Приказ от 05.03.2004 № 40 Об организации выполнения решений Правительственного совещания по вопросам развития жилищного строительства от 20.02.2004

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             05.03.2004 N 40


     Про організацію виконання рішень Урядової наради
   з питань розвитку житлового будівництва від 20.02.2004


   З метою організації та забезпечення безумовного виконання
рішень, прийнятих за результатами Урядової наради з  питань
розвитку житлового будівництва, що відбулася 20 лютого 2004 року,
і відповідно до окремого доручення Прем'єр-міністра України від
28.02.2004 N 9688 Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам  Голови  Комітету,  керівникам будівельних
корпорацій, структурних підрозділів центрального  апарату  та
місцевих органів влади, підприємств та організацій, що належать до
сфери управління Держбуду, взяти рішення Урядової наради до
виконання і покласти їх в основу практичної роботи з розв'язання
проблемних питань діяльності будівельного комплексу.

   2. Затвердити заходи Держбуду з реалізації рішень Урядової
наради з питань розвитку житлового будівництва далі - Заходи), що
додаються.

   3. Керівникам   структурних   підрозділів,   визначених
відповідальними виконавцями заходів, розробити детальні робочі
плани з їх реалізації, затвердити у заступників Голови Комітету
відповідно до розподілу обов'язків і забезпечити виконання у
встановлені терміни.

   4. Заступникам Голови Комітету відповідно  до  розподілу
обов'язків забезпечити постійний контроль за реалізацією Заходів,
вирішення оперативних питань, пов'язаних з  розробленням  та
узгодженням  проектів відповідних нормативних актів на рівні
керівництва міністерств на інших центральних органів виконавчої
влади  - співвиконавців, структурних підрозділів Секретаріату
Кабінету Міністрів України, а також розглядом на  засіданні
урядових комітетів.

   5. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток
                   до наказу Держбуду України
                   05.03.2004 N 40


               ЗАХОДИ
    Держбуду України з реалізації рішень Урядової наради
       з питань розвитку житлового будівництва


N пп Зміст рішення Урядової наради Виконавці Заходи Держбуду Виконавці Термін
1. Опрацювати питання щодо удосконалення порядку визначення та надання земельних ділянок під житлову забудову з урахуванням сучасних ринкових вимог та перспектив розвитку житлового будівництва в Україні. У разі необхідності внести узгоджений проект рішення Уряду Держкомзем Держбуд Мін'юст Підготувати та надати Держкомзему пропозиції Управління містобудівної політики 30 травня 2004 р.
2. Переглянути існуючу дозвільну систему у будівництві та подати Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін до Земельного кодексу України підготувати плани розроблення та затвердження схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, генеральних планів міст та селищ, місцевих правил забудови населених пунктів Голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 1. Забезпечити проведення моніторингу підготовки планів розроблення та затвердження схем планування територій АР Крим, областей, районів, генеральних планів міст та селищ, місцевих правил забудови населених пунктів Управління містобудівної політики Червень 2004 р.
2. Організувати проведення експертиз розробленої містобудівної документації, схем планування територій АР Крим, областей, генеральних планів міст - обласних центрів Управління містобудівної політики Постійно, за надходженням
5. З метою зниження вартості будівництва житла для соціально незахищених категорій громадян, яке споруджується за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, державних підприємств, організацій та установ, розглянути можливість звільнення від участі в розвитку соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури населених пунктів інвесторів з будівництва такого житла Голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Надати методичну допомогу та забезпечити моніторинг за виконанням рішення. Узагальнити результати проведеної роботи станом на 01.07.2004 р. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління містобудівної політики Червень 2004 р.
6. Визначити прогнозні показники розвитку житлового будівництва на 2005-2009 роки та подати їх на узагальнення Держбуду до 1 червня 2004 року. Під час розроблення прогнозних показників передбачити збільшення асигнувань за рахунок місцевих бюджетів на будівництво соціального житла, кредитування молодіжного житлового будівництва та індивідуального житлового будівництва за програмою "Власний дім", реалізацію регіональних програм з реконструкції житлових будинків перших масових серій Голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Забезпечити надання методичної допомоги у формуванні регіональних прогнозів розвитку житлового будівництва на 2005-2009 роки Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Березень-травень 2004 р.
7. Узагальнити подані прогнозні показники розвитку житлового будівництва на 2005-2009 роки і внести їх на розгляд Кабінету Міністрів України Держбуд Забезпечити узагальнення прогнозних показників розвитку житлового будівництва на 2005-2009 роки, визначених АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Червень 2004 р.
Підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України зазначені узагальнені показники та проект рішення Кабінету Міністрів України Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Липень 2004 р.
8. Забезпечити проведення наукових досліджень з питань будівництва експериментальних висотних житлових комплексів, за результатами розробити пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази для подальшого поширення зазначеного домобудування Держбуд МНС МОЗ Київська міська держадміністрація ХК "Київміськбуд" 1. Забезпечити координацію розроблення індивідуальних технічних вимог для 4-х експериментальних висотних будинків у м. Києві на замовлення ХК "Київміськбуд" та проведення комплексу наукових досліджень з метою створення сучасної нормативної бази з проектування і будівництва висотних будинків різного призначення Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІБВ НДІБК ВАТ "КиївЗНДІЕП" УкрНДІпожбезпеки 2004 р.
2. Надавати науково-методичну допомогу забудовникам та забезпечити контроль за реалізацією програм експериментального будівництва висотних житлових будинків в житлових масивах Троєщина, Позняки Північні та по бул. Дружби Народів у м. Києві Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ВАТ "КиївЗНДІЕП" НДІБВ НДІБК 2004 р.
3. Узагальнити матеріали країн СНД з питання "Про досвід проектування та будівництва висотних будинків вище 25 поверхів. Шляхи удосконалення нормативної бази" та підготувати на їх основі пропозиції щодо методології проектування висотних будинків та нормативного забезпечення Управління конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ВАТ "КиївЗНДІЕП" НДІБВ НДІБК Липень 2004 р.
9. З метою підвищення готовності закінчених будівництвом об'єктів до експлуатації підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Уряду "Про порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів містобудування" Держбуд МНС Мінекономіки Мінфін МОЗ Міністерство охорони навколишнього природного середовища УСПП 1. Забезпечити погодження проекту постанови та подання на розгляд Уряду Держархбудінспекція Квітень 2004 р.
Держкоменергозбереження Мін'юст 2. Забезпечити супроводження під час розгляду в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та на засіданні Урядового Комітету Держархбудінспекція Червень 2004 р.
3. Здійснити моніторинг за введенням нового порядку в дію Держархбудінспекція Інспекції держархбудконтролю місцевих органів влади Грудень 2004 р.
10. Підготувати проекти змін до законодавчих актів, якими передбачити створення єдиної системи органів державного архітектурно- будівельного контролю з підпорядкуванням їх Держбуду Держбуд Мінекономіки Мінфін Мін'юст 1. Підготувати проекти необхідних законодавчих актів та забезпечити їх розгляд на засіданні колегії Держархбудінспекція Управління містобудівної політики Травень 2004 р.
2. Забезпечити погодження законопроектів з відповідними міністерствами та подання до Кабінету Міністрів України Держархбудінспекція Червень 2004 р.
11. З метою стримування зростання вартості будівництва житла підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення квот підприємствам та організаціям будівельного комплексу, що здійснюють будівництво житла, на придбання арматури та металопрокату Мінекономіки Мінпромполітики Держбуд Забезпечити підготовку інформації щодо обсягів металопродукції, необхідної для ведення будівельно- монтажних робіт у 2004 році, в розрізі будівельних корпорацій і об'єднань, та сприяти погодженню з Мінпромполітики України пропозицій щодо укладання прямих договорів на постачання металопродукції з заводами- виробниками Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Корпорації "Укрбуд" "Украгропромбуд" "Укрмонтажспецбуд" "Укрметротунельбуд" "Укртрансбуд" ХК "Київміськбуд" Березень 2004 р.
12. За участю керівників підприємств та організацій будівельного та промислового комплексів розглянути питання тарифної політики щодо перевезення залізничним транспортом будівельних матеріалів, конструкцій та виробів і прийняти взаємоузгоджене рішення Мінтранс Мінфін Мінпромполітики Держбуд Систематизувати пропозиції будівельних організацій, організацій- виробників будівельних матеріалів щодо пільгових залізничних тарифів з перевезення основних будівельних матеріалів, конструкцій та сировини для направлення пропозицій до Мінекономіки та Мінтрансу України Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Корпорації "Укрбуд" "Украгропромбуд" "Укрмонтажспецбуд" "Укрметротунельбуд" "Укртрансбуд" "Укрбудматеріали" Концерн "Укрцемент" ХК "Київміськбуд"  
13. Прошу разом із Національним банком України під час опрацювання проекту Концептуальних засад створення національної системи іпотечного кредитування розглянути питання створення відповідних структур, зокрема, спеціалізованої Державної іпотечної установи Держфінпоспуг Мінфін Мінекономіки Мінагрополітики Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мінпромполітики Держбуд Мін'юст Взяти участь в опрацюванні проекту Концептуальних засад створення національної системи іпотечного кредитування і питання створення відповідних структур, зокрема, спеціалізованої Державної іпотечної установи та забезпечити підготовку відповідних пропозицій Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу За графіком Держфінпослуг
14. Розробити разом із Національним банком України та внести Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стимулювання залучення у житлове будівництво коштів громадян як потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел розвитку іпотечного кредитування Мінфін Мінекономіки Держкомсім'ямолодь Мінагрополітики Держбуд Мін'юст Взяти участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання залучення у житлове будівництво коштів громадян як потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел розвитку іпотечного кредитування Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління містобудівної політики Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення  
15. Про хід виконання цього доручення щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати Держбуд починаючи з II кварталу 2004 року Керівникам міністерств, інших ЦО виконавчої влади, Голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Забезпечити відповідно до розподілу обов'язків узагальнення отриманої інформації та надати Управлінню організаційно- аналітичного забезпечення апарату Структурні підрозділи - виконавці До 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
16. Прошу забезпечити узагальнення поданих матеріалів та інформування Кабінету Міністрів України Держбуд Підготувати інформацію для подання Кабінету Міністрів України Управління організаційно- аналітичного забезпечення апарату До 30 числа місяця, наступного за звітним кварталомБУДСТАНДАРТ Online