Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Украины по строительству и архитектуре и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и городских общин Арабской Республики Египет

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
              Меморандум
    про взаєморозуміння між Державним комітетом України
     з будівництва та архітектури та Міністерством
      житлово-комунального господарства та міських
        общин Арабської Республіки Єгипет
 
 
   Державний комітет України з будівництва та архітектури та
Міністерство житлово-комунального господарства та міських общин
Арабської Республіки Єгипет, далі - "Сторони",
   Висловлюючи свою заінтересованість у розвитку економічних та
науково-технічних  відносин  у сфері будівництва, виробництва
будівельних матеріалів та міського розвитку  територіального
планування) в рамках спільної економічної комісії двох держав,
   Домовились про таке:
 
   Сторони сприятимуть співробітництву в таких сферах:
 
   1 - Будівництво і виробництво будівельних матеріалів
 
   1-1 Обмін технічною інформацією у галузі будівництва; спільні
наукові семінари, професійні виставки, зустрічі спеціалістів;
розробка  пропозицій  щодо імплементації спільних проектів у
актуальних сферах співробітництва.
   1-2 Обмін досвідом і спільне навчання інженерів і техніків у
сфері науково-технічних досліджень сучасних будівельних матеріалів
(особливо  для житла), проектування сейсмостійких будинків і
споруджень.
   1-3 Обмін інформацією про запровадження нових ефективних
технологій з метою зменшення вартості будівельних проектів.
   1-4 Обмін  інформацією про реалізацію державної житлової
політики у частині фінансового механізму надання житла  для
незабезпечених верств населення.
   1-5 Співробітництво між компаніями у сфері будівництва, у
тому числі сприяння створенню спільних підприємств і спільних
проектів у державах Сторін.
   1-6 Створення баз даних в Інтернеті для обміну інформацією і
пропозиціями щодо вищезазначених галузей.
 
   2 - Територіальне планування
 
   2-1 Обмін законодавством і підзаконними актами у галузі
територіального планування.
   2-2 Обмін інформацією і досвідом у галузі територіального
планування, у тому числі учбові курси і навчання тощо.
   2-3 Обмін інформацією про державні норми і стандарти в галузі
будівництва, що регулюють територіальне планування.
   2-4 Участь  у  спільних  семінарах  і конференціях, які
організуються Сторонами на національному рівні.
 
   Вчинено у Каїрі 26 березня 2003 року в двох оригінальних
примірниках англійською мовою.
 
 Державний комітет України       Міністерство
 з будівництва та архітектури      житлово-комунального
                    господарства та міських
                    общин Арабської
                    Республіки Єгипет
 
 п. А. Беркута             Інж. Хусейн Ел. Гебалі
 
 Перший заступник Голови        Перший заступник Секретаря

БУДСТАНДАРТ Online