Приказ от 26.01.2004 № 9 Об утверждении состава рабочей группы по разработке проекта технического регламента по подтверждению соответствия Строительные изделия

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             26.01.2004 N 9


    Про затвердження складу робочої групи з розроблення
     проекту технічного регламенту з підтвердження
        відповідності "Будівельні вироби"


   З  метою розроблення  проекту  технічного регламенту  з
підтвердження відповідності "Будівельні вироби" з позицій вимог
Директиви 89/106 EEC від 21 грудня 1988 р. відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України  від 13 березня 2002 р.  N  288
 "Про затвердження переліків центральних органів
виконавчої  влади,  на  які  покладаються функції технічного
регулювання у визначених сферах  діяльності  та  розроблення
технічних регламентів" Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити склад робочої групи з розроблення проекту
технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні
вироби" далі - Робоча група) згідно з додатком.

   2. Робочій групі у своїй діяльності керуватися "Положенням
про робочі групи з питань розробки проектів нормативно-правових
актів  України з урахуванням основних положень законодавства
Європейського  Союзу",  затвердженим  рішенням  Міжвідомчої
координаційної  ради  з  адаптації  законодавства України до
законодавства Європейського Союзу від 29 травня 2001 року.

   3. Голові Робочої групи О.Бондаренку забезпечити розроблення
проекту технічного  регламенту з підтвердження  відповідності
"Будівельні вироби" до 30 листопада 2004 року.

   4. Організаційно-технічне   та   інформаційно-аналітичне
забезпечення діяльності Робочої групи покласти на Управління
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович).

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток
                   до наказу Держбуду України
                   від 26 січня 2004 р. N 9


               СКЛАД
  робочої групи з розроблення проекту технічного регламенту
    з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"


N пп Прізвище, ім'я, по батькові Посада
1 Бондаренко Олександр Миколайович Заступник Голови Держбуду України, Голова Робочої групи
2 Барзилович Дмитро Владиславович Начальник Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій Держбуду України, заступник Голови Робочої групи
3 Тарасюк Василь Григорович Заступник директора НДІБК, заступник Голови Робочої групи
4 Захарчук Микола Іванович Головний спеціаліст Держбуду України, секретар Робочої групи
5 Башинський Ігор Станіславович Начальник відділу сертифікаційних робіт Державного центру сертифікації виробів протипожежного призначення при МНС України
6 Ващук Олена Львівна Заступник керівника відділу обладнання, оздоблення, випробування та атестації конструктивних елементів будівель ВАТ "КиївЗНДІЕП"
7 Гончак Микола Юхимович Провідний науковий співробітник ДП "ЦЕНТР СЕПРОБУДМАШ"
8 Горбунов Віктор Степанович Начальник управління атмосферного повітря Міністерства охорони навколишнього середовища України
9 Григоровський Петро Євгенович Заступник директора НДІБВ
10 Гринберг Марк Львович Керівник ОС "ЦентрСЕПРОбудметал"
11 Євсеєнко Олексій Олексійович Заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України
12 Ільїн Василь Петрович Старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту в'яжучих речовин і матеріалів, заступник керівника органу з сертифікації продукції "СепроКДТУБА"
13 Кіреєва Інна Степанівна Завідувач лабораторії забудови та планування інституту медичної екології та гігієни ім. Марзєєва Міністерства охорони здоров'я України
14 Козловець Віталій Васильович Головний державний інспектор управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України
15 Лебедич Ігор Миколайович Завідувач відділу ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція"
16 Левченко Юлія Борисівна Головний спеціаліст відділу європейського та порівняльного права Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України
17 Маркитаненко Сергій Борисович Директор "УкрЦИВІЛЬСЕПРОБУД"
18 Одрінська Валентина Олексіївна Начальник Управління інновацій, координації науково-технічних програм та енергозбереження корпорації "Укрбудматеріали"
19 Олійник Вікторія Олексіївна Головний спеціаліст відділу секторних досліджень Управління експертизи регуляторних актів Департаменту регуляторної політики Держпідприємництва
20 Сердюков Олександр Якович Заступник начальника управління підтвердження відповідності Держспоживстандарту
21 Старчук Володимир Никифорович Начальник Управління технічної і інноваційної політики ХК "Київмісьбуд"
22 Тюшка Михайло Михайлович Директор Технічного комітету "Спецмонтаж" корпорації "Укрмонтажспецбуд"
23 Харченко Ігор Олександрович Начальник науково-дослідного центру N 3 Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України
24 Червяков Юрій Миколайович Заступник директора НДІБМВ
25 Щербина Станіслав Петрович Головний технолог заводу залізобетонних конструкцій ім. С.Ковальської

 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 1, січень, 2004 р.

БУДСТАНДАРТ Online