Решение от 23.01.2004 № 5 О состоянии выполнения Соглашения о сотрудничестве межгосударственным комитетом Украины по строительству и архитектуре и Кировоградской областной государственной администрацией относ...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             23.01.2004 N 5
 
 
       Про стан виконання Угоди про співпрацю
      між Державним комітетом України з будівництва
    та архітектури та Кіровоградською обласною державною
   адміністрацією щодо реалізації державної містобудівної
      політики на території області на 2003 рік
 
 
   Заслухавши інформацію   Першого   заступника   Голови
Кіровоградської облдержадміністрації В.Компанійця та начальника
Управління  організаційно-аналітичного  забезпечення  апарату
А.Григора про стан виконання Угоди про співпрацю між Державним
комітетом України з будівництва та архітектури та Кіровоградською
обласною державною адміністрацією щодо  реалізації  державної
містобудівної політики на території області на 2003 рік, колегія
Держбуду відзначає, що підписання  Угоди  між  Держбудом  і
Кіровоградською облдержадміністрацією дозволило підняти взаємодію
між Комітетом і облдержадміністрацією на якісно новий рівень,
зробити її системною і результативною. Ця робота перебуває під
постійним контролем керівництва Комітету і облдержадміністрації та
знаходиться серед пріоритетних напрямів діяльності структурних
підрозділів Держбуду і Кіровоградської облдержадміністрації.
   З метою забезпечення виконання положень Угоди у 2004 році,
надання  допомоги  у  вирішенні  інших  актуальних  питань
соціально-економічного  розвитку  області  та  підвищення  її
ефективності колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до відома інформацію про стан виконання зобов'язань
Держбуду і Кіровоградської облдержадміністрації, визначених Угодою
про співпрацю.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів Комітету зосередити
увагу на виконанні в повному обсязі заходів з реалізації Угоди про
співпрацю між Держбудом і Кіровоградською облдержадміністрацією.
 
   3. Заступнику  Голови  Комітету  Ю.Казміруку,  Управлінню
архітектурно-конструктивних та  інженерних  систем будинків та
споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко),  Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук)
забезпечити супровід розгляду і прийняття Верховною Радою України
постанови  "Про  заходи щодо підтримки соціально-економічного
розвитку міста Кіровограда у зв'язку з 250-річчям заснування".
 
   4. Заступнику  Голови  Комітету  Ю.Казміруку,  Управлінню
реставрації  та реконструкції історичної забудови, Управлінню
містобудівної політики (А.Економов) вжити дієвих заходів щодо
сприяння прийняттю Кабінетом Міністрів України постанови "Про
відзначення 250-річчя заснування міста Кіровограда".
 
   5. Заступнику  Голови  Комітету  Ю.Казміруку,  Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови вжити заходів
відповідно  до  рішення  Урядового  комітету  соціального,
науково-технічного та гуманітарного розвитку з доопрацювання і
погодження з зацікавленими центральними органами виконавчої влади
проекту Комплексної  програми  збереження  історичної забудови
м. Кіровограда на 2004-2005 роки з метою подання його на розгляд
Кабінету Міністрів України.
 
   6. Управлінню містобудівної політики прискорити розроблення
методики аналізу містобудівного розвитку територій і населених
пунктів Кіровоградської області.
 
   7. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу продовжити практику здійснення моніторингу прогнозних
показників житлового  будівництва  на  2001-2004  роки  по
Кіровоградській області, які затверджені постановою  Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2000 року N 1347,
і надавати необхідну  організаційно-методичну  допомогу  щодо
подальшого розвитку житлового будівництва.
 
   8. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків та споруд житлово-цивільного призначення вживати
необхідних заходів щодо сприяння вирішенню питань ліквідації
аварійності будинків у м. Долинська Кіровоградської області.
 
   9. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  та  споруд  житлово-цивільного призначення,
Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій
у  будівництві  (Д.Барзилович)  спільно  з  НДІ будівельного
виробництва  (В.Балицький)  прискорити  завершення  розробки
рекомендацій  з влаштування теплоефективних зовнішніх стін з
оздоблювально-утеплюючими системами в багатоповерхових житлових
будинках і сприяти запровадженню їх при розробці раціональних
архітектурно-оздоблювальних     систем     і     нових
архітектурно-конструктивних теплоефективних  технічних  рішень
зовнішніх огороджувальних  конструкцій будинків  на території
Кіровоградської області.
 
   10. Фінансово-економічному   управлінню   (Т.Щавінська),
Управлінню реставрації і реконструкції історичної забудови внести
пропозиції щодо  фінансування ремонтно-реставраційних робіт на
пам'ятках містобудування та архітектури Кіровоградської області у
2004 році.
 
   11. Управлінню  реставрації  і  реконструкції  історичної
забудови  забезпечити  надання  необхідної  науково-методичної
консультаційної  допомоги з розроблення історико-архітектурних
опорних планів і зон охорони пам'яток, а також визначення ареалів
історичних населених місць в області.
 
   12. Рекомендувати   Кіровоградській  облдержадміністрації
вирішити  питання  щодо  створення  інспекцій  Державного
архітектурно-будівельного  контролю  в  Добровеличківському,
Компаніївському,   Маловиськівському,   Новоархангельському,
Новомиргородському,  Олександрійському,  Онуфріївському районах
області.
 
   13. Керівникам структурних підрозділів Комітету спільно з
відповідними  підрозділами Кіровоградської облдержадміністрації
опрацювати і підготувати пропозиції щодо коригування і доповнення
положень Угоди для продовження строку її дії на 2004 рік.
 
   14. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова Колегії                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online