Письмо от 06.04.2004 № 272 Относительно осуществления деятельности по привлечению в управления средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины О финансово-кредитных механизмах...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           06.04.2004 N 272-розп.
 
                   Учасникам ринків фінансових
                   послуг України
 
 
       Щодо здійснення діяльності по залученню
     в управління коштів фізичних та юридичних осіб
     у зв'язку з набранням чинності Законом України
   "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном
    при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
 
 
   У зв'язку з численними запитами з приводу набрання чинності
Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла  та  операціях  з  нерухомістю"
 >> ) Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України доводить до відома учасників ринків фінансових
послуг інформацію про умови здійснення такої діяльності.
 
   Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла  та  операціях  з  нерухомістю"
 містить загальні норми щодо залучення коштів
фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування
масового будівництва житла шляхом створення фінансовою установою -
управителем фонду фінансування будівництва (ФФБ)  або  фонду
операцій з нерухомістю (ФОН). В цьому Законі не визначені види
фінансових установ, які мають право створювати вищезазначені фонди
та бути їх управителем. Проте спеціальним законодавством, що
регулює діяльність окремих видів фінансових установ, встановлені
відповідні обмеження.
 
   Зокрема, установлений виключний перелік видів діяльності,
пов'язаної з наданням фінансових послуг, до якого не входять
створення ФФБ та ФОН, а також управління майном при фінансуванні
будівництва житла, для таких фінансових установ:
   - кредитних спілок - статтями 1, 21 Закону України "Про
кредитні спілки";
   - ломбардів - пунктом 2 Порядку проведення внутрішнього
фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять
господарську діяльність з організації та утримання казино, інших
гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 N 1800 , та
пунктом 2 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських
металів)  і  дорогоцінним  камінням,  дорогоцінним  камінням
органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та
обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам
підприємницької діяльності на праві  власності,  затверджених
постановою КМУ від 04.06.98 N 802;
   - довірчих товариств - статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про довірчі товариства" від 17.03.93 N 23-93,
Постановою Верховної Ради України "Про усунення зловживань у
процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових
коштів громадян" від 22.12.95 N 491/95-ВР;
   - страховиків - статтею 2 Закону України "Про страхування"
;
   - недержавних пенсійних фондів - статтями 1, 6 Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення";
   - осіб, що здійснюють адміністрування недержавних пенсійних
фондів, - статтею 21 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення";
   - корпоративних інвестиційних фондів, для яких діяльність із
спільного інвестування є виключним видом діяльності відповідно до
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" та Указу Президента
України "Про інвестиційні фонди та компанії" від 19.02.94 N 55/94
.
 
   Отже, управителями ФОН та ФФБ можуть бути фінансові установи,
які внесені до Державного реєстру фінансових установ і отримали
відповідні ліцензії, та які не є зазначеними вище фінансовими
установами,  діяльність  котрих  регулюється   спеціальним
законодавством.
 
   Щодо питань,  які  виникають  у  зв'язку  з завершенням
будівництва житла, розпочатого до набрання чинності  Законом
України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю" 
слід зазначити  таке: Цивільний  та Господарський
  кодекси  України,  що  набрали  чинності  з
1 січня 2004 року, не містять положень та правових механізмів, які
зобов'язували б суб'єктів господарювання додатково врегульовувати
раніше врегульовані правовідносини шляхом розірвання діючих та
укладення нових або внесення змін до укладених раніше договорів,
угод.  Не  містить  таких  вимог  і  Закон  України  "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю". Отже, виходячи з цього, умови
договорів, укладених до набрання чинності Законом України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" зберігають свою чинність на весь
строк дії цих договорів. Ця позиція Держфінпослуг підтримана
Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності і  викладена  ним у листі-роз'ясненні N 06-10/220
 від 4 березня 2004 року.
 
 Голова Держфінпослуг                   В.Суслов