -"- 27-б Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
885   бульвар Шевченка, 12 Будинок Дер- жавного музею Т.Г. Шевченка 1859-1960 рр. б
886   вул. Костянтинівська, 9/6 Училище 1820-і роки в
887   Андріївський спуск, 15 Жилий будинок XIX ст. в
888   вул. Чкалова, 33 Жилий будинок перва половина XIX ст.  
889   вул. Воровського, 27 Жилий будинок кінець XIX- початок XX ст. в
890   Провулок Обсерваторний, 3 Обсерваторія 1841-1845 рр. в
891   вул. Володимирська, 3 Жилий будинок 1820-і роки в
892   -"- 33 Будинок Губер- нської земсь- кої управи 1915-1928 рр. в
893   -"- 54 Пансіон благо- родних дівиць 1851 р. в
894   -"- 55 Будинок Акаде- мії наук УРСР 1914-1927 рр. в
895   -"- 57 Педагогічний музей 1911-1913 рр. б
896   -"- 64 Адмінбудинок середина XIX ст. в
897   вул. Репіна, 4 Жіноча Ольгин- ська гімназія XIX ст. в
898   Хрещатик, 32 Російський банк для зов- нішньої тор- гівлі 1913 р. в
899   Бесарабська площа, 2 Критий ринок 1910 р. в
900   вул. Круглоуніверси- тетська, 12 Жилий будинок початок XX ст. в
901   Крутий спуск, 4 Жилий будинок середина XIX ст. в
902   вул. Червоноармійсь- ка, 75 Костьол та будинок причту 1899-1909 рр. в
903   вул. Кірова, 6 Будинок музею древностей і мистецтв 1897-1900 рр., добудова 1968-1971 рр. б
904   вул. Жовтневої револю- ції, 5 Інститут бла- городних ді- виць 1832 р. б
905   -"- 9 Будинок Дер- жавного банку 1902-1934 рр. в
906   вул. Орджонікідзе, 10 Жилий будинок 1903 р. в
907   вул. Енгельса, 16 Жилий будинок 1830-і роки в
908   вул. Чекістів, 1/15 Жилий будинок 1911-1913 рр. в
909   -"- 5 Кловський па- лац 1753-1755 рр. в
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
910   м. Біла Церква Ансамбль спо- руд пошти XIX ст. в
911   -"- Костьол та бу- динок причту 1812 ст. в
912   м. Васильків Адмінбудинок 1817 р. в
913   м. Переяслав-Хмель- ницький Земляні укріп- лення дитинця і міста XI-XVIII ст. а
914   м. Переяслав-Хмель- ницький Борисоглібська церква в Баба- чисі 1806 р. в
915   м. Фастів Білоцерківський район Костьол 1910 р. в
916   с. Шкарівка Святодухівська церква (дер.) 1756-1840 в
917   с. Сухоліси Богуславський район Церква (дер.) XVIII ст. в
918   с. Бородані Церква (дер.) 1800 р. в
919   с. Вільховець Успенська церква (дер.) XVIII ст. в
920   с. Розкопанці Іванківська церква (дер.) 1884 р. в
921   с. Чайки Миколаївська церква (дер.) 1758 р. в
    Бориспільський район      
922   с. Сулимівка Покровська церква 1622 р. в
    Васильківський район      
923   с. Липовий Скиток Онуфріївська церква (дер.) 1706 р. в
    Володарський район      
924   с. Пархомівка Покровська церква 1907 р. в
925   с. Руде Село Комплекс спо- руд садиби XIX ст. в
926   -"- Церква XVIII ст. в
    Кагарлицький район      
927   смт Ржищів Троїцька церква XIX ст. в
928   с. Демівщина Покровська церква (дер.) початок XIX ст. в
929   с. Слобода Киево-Святошинський район Церква Ганни 1852 р. в
930   Шосе Київ-Житомир Поштова стан- ція на 15 км середина XIX ст. в
931   -"- Поштова стан- ція на 32 км (Гурівщина) середина XIX ст. в
932   -"- Поштова стан- ція на 53 км середина XIX ст. в
    Миронівський район      
933   с. Шандра Михайлівська церква 1821 р. в
934   с. Росава Миколаївська церква 1752 р. в
935   с. Тулинці Богородицька церква 1779 р. в
    Обухівський район      
936   с. Креничі Покровська церква (дер.) 1761 р. в
937   с. Нещерів Преображенська церква 1794 р. в
938   с. Підгірці Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1742 р. в
    Рокитнянський район      
939   с. Бушеве Троїцька церква (дер.) 1750 р. в
940   с. Житні гори Йосипівська церква (дер.) 1756 р. в
941   с. Острів Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1740 р. в
942   с. Ромашки Покровська церква 1643 р. в
943   с. Синява Миколаївська церква (дер.) 1730 р. в
    Сквирський район      
944   с. Шамраївка Спиридонівська церква 1841 р. в
    Ставищенський район      
945   с. Антонівка Церква Різдва (дер.) 1777 р. в
946   с. Сухий Яр Покровська церква (дер.) 1708 р. в
    Таращанський район      
947   с. Дубівка Миколаївська церква 1748 р. в
948   с. Мала Березянка Покровська церква (дер.) 1746 р. в
    Тетіївський район      
949   м. Тетіїв Капличка початок XIX ст. в
950   с. П'ятигори Успенська церква XVIII ст. в
951   с. Росішки Церква (дер.) 1905 р. в
952   с. Скибинці Церква та дзвіниця XVIII ст. в
953   с. Софіпіль Фастівський район Церква (дер.) XVIII-XIX ст. в
954   смт Кожанка Покровська церква 1758 р. в
955   с. Півні Іонівська церква 1824 р. в
956   с. Томашівка Садиба 1910 р. в
    Чорнобильський район      
957   с. Товстий Ліс Воскресенська церква 1778 р. в
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
958 1 м. Вінниця -"- Садиба у П'ятничанах Палац кінець XVIII ст. в
  2 -"- Флігель палацу кінець XVIII ст. в
  3 -"- Павільйон (руїна) кінець XVIII ст. б
959   м. Могилів-Подільський Георгіївська церква та дзвіниця 1809-1819 рр. в
    Барський район      
960   м. Бар Фортеця XVI ст. б
    Вінницький район      
961   смт Вороновиця Церква (дер.) 1751 р. в
    Гайсинський район      
962   с. Тишківська Слобода Собор Гранів- ського монас- тиря 1867 р. б
Жмеринський район
963   с. Чернятин Палац кінець XVIII ст. в
    Іллінецький район Садиба    
964 1 смт Дашів Палац 1887 р. в
  2 -"- Стайні 1887 р. в
    Козятинський район      
965   с. Поличинці Липовецький район Церква 1661 р. в
966   с. Стара Прилука Палац початок XX ст. в
967   с. Нова Прилука Могилів-Подільський район Церква початок XIX ст. в
968   с. Лядова Печерний мо- настир IX-XIX ст. б
969   с. Немія Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1775 р. в
970   с. Озаринці Замок XVII ст. б
971   с. Серебринці Палац кінець XVIII ст. в
972   с. Чернівці Мурованокуриловецький район Церква-ротонда початок XIX ст. в
973   смт Муровані Курилівці Садиба    
  1 -"- Палац 1805 р. в
2 -"- Арсенал 1805 р. в
3 -"- Флігель 1805 р. в
4 -"- Замкові мури XVI ст. а
5 -"- Міст XIX ст. в
974   с. Котюжани Садиба    
1 -"- Палац початок XX ст. в
2 -"- Міст початок XX ст. в
975   -"- Миколаївська церква (дер.) та дзвіниця (мур.) 1701 р. друга половина XIX ст. в
    Немирівський район      
976   смт Немирів Колишня Неми- рівська гім- назія    
1 -"- Чоловічий корпус 1815 р. в
2 -"- Жіночий корпус 1815 р. в
977   -"- Електростанція та млин друга половина XIX ст. в
  Піщанський район      
978   с. Чорномин Палац перша половина XIX ст. в
  Погребищенський район      
979   с. Андрушівка Палац кінець XVIII ст. в
980   с. Круподеринці Садибний буди- нок середина XIX ст. в
981   -"- Мавзолей-церк- ва 1910 р. в
982   с. Спичинці Палац XIX ст. в
983   с. Старостинці Томашпільський район Церква середина в
984   с. Антопіль Садиба    
  1 -"- Палац кінець XVIII ст. в
2 -"- Господарський будинок друга половина XIX ст. в
3 -"- Брама XIX ст. в
985   с. Комаргород Палац перша половина XIX ст. в
986   -"- Костьол 1770 р. в
987   с. Марківка Успенська церква (дер.) 1767 р. в
  Тиврівський район      
988   с. Селище Чарленківський замок XVIII ст. б
  Тростянецький район      
989   с. Верхівка Садиба    
  1 -"- Палац друга половина XIX ст. в
2 -"- Стайні друга половина XIX ст.  
3 -"- Брама друга половина XIX ст. в
    Тульчинський район      
990   м. Тульчин, вул. Червоноармійська, 14 Жилий будинок друга половина XVIII ст. в
991   вул. Червоноармійська, 16 Жилий будинок друга половина XVIII ст. в
992   -"- Костьол кінець XIII ст. в
993   с. Печера Церква Різдва (дер.) та дзвіниця (мур.) 1762 р. XIX ст. в
    Хмільницький район      
994   м. Хмільник Садиба    
  1 -"- Палац 1916 р. в
2 -"- Башта замку XVII ст. в
3 -"- Міст 1916 р. в
995   -"- Костьол 1728 р. в
996   с. Уланів Вознесенська церква 1777 р. в
    Шаргородський район      
997   смт Шаргород Жилий будинок в замку кінець XVII- початок XVIII ст. в
998   -"- Мури та башта замку XVI-XVII ст. а
999   с. Жданове Костьол 1627 р. в
1000   -"- Заїзд XIX ст. в
1001   с. Лозова Покровська церква та дзвіниця (дер.) 1700-1702 рр. в
1002   -"- Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1752 р. в
    Ямпільський район      
1003   с. Буша Давньослов'ян- ський печерний храм з "Бушин- ським рельє- фом" IX ст. б
1004   -"- Башта фортеці XVII ст. б
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
1005   м. Луцьк вул. Крупської, 16 Монастир бри- гіток 1624 р. в
1006   -"- 19 Монастир шарі- ток XV-XVII ст. в
1007   -"- 23 Будинок Пузин XV ст. в
1008   вул. Пугачова Синагога 1629 р. в
1009   вул. Пушкіна, 2 Жилий будинок XVI-XVIII ст. в
1010   Старе місто Оборонна стіна та башта XV ст. в
1011   м. Володмир-Волинсь- кий, вул. Комсомоль- ська, 1-а Миколаївська церква 1780 р. в
1012   -"- вул. Крупської Костьол єзуїтів 1766 р. в
1013   -"- вул. Прикордонна Земляні вали замку XIII-XVI ст. в
    Володимир-Волинський район      
1014   с. Новосілки Петропавлівсь- ка церква 1783 р. в
1015   с. Хмелів Михайлівська церква 1770 р. в
    Горохівський район      
1016   с. Брани Покровська церква (дер.) 1725 р. в
1017   с. Смолява Михайлівська церква (дер.) 1783 р. в
    Іваничівський район      
1018   с. Колона Здвиженська церква (дер.) 1779 р. в
1019   с. Милятин Парасківська церква 1778 р. в
1020   с. Старий Порицьк Успенська церква (дер.) 1784 р. в
    Камінь-Каширський район      
1021   м. Камінь-Каширський Іллінська церква (дер.) 1700 р. в
1022   с. Видерта Церква Різдва (дер.) 1737 р. в
1023   с. Запруддя Успенська церква (дер.) 1795 р. в
1024   с. Осівці Парасківська церква (дер.) 1777 р. в
1025   с. Хотешів Михайлівська церква 1790 р. в
    Ківерцівський район      
1026   смт Олика В'їзна (Луць- ка) брама міських укріп- лень XVII ст. а
    Ковельський район      
1027   смт Голоби Садибний буди- нок та в'їзна брама XVIII ст. в
1028   -"- Георгіївська церква (мур.) та дзвіниця (дер.) 1783 р. XVIII ст. в
1029   с. Гішин Дмитрівська церква (дер.) 1562 р. в
    Локачинський район      
1030   с. Великий Окорськ Миколаївська церква XVIII ст. в
1031   с. Затурці Костьол 1642 р. в
    Луцький район      
1032   с. Воротнів Церква Різдва 1785 р. в
1033   с. Коршів Здвиженська церква 1771-1777 рр. в
1034   с. Смолигів Миколаївська церква (дер.) та дзвіниця 1743 р. в
1035   с. Усичі Церква Луки (дер.) XVIII ст. в
    Любешівський район      
1036   смт Любешів Келії монасти- ря піарів 1664 р. в
1037   -"- В'їзна брама садиби XVIII ст. а
1038   с. Бірки Іосафівська церква (дер.) 1769 р. в
1039   с. Велика Глуша Успенська церква (дер.) 1779 р. в
    Любомльський район      
1040   м. Любомль, вул. 1-го Травня Палац XVIII ст. в
1041   смт Головне Церква XIX ст. в
1042   с. Піща Казанська церква 1801 р. в
1043   с. Світязь Ратнівський район Церква (дер.) XIX ст. в
1044   с. Замшани Михайлівська церква (дер.) 1809 р. в
1045   с. Заліси Церкву Парас- кеви (дер.) 1794 р. в
1046   с. Здомишель Церква Різдва (дер.) 1784 р. в
1047   с. Краска Церква (дер.) XVIII ст. в
1048   с. Самари Церква (дер.) XVIII ст. в
    Рожищенський район      
1049   с. Вишеньки Костьол (дер.) 1771 р. в
1050   с. Городині Покровська церква (дер.) 1762 р. в
1051   с. Доросині Церква (дер.) XVII-XVIII ст. в
1052   с. Копачівка Поштова стан- ція XIX ст. в
1053   с. Рудка-Козинська Троїцька церк- ва (дер.) 1786 р. в
    Старовижівський район      
1054   смт Стара Вижівка Церква (дер.) XVIII ст. в
1055   с. Мильці Онуфріївська церква 1723 р. в
    Турійський район      
1056   с. Обенижі Здвиженська церква та дзвіниця 1821 р. в
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
    Біловодський район      
1057   с. Данилівка Комплекс спо- руд Деркульсь- кого кінного заводу XVIII ст. в
1058   с. Новолимарівка Комплекс спо- руд Новолима- рівського кін- ного заводу 1818 р. в
    Слов'яносербський район      
1059   с. Весела Гора Садибний буди- нок XVIII-XIX ст. в
    Станично-Луганський район      
1060   с. Старий Айдар Михайлівська церква 1787 р. в
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Дніпропетровськ      
1061   Парк ім. Т.Г. Шевченка Палац 1790 р. відбудовано в 1952 р. в
1062   площа Жовтнева, 2 Перша чоловіча класична гім- назія 1805-1861 рр. в
1063   -"- 14 Земська лікар- ня 1847 р. в
1064   проспект К. Маркса, 16 Будинок музею 1905 р. б
1065   -"- 19 Будинок гірни- чого інституту ім. Артема 1915-1924 рр. в
1066   -"- 36 Хімічний кор- пус універси- тету 1870 р. в
1067   -"- 47 Будинок місь- кої управи 1901 р. в
1068   -"- 66 Будинок готелю 1912 р. в
1069   -"- 97 Будинок театру 1907 р. в
1070   проспект Калініна Брянська (Ми- колаївська) церква 1915 р. в
1071   проспект Кірова, 2 Будинок першо- го комерційно- го училища 1909 р., добу- дова 1936 р. в
1072   вул. Короленка, 2 Будинок готелю 1912 р. в
1073   вул. Леніна, 3 Будинок клубу 1870 р. в
1074   -"- 5 Будинок театру 1870 р. в
1075   -"- 6 Будинок гро- мадського зіб- рання 1911 р. в
1076   -"- 14 Губернаторсь- кий будинок 1830 р. в
1077   вул. Ленінградська Аудиторія нау- кового това- риства XIX ст. в
1078   Ленінський район Миколаївська церква в Кода- ках 1810 р. в
1079   Самарський район Миколаївська церква 1856 р. в
    м. Дніпродзержинськ      
1080   вул. Кірова Миколаївський собор 1894 р. в
1081   м. Новомосковськ Миколаївська церква Самар- ського монас- тиря та монас- тирські келії 1786 р.  
1082   м. Новомосковськ Дзвіниця Троїцького со- бору (дер.) XIX ст. в
    Дніпропетровський район      
1083   с. Старі Кодаки Кодацька фор- теця 1636 р. а
    Царичанський район      
1084   смт. Петриківка Церква Різдва 1812 р. в
1085   с. Рудка Укріплення Ук- раїнської лінії 1731 р. в
    ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ      
1086   м. Дружківка Іванівська церква 1898-1900 рр. в
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
1087   м. Житомир вул. К. Лібкнехта, 14 Преображенсь- кий собор 1874 р. в
1088   вул. Комарова, 5 Магістрат XVIII ст. в
1089   -"- 12-а Кафедральний костьол та дзвіниця 1746 р. в
1090   вул. Леніна, 4 Семінарський костьол 1838 р. в
1091   вул. Черняховського, 12 Келії єзуїтсь- кого монастиря 1724 р. в
1092   вул. К. Лібкнехта, 72 Комплекс спо- руд поштової станції    
  1 -"- Будинок пошто- вої станції та огорожа середина XIX ст. в
  2 -"- Готель середина XIX ст. в
  3 -"- Стайні середина XIX ст. в
  4 -"- Ямські служби середина XIX ст. в
1093   м. Бердичів Костьол Варва- ри середина XIX ст. в
    Андрушівський район      
1094   м. Андрушівка Палац друга половина XIX ст. в
1095   с. Івниця Садиба    
  1   Господарський будинок і бра- ма початок XX ст. друга половина XIX ст. в
2   Башти огорожі друга половина XVIII ст. в
1096   с.Стара Котельня Костьол друга половина XVIII ст. в
    Житомирський район      
1097   с. Кодня Різдвобогоро- дицька церква та дзвіниця 1641 р. в
1098   с. Ліщин Садибний буди- нок перша половина XIX ст. в
1099   -"- Троїцький кос- тьол з дзвіни- цею 1805 р. в
1100   с. Тригір'я Церква та ке- лії Тригірсь- кого Троїцько- го монастиря XVIII-XIX ст. в
    Коростишівський район      
1101   с. Озера Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1775 р. в
    Любарський район      
1102   смт Любар Будинок школи Василіанського монастиря XVIII ст. в
1103   с. Нова Чортория Садиба    
  1 -"- Палац XVIII-друга по- ловина XIX ст. в
2 -"- Брама друга половина XIX ст. в
3 -"- Паровий млин кінець XIX ст. в
  Олевський район      
1104   с. Жубровичі Церква (дер.) XVII ст. в
    Чуднівський район      
1105   с. Турчинівка Садиба    
  1 -"- Палац друга половина XIX ст. в
2 -"- Господарський корпус друга половина XIX ст. в
1106   с. Тютюнники Садибний буди- нок парша половина XIX ст. в
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
1107   м. Ужгород, вул. Свердлова, 2 Амбар та вин- ний льох 1781 р. в
    Берегівський район      
1108   м. Берегове, вул. Горького, 1 Ансамбль спо- руд "Графсько- го двору" 1629 р. в
1109   м. Берегове, вул. Шандора Петефі, 26 Костьол XV ст. в
1110   с. Добросілля Костьол XV ст. в
1111   с. Зміївка Костьол XIV ст. в
1112   с. Мужієве Костьол (руї- ни) XV ст. а
1113   с. Квасове Великоберезнянський район Замок (руїни) XII-XIII ст. а
1114   с. Сіль Василівська церква (дер.) 1777 р. в
    Виноградівський район      
1115   смт Вилок Церква XIV ст. в
1116   с. Руська Долина Церква (дер.) XVII ст. в
1117   с. Шаланки Церква XIV ст. в
    Воловецький район      
1118   с. Задільське Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1119   с. Тишів Іллінська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1120   с. Ялове Вознесенська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1121   с. Котельниця Церква (дер.) XVIII ст. в
    Іршавський район      
1122   смт Довге Палац-фортеця 1798 р. в
1123   с. Дешковиця Покровська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1124   с. Імстичеве Церква і мона- стирські бу- дівлі XVШ ст. в
    Міжгірський район      
1125   с. Подобовець Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1785 р. в
1126   с. Синевирська Поляна Покровська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1127   с. Торунь Введенська церква (дер.) 1809 р. в
    Мукачівський район      
1128   смт Чинадієве Палац початок XVIII ст. в
    Свалявський район      
1129   м. Свалява Михайлівська церква (дер.) у Бистрому 1758 р. в
    Ужгородський район      
1130   с. Комарівці Костьол XIII-XVIII ст. в
1131   с. Тарнівці Костьол XV ст. в
1132   с. Часлівці Костьол XV ст. в
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Запоріжжя      
1133   вул. Чекістів, 29 Дворянське зібрання 1912 р. в
1134   проспект Леніна, 59 Жилий будинок XIX-XX ст. в
    Бердянський район      
1135   с. Карла Маркса Земляні укріп- лення Заха- р'ївської фор- теці XVIII ст. а
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Івано-Франківськ      
1136   площа Урицького, 21 Костьол єзуї- тів 1729 р. в
1137   вул. Виробнича, 47 Пивований за- вод 1767 р. в
    Яремчанська міська Рада      
1138   м. Яремча Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1139   с. Кремінці Дмитрівська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1140   с. Микуличин Троїцька цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1863 р. в
    Богородчанський район      
1141   с. Підгір'я Церква Різдва та дзвіниця (дер.) 1832 р. в
    Верховинський район      
1142   с. Білоберізка Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1143   с. Барвінків Церква (дер.) XIX ст. в
1144   с. Бистрець Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1145   с. Веріній Ясенів Церква та дзвіниця XIX ст. в
1146   с. Довгопілля Церква (дер.) XIX ст. в
1147   с. Зелена Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1148   с. Красноїлів Церква (дер.) XIX ст. в
1149   с. Криворівня Церква Різдва та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1150   с. Устеріки Церква (дер.) XIX ст. в
1151   с. Черемошна Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
    Галицький район      
1152   м. Галич Замок (руїни) XIV-XVII ст. в
1153   смт Більшівці Костьол XVII-XVIII ст. в
    Городенківський район      
1154   смт Чернелиця Костьол XVI ст. в
1155   с. Раковець Башта замку 1658 р. в
    Долинський район      
1156   м. Долина Солеварня XVIII-XIX ст. в
    Івано-Франківський район      
1157   смт Тисмениця Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Косівський район      
1158   м. Косів Василівська церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1159   с. Бабин Церква (дер.) та дзвіниця (мур.) початок XX ст. в
1160   с. Брустурів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1161   с. Великий Рожин Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1162   с. Вербовець Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1163   с. Город Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1164   с. Космач Церква Різдва та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1165   -"- Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1166   с. Люча Церква (дер.) XIX ст. в
1167   с. Лючки Церква (дер.) XIX ст. в
1168   с.Малий Рожин Церква та дзвіниця XVIII ст. в
1169   с. Микитинці Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1170   с. Прокурава Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1171   с. Пистинь Церква Варвари (Успенська) (дер.) та дзвіниця (мур.) 1623 р. в
1172   с. Річка Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1173   с. Рожнів Преображенська церква та дзвіниця (дер.) 1851 р. в
1174   с. Рожнів Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1852 р. в
1175   -"- Богородицька церква та дзвіниця (дер.) 1867 р. в
1176   с. Смодна Церква Якима і Анни та дзві- ниця (дер.) XVIII ст. в
1177   с. Старі Кути Спаська церква та дзвіниця (дер.) 1881 р. в
1178   с. Снідавка Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1179   с. Соколівка Церква (дер.) XIX ст. в
1180   с. Лерганівка Церква Іоанна (дер.) 1850 р. в
1181   с. Шешори Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1182   с. Яворів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
    Надвірнянський район      
1183   с.Бистриця Церква Різдва та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1184   с. Білі Ослави Церква та дзвіниця (дер.) (верх- ня) 1746 р. в
1185   -"- Церква та дзвіниця (дер.) (нижня) XVIII ст. в
1186   с. Гвізд Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1739 р. в
1187   с. Назавизів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
    Рогатинський район      
1188   м. Рогатин (Бабинці Горішні) Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1189   с. Заланів Церква (дер.) XVIII ст. в
1190   с. Загір'я Церква (дер.) XVIII ст. в
1191   с. Калинівка Михайлівська церква (дер.) XVII ст. в
1192   с. Кліщівна Миколаївська церква (дер.) XVI-XVII ст. в
1193   с. Приозерне Садиба та парк XVIII ст. в
1194   с. Чесники Миколаївська церква XIV-XV ст. в
    Рожнятівський район      
1195   с. Сливки Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1760 р. в
1196   Урочище Ангелів Осмо- лодської сільської Ради Снятинський район Доменна піч 1810 р. в
1197   с. Устя Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1198   с. Хлібичин Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
КІРОВОГРАДСЬКА ОБДАСТЬ
1199   м. Кіровоград Покровська церква 1875 р. в
    Новомиргородський район      
1200   м. Новомиргород Іллінська цер- ква 1766 р. в
    Олександрівський район      
1201   с. Розумівка Церква-усипа- льниця Раєвсь- ких 1833-1855 рр. б
КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Сімферополь      
1202   вул. Карла Маркса, 26 Жилий будинок 1826 р. в
1203   вул. Мічуріна, 27 Жилий будинок кінець XVIII- початок XIX ст. в
1204   вул. Рози Люксембург, 27 Госпіталь 1855 р. в
1205 1 2 парк "Салгірка" м. Керч Садиба Палласа Жилий будинок (Палласа) Господарський будинок та два флігелі кінець XVIII ст. кінець XVIII ст. в в
1206   вул. Свердлова Будинок музею кінець XIX ст. в
1207   вул. Театральна Грецька церква середина XIX ст. в
1208   гора Мітридат Сходи Великі та Малі середина XIX ст., добудова - кінець XIX ст.  
    м. Феодосія      
1209   провулок Айвазовського Фонтан XVI ст. а
1210   проспект Леніна Фонтан кінець XIX ст. а
1211   вул. Набережна Будинок дачі Стамболі кінець XIX ст. в
1212   вул. Набережна Будинок дачі Мілос кінець XIX ст. в
1213   вул. Червоноармійська Введенська церква VIII-IX ст., добудова XIX ст. в
    м. Ялта      
1214   вул. Щорса, 2 Дача Вадарсь- кої 1902-1910 рр. в
1215   м. Алупка Комплекс спо- руд Воронцов- ського палацу 1830-1846 рр. б
1 -"- Головний кор- пус 1830-1837 рр. б
2 -"- Бібліотечний корпус 1830-1837 рр. в
3 -"- Шуваловський корпус 1830-1837 рр. в
4 -"- Господарський корпус 1830-1837 рр. в
5 -"- Чайний будинок і паркові спо- руди 1824-1860 рр. в
1216   смт Гаспра Дача Кічкіне початок XIX ст. в
1217   -"- Комплекс спо- руд палацу 1831-1836 рр. в
1218   -"- Палац "Ластів- чине гніздо" 1912 р. в
1219   смт Гурзуф Фортеця Горзу- віти (руїни) VI-XV ст. б
1220   смт Кореїз Палац "Дюль- бер" 1897-1911 рр. в
1221   смт Лівадія Комплекс спо- руд палацу 1910-1911 рр.  
1 -"- Великий палац 1910-1911 рр. в
2 -"- Церква Здви- ження 1864 р. в
3 -"- Палац Фреде- рікса 1916 р. в
4 -"- Світський кор- пус кінець XIX ст. в
5 -"- Паркові спору- ди XIX ст. в
1222   смт Санаторне Палац 30-і роки XIX ст. в
1223   смт Ореанда Альтанка-на- півротонда 1843 р. а
1224   -"- Церква кінець XIX ст. в
1225   смт Форос Церква Воскре- сіння XIX ст.  
1226   -"- Байдарські во- рота 1848 р. б
1227   -"- Палац кінець XIX ст. в
    Алуштинська міська Рада      
1228   с-ще Утьос Бахчисарайський район Палац 1900 р. в
1229   м. Бахчисарай Мечеть Тахтали Джамі 1707 р. в
1230   с. Баштанівка Печерний мона- стир Качи-Ка- льон VIII - кінець XIX ст. а
1231   с. Верхоріччя Церква Івана Передтечі (руїни) XIV-XV ст. а
1232   с. Кудрине Архангельська церква (руїни) 1328 р. а
1233   -"- Печерне місто "Киз-Кермен" IX ст. а
1234   с. Красний Мак Печерна церква Донаторів X-XV ст. а
1235   с. Мале Садове Печерний мона- стир "Чилтер- Коба" VIII-XV ст. а
1236   с. Скалисте Печерне місто "Бакла" (руї- ни) IV-XIII ст. а
1237   с. Тернівка Печерний мона- стир "Шулдан" VIII-XV ст. а
1238   -"- Печерний мона- стир "Чилтер- Мармара" VIII-XV ст. а
    Білогірський район      
1239   с. Тополівка м. Севастополь Церква (руїни) XIV-XV ст. а
1240   вул. Леніна Михайлівський собор 1848 р. в
1241   вул. Радянська Башта вітрів 1844 р. б
1242   Ушакова балка Акведук початок XIX ст. а
1243   вул. Челюскінців Катерининська миля 1787 р. а
1244     Володимирський собор в Херсо- несі 1861 р. в
1245   Північна сторона Миколаївська церква-пірамі- да на братсь- кому кладови- щі XIX ст. б
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Львів      
1246   площа Рози Люксем- бург, 2 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1247   -"- 5 Жилий будинок XIII-XIX ст. в
1248   -"- 6 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1249   -"- 7 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1250   -"- 8 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1251   вул. Вірменська, 4 Жилий будинок XVII ст. в
1252   -"- 6 Жилий будинок XVII ст. в
1253   -"- 16 Жилий будинок XVIII ст. в
1254   -"- 18 Жилий будинок XVIII ст. в
1255   -"- 21 Жилий будинок XIX ст. в
1256   -"- 22 Жилий будинок XVII ст. в
1257   -"- 32 Жилий будинок XVII ст. в
1258   -"- 33 Жилий будинок XVII ст. в
1259   вул. Руська, 10 Жилий будинок XIX ст. в
1260   -"- 12 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1261   -"- 14 Жилий будинок XVII ст. в
1262   вул. Театральна, 12 Жилий будинок XVII ст. в
1263   -"- 18 Палац XIX ст. в
1264   проспект Леніна Театр опери і балету 1897-1900 рр. в
1265   -"- 10 Палац 1763 р. в
1266   вул. Комсомольська, 32 Оборонна баш- та XVI ст. в
1267   вул. Сербська, 3 Жилий будинок XVII ст. в
1268   -"- 5 Жилий будинок XVII ст. в
1269   -"- 7 -"- XVIII ст. в
1270   -"- 8 -"- XVIII ст. в
1271   вул. Сербська, 11 Жилий будинок XVII ст. в
1272   вул. Ставропігійська, 5   XVII ст. в
1273   вул. Федорова, 1 -"- XV-XIX ст. в
1274   -"- 4 -"- XVII ст. в
1275   -"- 8 -"- XVII ст. в
1276   -"- 9 Друкарня став- ропигійського братства XVII-XIX ст. в
1277   -"- 10 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1278   -"- 14 -"- XVIII ст. в
1279   -"- 16 -"- XVII ст. в
1280   вул. Бібліотечна, 1 Палац XVII ст. в
1281   вул. Галицька, 3 Жилий будинок XVIII ст. в
1282   -"- 8 -"- XVIII ст. в
1283   -"- 10 -"- XVII-XIX ст. в
1284   -"- 11 -"- XVII ст. в
1285   -"- 15 -"- XVIII ст. в
1286   вул. Лесі Українки, 1 Театр 1842 р. в
1287   -"- 10 Жилий будинок XVII ст. в
1288   -"- 12   XVII ст. в
1289   -"- 14 -"- XVII ст. в
1290   -"- 16 -"- XVII ст. в
1291   -"- 24 -"- XVII ст. в
1292   -"- 26 -"- XVII ст. в
1293   -"- 30 -"- XVII ст. в
1294   вул. Фрунзе, 7 -"- XVII ст. в
1295   -"- 8 -"- XVIII ст. в
1296   -"- 10 -"- XVII ст. в
1297   вул. Фрунзе, 22 Жилий будинок XVIII ст. в
1298   -"- 23 -"- XVII ст. в
1299   -"- 24 -"- XVII-XIX ст. в
1300   -"- 26 -"- XVIII ст. в
1301   -"- 27 -"- XVII ст. в
1302   -"- 28 -"- XVII ст. в
1303   -"- 29 -"- XVII ст. в
1304   -"- 31 -"- XVII ст. в
1305   -"- 36 -"- XVII ст. в
1306   -"- 38 -"- XVII-XIX ст. в
1307   -"- 50 -"- XVII-XIX ст. в
1308   -"- 52 -"- XVII ст. в
1309   вул. Щербакова, 2 Старий будинок університету 1842-1844 рр. в
1310   вул. Коперника, 15 Палац XIX ст. в
1311   вул. Краківська, 5 Жилий будинок XVII-XIX ст. в
1312   -"- 13 -"- XVII-XIX ст. в
1313   -"- 15 -"- XVII-XVIII ст. в
1314   -"- 17 -"- XVII-XVIII ст. в
1315   вул. Народної Гвардії, 6 -"- XVII-XVIII ст. в
1316   -"- 8 -"- XIX ст. в
1317   -"- 12 -"- XVII-XIX ст. в
1318   -"- 14 -"- XIX ст. в
1319   -"- 16 -"- XVII-XIX ст. в
1320   -"- 18 -"- XIX ст. в
1321   вул. Стефаника, 2 Бібліотека 1827 р. в
1322   вул. Радянська, 8 Жилий будинок XIX ст. в
1323   вул. Радянська, 14 Жилий будинок XIX ст. в
1324   -"- 16 -"- XIX ст. в
1325   -"- 18 -"- XIX ст. в
1326   площа Міцкевича, 9 -"- XIX ст. в
1327   вул. Кривоноса Костьол Кази- мира XVII ст. в
1328   вул. Калініна Костьол місіо- нерів XVIII ст. в
1329   вул. Короленка Костьол фран- цисканів 1708 р. в
1330   вул. Коперника, 37 Келії монасти- ря XVIII ст. в
1331   вул. Калініна Успенська цер- ква та дзвіни- ця 1770 р. в
1332   вул. Винники Костьол та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1333   смт Брюховичі Троїцька церк- ва та дзвіниця 1775 р. в
1334   вул. Ужгородська Костьол Івана Хрестителя XIII-XIX ст. в
1335   м. Червоноград Василіанська церква та мо- настир 1771 р. в
1336   -"- Костьол та мо- настир бернар- динів XVIII ст. в
    Бродівський район      
1337   с. Заболотці Богородицька церква 1746 р. в
1338   с. Лукавець Покровська церква та дзвіниця (дер.) 1740 р. в
1339   с. Пеняки Покровська церква (дер.) 1782 р. в
1340   с. Стибирівка Церква (дер.) 1600 р. в
1341   с. Шишківці Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1751 р. в
    Буський район      
1342   м. Буськ Онуфріівська церква та дзвіниця 1758 р. в
1343   с. Грабова Церква та дзвіниця (дер.) 1779 р. в
1344   с. Новий Милятин Монумент XVII ст. в
1345   с. Ріпнів Церква та дзвіниця 1758 р. в
    Городоцький район      
1346   м. Городок Францискансь- кий монастир 1419 р. в
1347   с. Вишня Церква Кузьми та Дем'яна з дзвіницею 1805 р. в
1348   с. Грімне Преображенська церква та дзвіниця (дер.) 1776 р. в
1349   с. Заверешиця Зведенська це- рква та дзві- ниця 1693 р. в
1350   с. Кліцько Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1673 р. в
1351   с. Завидовичі Миколаївська церква та дзвіниця 1810 р. в
    Дрогобицький район      
1352   с. Івана Франка Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1800 р. в
1353   смт Медениця Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1644 р. в
1354   с. Новий Кропивник Миколаївська церква та дзвіниця 1695 р. в
    Жидачівський район      
1355   с. Бережниця Церква Різдва та дзвіниця (дер.) 1724 р. в
1356   с. Вибранівка Введенська церква та дзвіниця XVIII ст. в
1357   с. Корчівка Дзвіниця (дер.) 1806 р. в
1358   -"- Школа XIX ст. в
1359   с. П'ятничани Оборонна башта XV-XVI ст. в
    Золочівський район      
1360   смт Глиняни Успенська цер- ква XVII ст. в
1361   с. Бібщани Церква та дзвіниця (дер.) 1739 р. в
1362   с. Коропець Святодухівська церква (дер.) 1760 р. в
1363   с. Мала Вільшанка Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1708 р. в
1364   с. Митулин Церква (дер.) та дзвіниця 1863 р. в
1365   с. Підлісся Преображенська церква (дер.) 1735 р. в
1366   с. Чижів Церква Різдва (дер.) 1708 р. в
    Кам'янсько-Бузький район      
1367   с. Батятичі Юр'ївська цер- ква (дер.) 1795 р. в
1368   с. Вислобоки Введенська церква та дзвіниця (дер.) 1762 р. в
1369   с. Новий Став Каплиця 1600 р. в
    Миколаївський район      
1370   с. Берездівці Костьол та дзвіниця 1771 р. в
1371   с. Крупське Церква Різдва Богородиці (дер.) 1720 р. в
1372   с. Луб'яна Церква Іллі 1809 р. в
1373   с. Мала Горожанка Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1682 р. в
    Мостиський район      
1374   с. Буховичі Борисоглібська церква та дзвіниця (дер.) 1812 р. в
1375   с. Годині Церква Чесного Хреста та дзвіниця (дер.) 1729 р. в
1376   с. Дмитровичі Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1653 р. в
1377   с. Гостинцеве Богородицька церква та дзвіниця XVIII ст. в
    Нестеровський район      
1378   м. Нестеров Ратуша XIX ст. в
1379   вул. Львівська, 2 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1380   -"- 4 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1381   -"- 6 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1382   -"- 26 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1383   -"- Звіринецька брама XVIII ст. в
1384   м. Рава-Руська Костьол XVIII ст. в
1385   -"- Костьол та мо- настир рефор- маторів XVIII ст. в
1386   -"- Юр'ївська цер- ква 1846 р. в
1387   с. Великі Передримихи Михайлівська церква та дзвіниця XVII ст. в
1388   с. Воля-Гомулецька Троїцька цер- ква (дер.) 1756 р. в
1389   с. Потелич Дзвіниця Троїцької цер- кви 1545 р. в
1390   с. Старе Село Дзвіниця Воск- ресенської церкви XVIII ст. в
    Перемишлянський район      
1391   с. Бачів Богоявленська церква (дер.) 1772 р. в
1392   с. Свірж Оборонна башта (руюни), грот 1484 р. в
    Пустомитівський район      
1393   смт Пустомити Будинок садиби і парк початок XIX ст. в
1394   с. Гринів Юр'ївська цер- ква та дзвіни- ця 1782 р. в
1395   с. Давидів Садибний буди- нок початок XIX ст. в
1396   с. Дмитровичі Михайлівська церква (дер.) та дзвіниця 1765 р. в
1397   с. Лісневичі Церква Семеона Стовпника та дзвіниця (дер.) 1813 р. в
1398   с. Семенівка Костьол та дзвіниця 1722 р. в
1399   с. Соколівка Палац та флі- гель XIX ст. в
1400   с. Ставчани Дзвіниця (дер.) початок XIX ст. в
1401   с. Чишки Костьол та дзвіниця 1510 р. в
    Радехівський район      
1402   смт Лопатин Костьол XVIII ст. в
1403   с. Новий Витків Преображенська церква (дер.) 1738 р. в
1404   с. Оглядів Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) на кладовищі XVIII ст. в
1405   с. Полове Святодухівська церква та дзвіниця (дер.) 1737 р. в
1406   с. Трійця Троїцька церк- ва та дзвіни- ця (дер.) 1760 р. в
    Самбірський район      
1407 1 м. Рудки Костьол та дзвіниця XVII ст. в
2 -"- Мури з баштою (дер.) XVII ст. а
1408   с. Викоти Святодухівська церква та дзвіниця (дер.) 1671 р. в
1409   с. Зарайське Церква Різдва та дзвіниця (дер.) 1634 р. 1850 р. в
1410   с. Мала Білина Троїцька церк- ва (дер.) 1671 р. в
    Сколівський район      
1411   с. Волосянка Преображенська церква та дзвіниця 1804-1824 рр. в
1412   с. Грабовець Церква (дер.) початок XX ст. в
1413   с. Коростів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1414   с. Крушельниця Церква та дзвіниця (дер.) 1824 р. в
1415   с. Лавочне Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1416   с. Нижнє Синьовидне Церква (дер.) XVIII ст. в
1417   с. Орявчик Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1418   с. Плаве Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1870 р. в
1419   с. Риків Церква та дзвіниця 1810 р. в
1420   с. Сможе Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1421   с. Хащоване Церква та дзвіниця (дер.) 1810 р. в
1422   с. Ялинкувате Церква та дзвіниця 1810 р. в
    Сокальський район      
1423   м. Белз Церква (дер.) XVII ст. в
1424   с. Тартаків Палац XIX ст. в
    Старосамбірський район      
1425   м. Добромиль Ратуша XVIII ст. в
1426   смт Нижанковичі Ратуша XIX ст. в
1427   смт Стара Сіль Воскресенська церква та дзвіниця (дер.) XVII ст. в
1428   -"- Костьол та дзвіниця XVIII ст. в
1429   -"- П'ятницька церква та дзвіниця (дер.) XVII ст. в
1430   с. Бусовисько Церква Різдва Богородиці та дзвіниця (дер.) 1773 р. в
1431   с. Надиби Успенська цер- ква (дер.) 1538 р. в
1432   с. Нове Місто Костьол XVI-XVII ст. в
1433   с. Передільниця Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1736 р. в
1434   с. Ракове Богоявленська церква 1779 р. в
1435 1 с. Росохи Церква Різдва XV-XVI ст. в
2 -"- Мури та дзві- ниця XIX ст. в
1436   с. Сусідовичі Комплекс мона- стиря кармелі- тів XVI-XVIII ст. в
1437   с. Чаплі Жилий будинок XIX ст. в
1438   с. Ясениця-Замкова Давіниця Ми- хайлівської церкви (дер.) 1730 р. в
    Стрийський район      
1439   с. Верчани Дзвіниця Ми- хайлівської церкви (дер.) XVIII ст. в
    Турківський район      
1440   с. Верхнє Висоцьке Церква Різдва та дзвіниця XVI-XVIII ст. в
1441   с. Ісаїв Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1663 р. в
1442   с. Либохора Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1443   -"- Церква та дзвіниця (дер., нижня) XIX ст. в
1444   с. Мохнате Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1445   с. Нижнє Церква (дер.) 1870 р. в
1446   с. Нижнє Гусине Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1447   с. Присліп Церква (дер.) XIX ст. в
    Яворівський район      
1448   с. Великополе Богородицька церква та дзвіниця 1781 р. в
1449   с. Вільшаниця Юр'ївська церква та ого- рожа (дер.) 1615 р. в
1450   с. Вороблячин Преображенська церква 1662 р. в
1451   с. Грушів Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1715 р. в
1452   с. Семірівка Церква Івана Богослова (дер.) 1737 р. в
1453   -"- Дзвіниця (дер.) 1818 р. в
1454   смт Шкло Парасківська церква та дзвіниця (дер.) 1732 р. в
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Миколаїв      
1455   вул. Адміральська, 4 Будинок штабу флоту 1796 р. в
1456   вул. Набережна Брама та мури суднобудівної вахти 1848 р. в
    Очаківський район      
1457   м. Очаків Миколаївська церква 1818 р. в
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Одеса      
1458 1-12 Приморський бульвар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Жилі і громад- ські будинки XIX ст. в
1459   вул. К. Маркса, 55 Троїцька церк- ва 1808 р. в
1460   вул. С. Ласточкіна, 2 Палац 1842-1850 рр. в
1461   -"- 4 Будинок архео- логічного му- зею 1883 р. б
1462   -"- 5 Морський музей початок XIX ст. б
1463   вул. Островідова, 68 Кірха XIX ст. в
1464   вул. Пастернака, 13 Державна нау- кова бібліоте- ка імені Горь- кого 1906 р. в
1465   вул. Чайковського, 8 Жилий будинок 1844 р. в
1466   м. Білгород-Дністров- ський Підземна церк- ва Іоана Суча- вського XIV-XVII ст. б
1467   м. Ізмаїл, вул. Дзер- жинського, 124 Свято-Мико- лаївська церк- ва 1883 р. в
1468   Фортеця Успенська цер- ква 1841 р. в
1469   -"- Миколаївська церква 1852 р. в
    Болградський район      
1470   м. Болград Ізмаїльський район Церква Миколая 1871 р. в
1471   с. Нова Некрасівка ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ м. Полтава Введенська церква XIX ст. в
1472   вул. Жовтнева, 14 Жилий будинок 1838 р. в
1473   -"- 35 Російський се- лянський банк 1906-1909 рр. в
1474   проспект 1-го Травня, 18 Жилий будинок початок XIX ст. в
1475   площа Леніна, 2 Будинок земст- ва 1905-1909 рр. б
1476   м. Кременчук Будинок для спостереження за рухом по Дніпру XVIII ст. в
1477   м. Миргород, вул. Гоголя, 148 Будинок водо- лікарні (дер.) 1914-1917 рр. в
    Гадяцький район      
1478   с. Плішивець Покровська церква 1907 р. в
    Карлівський район      
1479   с. Федорівка Благовіщенська церква 1828 р. в
    Лубенський район      
1480   с. Піски Церква (дер.) XII ст. в
1481   с. Снітин Воскресенська церква 1805 р. в
    Новосанжарський район      
1482   с. Нехвороща Васильківська фортеця Української лінії (рештки) 1731-1736 рр. а
    Пирятинський район      
1483   с. Березова Рудка Садиба та парк XVIII-XIX ст. в
    Полтавський район      
1484   с. Крутий Берег Садиба XVIII ст. в
    Чорнухинський район      
1485   с. Вороньки Будинок про- віантського складу XIX ст. в
РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Ровно      
1486   вул. Шевченка Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1756 р. в
    Березнівський район      
1487   с. Губків Руїни замку XV-XVI ст. а
1488   с. Маринин Преображенська церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
    Володимирецький район      
1489   смт Рафалівка Церква XVIII-XIX ст. в
    Гощанський район      
1490   смт Гоща Михайлівська церква та дзвіниця 1632 р. в
1491   с. Дорогобуж Успенська цер- ква XI-XVII ст. в
1492   с. Тучин Преображенська церква (дер.) 1730 р. в
    Дубнівський район      
1493   м. Дубно Костьол та мо- настир карме- літок 1660 р. в
1494   м. Дубно Юр'ївська цер- ква (дер.) 1700 р. в
1495   -"- Келії монасти- ря бернардинів XVIII ст. в
1496   с. Мирогоща Перша Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Дубровицький район      
1497   м. Дубровиця Костьол 1740 р. в
1498   -"- Церква 1861 р. в
    Зарічненський район      
1499   с. Серники Дмитрівська церква (дер.) XVIII ст. в
    Корецький район      
1500   с. Корець Комплекс спо- руд Троїцького монастиря XVI-XIX ст. в
1501   -"- Миколаївська церква 1834 р. в
1502   -"- Келії монасти- ря Франциска- нів XVI-XVII ст. в
1503   с. Великі Межирічі Костьол 1702 р. в
1504   -"- Палац XVIII ст. в
1505   -"- Церква (дер.) XVIII ст. в
1506   с. Світанок Покровська церква (дер.) XVIII ст. в
    Костопільський район      
1507   с. Великий Стидин Покровська церква (дер.) та дзвіниця 1769 р. в
    Млинівський район      
1508   смт Млинів Покровська церква та дзвіниця XIX ст. в
    Острозький район      
1509   м. Острог, вул. 1-го Травня Костьол XVII-XIX ст. в
1510   с. Межиріч Міська брама XVI ст. в
1511   -"- Піч XVII ст. а
1512   с. Михалківці Троїцька церк- ва та дзвіниця 1740 р. в
1513   с. Новомалин Руїни замку XIV ст. а
    Ровенський район      
1514   смт Клевань Церква Різдва та дзвіниця 1777 р. в
1515   смт Оржів Преображенська церква (дер.) 1770 р. в
1516   с. Городок Дзвіниця Мико- лаївської цер- кви (дер.) XVIII ст. в
1517   с. Грабів Церква (дер.) XVIII ст. в
1518   с. Корнин Церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
1519   с. Обарів Церква (дер.) XVIII ст. в
1520   с. Тайкури Костьол Лавре- нтія 1710 р. в
1521   -"- Руїни замку XV-XVII ст. а
    Сарненський район      
1522   смт Степань Земляні вали замку XV-XVI ст. а
1523   -"- Троїцька церк- ва та дзвіниця (дер.) 1759 р. в
1524   с. Доротичі Троїцька церк- ва (дер.) 1725 р. в
1525   с. Ремчиці Церква Різдва Богородиці (дер.) 1767 р. в
    Червоноармійський район      
1526   с. Коритне Церква (дер.) XVII ст. в
1527   с. Митниця Церква (дер.) XVIII ст. в
1528   с. Пляшева Миколаївська церква (дер.) 1630 р. в
1529   -"- Георгіївська церква 1914 р. в
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
1530   м. Суми Троїцький со- бор 1900-1908 рр. в
1531   -"- Дзвіниця Воск- ресенської церкви XIX ст. в
1532   -"- Петропавлівсь- ка (Кладовище- нська) церква XIX ст. в
1533   -"- Церква початок XIX ст. в
1534   м. Охтирка Михайло-Архан- гельська церк- ва друга половина XIX ст. в
1535   м. Ромни Церква Василія XIX ст. в
    Білопільський район      
1536   с. Куянівка Садибний буди- нок 1814 р. в
    Глухівський район      
1537   м. Глухів Анастасіївська церква 1896 р. в
1538   -"- Спасо-Преобра- женська церква 1765 р. в
    Охтирський район      
1539   с. Бакирівка П'ятницька церква XIX ст. в
    Путивльський район      
1540   с. Волокитине "Золоті воро- та" початок XIX ст. а
    Роменський район      
1541   с. Пустовійтівка Церква початок XX ст. в
    Сумський район      
1542   с. Басівка Садибний буди- нок початок XIX ст. в
1543   с-ще Кияниця Палац та парк кінець XIX ст. в
1544   смт Хотінь Садибний буди- нок XVIII-XIX ст. в
1545   с. Юнаківка Миколаївська церква 1793-1806 рр. в
    Тростянецький район      
1546   м. Тростянець Палац 20-і роки XIX ст. в
1547   -"- Манеж-цирк 20-і роки XIX ст. в
1548   -"- Парк "Нескуч- не" 20-і роки XIX ст. в
1549   -"- Грот 20-і роки XIX ст. а
1550   -"- Вознесенська церква 1744 р. в
1551   -"- Церква кінець XIX ст. в
    Шосткинський район      
1552   смт Вороніж Михайлівська церква 1781 р. в
1553   с. Гамаліївка Ансамбль Гама- ліївського мо- настиря XVII-XVIII ст. в
1554   с. Пирогівка Покровська церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
    Бережанський район      
1555   с. Бище Костьол 1367 р. в
1556   с. Підгайці Успенська цер- ква 1653 р. в
1557   -"- Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1558   -"- Костьол 1463-1643 рр. в
1559   -"- Синагога XVII ст. в
1560   с. Умань Церква (дер.) 1688 р. в
1561   с. Шумляни Церква та дзвіниця (дер.) 1711-1772 рр. в
    Борщагівський район      
1562   м. Борщів Костьол XVIII ст. в
1563   с. Дзвенигород Вали городища IX ст. а
1564   -"- Церква та дзвіниця 1801 р. в
1565   с. Збручанське Руїни замку XVII ст. а
1566   с. Іване-Пусте Богословська церква та дзвіниця (дер.) 1775 р. в
1567   с. Кривче Замок (башти та арсенал) 1650 р. в
1568   с. Кудринці Замок (руїни) XVI ст. а
1569   с. Міжгір'я Давньослов'ян- ський печерний храм ("Святиня поганська") з жертовним ка- менем (камінь Довбуша) IX ст. б
1570   -"- Здвиженська церква XVIII ст. в
1571   -"- Келії XVIII ст. в
1572   с. Окопи Фортеця Трійці (руїни)    
1   Брами: Львів- ська 1692 р. а
2   Кам'я- нецька 1692 р.  
3   Мури 1692 р.  
    Бучацький район      
1573   м. Бучач Церква в уро- чищі Монасти- рок (руїни) XVI ст. а
1574   с. Білявинці Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1575   с. Яблунівка Палац XVII-XVIII ст. в
    Гусятинський район      
1576   с. Волиця Церква (дер.) XVII ст. в
1577   с. Козина Церква та дзвіниця (дер.) XVI ст. в
1578   с. Когулець Церква Парас- кеви та дзві- ниця (дер.) XVIII ст. в
1579   с. Сидорів Замок XVII ст. в
1580   -"- Костьол 1730 р. в
    Заліщицький район      
1581   с. Касперівці Георгіївська церква XVI ст. в
1582   с. Кошилівці Церква та дзвіниця 1746 р. в
1583   с. Нагоряни Миколаївська церква та дзвіниця XVII ст. в
    Збаразький район      
1584   с. Колодне Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1575 р. в
1585   -"- Дзвіниця (дер.) Михай- лівської церк- ви XVII ст. в
1586   с. Старий Збараж Замок (руїни) XIII ст. а
    Зборівський район      
1587   м. Зборів Преображенська церква та дзвіниця 1749 р. в
1588   смт Заложці Костьол (руї- ни) XV ст. а
1589   -"- Покровська церква та дзвіниця 1740 р. в
    Козівський район      
1590   с. Конюхи Церква та дзвіниця (дер.) 1700 р. в
    Кременецький район      
1591   м. Кременець, вул. Енгельса, 2 Комплекс спо- руд Богоявлен- ського монас- тиря XVIII ст. в
1592   вул. К. Маркса, 22 Жилий будинок (дер.) XVIII ст. в
1593   м. Почаїв Всесвятська церква та кла- довищі 1773 р. в
1594   с. Башуки Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Підволочиський район      
1595   с. Скорики Церква (дер.) XVII ст. в
    Теребовлянський район      
1596   м. Теребовля Угорницький монастир (руї- ни) XVII ст. а
    Тернопільський район      
1597   с. Баворів Іванівська церква XVI ст. в
1598   с. Буцнів Петропавлівсь- ка церква та дзвіниця 1774 р. в
1599   с. Плотича Палац 1720 р. в
    Чортківський район      
1600   с. Біла Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Шумський район      
1601   смт Шумське Преображенська церква 1637 р. в
1602   с. Новостав Церква (дер.) XVIII ст. в
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1603   м. Харків Дзвіниця Успе- нського собору 1843 р. в
1604   м. Ізюм Всесвятська церква перша половина XIX ст. в
1605   -"- Миколаївська церква 1809-1823 рр. в
    Балаклійськкй район      
1606   с. Петрівське Петрівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Барвінківський район      
1607   с. Секретарівка Тамбовська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Богодухівський район      
1608   смт Шарівка Садиба    
1   Палац перша половина XIX ст. в
2   Будинок варти друга половина XIX ст. в
3   Будинок госпо- дарського дво- ру друга половина XIX ст. в
  4   Будинок лісни- ка (дер.) друга половина XIX ст. в
    Зачепилівський район      
1609   с. Залінійне Федорівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1610   с. Залінійне (околиця) Козловська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Ізюмський район      
1611   с. Іванівка Церква Івана Предтечі 1776 р. в
    Красноградський район      
1612   м. Красноград Більовська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1613   с. Октябрське Іванівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Лозівський район      
1614   с. Павлівка Друга Слобідська фортеця УК- раїнської лі- нії 1731 р. в
    Нововодолазький район      
1615   с. Дячківка Орловська фор- теця Українсь- кої лінії 1731 р. а
1616   с. Парасковія Парасковійська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Первомайський район      
1617   с. Єфремівка Єфремівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1618   с. Михайлівка Михайлівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1619   с. Олексіївка Олексіївська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Херсон      
1620   вул. Комсомольська, 14 Жилий будинок пеша чверть XIX ст. в
1621   -"- 23 Жилий будинок середина XIX ст. в
1622   -"- 36 Жилий будинок кінець XVIII ст. в
1623   вул. Перекопська, 4/14 Резиденція гу- бернатора 1905 р. в
1624   вул. Ломоносова, 69 Миколаївська церква перша половина XIX ст. в
1625   вул. 21 Січня, 24 Бібліотека 1897 р. в
1626   вул. Краснофлотська, 1 Жилий будинок 1820 р. в
1627   -"- Складська спо- руда кінець XVIII ст. в
1628   провулок Ушакова Лікарня 1840 р. в
1629   -"- Пам'ятник Го- варду 1827 р. а
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Кам'янець-Подільсь- кий      
1630   площа Центральна, 7 Жилий будинок XVIII ст. в
1631   -"- 8 Вірменський жилий будинок XVIII ст. в
1632   площа Центральна, 10 Вірменський жилий будинок XVIII ст. в
1633   -"- 12 Вірменський жилий будинок XVIII ст. в
1634   -"- 18 Будинок семі- нарії 1782 р. в
1635   вул. К. Маркса, 10 Будинок школи кармелітів XVIII ст. в
1636   -"- 14 Будинок першої російської гімназії XIX ст. в
1637   -"- 14-а Будинок єзуїт- ського коле- гіуму 1756 р. в
1638   -"- 19 Жилий будинок XIX ст. в
1639   -"- 20 Турецький мі- нарет XVII ст. б
1640   -"- 21 Жилий будинок XIX ст. в
1641   провулок Музейний, 2 Будинок поді- льского єпис- копа XVI ст. в
1642   -"- 10 Костьол монас- тиря домініка- нок з келіями XVIII ст. в
1643   вул. Кірова, 2-а Келії троїць- кого монастиря XVII ст. в
1644   вул. К. Лібкнехта, 2 Будинок старо- сти фортеці XVI ст. в
1645   площа Радянська, 4 Будинок духов- ної консисто- рії XVIII-XIX ст. в
1646   -"- 5 Будинок казен- ної палати 1856 р. в
1647   -"- 7 Жилий будинок 1646 р. в
1648   -"- 8 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1649   вул. Бебеля, 2 Жилий будинок XVIII ст. в
1650   -"- 11 Будинок духов- ної семінари XVIII ст. в
1651   вул. Свердлова, 1 Жилий будинок XVI ст. в
1652   вул. Свердлова 2-а Жилий будинок та підпірні мури (по вул. Госпітальній XVI-XVIII ст. XVI ст. в а
1653   -"- 4 Вірменський жилий будинок XVI-XVIII ст. в
1654   -"- 6 Вірменський жилий будинок XVI-XVIII ст. в
1655   провулок Толстого, 6 Будинок вірме- нського причту XVI ст. в
1656   вул. Госпітальна, 3 Будинок вірме- нського шпита- лю XVI-XVIII ст. в
1657   -"- 4 Вірменський жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1658   -"- 6 Жилий будинок XVI-XIX ст. в
1659   -"- 7 Будинок туре- цького наміс- ника XVII ст. в
1660   вул. Р. Люксембург, 12 Жилий будинок XVIII ст. в
1661   -"- 15 -"- XVIII-XIX ст. в
1662   -"- 17 -"- 1753 р. в
1663   вул. Комсомольська, 104 Жилий будинок 1884 р. в
1664   -"- 5-7 Пивоварний за- вод XIX ст. в
1665   вул. Кузнецька, 4 Грот-колодязь XVI ст. в
1666   узвіз Старопоштовий Прибережна ба- шта Польської брами XVI ст. а
1667   вул. Косіора, 3 Будинок комер- ційного банку XIX ст. в
1668   вул. Суворова Георгіївська церква та дзвіниця 1861 р. в
1669   вул. Франка Покровська церква 1864 р. в
1670   вул. Чкалова Будинок держа- вного банку XIX ст. в
1671   вул. Пушкінська Будинок лікар- ні XIX ст. в
1672   вул. Ленінградська Жилий будинок XIX ст. в
1673   вул. Шевченка Будинок духов- ної семінарії XIX ст. в
1674   -"- Будинок Ма- ріїнської гім- назії XIX ст. в
1675   -"- 26 Білогірський район Будинок казен- ної палати XIX ст. в
1676   смт Білогір'я Земляний замок XVI ст. а
1677   смт Ямпіль Віньковецький район Тихомльське городище з руїнами форте- ці X ст. XVI ст. а
1678   с. Говори Палац з госпо- дарськими бу- динками початок XIX ст. в
1679   с. Зіньків Костьол 1450 р. в
1680   -"- Дунаєвецький район Садибний буди- нок перша половина XIX ст. в
1681   с. Махів Церква 30-і роки XIX ст. в
1682   -"- Палац 30-і роки XIX ст. в
1683   с. Маліївці Садиба    
1 -"- Палац 1788 р. в
2 -"- Водонапірна башта початок XIX ст. в
3 -"- Господарський будинок XIX ст. в
4 -"- Мур огорожі та міст (з обелі- сками) XVIII ст. а
    Ізяславський район      
1684   с. Велика Радогощ Миколаївська церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
1685   с. Мала Радогощ Покровська церква та дзвіниця (дер.) 1800 р. в
    Кам'янець-Подільський район      
1686   с. Бакота Скельний мона- стир XIV ст. б
1687   с. Жванець Вірменський костьол XVII ст. в
1688   с. Китайгород Костьол XVI-XVIII ст. в
1689 1 2 3 с. Панівці Комплекс спо- руд замку Замок (руїни) Палац -"- Будинок коле- гіуму XV-XVI ст. XV-XVI ст. XVII ст. а в в
1690   с. Чорнокозинці Комплекс спо- руд замку    
1 -"- Замок (руїни) XVI-XVII ст. а
2 -"- Брама -"- XVI-XVII ст. а
3 -"- Костьол -"- XVI-IVII ст. в
    Красилівський район      
1691   смт Антоніни Садиба    
1 -"- Флігель палацу початок XIX ст. в
2 -"- Манеж початок XIX ст. в
3 -"- Три брами з огорожею друга половина XIX ст. а
    Летичівський район      
1692   смт Летичів Михайлівська XV-XVI ст. в
1693   с. Западинці Церква з дзві- ницею (дер.) XVIII ст. в
1694   смт Меджибіж Костьол XV ст. в
1695   -"- Колони-каплиці "XVII ст. а
    Новоушицький район      
1696   с. Заміхів Костьол друга половина XVIII ст. в
    Полонський район      
1697   м. Полонне Костьол 1607 р. в
1698   -"- Земляна форте- ця з мурованим бастіоном XVII ст. а
    Славутський район      
1699   м. Славута Торгові ряди кінець XVIII ст. в
1700   с. Старий Кривин Воскресенська церква (дер.) 1763 р. в
    Старокостянтинівський район      
1701   м. Старокостянтинів Комплекс спо- руд оборонної башти    
1 -"- Оборонна башта XVI ст. а
2 -"- Костьол (руї- ни) 1612 р. а
1702   -"- Костьол 1754 р. в
1703   с. Новоселиця Палац перша половина XIX ст. в
1704   с. Самчики Садиба    
1 -"- Палац початок XIX ст. в
2 -"- Китайський бу- динок початок XIX ст. в
3 -"- Брама та при- брамні будинки початок XIX ст. в
1705   -"- Церква XVIII ст. в
1706   с. Старий Остропіль Чемеровецький район Церква 1840 р. в
1707   с. Залуччя Церква (дер.) XVIII ст. в
    Ярмолинецький район      
1708   с. Проскурівка Будинок папір- ні XIX ст. в
1709   -"- Водяний млин XIX ст. в
1710   с. Сутківці Замок XV ст. а
1711   с. Шарівка Церква-фортеця XIV-XVII ст. в
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
1712   м. Умань Торгові ряди 1838 р. в
    Городищенський район      
1713   м. Городище Михайлівська церква 1844 р. в
    Драбівський район      
1714   с. Мойсівка Петропавлівсь- ка церква 1808 р. в
    Золотоніський район      
1715   с. Гельмязів Троїцька церк- ва (дер.) 1841 р. в
1716   с. Драбівці Троїцька (дер.) 1794 р. в
1717   -"- Миколаївська церква (дер.) XVIII ст. в
    Кам'янський район      
1718   с. Жаботин Успенська цер- ква (дер.) 1851 р. в
1719   с. Лебедівка Церква Олекса- ндри 1843 р. в
    Катеринопільський район      
1720   смт Єрки Церква (дер.) 1773 р. в
    Корсунь-Шевченківський район      
1721 1 м. Корсунь-Шевченків- ський Палац 1786 р. б
2 -"- Брама 1786 р. в
3 -"- Флігель 1786 р. в
1722   с. Кірове Преображенська церква (дер.) 1738 р. в
    Маньківський район      
1723   с. Добра Садибний буди- нок XIX ст. в
1724   с. Роги Корчма XVIII ст. в
    Тальнівський район      
1725   м. Тальне Мисливський замок 1896-1903 рр. в
    Христинівсьний район      
1726   с. Синиця Парк та парко- ві споруди XVII-XVIII ст. в
    Черкаський район      
1727   с. Думанці Миколаївська церква XIX ст. в
1728   с. Мошни Преображенська церква 1840 р. в
    Чигиринський район      
1729   с. Мельники Троїцька церк- ва Мотронинсь- кого монастиря 1801 р. в
    Шполянський район      
1730   м. Шпола Палац середина XIX ст. в
1731   с. Бурти Церква 1829 р. в
1732   с. Лебедин Преображенська церква 1826 р. в
1733   -"- Дзвіниця Лебе- динського мо- настиря 1839 р. в
1734   с. Матусів Вознесенська 1818 р. в
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Чернівці      
1735   вул. Бориспільська, 13 Возкесенська церква та дзвіниця (дер.) XVII ст. в
1736   вул. Українська, 30 Вірменська церква 1860 р. в
1737   Театральна площа, 1 Український музично-драма- тичний театр ім. О.Кобилян- ської 1905 р. в
1738   Центральна площа, 1 Ратуша 1847 р. в
1739   -"- 10 Адміністратив- ний будинок 1901 р. в
1740   вул. Радянська, 1 Палац юстиції 1906 р. в
    Вижницький район      
1741   с. Волока Миколаївська церква (дер.) 1784 р. в
    Глибоцький район      
1742   с. Біла Криниця Церква (дер.) XVIII ст. в
1743   -"- Собор старооб- рядців 1906 р. в
1744   с. Буківка Дмитрівська церква (дер.) XVIII ст. в
1745   с. Верхні Синівці Здвиженська церква (дер.) 1790 р. в
1746   с. Могилівка Успенська цер- ква XVII ст. в
1747   с. Петрашівка Архангельська церква (дер.) 1663 р. в
1748   с. Тернавка Дмитрівська церква 1811 р. в
1749   с. Турятка Успенська цер- ква 1718 р. в
1750   с. Цурень Архангельська церква (дер.) 1796 р. в
    Заставнівський район      
1751   с. Василів Церква Різдва Богородиці 1835 р. в
1752   с. Веренчанка Успенська цер- ква (дер.) 1794 р. в
1753   с. Вікно Палац XIX ст. в
1754   -"- Церква 1826 р. в
1755   с. Репужинці Покровська церква та дзвіниця 1791 р. в
    Кіцманський район      
1756   с. Глиниця Успенська цер- ква 1786 р. в
1757   с. Іванківці Богородицька церква (дер.) 1794 р. в
1758   с. Оршівці Успенська цер- ква та дзвіни- ця 1850 р. в
1759   с. Шипинці Церква Різдва 1812 р. в
    Путильський район      
1760   смт Путила Церква (дер.) 1885 р. в
1761   с. Дихтинець Церква (дер.) 1871 р. в
1762   с. Розтоки Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1846 р. в
1763   с. Шепіт Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1898 р. в
    Сокирянський район      
1764   с. Білоусівка Дмитрівська церква та дзвіниця (дер.) 1794 р. в
1765   с. Непоротове Скельний мона- стир XII-XIII ст. а
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1766   м. Чернігів, вул. Пролетарська, 1 Будинок Феодо- сія (дер.) 1688 р. в
1767   м. Ніжин, вул. Подвойського Миколаївська церква 1743 р. в
1768   м. Ніжин, вул. Черво- них партизан, 14 Преображенська церква XVII ст. в
1769   м. Ніжин, вул. Пожар- на, 2 Бахмацький район Жилий будинок XVIII ст. в
1770   смт Батурин будинок Кочу- бея XVII-XIX ст. в
1771   с. Тиниця Будинок Кочу- бея з парком XVIII ст. в
1772   -"- Скарбниця XVIII ст. в
    Городнянський район      
1773   с. Великий Листвен Михайлівська церква 1772 р. в
    Козелецький район      
1774   смт Козелець Вознесенська церква 1772 р. в
1775   смт Козелець Флігель (дер.) садиби XVIII ст. в
1776   с. Петрівське -"- Михайлівська церква та дзвіниця і огорожа з баш- тами XVIII ст. XVIII ст. в а
    Коропський район      
1777   с. Оболоння Церква Різдва 1801 р. в
1778   с. Райгородок Преображенська церква 1820 р. в
    Менський район      
1779   с. Бігач Троїцька церк- ва 1831 р. в
1780   с. Волосківці Церква (дер.) XVIII ст. в
1781   с. Городище Миколаївська церква (дер.) XVII-XVIII ст. в
1782   с. Дягова Церква (дер.) XIX ст. в
1783   с. Синявка Покровська церква (дер.) XVIII ст. в
1784   с. Стольне Андріївська церква 1782 р. в
    Ніжинський район      
1785   с. Безуглівка Михайлівська церква 1831 р. в
    Прилуцький район      
1786   с. Полонки Михайлівська церква 1660 р. в
1787   с. Яблунівка Преображенська церква та дзвіниця 1814 р. в
    Ріпкинський район      
1788   смт Любеч Воскресенська церква початок XIX ст. в
    Чернігівський район      
1789   смт Сєднів Георгіївська церква XVII ст. в
1790   с. Новий Білоус Троїцька церк- ва (дер.) та дзвіниця 1646 р. в
ПРИМІТКИ: Група пам'яток, щодо їх використання (графа 6) визначена
     згідно з "Положенням про охорону пам'ятників культури":
     "а" -  пам'ятники  архітертури,  які  не  можна
     використовувати для практичних цілей (старовинні мури,
     тріумфальні арки,  монументи,  фонтани,   нагробні
     пам'ятники тощо);
     "б" - пам'ятки, які можна використовувати, але виключно
     під наукові та музейно-показові установи;
     "в" - пам'ятки архітектури, які можна використовувати
     для культурних або господарських цілей і передавати в
     орендне використання установам та організаціям.БУДСТАНДАРТ Online