Постановление от 02.06.2004 № 721 "Об утверждении Комплексной программы развития историко-архитектурного комплекса "Резиденция Богдана Хмельницкого"на 2004-2010 годы"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 червня 2004 р. N 721
                Київ

       Про затвердження Комплексної програми
      розвитку історико-архітектурного комплексу
        "Резиденція Богдана Хмельницького"
            на 2004-2010 роки


   На виконання розпорядження Президента України від 3 листопада
2003 р.  N 357  "Про заходи щодо створення
історико-архітектурного   комплексу   "Резиденція   Богдана
Хмельницького" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити    Комплексну    програму    розвитку
історико-архітектурного   комплексу   "Резиденція   Богдана
Хмельницького" на 2004-2010 роки далі - Комплексна програма), що
додається.

   2. Взяти до відома, що видатки, пов'язані з виконанням
Комплексної програми, здійснюються у межах бюджетних призначень,
установлених Міністерству культури і мистецтв у державному бюджеті
на відповідний рік, та за рахунок коштів місцевих бюджетів.

   3. Черкаській  обласній  державній адміністрації разом з
Міністерством транспорту та Державною туристичною адміністрацією
розробити і затвердити заходи щодо реконструкції та будівництва
автомобільних доріг Новоселиця - Суботів, Медведівка - Головківка,
а  також  включення  до  туристських  маршрутів  об'єктів
історико-архітектурного   комплексу   "Резиденція   Богдана
Хмельницького"  Національного  історико-культурного заповідника
"Чигирин".

   4. Визначити Міністерство культури і мистецтв замовником
Комплексної програми.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 28


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 2 червня 2004 р. N 721

            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
      розвитку історико-архітектурного комплексу
        "Резиденція Богдана Хмельницького"
            на 2004-2010 роки


            Загальні положення

   Заснований у  першій  половині  XVI століття на кордоні
Польсько-Литовської держави з Диким Полем, Чигирин відіграв значну
роль в історії України. У 1592 році після отримання містом
Магдебурзького права розпочалося будівництво Чигиринського замку.

   У 1657-1676 роках Чигирин був резиденцією гетьманів України
Хмельницького Ю., Виговського І., Тетері П., Дорошенка П.

   Найвищого рівня розвитку Чигирин досяг у 1648-1657 роках,
коли він був гетьманською резиденцією Богдана Хмельницького.

   З урахуванням значення міста та його пам'яток для історії та
культури України у 1989 році створено Чигиринський державний
історико-культурний заповідник, якому Указом Президента України
від 23  вересня  1995  р. N 864  надано статус
національного.

   З метою дослідження та відтворення  унікальної  пам'ятки
історії українського державотворення - гетьманської резиденції
Богдана Хмельницького у складі Національного історико-культурного
заповідника  "Чигирин" створено відділ "Історико-архітектурний
комплекс "Резиденція Богдана Хмельницького".

   На території, де повинна бути відтворена резиденція Богдана
Хмельницького, частково збереглися оборонні стіни Чигиринського
замку, бастіон Дорошенка та фундамент церкви Св. Петра і Павла у
м. Чигирині, залишки кам'яниці Хмельницьких у с. Суботові.

           Мета та основні завдання

   Метою Комплексної  програми  є  відтворення  гетьманської
резиденції, що забезпечить збереження та популяризацію унікального
історико-культурного середовища,  пов'язаного  з ім'ям Богдана
Хмельницького, сприятиме використанню культурного надбання для
розвитку  національної самосвідомості, патріотичного виховання
молоді, активізації вітчизняного та міжнародного туризму.

   Основними завданнями є:

   проведення наукових  досліджень,  робіт  з  консервації,
реставрації   та   музеєфікації   пам'яток   Національного
історико-культурного заповідника "Чигирин";

   науково обгрунтоване  реставраційне  відтворення  об'єктів
історико-архітектурного комплексу    "Резиденція    Богдана
Хмельницького";

   забезпечення підтримки належного технічного та експозиційного
стану пам'яток заповідника;

   створення сучасної інфраструктури для забезпечення належного
рівня обслуговування туристів.

     Основні напрями виконання Комплексної програми

   Комплексна програма виконуватиметься за такими  основними
напрямами:

   проведення історико-архівних,         археологічних,
історико-архітектурних, інженерно-геологічних досліджень;

   поліпшення технічного стану споруд, реконструкція інженерних
мереж заповідника;

   проведення консерваційних,     реставраційних     та
реставраційно-відновних робіт;

   створення умов для належного збереження та  музеєфікації
нерухомих об'єктів культурної спадщини, регенерації історичного
середовища;

   пристосування реставрованих та відтворених  об'єктів  для
музейно-екс'позиційних, рекреаційних та Інших функцій;

   упорядкування і озеленення території заповідника.

      Етапи виконання та фінансове забезпечення
            Комплексної програми

   Заходи, визначені у  додатку  до  Комплексної  програми,
здійснюватимуться у два етапи:

   перший (2004-2005 роки) - вивчення технічного стану пам'яток,
проведення археологічних, історико-архівних, інженерно-геологічних
досліджень,   розроблення  відповідної  проектно-кошторисної
документації, завершення робіт з реставрації пам'яток археології у
м. Чигирині та с. Суботові, підготовка їх для експозиції, пошук та
збирання рухомих об'єктів, пов'язаних з  діяльністю  Богдана
Хмельницького та добою Гетьманщини (в тому числі за кордоном), для
створення музейних експозицій у реставрованих та відтворених
об'єктах,  проведення  невідкладних  ремонтно-реставраційних,
будівельних робіт на інженерних мережах заповідника та робіт з
благоустрою його території загальною вартістю 7580 тис. гривень;

   другий (2006-2010 роки) - продовження та уточнення обсягів
розпочатих робіт, а також коштів, спрямованих на  виконання
Комплексної програми.

   Загальний прогнозний обсяг фінансування Комплексної програми
становить 30 950 тис. гривень.


                          Додаток
                      до Комплексної програми

       ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ТА ПРОГНОЗНІ ДЖЕРЕЛА
      фінансування заходів Комплексної програми

                          (тис. гривень)
Захід Строк вико- нання Орієн- товний час фінан- сування За роками Від- пові- дальні за вико- нання
2004 2005 2006-2010
всьо- го у тому числі з держ- бюдже- ту всьо- го у тому числі з держ- бюдже- ту всьо- го у тому числі з держ- бюдже- ту всьо- го у тому числі з держ- бюдже- ту
1. Проведення археологічних, історико- архівних досліджень 2004- 2007 250 250 50 50 100 100 100 100 Мін- куль- тури
2. Реставраційне відтворення об'єктів історико- архітектурного комплексу "Резиденція Богдана Хмельницького" 2004- 2008 10000 10000 210 210 2790 2790 7000 7000 -"-
у тому числі розроблення науково- проектної документації 2004- 2005 600 600 210 210 390 390 - - -"-
3. Виконання робіт з реконструкції інженерних мереж, благоустрою, реабілітації, озеленення території комплексу "Резиденція Богдана Хмельницького", Замкової гори, регенерації історичної забудови м. Чигирина 2004- 2010 2000 2000 90 90 310 310 1600 1600 -"-
4. Реставраційне відтворення оборонних стін Чигиринського замку, бастіону Дорошенка з впорядкуванням прилеглої території Замкової гори 2004- 2008 1000 1000 280 280 420 420 30 300 Мін- куль- тури
у тому числі розроблення науково- проектної документації 2004- 2005 150 150 35 35 115 115 - - -"-
5. Реставраційне відтворення церкви Св. Петра і Павла та консервація її автентичних залишків 2005- 2010 3500 3500 - - 100 100 3400 3400 -"-
у тому числі розроблення науково- проектної документації 2005- 2007 250 250 - - 100 100 150 150 -"-
6. Реставраційне відтворення комплексу будівель Посольської вулиці у м. Чигирині 2005- 2010 6000 6000 - - 200 200 5800 5800 -"-
у тому числі розроблення науково- проектної документації 2005- 2006 400 400 - - 200 200 200 200 -"-
7. Реконструкція будівлі "Будинок книги" у м. Чигирині з метою створення музейно- виставкового центру заповідника 2005- 2010 1500 1500 - - 80 80 1420 1420 Мін- куль- тури
у тому числі коригування та розроблення проектно- кошторисної документації 2005- 2006 200 200 - - 80 80 120 120 -"-
8. Будівництво та реконструкція інженерних мереж центральної частини м. Чигирина 2005- 2010 2500 - - - 500 - 2000 - Черка- ська обл- держ- адміні страці
9. Благоустрій головних вулиць центральної частини м. Чигирина -"- 1500 - - - 500 - 1000 - -"-
10. Відселення мешканців приватних будинків з території заповідника в установ- леному законодав- ством порядку 2005- 2006 1500 - - - 900 - 600 - -"-
11. Капітальний ремонт комплексу Присутніх місць та каплиці Святої Покрови у м. Чигирині 2004- 2005 800 800 100 100 700 700 - - Мін- куль- тури
12. Консервація та музеєфікація автентичних залишків кам'яниці Хмельницьких у с. Суботові 2004- 2006 400 400 70 70 180 180 150 150 Мін- куль- тури
Разом   30950 25450 800 800 6780 4880 23370 19770  БУДСТАНДАРТ Online