Приказ от 13.04.2004 № 72 Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 31.03.2004 № 207-р О мероприятиях по мобилизации доходов в государственный бюджет в 2004 году

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             13.04.2004 N 72


       Про організацію виконання розпорядження
    Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 N 207-р
        "Про заходи щодо мобілізації доходів
        до державного бюджету в 2004 році"


   Кабінет Міністрів України розпорядженням  від  31.03.2004
N 207-р  "Про заходи щодо мобілізації доходів до
державного бюджету в 2004  році"  затвердив  завдання  щодо
мобілізації  до  державного  бюджету  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади в 2004 році податків,
зборів обов'язкових платежів) і погашення перед ним податкового
боргу. Держбуду встановлено завдання по підприємствах за галузевою
ознакою у сумі 2400 млн. грн.

   З метою  забезпечення  виконання  розпорядження  Кабінету
Міністрів  України  від  31.03.2004 N 207-р 
Н А К А З У Ю:

   1. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) та керівникам державних
підприємств сфери управління Комітету забезпечити контроль:
   - надходження до  державного  бюджету  податків,  зборів
(обов'язкових  платежів),  визначених  фінансовими  планами
підприємств на 2004 рік;
   - спрямування   в  установленому  порядку  державними
підприємствами коштів,  вивільнених  у  результаті  зниження
ставки податку на прибуток підприємств, на виконання Програми
скорочення  податкового  боргу  на  2004  рік,  затвердженої
розпорядженням Кабінету  Міністрів  України від 10.12.2003 р.
N 762-р.

   2. Керівникам будівельних корпорацій "Укрбуд"  (Ю.Пелих),
"Украгропромбуд"  (М.Удовенко),  "Укрмонтажспецбуд"  (О.Копил),
"Укртрансбуд"  (О.Гвоздь),  "Укрметротунельбуд"  (В.Петренко)
забезпечити надходження до державного бюджету податків, зборів
(обов'язкових  платежів)  і  погашення  податкового  боргу
підприємствами, що входять до складу корпорацій, та щомісячно, до
10 числа, інформувати Держбуд про стан виконання завдань за
формою, наведеною у додатку 1.

   3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович), керівникам будівельних
корпорацій  "Укрбуд" (Ю.Пелих), "Украгропромбуд" (М.Удовенко),
"Укрмонтажспецбуд"  (О.Копил),   "Укртрансбуд"   (О.Гвоздь),
"Укрметротунельбуд" (В.Петренко) продовжити практику щомісячного
розгляду звітів керівників відповідних підприємств про виконання
показників надходжень до державного бюджету. У разі невиконання
визначених  показників  порушувати  питання  щодо  розірвання
контрактів з керівниками підприємств відповідно до законодавства.

   4. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) та Управлінню науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) забезпечити
узагальнення до 12 числа кожного місяця, що настає за звітним,
інформації  про  виконання завдань щодо перерахування коштів
підприємствами, що входять до складу корпорацій, та підприємствами
сфери управління Держбуду за формою згідно з додатком 2.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   13.04.2004 N 72


              ІНФОРМАЦІЯ
       про виконання завдань щодо мобілізації
     підприємствами, що входять до складу корпорації,
    до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових
      платежів), включаючи погашення податкового
        боргу за _________________ 2004 року
               квартал
         по корпорації __________________
                (назва корпорації)


  Завдання, млн. грн. Сплачено, млн. грн. за ______ місяць Відхилення, млн. грн. (+, -) Відсоток виконання, %
  Визначені фінансовим и планами на 2004 рік Визначені фінансовим и планами на ___ квартал      
Підприєм- ства, що входять до складу корпорації          
в тому числі          
Державні підприєм- ства          


                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   13.04.2004 N 72


              ІНФОРМАЦІЯ
       про виконання завдань щодо мобілізації
     підприємствами до державного бюджету податків,
    зборів (обов'язкових платежів), включаючи погашення
     податкового боргу за ______________ 2004 року
                 (місяць)
            по Держбуду України


  Завдання, млн. грн. Сплачено, млн. грн. Відхилення, млн. грн. (+, -) Відсоток виконання
Підприємства за галузевою ознакою        
Державні підприємства сфери управління Держбуду