Решение от 23.01.2004 № 7 О состоянии погашения в 2003 году задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий сферы управления Госстроя и предприятий, которые входят в состав корпораций

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            23.01.2004 N 7
 
 
     Про стан погашення у 2003 році заборгованості
    з виплати заробітної плати працівникам підприємств
      сфери управління Держбуду та підприємств,
         що входять до складу корпорацій
 
 
   Заслухавши інформацію про стан погашення заборгованості з
виплати заробітної плати працівникам підприємств сфери управління
Держбуду та підприємств, що входять до складу корпорацій, колегія
відзначає, що  на  виконання  Указу  Президента  України від
07.05.2001 р. N 292 "Про невідкладні заходи щодо прискорення
погашення заборгованості із заробітної плати" та доручень Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 6323/1 та від 3 листопада
2003  р. N 69980 центральний апарат Комітету та будівельні
корпорації  здійснюють  відповідну  роботу  щодо  погашення
заборгованості із виплати заробітної плати.
   Держбуд України щомісяця проводить моніторинг заборгованості
із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ і
організацій сфери управління Держбуду, а також тих, що входять до
складу будівельних корпорацій.
   Станом на 1 грудня 2003 року заборгованість із виплати
заробітної плати працівникам у будівництві в цілому становила
163,2 млн. грн., що на 17,1% менше порівняно зі станом на 1 січня
2003 року 196,9 млн. грн.).
   Заборгованість із виплати  заробітної  плати  працівникам
підприємств, що  входять до складу корпорацій, зменшилася на
8,7 млн. грн. (14,7%) порівняно з початком року (50,8 млн. грн.).
Однак, на державних підприємствах корпорацій 1,9% заборгованість
збільшилась на становить близько 6 млн. грн.
   Значні обсяги заборгованості у корпорації "Укрбудматеріали"
(14,0 млн. грн.), "Укрбуд" (13,4 млн. грн.), "Украгропромбуд"
(12,8 млн. грн.), "Укрмонтажспецбуд" (7,96 млн. грн.).
   Заборгованість підприємств сфери управління Держбуду України
зменшилася на 127 тис. грн. і становить 89 тис. грн. із 45
підприємств заборгованість має державне підприємство "Сумський
ЦНДПпромбудов" (директор М.Муштай).
   З метою виконання доручення Прем'єр-міністра України від
31.12.2003 р. N 83709 (до доручення Президента України від
25.12.2003 р. N 1-1/1716 щодо стану погашення заборгованості із
виплати заробітної плати) колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про стан погашення заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам підприємств сфери управління Держбуду
та підприємств, що входять до складу корпорацій, взяти до відома.
 
   2. Звернути увагу керівників корпорацій "Укрбудматеріали"
(А.Безух), "Укрбуд" (Ю.Пелих), "Украгропромбуд" (М.Удовенко) на
недостатню  роботу  щодо  погашення заборгованості з виплати
заробітної плати працівникам підприємств, що входять до складу
корпорацій, та зажадати вжиття вичерпних заходів щодо її погашення
протягом 2004 року.
 
   3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович):
   разом з Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій
(директор П.Кривошеєв) розробити конкретні заходи щодо погашення
заборгованості з виплати заробітної плати, яка  виникла  на
державному  підприємстві  "Сумський  ЦНДПпромбудов"  (директор
М.Муштай);
   надавати підприємствам сфери управління Комітету необхідну
допомогу щодо забезпечення рентабельної роботи та своєчасної
виплати заробітної плати працівникам;
   забезпечити подання  Управлінню  економіки  та  стратегії
розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) до 8 лютого 2004 року
узагальненої інформації щодо стану погашення заборгованості із
виплати  заробітної  плати  працівникам  підприємствами сфери
управління Держбуду.
 
   4. Керівникам   корпорацій    "Укрбуд"    (Ю.Пелих),
"Укрмонтажспецбуд"  (О.Копил),  "Украгропромбуд"  (М.Удовенко),
"Укртрансбуд"  (О.Гвоздь),  "Укрметротунельбуд"  (В.Петренко),
"Укрбудматеріали" (А. Безух) попередити керівників підприємств, що
входять до складу корпорацій, про персональну їх відповідальність
за забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам.
 
   5. Керівникам    корпорацій    "Укрбуд"   (Ю.Пелих),
"Укрмонтажспецбуд"  (О.Копил),  "Украгропромбуд"  (М.Удовенко),
"Укртрансбуд"  (О.Гвоздь),  "Укрметротунельбуд"  (В.Петренко),
"Укрбудматеріали" (А.Безух):
   розглянути на розширених засіданнях рад корпорацій за участю
представників об'єднань роботодавців та профспілкових комітетів
питання щодо погашення заборгованості, проаналізувавши роботу
кожного підприємства-боржника  із  виплати  заробітної  плати
працівникам,  скласти  графіки та затвердити заходи щодо її
погашення протягом 2004 року;
   у 3-денний термін уточнити обсяги заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам підприємствами, що входять до складу
корпорацій, станом на 01.01.04;
   до 8 лютого 2004 року поінформувати Держбуд щодо графіків
погашення  заборгованості  та  заходів  щодо  її  погашення
підприємствами, що входять до складу корпорацій;
   рекомендувати притягувати     до     адміністративної
відповідальності керівників підприємств, що входять до сфери
управління корпорацій, які не забезпечують своєчасної виплати
заробітної плати працівникам, та розглянути їх відповідність
займаним посадам.
 
   6. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) узагальнити інформацію щодо проведеної
роботи стосовно погашення протягом 2004 року заборгованості із
виплати заробітної плати підприємствами сфери управління Держбуду
та тих, що входять до складу будівельних корпорацій, та до
10 лютого 2004 року забезпечити її подання Міністерству праці та
соціальної політики України.
 
   7. Робочій  групі  з підготовки заходів щодо ліквідації
збитковості та запровадження моніторингу її скорочення (А.Беркута)
забезпечити  розгляд  на  своїх  засіданнях  стану погашення
підприємствами-боржниками протягом 2004 року заборгованості  з
виплати заробітної плати працівникам.
 
   8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова Колегії                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online