Постановление от 26.10.1989 № 271 "Об организации выполнения постановления Совета Министров СССР от 16 августа 1989 г. N 647 "Вопрос строительства объектов Южно-Украинского энергокомплекса"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 жовтня 1989 р. N 271
                Київ
 
        Про організацію виконання постанови
     Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1989 р. N 647
    "Питання будівництва об'єктів Південно-Українського
             енергокомплексу"
 
 
   На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16 серпня
1989  р.  N  647  Рада   Міністрів   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Державному  комітетові  УРСР  по  охороні  природи,
Міністерству енергетики  і  електрифікації  УРСР, Міністерству
меліорації і водного господарства УРСР, Українському головному
координаційно-геологічному управлінню "Укргеологія" Міністерства
геології СРСР, Миколаївському  облвиконкому  взяти  участь  у
проведенні експертизи  перероблених  проектів  на  спорудження
енергоблоку N  4  Південно-Української  АЕС  і  Ташлицької
гідроакумулюючої електростанції на 3 агрегати, а також досліджень
з геології   та   гідрогеології   площадки   розміщення
Південно-Українського комплексу.
 
   Узагальнені пропозиції і висновки про можливість реалізації
проектів, погоджені з Академією наук УРСР, внести  до  Ради
Міністрів УРСР і Держплану УРСР у першому кварталі 1991 року.
 
   Держплану УРСР у першому півріччі 1991 р. підготувати в
ув'язці з уточненими потребами Української РСР в електричній і
тепловій енергії та водногосподарським балансом річки Південний
Буг обгрунтовуючі матеріали для подання їх Раді Міністрів УРСР з
метою прийняття погодженого з Міністерством атомної енергетики і
промисловості СРСР та Міністерством енергетики і електрифікації
СРСР рішення про строки будівництва і введення в дію  енергоблоку
N 4 Південно-Української АЕС.
 
   2. Миколаївському  облвиконкому  разом  з  Українським
відділенням інституту "Гідропроект" імені С.Я. Жука у двомісячний
строк визначити перелік і обсяг робіт по консервації об'єктів,
пов'язаних із зонами затоплення водосховищ Південно-Українського
енергокомплексу і рекультивацією земель, раніше відведених для
розміщення гідротехнічних споруд.
 
   3. Міністерству  меліорації і водного господарства УРСР,
Міністерству енергетики і електрифікації УРСР,  Миколаївському
облвиконкому розглянути питання про передачу функцій управління
режимами роботи  Олександрівського  водосховища  і  Ташлицької
гідроакумулюючої електростанції  у  відання республіканських і
місцевих організацій з урахуванням висновку екологічної експертизи
Державного комітету СРСР по охороні природи по уточненому проекту
зазначеної гідроакумулюючої електростанції на 3 агрегати.
 
   Пропозиції з цього питання внести до Ради Міністрів УРСР у
першому півріччі 1991 року.
 
   4. Миколаївському облвиконкому:
 
   негайно підготувати і подати Міністерству атомної енергетики
і промисловості СРСР, Міністерству енергетики і електрифікації
СРСР погоджений з Держпланом УРСР перелік робіт по розв'язанню
соціальних та екологічних проблем населених пунктів, рошташованих
у зоні  будівництва  об'єктів  Південно-Української  АЕС  і
гідротехнічних споруд,  з  метою  переорієнтації  підвідомчих
організацій і  підприємств  цих міністерств, що вивільняються
внаслідок припинення будівництва  споруд  Південно-Українського
енергокомплексу;
 
   забезпечити у 1990 році завершення робіт по підготовці ложа
Олександрівського водосховища в обсязі, передбаченому в проекті;
 
   розглянути у жовтні - листопаді ц. р. питання про створення
підприємств з екологічно чистим виробництвом для забезпечення
зайнятості населення м. Южноукраїнська і внести до Ради Міністрів
УРСР погоджені з Держпланом УРСР, Державним комітетом УРСР по
охороні природи і Міністерством охорони здоров'я УРСР відповідні
пропозиції.
 
   5. Держбуду УРСР і Миколаївському облвиконкому розглянути у
жовтні ц. р.  генеральний план м. Южноукраїнська з урахуванням
перспективного розвитку міста.
 
   6. Українському   головному   кординаційно-геологічному
управлінню "Укргеологія" Міністерства геології СРСР розробити у
жовтні ц. р.  погоджену з Академією наук УРСР план-програму
проведення додаткових досліджень геологічних, гідрогеологічних і
сейсмічних характеристик   майданчика  будівництва  об'єктів
Південно-Українського енергокомплексу і надіслати її Міністерству
геології СРСР, Міністерству атомної енергетики і промисловості
СРСР і Академії наук СРСР.
 
   7. Міністерству меліорації і водного  господарства  УРСР
розробити в 1990-1991 роках Схему комплексного використання і
охорони водних ресурсів басейну річки Південний Буг і вжити
заходів до її реалізації.
 
   Держплану УРСР  і  Міністерству  меліорації  і  водного
господарства УРСР вирішити питання про фінансування  розробки
Схеми.
 
   8. Державному  комітетові  УРСР  по  охороні природи та
Миколаївському облвиконкому разом з відповідними міністерства і
відомствами у першому півріччі 1990 р. подати до Ради Міністрів
УРСР матеріали по створенню державного заказника республіканського
значення "Гранітно-Степове Побужжя".
 
   9. Державному  комітетові  УРСР  по  охороні  природи,
Міністерству енергетики і  електрифікації  УРСР,  Міністерству
меліорації і   водного   господарства  УРСР,  Українському
республіканському управлінню по гідрометеорології, Українському
головному координаційно-геологічному  управлінню  "Укргеологія"
Міністерства геології СРСР взяти участь у розгляді заходів, що
випливають з  постанови Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1989 р.
N 647 та висновку Державного комітету СРСР  по охороні  природи
від 23 травня 1989 р., у тому числі по забезпеченню надійної та
безпечної експлуатації діючих енергоблоків Південно-Української
АЕС.
 
   10. Міністерству енергетики і електрифікації УРСР розробити і
подати Держплану УРСР уточнені пропозиції по забезпеченню в період
до 2005 року потреб Української РСР в електричній та тепловій
енергії з урахуванням структурних змін в економіці республіки,
реалізації заходів  щодо  максимального  енергозбереження  та
використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, а також
виходячи з обмежених ресурсів газомазутного палива.
 
   Держплану УРСР узагальнити вказані пропозиції і внести їх на
розгляд Ради  Міністрів УРСР до 1 листопада поточного року.
Одночасно за погодженням з Міністерством вугільної промисловості
СРСР подати пропозиції про обсяг використання донецького вугілля
для потреб енергетики республіки.
 
   Взяти до відома, що Держплан УРСР у серпні ц. р. подав
Держплану СРСР і Бюро Ради Міністрів СРСР по паливо-енергетичному
комплексу попередні пропозиції з зазначених питань.
 
   11. Надаючи  особливе  значення  розвитку  гласності  та
відкритості при  розгляді  екологічних  і  соціальних питань,
пов'язаних із забезпеченням дальшого розвитку атомної енергетики,
Українському республіканському управлінню по гідрометеорології,
Міністерству енергетики і  електрифікації  УРСР,  Державному
комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, Миколаївському
облвиконкому організувати із залученням спеціалістів і вчених у
галузі атомної енергетики широке інформування громадськості та
населення Миколаївської   області   про   режими   роботи
Південно-Української АЕС та про екологічну обстановку в регіоні, а
також сприяти   створенню   та   роботі   громадського
науково-координаційного комітету нагляду за екологічно чистою та
безпечною роботою Південно-Української АЕС.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 21

БУДСТАНДАРТ Online