Приказ от 05.09.1995 № 599 Об утверждении Временных тарифов на работы, связанные с проведением экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности и Порядка перечисления и использова...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 599 від 05.09.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 вересня 1995 р.
                   за N 337/873
 
   Про затвердження Тимчасових тарифів на роботи, пов'язані
   з проведенням експертизи проектної та іншої документації
   щодо пожежної  безпеки  і Порядку  перерахування і
   використання коштів, що надходять від сплати вартості
   експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної
               безпеки
 
   Відповідно  до  Закону  України "Про  пожежну безпеку"
 і на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 року N 508  "Про заходи щодо
виконання Закону України "Про пожежну безпеку" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Тимчасові  тарифи на роботи, пов'язані з
проведенням експертизи проектної та іншої  документації  щодо
пожежної безпеки і Порядок перерахування і використання коштів,
що надходять від сплати вартості експертизи проектної та іншої
документації щодо пожежної безпеки додаються).
   2. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УМВС України в областях та м.Севастополі організувати
вивчення в підрозділах  пожежної  охорони  згаданого  Порядку
перерахування і використання коштів та забезпечити якісне і повне
його виконання.
 
 Перший заступник міністра
 генерал-майор міліції              Л.В.Бородич
                       Затверджено
                  наказом Міністерства внутрішніх
                  справ України  від 5 вересня
                  1995 року N 599
             Тимчасові тарифи
   на роботи, пов'язані з проведенням експертизи проектної
      та іншої документації щодо пожежної безпеки
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| NN |   Об'єкт експертизи   |Розмір тарифу у співвідношен|
| пп |               |ні до вартості розробки робо|
|   |               |чого проекту (робочої доку- |
|   |               |ментації)          |
|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————|
| 1 |Проекти будівель та споруд ка|              |
|   |тегорій А і Б        |       2%       |
|   |               |              |
| 2 |Проекти підприємств, заводів |              |
|   |чи комплекс будівель і спо- |              |
|   |руд, на яких 50% будівель і |              |
|   |споруд категорій А і Б    |       1,5%      |
|   |               |              |
| 3 |Проекти нафтогазопереробних |              |
|   |підприємств, складів нафти та|              |
|   |нафтопродуктів, скрапленого |              |
|   |або стиснутого газу     |       2%       |
|   |               |              |
| 4 |Проекти клубних та глядацьких|              |
|   |будівель на 800 і більше   |              |
|   |місць            |       2%       |
|   |               |              |
| 5 |Проекти жилих будинків висо- |              |
|   |тою до 9 поверхів без вбудова|              |
|   |но-прибудованих приміщень  |              |
|   |іншого призначення      |       1%       |
|   |               |              |
| 6 |Проекти будівель та споруд, |              |
|   |на які відсутні норми проек- |              |
|   |тування           |       2%       |
|   |               |              |
| 7 |Всі інші проекти       |       1,5%      |
|   |               |              |
| 8 |Документація на випуск пожежо|              |
|   |небезпечної продукції    |       2%       |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітки 1. Вартість  розробки  робочого  проекту  (робочої
      документації) визначається  на  момент  проведення
      експертизи відповідно до Порядку визначення вартості
      проектно-вишукувальних   робіт    та    листів
      Держкоммістобудування щодо  індексів  змінення  їх
      вартості.
     2. У разі фінансування розробки робочого проекту (робочої
      документації) з  різних  джерел  оплата експертизи
      здійснюється тільки від питомої  ваги  небюджетних
      коштів.
     3. Ці Тимчасові тарифи погоджено з Державним комітетом
      України у  справах  містобудування  і архітектури,
      Міністерством економіки та Міністерством фінансів.
                       Затверджено
                  наказом Міністерства внутрішніх
                  справ України  від 5 вересня
                  1995 року N 599
               Порядок
    перерахування і використання коштів, що надходять
    від сплати вартості експертизи проектної та іншої
        документації щодо пожежної безпеки
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України від
26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання
Закону України "Про пожежну безпеку" Міністерство внутрішніх справ
за погодженням з Міністерством фінансів України визначає такий
порядок внесення і використання коштів за роботи, пов'язані з
проведенням експертизи  проектної  та іншої документації щодо
пожежної безпеки:
   1. Кошти за проведення експертизи перераховуються через
установи банків України на рахунки по  спецкоштах  управлінь
(відділів) Державної пожежної охорони МВС України, ГУМВС України в
Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях і
м.Севастополі в  установах Національного банку України шляхом
попередньої оплати.
   2. Кошти,  отримані  від  сплати за послуги експертизи,
розподіляються та використовуються в такому порядку:
   2.1. 50 відсотків - перераховуються щомісячно до 10 числа
наступного за звітним місяця до Державного бюджету на рахунок
розділу 12 "Збори та інші  неподаткові  доходи", 25, символ
банку 62.
   2.2. 35 відсотків - залишаються в розпорядженні вказаних
управлінь (відділів) Державної пожежної охорони і направляються на
зміцнення і  розвиток  матеріально-технічної  бази підрозділів
Державної пожежної охорони (придбання спеціальної пожежної техніки
і обладнання,  автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної
техніки, будівництво пожежних депо, оформлення пожежно-технічних
виставок, придбання  спеціальної технічної літератури), оренду
приміщень, виконання ремонтних робіт та на оплату послуг сторонніх
організацій і спеціалістів, залучених до проведення експертизи
проектів.
   2.3. 15 відсотків - щомісячно, до 15 числа наступного за
звітним місяця,  перераховуються  на  рахунок  по  спецкоштах
Управління Державної пожежної охорони МВС України (надалі УДПО)
для централізованого придбання спеціальної пожежної техніки і
обладнання, автотранспорту тощо, у тому числі 5 відсотків - для
потреби УДПО на витрати, передбачені пунктом 2.2 цього Порядку.
   3. Використання цих коштів управлінням (відділами) Державної
пожежної охорони здійснюється на підставі і в межах кошторису, що
складається ними в порядку і за формою,  встановленими  для
позабюджетних коштів  бюджетних  установ,  який  надсилається
Міністерству внутрішніх справ України. Зведений кошторис МВС подає
для затвердження Міністерству фінансів в строк, встановлений для
складання кошторисів бюджетних установ  на  відповідний  рік.
Витрачати зазначені кошти на цілі, не передбачені кошторисом, не
дозволяється.
   4. Облік коштів, одержаних за проведення експертиз, та їх
витрат ведеться  окремо  від  затрат,  передбачених  основним
кошторисом, у встановленому порядку.
   5. Контроль за виконанням зазначених  коштів  здійснюють
Міністерство внутрішніх справ України і Міністерство фінансів
України.
   6. Цей Порядок погоджено з Державним комітетом України у
справах містобудування і архітектури, Міністерством економіки та
Міністерством фінансів.

БУДСТАНДАРТ Online