Решение от 23.01.2004 № 2 Об анализе показателей контрольно-ревизионной работы внутреннего финансового контроля Госстроя Украины по итогам 2003 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             23.01.2004 N 2
 
 
      Про аналіз показників контрольно-ревізійної
       роботи внутрішнього фінансового контролю
       Держбуду України за підсумками 2003 року
 
 
   Заслухавши інформацію  начальника  Фінансово-економічного
управління  Т.Щавінської  про  результати  виконання  планів
контрольних заходів Держбуду України за 2003 рік, та з метою
попередження порушень у фінансово-господарській діяльності і в
організації та веденні бухгалтерського обліку на підприємствах,
установах, організаціях, що входять до сфери управління Держбуду
України, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію начальника Фінансово-економічного управління
Т.Щавінської про результати виконання планів контрольних заходів
Держбуду України за 2003 рік взяти до відома.
 
   2. Взяти до відома пояснення керівників підприємств, на яких
протягом 2003 року проведено контрольні заходи, а саме: державного
підприємства "Укрінвестліцензія" м. Київ) П.Крупки, державного
історико-культурного  заповідника  (м.  Глухів)  С.Слєсарєва,
державного інституту проектування міст "Місто проект" (м. Львів)
М.Кошло,      Кременецько-Почаївського      державного
історико-архітектурного    заповідника   (м.   Кременець)
О.Луб'яницького,   Державного   головного   територіального
науково-дослідного і  проектного  інституту  "КримНДІпроект"
(м. Сімферополь) Г.Алєксєєва та Українського державного проектного
інституту  "Укрміськбудпроект"  (м.  Харків)  Л.Удовенка щодо
виявлених фінансових порушень і зобов'язати їх вжити заходів щодо
недопущення будь-яких фінансових порушень у подальшій роботі.
 
   3. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській
забезпечити до 01.05.04 розроблення "Інструкції про організацію та
проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління
Держбуду України та подати її на затвердження Голові Комітету.
 
   4. Керівникам підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери управління Держбуду України, з метою  попередження
фінансових  порушень  при  здійсненні  фінансово-господарської
діяльності детально проаналізувати та привести у відповідність із
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" від 16.07.99 N 996-XIV, "Положень (стандартів)
бухгалтерського  обліку",  затверджених  відповідними наказами
Міністерства фінансів України, "Методичних рекомендацій  щодо
застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку проектно-вишукувальними організаціями", схвалених рішенням
Методологічної ради з бухгалтерського обліку Держбуду України від
21.10.03 (протокол N 6) та інших чинних нормативно-правових актів,
що  регламентують здійснення фінансово-господарської діяльності,
стан організації і ведення бухгалтерського обліку на  своїх
підприємствах, установах, організаціях.
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова Колегії                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online