Приказ от 02.02.2004 № 21 О присоединении Одесского государственного научно-технологического центра консервации и реставрации памятников (ОДП ГНТЦ Конрест) к Всеукраинскому научно-методическому и опытно-инфор...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             02.02.2004 N 21
 
 
        Про приєднання Одеського державного
      науково-технологічного центру консервації
      та реставрації пам'яток ОДП ДНТЦ "Конрест")
       до Всеукраїнського науково-методичного
        та дослідно-інформаційного центру
           архітектурної спадщини
 
 
   Відповідно до  заходів на 2003-2004 роки щодо виконання
Комплексної програми реструктуризації  державних  підприємств,
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27
серпня 2003 року N 544-р, згідно з рішенням колегії
Держбуду України від 28 листопада п.р. N 102 та з
метою  подальшого  вдосконалення  організаційної  структури
підприємств  і організацій, що належать до сфери управління
Держбуду України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Приєднати з 1  квітня  2004  року  Одеське  дочірнє
підприємство Державний науково-технологічний центр консервації та
реставрації пам'яток (ОДП ДНТЦ "Конрест") до Всеукраїнського
науково-методичного   та   дослідно-інформаційного   центру
архітектурної спадщини на правах філії.
 
   2. Встановити, що всі майнові права та обов'язки ОДП ДНТЦ
"Конрест" переходять до Всеукраїнського науково-методичного та
дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини, який є його
правонаступником.
 
   3. Утворити комісію у складі:
   Барзилович Д.В. - начальник Управління  науково-технічної
політики та інформаційних технологій у будівництві - голова
комісії;
   Щавінська Т.М. - начальник Фінансово-економічного управління
- член комісії;
   Баглай В.А.   -   заступник   начальника   Управління
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві - член комісії;
   Ступак О.А. - головний спеціаліст юридичного сектора - член
комісії;
   Майстерчук Т.П. - начальник  Управління  реставрації  та
реконструкції історичної забудови - член комісії;
   Маніфасова Т.Г.    -    директор    Всеукраїнського
науково-методичного   та   дослідно-інформаційного   центру
архітектурної спадщини - член комісії;
   Опрятова І.І. - в.о. директора ОДП ДНТЦ "Конрест" - член
комісії;
   Балковська Г.М.  -  головний  бухгалтер  Всеукраїнського
науково-методичного   та   дослідно-інформаційного   центру
архітектурної спадщини - член комісії;
   Кулікова О.В. - головний бухгалтер ОДП ДНТЦ "Конрест" - член
комісії.
   Комісії здійснити  приймання-передачу  майна  і  майнових
зобов'язань ОДП ДНТЦ "Конрест" з усіма активами та пасивами
балансу станом на 1 квітня 2004 року в установленому порядку в
термін до 25 квітня 2004 року. Акт приймання-передачі подати на
затвердження заступнику Голови Держбуду О.Бондаренку до 30 квітня
2004 року.
 
   3. В.о. директора ОДП ДНТЦ "Конрест" І.Опрятовій провести
скасування державної реєстрації ОДП ДНТЦ "Конрест" відповідно до
чинного законодавства.
 
   4. Директору   Всеукраїнського  науково-методичного  та
дослідно-інформаційного   центру   архітектурної   спадщини
Т.Маніфасовій:
   - подати пропозиції Держбуду України про внесення відповідних
змін  до  статуту  Всеукраїнського  науково-методичного  та
дослідно-інформаційного  центру  архітектурної  спадщини,  які
випливають з цього наказу, та розробити Положення про філію;
   - внести в установленому законодавством порядку необхідні
зміни в реєстраційні документи;
   - розмістити в офіційній пресі публікацію про приєднання ОДП
ДНТЦ  "Конрест"  до  Всеукраїнського  науково-методичного  та
дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини;
   - інформувати  Держбуд  України про проведену роботу до
15.05.04.
 
   5. Відділу кадрів (Н.Осяєва), Управлінню науково-технічної
політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович)
після завершення організаційно-технічних заходів, пов'язаних з
приєднанням ОДП ДНТЦ "Конрест":
   - підготувати наказ про звільнення І.Опрятової від обов'язків
в.о. директора ОДП ДНТЦ "Конрест";
   - розглянути пропозиції про внесення необхідних змін до
статуту    Всеукраїнського    науково-методичного    та
дослідно-інформаційного  центру  архітектурної  спадщини  та
підготувати  їх  для подальшого затвердження в установленому
порядку.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.
 
 Голова Комітету                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online