Решение от 26.03.2004 № 33 О работе Управления ценовой политики, экспертизы и контроля стоимости в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
         З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             26.03.2004 N 33
 
 
       Про роботу Управління цінової політики,
     експертизи та контролю вартості у будівництві
 
 
   Заслухавши інформацію начальника Управління цінової політики,
експертизи та контролю вартості у будівництві П. Губеня про роботу
Управління, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про роботу  Управління  цінової  політики,
експертизи та контролю вартості у будівництві взяти до відома.
 
   2. Управлінню  цінової  політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві П.Губень):
   - погодити проект Закону України "Про державну експертизу
проектів будівництва" із заінтересованими центральними органами
виконавчої  влади  -  співвиконавцями  комплексної  державної
експертизи та підготувати його подання до Кабінету Міністрів
України;
   - здійснювати постійний контроль за правильністю визначення
вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, які
фінансуються за рахунок резервного фонду бюджету України;
   - посилити роботу щодо роз'яснення порядку підготовки та
надання обгрунтувань до запитів щодо виділення з резервного фонду
бюджету коштів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт;
   - забезпечити розроблення нормативного акта щодо визначення
вартості будівництва соціального житла;
   - активізувати роботу з поновлення державної та відомчої
нормативної кошторисної бази;
   - забезпечувати  методичне  керівництво  та  здійснювати
перевірки дотримання службами Укрінвестекспертизи законодавчих та
нормативних  документів  у галузі будівництва при проведенні
комплексної державної експертизи проектів будівництва;
   - розробити   порядок   оцінки   діяльності   служб
Укрінвестекспертизи та проведення атестації їх працівників;
   - своєчасно готувати та доводити до зацікавлених організацій
інформацію щодо питомих вартісних показників об'єктів житла та
соціального призначення на одну функціональну одиницю;
   - здійснювати постійний моніторинг  визначення  вартісних
складових будівництва, у тому числі житлового будівництва;
   - завершити  впровадження  механізму  взаємодії  різних
програмних комплексів, які застосовуються при визначенні вартості
складових будівельної продукції;
   - активізувати роботу з удосконалення визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
 Член колегії                      А.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online