Приказ от 30.03.2004 № 52 Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшие здания и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

від 30 березня 2004 року N 52

Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2004 р. за N 649/9248

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 17 серпня 2018 року N 221

Відповідно до Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 N 725, та з метою сприяння підвищенню якості проектування і будівництва, поширення досвіду впровадження нових прогресивних технологій, будівельних матеріалів і конструкцій, вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних рішень, популяризації кращих об'єктів, збудованих і прийнятих в експлуатацію, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, що додається.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Папка В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в порядку, установленому чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду Казмірука Ю. Й.

 

Голова Комітету

В. І. Череп


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури
від 30 березня 2004 р. N 52

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2004 р. за N 649/9248


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України

(У тексті Положення слова "Держбуд України", "Держбуд" в усіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 серпня 2018 року N 221)


1. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу на кращі будинки та споруди і встановлює умови визначення переможців.

2. Конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України, оголошується щороку в березні Мінрегіоном. Оголошення щодо проведення конкурсу із зазначенням дати його проведення здійснює Мінрегіон шляхом видачі відповідного наказу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 17.08.2018 р. N 221)

3. Метою проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України (далі - конкурс), є сприяння поліпшенню якості будівництва, узагальнення і поширення передового досвіду в житлово-цивільному та промисловому будівництві, виявлення закінчених будівництвом мікрорайонів, комплексів, окремих об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення, виконаних з високою якістю будівельних робіт, вдалих проектних рішень.

4. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб (далі - учасники) незалежно від форм власності, зокрема на будівельні, проектні організації, замовників (забудовників), що бажають узяти участь у конкурсі. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

5. Претенденти, які бажають узяти участь у конкурсі, подають матеріали на розгляд експертної комісії, склад якої затверджується наказом Мінрегіону за пропозиціями Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

6. Матеріали, подані до експертної комісії Мінрегіону, розглядаються за наявності рекомендації Міністерства архітектури та містобудування Автономної Республіки Крим, відповідних управлінь містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

7. Остаточним терміном розгляду матеріалів експертною комісією Мінрегіону є 1 червня поточного року. Для участі в конкурсі претенденти подають заяву про участь у конкурсі, у якій зазначаються: повне найменування юридичної особи; її місцезнаходження; прізвище, ім'я та по батькові її керівника; перелік доданих до заяви матеріалів.

Матеріали, подані пізніше ніж 1 червня, до участі в конкурсі не допускаються.

Якщо претенденти, що бажають узяти участь у конкурсі, подали матеріали пізніше вказаного строку, а також з порушенням вимог пункту 6 цього Положення, експертна комісія приймає рішення про відмову щодо участі в конкурсі і письмово повідомляє про це претендентів.

Рішення експертної комісії про відмову щодо участі претендентів у конкурсі може бути оскаржено в Голови Мінрегіону.

8. Об'єкти, що подаються на конкурс, повинні відповідати таким вимогам:

прийняті в експлуатацію у році, що передує проведенню конкурсу;

відповідати вимогам будівельних норм, стандартів і правил з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

(абзац третій пункту 8 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 17.08.2018 р. N 221)

бути розміщеними на території України.

(абзац четвертий пункту 8 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 17.08.2018 р. N 221)

9. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу та підготовка експозиції виставки здійснюються організаціями, які визначає Мінрегіону (за згодою).

10. Для підбиття підсумків конкурсу утворюється журі, яке є тимчасово діючим колегіальним органом, утвореним на пропозицію Державної архітектурно-будівельної інспекції України, з метою визначення переможців конкурсу. Персональний склад журі щорічно затверджується наказом Мінрегіону.

11. До складу журі входять працівники Мінрегіону, а також представники Академії будівництва України, Творчої науково-технічної спілки будівельників України, Спілки архітекторів України, науково-дослідних та проектних інститутів, будівельних корпорацій України (за згодою), громадські об'єднання, у тому числі осіб з інвалідністю.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 17.08.2018 р. N 221)

12. Результати розгляду експертною комісією матеріалів, поданих на конкурс, надаються журі конкурсу для прийняття остаточного рішення.

Журі визначає кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію з урахуванням таких критеріїв:

відповідність виконаних будівельних робіт та проектній документації;

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 17.08.2018 р. N 221)

естетичність фасадів та покрівлі будинку;

застосування сучасних конструктивних рішень, високоякісних оздоблювальних матеріалів, ефективних технологій;

вдале розміщення об'єкта з урахуванням ландшафту території;

гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського середовища;

якість благоустрою прилеглої території до об'єкта.

13. Переможці у кожній номінації конкурсу визначаються за результатами онлайн голосування та голосування членів журі в рівних процентних відношеннях. Вибір переможців у конкурсі вважається правочинним, якщо на засіданні присутні 2/3 членів журі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні.

Онлайн голосування здійснюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Прозорість проведення конкурсу забезпечується шляхом повного та об'єктивного висвітлення інформації про його оголошення та хід проведення засобами масової інформації.

(пункт 13 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 17.08.2018 р. N 221)

14. Проектним, будівельним, монтажним та іншим організаціям, що брали участь у проектуванні і будівництві тих житлових, громадських та промислових комплексів, окремих будинків та споруд, які визнані журі конкурсу кращими, присуджуються призові місця (1-ше, 2-ге, 3-тє) із врученням дипломів першого, другого та третього ступенів відповідно.

15. За поданням керівників проектних, будівельних, монтажних та інших організацій, які визначені переможцями конкурсу, також нагороджуються грамотами Мінрегіону робітники та інженерно-технічні працівники, які найбільше відзначилися при проектуванні та будівництві об'єктів-переможців.

16. Рішення журі з присудження призових місць учасникам конкурсу і відзначення робітників, інженерно-технічних працівників, які проектували та споруджували об'єкти-переможці, затверджується наказом Мінрегіону.

17. Об'єкти, які були відзначені і визнані журі кращими, експонуються на виставці в Мінрегіоні.

 

Начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

 
В. В. Папка

БУДСТАНДАРТ Online