Постановление от 26.05.2004 № 677 Об утверждении Порядка разработки проектов землеустройства относительно отвода земельных участков

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 травня 2004 р. N 677
                Київ
 
        Про затвердження Порядку розроблення
        проектів землеустрою щодо відведення
            земельних ділянок
 
 
   Відповідно до статті 50 Закону України "Про землеустрій"
 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок розроблення проектів землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 травня 2004 р. N 677
 
               ПОРЯДОК
       розроблення проектів землеустрою щодо
          відведення земельних ділянок
 
 
   1. Цей Порядок визначає  механізм  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (далі - проект
відведення земельної ділянки).
 
   2. Проект відведення земельної ділянки не розробляється у
разі, коли:
 
   земельна ділянка,  межі  якої  визначено  в  натурі (на
місцевості), надається у користування або безоплатно передається у
власність без зміни її цільового призначення;
 
   земельна ділянка   набувається   у  власність  шляхом
купівлі-продажу, дарування,  міни,   на   підставі   інших
цивільно-правових угод,  успадкування,  без  зміни її меж та
цільового призначення;
 
   земельна ділянка придбана на  конкурентних  засадах  (за
результатами земельних торгів).
 
   Проект відведення земельної ділянки може не розроблятися
також в інших випадках, передбачених законом.
 
   3. Проект відведення земельної ділянки розробляється  на
підставі:
 
   рішення сільської,  селищної,  міської  ради,  районної,
Київської або Севастопольської міської держадміністрації,  до
повноважень яких належить надання у користування або передача у
власність земельних ділянок;
 
   укладених договорів між землевласниками і землекористувачами
та розробником проекту відведення земельної ділянки;
 
   судового рішення.
 
   4. Розробником проекту відведення земельної ділянки є фізична
або юридична особа, яка має ліцензію на проведення робіт із
землеустрою відповідно до закону (далі - виконавець).
 
   5. Замовником проекту відведення земельної ділянки можуть
бути сільська, селищна, міська рада, районна, Київська  або
Севастопольська  міська  держадміністрація,  землевласник  або
землекористувач, інші особи відповідно до закону.
 
   У разі прийняття судом рішення про надання земельної ділянки
у користування або передачу у власність замовником проекту її
відведення є фізична або юридична особа, на користь якої прийнято
рішення.
 
   6. Проект  відведення земельної ділянки розробляється на
основі завдання, затвердженого замовником, що є  невід'ємною
частиною договору на проведення відповідних робіт.
 
   Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів
України.
 
   До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну
для розроблення проекту землеустрою.
 
   7. Виконавець у встановлений договором строк розробляє проект
землеустрою,  який  включає  текстові та графічні матеріали,
обов'язкові положення, встановлені завданням  на  розроблення
проекту,  інші  дані,  необхідні для вирішення питання щодо
відведення земельної ділянки.
 
   8. Вимоги до складу, змісту та оформлення проекту відведення
земельної ділянки    встановлюються    нормативно-технічною
документацією із землеустрою.
 
   9. Проект відведення земельної ділянки виконавець погоджує із
землевласником або землекористувачем, органом земельних ресурсів,
природоохоронним органом,  санітарно-епідеміологічною  службою,
органом  містобудування  і архітектури та охорони культурної
спадщини.
 
   У разі відведення земельної ділянки для розробки корисних
копалин або забудови територій на площах їх залягання проект
погоджується також з органом державного геологічного контролю та
органом державного гірничого нагляду.
 
   10. Погоджений проект відведення земельної ділянки підлягає
державній експертизі, яка проводиться органом земельних ресурсів
відповідно до законодавства.
 
   11. Після одержання позитивного висновку державної експертизи
проект відведення земельної ділянки розглядається  сільською,
селищною, міською радою, районною, Київською та Севастопольською
міською  держадміністрацією,  затверджується  ними  або  в
установленому порядку подається до інших органів, до повноважень
яких належить надання у користування або передача у власність
земельних ділянок.