Приказ от 07.06.1995 № 55 Об утверждении Инструкции по осуществлению государственной экологической экспертизы

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 55 від 07.06.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 липня 1995 року
                   за N 214/750

      Про затвердження Інструкції про здійснення
         державної екологічної експертизи

   Відповідно до  Закону України "Про екологічну експертизу"
 та на виконання п.3 Постанови Верховної Ради України
від 09.02.95 р. N 46/95-ВР і п.3 доручення Кабінету Міністрів
України від 10.03.95 р. N 4355/1, N 4354/3, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про здійснення державної екологічної
експертизи, що додається.
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди
України від 20.09.94 року N 89.
   3. Подати Інструкцію зазначену в п.1 цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   4. Управлінню   державної   екологічної   експертизи
Калиновський С.В.)  та  Секретаріату  (Даниляк О.Г.) після
реєстрації у Мінюсті  України  забезпечити розсилку Інструкції
експертним підрозділам Мінекобезпеки України на місцях.
   5. Керівникам органів Мінекобезпеки  України  на  місцях
забезпечити дотримання вимог Інструкції при здійсненні державної
екологічної експертизи.
   6. Контроль за виконанням наказу доручити першому заступнику
Міністра Шевчуку В.Я.

 Міністр                        Ю.Костенко
                        Затверджено
                   наказом Міністерства охорони
                   навколишнього   природного
                   середовища та ядерної безпеки
                   України   від   7 червня
                   1995 року N 55
              Інструкція
     про здійснення державної екологічної експертизи
          Розділ 1. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція  регламентує  порядок  організації  і
безпосереднього  проведення  державної  екологічної експертизи
органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) і призначена
для  використання  його  еколого-експертними  підрозділами,
спеціалізованими установами та організаціями.
   1.2. Організація  і  безпосереднє  проведення  державної
екологічної експертизи здійснюється уповноваженими на те органами
Мінекобезпеки України  -  Управлінням  державної  екологічної
експертизи, еколого-експертними підрозділами Державного комітету
охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів
Автономної  Республіки  Крим, Державних управлінь екологічної
безпеки в областях, містах Києві та Севастополі, Державними
інспекціями охорони Чорного і Азовського морів Мінекобезпеки
України.
   Розділ 2. Проведення державної екологічної експертизи
 екологоекспертними підрозділами, спеціалізованими установами
       та організаціями Мінекобезпеки України
   2.1. Державна екологічна експертиза може проводитись:
   1) Безпосередньо    еколого-експертними    підрозділами
Мінекобезпеки України і його органів на місцях з урахуванням і на
основі  представлених  за  їх  завданнями робочих матеріалів
попередньої оцінки відповідної проектної документації чи проектів
висновків  державної  екологічної  експертизи,  підготовлених
науковими  центрами  цього  Міністерства,  іншими  науковими,
проектно-розвідувальними   спеціалізованими   організаціями,
лабораторіями, творчими колективами, групами, фірмами.
   Попередня оцінка  відповідної  проектної  документації не
доручається організаціям, які розробляли матеріали оцінки впливу
запроектованої діяльності на навколишнє середовище або брали
участь у їх підготовці.
   2) Спеціалізованими установами та організаціями Мінекобезпеки
України - Українським науковим центром охорони вод, Українським
науковим центром екології моря, Міжвідомчим екологічним центром, а
також тими, що працюють на замовлення Міністерства - Українським
науковим центром технічної екології та іншими - за офіційними
дорученнями Мінекобезпеки чи його місцевих органів, які повинні
затверджувати підготовлені ними висновки, як висновки державної
екологічної експертизи.
   3) Спеціально створюваними комісіями Мінекобезпеки України і
його органів на місцях (в тому числі - спільно з органами та
установами Міністерства охорони здоров'я України) із залученням
представників органів державної виконавчої влади, спеціалістів
науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та
організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експертів
міжнародних організацій.
   4) Самостійно, еколого-експертними підрозділами Мінекобезпеки
України та його органів на місцях, без попередньої оцінки іншими
організаціями, створення комісій і залучення представників інших
установ і закладів.
   2.2. Вибір конкретного шляху проведення державної екологічної
експертизи у кожному окремому випадку здійснюється керівництвом
еколого-експертних підрозділів Мінекобезпеки України  і  його
місцевих органів.
   2.3. Незалежно від шляху проведення державної екологічної
експертизи, еколого-експертні підрозділи повинні (у випадках, коли
йдеться про об'єкти, які можуть негативно впливати на здоров'я
людей)  враховувати  висновки  державної санітарно-гігієнічної
експертизи Міністерства охорони здоров'я України, що проводиться
експертними     підрозділами     закладів    державної
санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках
- комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем,
здійснювати взаємне погодження підходів до оцінки тієї чи іншої
документації,  співпрацювати  з  ними  в  будь-якій  іншій
взаємоприйнятній формі з метою забезпечення узгодженості позицій
органів Мінекобезпеки України та Міністерства охорони здоров'я
України.
   Розділ 3. Організація проведення державної екологічної
        експертизи проектної документації
   3.1. Під  проектною документацією слід розуміти державні
інвестиційні програми та проекти, проекти схем  розвитку  і
розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного
господарства, проекти генеральних планів населених пунктів, схем
районного  планування,  техніко-економічні  обгрунтування  і
розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та
розширення,  реконструкцію,  технічне  переозброєння  діючих
підприємств, проекти законодавчих та інших нормативно-правових
актів, що регулюють відносини в галузі охорони навколишнього
природного середовища, діяльності, що може негативно впливати на
стан навколишнього природного середовища та іншу передпланову,
передпроектну та проектно-кошторисну документацію.
   3.2. В  процесі експертної оцінки проектної документації
визначається ступінь екологічного ризику і безпеки запланованої
діяльності  та  відповідність об'єктів екологічної експертизи
вимогам екологічного законодавства, санітарним і  будівельним
нормам,  правилам,  дається  оцінка  ефективності,  повноти,
обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища.
   3.3. Визначення конкретних організацій-виконавців роботи по
підготовці робочих матеріалів попередньої оцінки проектів або
спеціалізованих установ Мінекобезпеки України чи організацій, що
працюють на його замовлення, яким даються офіційні доручення
Міністерства або його місцевих органів на проведення державної
екологічної  експертизи  конкретної  документації, входить до
компетенції   керівників   еколого-експертних   підрозділів
Мінекобезпеки України і його місцевих органів.
   3.4. Завдання еколого-експертних підрозділів Мінекобезпеки
України і його органів на місцях іншим організаціям на підготовку
робочих матеріалів попередньої оцінки проектної документації або
на  підготовку  безпосередньо  проектів  висновків  державної
екологічної експертизи оформляються в письмовій формі у вигляді
офіційних  листів, які підписуються керівниками Мінекобезпеки
України або його органів на місцях і визначають конкретні умови
виконання відповідної роботи.
   3.5. Підготовка  робочих  матеріалів  попередньої  оцінки
проектної документації чи проектів висновків державної екологічної
експертизи  за  завданнями  еколого-експертних  підрозділів
Мінекобезпеки України або його органів на місцях здійснюється за
домовленістю (в тому числі і на  договірних  засадах)  між
замовниками документації і організаціями, що готують вказані
робочі матеріали чи проекти висновків державної  екологічної
експертизи  або  між  цими  організаціями  і  безпосередньо
Мінекобезпеки України чи його органами на місцях.
   3.6. Оплата  робіт  по  підготовці  робочих  матеріалів
попередньої оцінки проектної документації або проектів висновків
державної   екологічної  експертизи  за  договорами  між
організаціями-виконавцями і  Мінекобезпеки  України  чи  його
місцевими   органами   здійснюється  за  рахунок  коштів
республіканського позабюджетного фонду  охорони  навколишнього
природного  середовища або відповідних місцевих позабюджетних
фондів.
   3.7. При  проведенні  державної  екологічної  експертизи
спеціально створюваними комісіями Мінекобезпеки України чи його
органів на місцях із залученням позаштатних експертів, керівник
експертної комісії і відповідальний секретар призначаються, як
правило, із складу спеціалістів еколого-експертних підрозділів
Мінекобезпеки.
   3.8. При  проведенні  державної  екологічної  експертизи
безпосередньо  еколого-експертними  підрозділами  Мінекобезпеки
України чи його місцевих органів, в разі потреби, до оцінки
документації можуть залучатися спеціалісти інших  структурних
підрозділів цього Міністерства чи його місцевих органів.
   Рішення про це, за поданням керівників еколого-експертних
підрозділів, приймається керівниками Мінекобезпеки України або
його органів на місцях.
   При позитивному вирішенні питання щодо погодження проектної
документації,  на  прохання  підрозділів  місцевих  органів
Міністерства  охорони  навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України, які займаються нормуванням  викидів
підприємств в атмосферне повітря, еколого-експертні підрозділи
можуть  пропонувати  проектувальникам  передавати  підрозділам
нормування дискети з інформацією про параметри джерел викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, записаною за програмою
"Конвертор". Ця інформація буде використовуватися для створення
бази даних по джерелах викидів забруднюючих речовин в атмосферу з
метою видачі дозволів та лімітів на викид забруднюючих речовин
після вводу в експлуатацію відповідних об'єктів.
   3.9. Підготовлені  робочі  матеріали  попередньої  оцінки
проектної документації  або  проекти  висновків  підписуються
безпосередніми  авторами-виконавцями і керівниками установ чи
організацій, що їх готували. Виконані з їх урахуванням і на їх
основі  висновки  державної  екологічної експертизи візуються
відповідальними  за  них  спеціалістами  та  керівниками
еколого-експертних підрозділів і підписуються уповноваженими на те
керівниками Мінекобезпеки України чи його відповідних органів на
місцях (заступником міністра, Головою Державного комітету охорони
навколишнього природного  середовища  та  природних  ресурсів
Автономної Республіки Крим чи його заступником, начальниками чи
заступниками начальників Державних управлінь екологічної безпеки в
областях, містах Києві та Севастополі, Державних інспекцій охорони
Чорного і Азовського морів). Підписання висновків  державної
екологічної  експертизи  відповідними  керівниками  є  їх
затвердженням, після чого висновки стають обов'язковими  для
виконання.
   Затвердження висновків і набуття ними статусу  висновків
державної екологічної експертизи може здійснюватись також і шляхом
розміщення відповідного грифу про це  на  титульних  листах
висновків.  При  цьому затвердження здійснюється вищестоящими
(порівняно з  тими,  хто  безпосередньо  підписав  висновок)
керівниками Мінекобезпеки чи, відповідно, Державного комітету
охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів
Автономної  Республіки  Крим, Державних управлінь екологічної
безпеки в областях, містах Києві та Севастополі,  Державних
інспекцій охорони Чорного і Азовського морів Мінекобезпеки.
   3.10. В разі потреби, проекти висновків (щодо  особливо
важливих,  складних,  екологічно небезпечних об'єктів) до їх
підписання і затвердження можуть попередньо обговорюватись на
засіданнях  експертних  чи  консультативних  рад  екологічної
експертизи, які можуть  утворюватись  при  еколого-експертних
підрозділах органів Мінекобезпеки України.
   3.11. У випадку обгрунтованої незгоди  еколого-експертних
підрозділів органів системи Мінекобезпеки України з підготовленими
за їх завданнями іншими організаціями  робочими  матеріалами
попередньої оцінки проектної документації чи проектами висновків
державної екологічної експертизи ці матеріали повертаються їх
авторам для доопрацювання і внесення необхідних коректив.
   3.12. Висновки екологічної експертизи складаються з вступної,
констатуючої та заключної частин і оформляються у довільній формі
з включенням до них даних та інформації, яка обумовлена статтею 43
Закону України "Про екологічну експертизу".
   3.13. Підготовлені висновки державної екологічної експертизи
повинні зводитися до трьох можливих варіантів:
   1) Документація розроблена в цілому відповідно до вимог
природоохоронного законодавства, діючих нормативних документів
позитивно оцінюється (погоджується). При потребі погодження може
обумовлюватись певними умовами щодо додаткового опрацювання деяких
питань, внесення коректив і т.ін., виконання яких не потребує
суттєвих доробок, витрат коштів, часу і може бути перевірене
еколого-експертними підрозділами в робочому порядку.
   2) Документація, що не в повній мірі відповідає вимогам
природоохоронного законодавства і діючих нормативних документів
(вказуються конкретні причини), повертається (направляється) на
доопрацювання. При цьому повинні точно формулюватися позиції,
стосовно яких необхідна доробка, суттєве коригування, здійснення
додаткових  проектних  проробок,  що,  по  можливості,  має
обгрунтовуватися посиланням на відповідні статті законодавчих
актів, пункти і положення державних будівельних норм, інших
нормативних  і  інструктивно-методичних  документів.  Строк
доопрацювання встановлюється за домовленістю сторін.
   3) Документація, реалізація проектних рішень якої вступить у
суперечність з вимогами природоохоронного законодавства і  є
неприйнятною з природоохоронної точки зору, оцінюється негативно і
відхиляється від погодження.
   Принципово негативна  оцінка  повинна  бути  максимально
обгрунтованою (в тому числі положеннями відповідних законодавчих і
нормативних документів).
   Чітка і ясна оцінка документації у висновках  державної
екологічної  експертизи  (за  одним з вказаних варіантів) є
обов'язковою. Висновок, що не має такої оцінки, не може бути
підписаний  чи  затверджений уповноваженими на те посадовими
особами.
   3.14. Висновки  державної  екологічної експертизи повинні
друкуватися на офіційних бланках органів Мінекобезпеки України та
скріплюватись гербовою печаткою на підписі уповноваженого на те
керівника або на грифі затвердження (коли висновок друкується не
на бланках) і мати відповідні реквізити - реєстраційні (вихідні)
номери і дати.

 Розділ 4. Розмежування компетенції еколого-експертних органів
   системи Міністерства охорони навколишнього природного
       середовища та ядерної безпеки України
   4.1. До  компетенції  Управління  державної  екологічної
експертизи  Міністерства  охорони  навколишнього  природного
середовища  та  ядерної  безпеки України входить організація
здійснення державної екологічної експертизи чи безпосереднє її
проведення по:
   1) Техніко-економічних обгрунтуваннях,  техніко-економічних
розрахунках і проектах (робочих проектах) на будівництво нових і
розвиток діючих промислових підприємств та інших господарських
об'єктів загальнодержавного значення, які відносяться до Переліку
видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Питання організації  проведення  державної  екологічної
експертизи  документації  по  радіаційно-небезпечних  об'єктах
вирішуються спільно Управлінням державної екологічної експертизи
та Адміністрацією ядерного регулювання Мінекобезпеки України.
   2) У всіх видах програм та схем  розвитку  і  розміщення
продуктивних сил, галузей народного господарства і промисловості,
проектах генеральних планів населених пунктів, схем районного
планування,  іншій  проектно-планувальній  документації,  яка
затверджується Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів
України.
   3) Матеріалах пропозицій  міністерств  і  відомств  щодо
розміщення нових, розширення та реконструкції, консервації та
ліквідації діючих підприємств і об'єктів -  за  дорученнями
Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України.
   4) Проектах законодавчих та інших нормативно-правових актів,
що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому
числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього  природного
середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та
здоров'я людей.
   5) Проектах державних будівельних норм, відомчих будівельних
норм,  регіональних  будівельних  норм, інструкцій, вказівок,
положень та ін. подібних документів в частині регламентації ними
розробки  природоохоронних питань; проектах еталонів розділів
оцінки впливу запроектованої діяльності на навколишнє середовище у
складі документації різних стадій проектування.
   6) Документації по впровадженню нових технологій і техніки
(проектах  будівництва дослідно-промислових установок, окремих
цехів, виробництв, технологічних ліній чи дільниць та інших
матеріалах, які можуть бути до них прирівняні) у тих видах
діяльності та на об'єктах, що входять до переліку таких, які
становлять підвищену екологічну небезпеку  (після попередньої
оцінки місцевими  органами  Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України) - п.9.1 - п.9.5
цієї Інструкції.
   7) Матеріалах реєстрації пестицидів і агрохімікатів (спільно
з Державною міжвідомчою комісією України у справах випробувань та
реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив -
Укрдержхімкомісією).
   8) Екологічних ситуаціях, що склалися в окремих населених
пунктах чи регіонах (у випадках, коли рішення про проведення
екологічної оцінки ситуації прийняте Кабінетом Міністрів України).
   Крім того,  Управління  державної  екологічної експертизи
Міністерства охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної безпеки України у порядку вибіркового контролю за якістю
проектної документації та висновків місцевих еколого-експертних
підрозділів  може,  при  потребі,  вимагати  направлення  до
Мінекобезпеки для здійснення державної екологічної експертизи
будь-яких  проектних матеріалів і документації незалежно від
наявності висновків по них, раніше  підготовлених  місцевими
органами Мінекобезпеки України.
   У таких випадках остаточними висновками державної екологічної
експертизи  вважаються  висновки, організація підготовки яких
забезпечена вищестоящим органом.
   4.2. До компетенції еколого-експертних підрозділів місцевих
органів Мінекобезпеки України (за винятком Державних інспекцій
охорони Чорного і Азовського морів Мінекобезпеки України - п.4.3
цієї Інструкції) входить організація здійснення і безпосереднє
проведення державної екологічної експертизи по:
   1) Всіх     техніко-економічних     обгрунтуваннях,
техніко-економічних розрахунках і проектах (робочих проектах)
діяльності та об'єктів, які становлять підвищену  екологічну
небезпеку  згідно  з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України (в  обов'язковому  порядку),  за  винятком
віднесених  до  компетенції  Управління державної екологічної
експертизи Мінекобезпеки України. Крім того, за документацією,
реалізація  проектних  рішень  якої  може,  з  точки  зору
еколого-експертних підрозділів місцевих органів Мінекобезпеки,
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, у
кожному конкретному випадку за рішенням цих підрозділів.
   При проведенні  екологічної  експертизи документації щодо
радіаційно-небезпечних об'єктів склад експертних комісій, вибір
конкретних  організацій  для  підготовки  робочих  матеріалів
попередньої оцінки проектної документації чи проектів висновків
державної  екологічної  експертизи  і самі проекти висновків
державної екологічної експертизи підлягають погодженню в кожному
конкретному  випадку  з  Адміністрацією  ядерного регулювання
Мінекобезпеки України.
   2) Матеріалах  усіх  видів  схем  і  програм  розвитку
народногосподарського комплексу області, міста, району, з точки
зору їх відповідності вимогам природоохоронного законодавства.
   3) Генеральних  планах,  проектах  районного  планування,
планування приміських і зелених зон міст, схемах генеральних
планів промислових вузлів, схемах розміщення  підприємств  у
промислових вузлах і промислових районах, схемах впорядкування
промислової забудови.
   4) Документації по впровадженню нових технологій і техніки, в
галузях діяльності та на об'єктах, які входять до переліку таких,
що становлять підвищену екологічну небезпеку (в обов'язковому
порядку), з підготовкою тільки попередніх висновків, а також тих,
що можуть (з точки зору органів Мінекобезпеки України) негативно
впливати на  стан  навколишнього  природного  середовища,  з
підготовкою остаточних висновків - п.9.1 - п.9.5 цієї Інструкції.
   5) Документації по впровадженню нових матеріалів і речовин в
галузях діяльності та на об'єктах, які входять до переліку таких,
що становлять підвищену екологічну небезпеку (в обов'язковому
порядку),  а  також  тих, що можуть (з точки зору органів
Мінекобезпеки України) негативно впливати на стан навколишнього
природного середовища (за винятком пестицидів і агрохімікатів) -
п.10.1 - п.10.6 цієї Інструкції.
   Крім того, відповідно до рішень Уряду Автономної Республіки
Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів,
еколого-експертні  підрозділи  місцевих  органів Мінекобезпеки
України  можуть  організовувати  (спільно  з  відповідними
інспекційними підрозділами Мінекобезпеки) роботу по експертній
оцінці екологічних ситуацій, що склалися в окремих населених
пунктах і регіонах, п.7.1 - п.7.5 цієї Інструкції, а також на
діючих об'єктах та комплексах, що мають значний негативний вплив
на стан навколишнього природного середовища,  п.8.1 - п.8.5 цієї
Інструкції.
   Така робота може здійснюватись одним із шляхів, вказаних у
розділі 2 цієї Інструкції.
   4.3. До компетенції Державних інспекцій охорони Чорного і
Азовського морів Мінекобезпеки України входить:
   1) Організація  здійснення  та  безпосереднє  проведення
державної екологічної експертизи техніко-економічних обгрунтувань,
техніко-економічних розрахунків і проектів (робочих проектів)
діяльності та об'єктів, які становлять підвищену  екологічну
небезпеку  згідно  з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України, підконтрольних Державним інспекціям охорони
Чорного і Азовського морів згідно з положенням про них (в
обов'язковому порядку), в тому числі -  в  портах  та  на
судноремонтних заводах, а також тих, що можуть негативно впливати
на стан навколишнього природного  середовища  -  у  кожному
конкретному випадку за визначенням Державних інспекцій охорони
Чорного і Азовського морів (по  об'єктах  загальнодержавного
значення, організація експертизи документації яких входить до
компетенції Мінекобезпеки України  -  за  дорученнями  цього
Міністерства).
   2) Участь у державній екологічній експертизі документації по
об'єктах,  що  можуть  негативно впливати на стан моря (за
відповідними поданнями Державного комітету охорони навколишнього
природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки
Крим, Державних управлінь екологічної безпеки в  приморських
областях).
   4.4. Еколого-експертні  підрозділи   місцевих   органів
Міністерства  охорони  навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України при проведенні державної екологічної
експертизи повинні використовувати дані, які накопичуються в
регіональних (обласних) банках даних, що створюються згідно з
проектом державної системи екологічного моніторингу.
    Розділ 5. Природоохоронні показники, що оцінюються
     при здійсненні державної екологічної експертизи
   Як правило, документація може вважатися такою, що відповідає
сучасним природоохоронним вимогам, якщо нею передбачається:
   5.1. Вдале, з екологічної точки зору, розміщення промислового
чи іншого господарського об'єкта, яке не порушує меж існуючих
територій природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель, що
резервуються з метою подальшого заповідання, цінних ландшафтів; не
потребує зайняття територій, перспективних для розробки родовищ
корисних копалин, зайняття значних (більше 10 га) площ лісів I-ої
групи, орних земель, багаторічних насаджень, замиву чи засипки
акваторій  природних водойм і штучних водоймищ, переносу чи
спрямлення ділянок русел рік, обвалування заплав  річок  та
виконання на них гідромеліоративних робіт, що можуть суттєво
змінити природний стан цих територій; враховує характеристики рози
вітрів щодо найближчих сільських населених пунктів і міської
житлової забудови.
   5.2. Компактне,  раціональне  розташування  виробничих,
адміністративних, енергетичних й інших об'єктів  на  обраній
території, що дозволяє не порушувати зайвих площ земель і економно
використовувати земельні ресурси.
   5.3. Застосування  досконалих  енергозберігаючих, мало- і
безвідходних,  нересурсоємких  технологій  виробництва,  що
забезпечують  комплексне,  максимально  повне  використання
мінеральних і біологічних ресурсів (особливо корисних копалин).
   5.4. Раціональне і економне використання водних ресурсів,
створення водооборотних циклів, повторно-послідовне використання
води у виробничому процесі, забезпечення ефективної очистки всіх
видів стічних вод (в тому числі поверхневих - з території
підприємства) до показників, що дають можливість направлення їх
для поповнення водооборотних циклів чи гарантують безперешкодне
прийняття для остаточної очистки на загальноміські очисні споруди
(застосування раціональних і економних технологій зрошення на
меліоративних  системах,  здійснення  заходів по попередженню
забруднення поверхневих і підземних вод дренажним стоком).
   5.5. Застосування     високоефективних,    досконалих
пилогазоочисних  споруд,  здатних  забезпечити  неперевищення
встановлених  показників  гранично  допустимих  концентрацій
забруднюючих речовин в атмосфері  на  межі  нормативної  чи
розрахункової санітарно-захисної зони та в районах прилеглої
житлової забудови.
   5.6. Забезпечення максимально можливої утилізації всіх видів
відходів, що утворюються на підприємстві в процесі його виробничої
діяльності  (в тому числі шляхом передачі їх для наступної
переробки і використання на інші підприємства і об'єкти), чи
екологічно безпечного їх поховання.
   5.7. Максимально  можливе  збереження  існуючих  зелених
насаджень, відновлення порушених і створення нових, виконання
заходів по охороні тваринного світу (включаючи рибоохоронні заходи
на водозабірних спорудах).
   5.8. Надійний захист довкілля від шкідливого впливу фізичних
факторів - шуму, вібрації, електромагнітних полів, ультра- та
інфразвуку і таке інше.
      Розділ 6. Вимоги до складу документації, що
      подається на державну екологічну експертизу
   Еколого-експертними підрозділами Мінекобезпеки України і його
місцевих органів приймається для екологічної оцінки документація,
яка містить:
   6.1. Загальну  інформацію  про  об'єкт  проектування  і
передбачувані  проектні  рішення  (як  правило,  -  загальна
пояснювальна записка).
   6.2. Стислий  виклад  суті проекту (паспорт чи конспект
проекту).
   6.3. Розділ (том, частину, главу і т.ін.) - Оцінка впливу
запроектованої діяльності на стан оточуючого середовища.
   Вказаний розділ розробляється згідно з вимогами державних
будівельних норм України - Проектування. Склад і зміст матеріалів
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і
будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення
проектування.  ДБН  А.2.2.-1-95,  які  затверджені  наказами
Держкоммістобудування України від 28 лютого 1995 року N 37 та
Мінекобезпеки України від 5 квітня 1995 року N 9 і введені в дію
з 1 липня 1995 року.
   6.4. Заяву про очікувані (передбачувані) екологічні наслідки
запроектованої (запланованої) діяльності - як результат матеріалів
оцінки впливу запроектованої діяльності на стан навколишнього
середовища.
   Крім того,  залежно  від потреби, у кожному конкретному
випадку, на вимогу спеціалістів еколого-експертних підрозділів
органів Мінекобезпеки України повинні надаватись для розгляду
будь-які інші частини (розділи) проектної документації, включаючи
розрахунки, обгрунтування й інші матеріали, що не входять до
складу проекту, але зберігаються в проектній організації.
   До документації, що передається для здійснення екологічної
експертизи повинні додаватися копії всіх погоджень і висновків
заінтересованих організацій, отриманих раніше, а також технічних
умов.
   Еколого-експертні підрозділи органів Мінекобезпеки України
повинні  звертати  увагу  на наявність висновків (погоджень)
проектних організацій, на які покладені  функції  здійснення
територіальної  діяльності  (згідно з державними будівельними
нормами України - Положення про територіальну діяльність  у
будівництві.  ДБН України 361-92, які затверджені постановою
Держбуду України від 25 березня 1992 року) і, при потребі,
вимагати їх представлення.
   Крім того, на вимогу еколого-експертних підрозділів органів
Мінекобезпеки України мають також представлятися висновки відомчої
експертизи  організацій замовників та місцевих органів влади
(районного, міського рівня - при експертизі на рівні області чи
Автономної Республіки Крим; обласного чи Автономної Республіки
Крим рівня - при експертизі Управлінням державної екологічної
експертизи Мінекобезпеки України).
   Практичне проведення  державної  екологічної  експертизи
документації щодо видів діяльності та об'єктів, що становлять
підвищену екологічну небезпеку,  згідно  з  переліком,  який
затверджується Кабінетом Міністрів України, проводиться після
оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про
екологічні наслідки діяльності.
   Замовники проектної  документації,  а  також  проектні
організації зобов'язані вносити в документацію зміни, пов'язані з
введенням в дію (після завершення проектних робіт чи проведення
експертизи) нових нормативних актів щодо охорони навколишнього
природного середовища.
      Розділ 7. Експертиза екологічних ситуацій
            на певних територіях
   7.1. Необхідність і доцільність експертної оцінки екологічної
ситуації, що склалася в окремих населених пунктах і регіонах,
визначається  Кабінетом  Міністрів України, Урядом Автономної
Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів чи  їх
виконавчими комітетами.
   7.2. Практичне виконання такої оцінки з підготовкою проекту
можливого експертного висновку доручається, як правило, науковим
центрам Мінекобезпеки України, іншим науково-дослідним і проектним
спеціалізованим організаціям, асоціаціям, центрам, фірмам, які
мають необхідні можливості і досвід подібної діяльності. Вибір
конкретного   виконавця   здійснюється   еколого-експертними
підрозділами Мінекобезпеки чи його місцевих органів.
   7.3. Експертна  оцінка  екологічної  ситуації  повинна
виконуватися на договірних засадах між зацікавленими сторонами за
рахунок коштів Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів - залежно від того, який орган приймав
рішення про проведення такої експертизи, а також за рахунок коштів
відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного
середовища.
   7.4. В процесі експертної оцінки екологічної ситуації:
   1) На основі наявних фондових даних, інформації місцевих
органів  Міністерства  охорони  здоров'я,  Держкомгідромету,
Держкомгеології,  інших  міністерств  і відомств, результатів
спеціально проведених аналізів і досліджень уточнюється реальний
стан екологічної обстановки на певній місцевості (забрудненість
повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, грунтів тощо);
   2) Встановлюються  причини  стану,  що склався, вклад у
забруднення і деградацію довкілля окремих промислових підприємств
й інших господарських об'єктів (залежно від валових об'ємів їх
викидів в атмосферу і скидів стічних вод, інгредієнтного складу
забруднень, обсягів промислових й інших відходів, ступеню їх
небезпечності);
   3) Розробляються  пропозиції  щодо  можливих  заходів по
забезпеченню стабілізації й наступного поступового покращення
екологічної ситуації як на окремих підприємствах та об'єктах, так
і на території (відповідного міста, району тощо) в цілому.
   7.5. Фактично всі дії по екологічній експертизі ситуації на
певних територіях аналогічні тим, що виконуються при розробці
спеціалізованими організаціями матеріалів ТерКСОП - територіальних
комплексних схем охорони природи, в зв'язку з чим доцільно, по
можливості, залучати до експертної оцінки екологічних ситуацій
організації, які мають досвід роботи над ТерКСОП.
         Розділ 8. Екологічна експертиза
         діючих об'єктів та комплексів
   8.1. Питання про доцільність екологічної експертизи діючих
об'єктів та комплексів може розглядатися відповідно до рішень
Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим,
місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів.
   8.2. Організація  такої  експертизи повинна здійснюватися
спільно еколого-експертними й інспекційними підрозділами органів
Мінекобезпеки  України  і  може  доручатись  спеціалізованим
організаціям, що мають досвід підготовки екологічних паспортів
підприємств, обстеження і оцінки ситуацій на діючих виробництвах,
які повинні готувати  робочі  матеріали  попередньої  оцінки
екологічного стану того чи іншого об'єкта або проекти висновків з
цього питання і передавати їх органам Мінекобезпеки України.
   8.3. Залежно від того, які органи приймали рішення про
проведення таких експертиз, робота повинна фінансуватися  за
рахунок коштів Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів, а також відповідних позабюджетних фондів
охорони навколишнього природного середовища.
   8.4. В   процесі  екологічної  оцінки діючих об'єктів та
комплексів:
   1) виявляються наявні джерела  забруднення  атмосфери  -
стаціонарні (організовані), неорганізовані і пересувні; джерела
забруднення водойм - технологічні процеси виробництва, цехи,
ділянки і установки, де утворюються забруднені стічні води;
джерела забруднення грунтів і підземних вод - місця утворення і
складування промислових відходів;
   2) визначається наявність і ефективність дії природоохоронних
очисних споруд і устаткування, які задіяні на підприємстві для
забезпечення попередження негативного впливу джерел забруднення на
довкілля;
   3) формулюються  пропозиції  щодо  доцільності  зміни
технологічних процесів; реконструкції, ремонту чи повної заміни
очисних  споруд  і  установок;  монтажу  нових  додаткових
пилогазоочисних установок і споруд для очистки забруднених стічних
вод; здійснення додаткових заходів по утилізації чи екологічно
безпечному похованню промислових й інших відходів; проведенню
заходів по упорядкуванню, благоустрою і озелененню території
підприємства, організації санітарно-захисної зони (якщо об'єкт нею
не забезпечений) та забезпеченню дотримання її статусу.
   8.5. Якщо йдеться про екологічну експертизу діючого об'єкта,
що відноситься до таких, які становлять підвищену екологічну
небезпеку,  обов'язковою умовою її проведення є забезпечення
підготовки керівництвом об'єкта і його власником матеріалів оцінки
впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, які і
повинні бути об'єктом такої експертизи.
      Розділ 9. Екологічна експертиза документації
      по впровадженню нової техніки і технології
   9.1. Екологічна експертиза документації по впровадженню нової
техніки і технології здійснюється шляхом  експертної  оцінки
матеріалів (проектів) їх створення і практичного впровадження на
нових і діючих підприємствах (під документацією по впровадженню
нової техніки і технологій слід розуміти в основному проекти
будівництва дослідно-промислових (експериментальних) установок,
цехів, виробництв, дільниць, ліній і таке інше, а також матеріали,
що за своїм змістом і призначенням можуть бути прирівняні до
вказаних проектів).
   9.2. Документація по впровадженню нової техніки і технологій
підлягає обов'язковій державній екологічній експертизі лише в тому
випадку, якщо ці технології і техніка стосуються діяльності та
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. В усіх
інших випадках рішення про необхідність проведення державної
екологічної експертизи приймається у кожному конкретному випадку
еколого-експертними підрозділами органів Мінекобезпеки України.
   9.3. В  процесі експертизи обов'язково оцінюються тільки
показники, що стосуються забезпечення  охорони  навколишнього
природного  середовища  від  забруднення  і  раціональності
використання природних ресурсів (п.п. 5.1 - 5.8 цієї Інструкції),
всі інші - економічні, технічні і так далі - до уваги можуть не
братися.
   9.4. При  проведенні  подібної  експертизи завдання щодо
підготовки робочих матеріалів попередньої оцінки  відповідної
документації  чи  проектів  висновків  державної  екологічної
експертизи доцільно давати, за домовленістю, місцевим проектним і
проектно-конструкторським організаціям, а також вищим учбовим
закладам  (чи  окремим групам їх спеціалістів)  відповідно
розробкам профілю.
   9.5. Екологічна експертиза документації по впровадженню нової
техніки і технології у видах діяльності та на об'єктах, які
входять до переліку таких, що становлять підвищену екологічну
небезпеку, здійснюється у дві стадії.
   Документація оцінюється попередньо на рівні місцевих органів
Мінекобезпеки  України,  на  території  підвідомчій  яким
передбачається первинне впровадження нової технології чи техніки,
і проходить остаточну експертизу на рівні Управління державної
екологічної експертизи Мінекобезпеки.
   В усіх  інших  випадках  -  в  одну  стадію, на рівні
еколого-експертних підрозділів місцевих органів  Мінекобезпеки
України.
     Розділ 10. Екологічна експертиза документації
      по впровадженню нових матеріалів і речовин
   10.1. Така  експертиза  може  проводитись  тільки  за
документацією на впровадження нових матеріалів і речовин, але не
за їх зразками.
   10.2. Екологічна  експертиза документації по впровадженню
нових матеріалів і речовин обов'язково проводиться у тих випадках,
коли вони призначені для застосування у видах діяльності та на
об'єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
   10.3. Місцевим органам Мінекобезпеки України, на території
областей  яких  передбачається  первинне  застосування  нових
матеріалів  і  речовин, доцільно доручати підготовку робочих
матеріалів попередньої оцінки документації по їх впровадженню (за
винятком вказаних у п.10.4 цієї Інструкції) чи проектів можливих
висновків державної екологічної експертизи по ній тим науковим,
науково-дослідним  й іншим організаціям і установам, які за
основним профілем своєї діяльності мають необхідні для цього
можливості.
   10.4. Підготовка висновків державної екологічної експертизи
за матеріалами реєстрації пестицидів і агрохімікатів здійснюється
Управлінням державної екологічної експертизи Мінекобезпеки України
на підставі й з урахуванням результатів розгляду та оцінки їх
екологічною експертною групою, створеною  Мінекобезпеки,  яка
розглядає відповідні матеріали за поданням Укрдержхімкомісії.
Оплата робіт здійснюється Укрдержхімкомісією.
   10.5. Екологічна оцінка документації по впровадженню нових
матеріалів і речовин повинна полягати у виявленні наявності (чи
відсутності)  впливу  на  навколишнє природне середовище цих
матеріалів і речовин в процесі їх виробництва,  практичного
використання і застосування, встановленні характеру, інтенсивності
і можливих наслідків (прямих і опосередкованих) такого впливу (в
разі його наявності), а також припустимості впровадження вказаних
матеріалів і речовин, та умов цього впровадження, дотримання яких
повинно бути забезпечено.
   10.6. При екологічній експертизі документації по впровадженню
нових матеріалів і речовин обов'язково повинна враховуватися
можливість і повнота утилізації невикористаних залишків  цих
матеріалів і речовин чи їх екологічно-безпечного поховання після
закінчення розрахункового строку використання.
    Розділ 11. Строки проведення державної екологічної
        експертизи і термін дії її висновку
   11.1. При  проведенні  державної  екологічної  експертизи
безпосередньо  еколого-експертними  підрозділами  Мінекобезпеки
України,  підготовці  робочих  матеріалів  попередньої оцінки
проектної  документації  чи  проектів  експертних  висновків
спеціалізованими установами та організаціями Мінекобезпеки, строк
проведення експертизи не повинен перевищувати 45 календарних днів.
   В разі потреби, за рішенням еколого-експертних підрозділів
Мінекобезпеки і його органів на місцях, строк може продовжуватися
до 60 днів.
   У виняткових випадках, залежно від складності проблеми - до
120 днів.
   Конкретні терміни підготовки робочих матеріалів попередньої
оцінки проектної документації чи проектів експертних висновків
залученими до цього організаціями визначаються у кожному окремому
випадку договорами між виконавцями і замовниками експертизи.
   11.2. При проведенні державної екологічної експертизи  з
урахуванням попереднього експертного розгляду документації іншими
(не  підпорядкованими  Мінекобезпеки  України)  науковими,
проектно-вишукувальними    спеціалізованими   організаціями,
лабораторіями, творчими колективами, групами, фірмами і таке інше
чи  спеціально  створеними  міжгалузевими  еколого-експертними
комісіями, термін здійснення експертизи - до 90 календарних днів.
   11.3. При   розгляді  еколого-експертними  підрозділами
Мінекобезпеки України і його органів  на  місцях  проектної
документації, доопрацьованої і відкоригованої згідно з вимогами
раніше виданих висновків державної екологічної експертизи, строки
підготовки остаточних висновків державної екологічної експертизи -
до 30 календарних днів.
   11.4. Термін дії позитивного висновку державної екологічної
експертизи - 3 роки від дня його видачі.
   Принципово негативний  висновок  (коли реалізація проекту
експертизи визнана недопустимою) - безстроковий.
   Висновок, згідно  з  яким  документація  направлена  на
доопрацювання, діє до того часу, доки вимоги еколого-експертного
підрозділу органів Мінекобезпеки не будуть виконані.
      Розділ 12. Звітність з питань організації і
      проведення державної екологічної експертизи
   12.1. Еколого-експертні  підрозділи  місцевих   органів
Мінекобезпеки  України  звітують  перед Управлінням державної
екологічної експертизи Мінекобезпеки раз на рік за підсумками
експертної  діяльності кожного поточного року. Звіти повинні
надходити до Мінекобезпеки України не пізніше 20 січня наступного
за звітним року.
   12.2. Звіти складаються з табличних форм N 1 і N 2 (додатки
N 1 і N 2) і пояснювальної записки.
   До форми N 2 заносяться дані щодо проектів, реалізація яких
визнана недопустимою (але не тих, що повернені на доопрацювання).
У пояснювальній записці наводяться дані щодо типових недоліків
проектної документації, яка розглядалась; претензії до конкретних
проектних організацій; даються пояснення щодо позиції експертів
стосовно тих чи інших об'єктів; пропозиції з питань організації,
проведення і покращання експертної роботи.
     Розділ 13. Документи, що використовуються при
      проведенні державної екологічної експертизи
   Еколого-експертні підрозділи    Міністерства    охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і
його місцевих органів у своїй роботі використовують законодавчі
акти України, Укази Президента, постанови і рішення Верховної
Ради,  Кабінету Міністрів України, діючі будівельні норми і
правила,  державні  будівельні   норми   України,   інші
нормативно-технічні  та  інструктивно-методичні  документи, що
регламентують питання проектування і експертизи.
   При цьому слід керуватися витягом з Переліку нормативних
документів у галузі будівництва, що діють на території України,
який  затверджений  наказом  Мінбудархітектури  України  від
27.04.93 року N 46 (доведений до місцевих органів Мінекобезпеки
листом  від 11.11.93 року N 18-5-837), а також  аналогічними
переліками, що будуть додатково видаватися Держкоммістобудування.

                      Додаток N 1
                 до Інструкції  про  здійснення
                 державної екологічної експертизи,
                 затвердженої наказом Міністерства
                 охорони навколишнього природного
                 середовища та  ядерної  безпеки
                 України від 7 червня 1995 року
                 N 55
          Загальні результати роботи
        по державній екологічній експертизі
                            Форма N 1
NN Розглянуто матеріалів Кількість Не погоджено
Одиниць %
1. всього
1.1 з них: Проектних матеріалів (схем, генеральних планів, техні- ко-економічних обгрунтувань (розрахунків), проектів і т.ін.)
1.2 Документації по впрова- дженню нової техніки і технологій
2. Матеріалів вибору земель- них ділянок _________ При цьому погоджено: ріллі, ______ га; (в т.ч. в тимчасове користу- вання) лісів 1 групи, ______ га (в т.ч. в тимчасове користу- вання) __________ При цьому не погоджено (збережено): ріллі, ______ га; лісів 1 групи, ______ га
   Проведено експертиз із залученням інших сторонніх організацій
   (за  дорученнями  еколого-експертних  підрозділів органів
   Мінекобезпеки)_______________________________________________
   Комісіями з позаштатних експертів____________________________
   Примітка: Сума показників за пунктами 1.1 і 1.2 повинна
        дорівнювати показнику пункту 1.

                      Додаток N 2
                 до Інструкції  про  здійснення
                 державної екологічної експертизи,
                 затвердженої наказом Міністерства
                 охорони навколишнього природного
                 середовища та  ядерної  безпеки
                 України від 7 червня  1995 року
                 N 55
          Перелік відхилених проектів
                            Форма N 2
NN пп Проект Замовник Генпроекту- вальник Причини відхилення Примітка
1 2 3 4 5 6

БУДСТАНДАРТ Online