Указ от 02.06.1995 № 416/95 О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Украины от 14 октября 1993 года № 456 О приватизации объектов незавершенного строительства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 591/99 від 28.05.99 )
    Про внесення змін і доповнень до Указу Президента
      України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про
     приватизацію об'єктів незавершеного будівництва"
 
   З метою  вдосконалення  механізму  приватизації  об'єктів
незавершеного будівництва  і  залучення  інвестицій  для  їх
будівництва п о с т а н о в л я ю:
   Внести до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року 
N 456  "Про  приватизацію  об'єктів  незавершеного
будівництва" такі зміни та доповнення:
   1. Статтю 2 викласти у такій редакції:
   "2. Право на приватизацію об'єктів незавершеного будівництва
мають:
   громадяни  України,  іноземні  громадяни,  особи  без
громадянства;
   юридичні особи,  зареєстровані  на території України,  у
статутному фонді яких вітсутня частка державної власності;
   іноземні юридичні особи.
   Право на приватизацію при цьому земельних  ділянок  (їх
оренду), відведених для будівництва зазначених об'єктів, мають
юридичні особи України, у статутному фонді яких відсутня частка
державної власності, та громадяни України. Іноземним юридичним та
фізичним особам, особам без громадянства, спільним підприємствам,
міжнародним об'єднанням і організаціям з участю українських,
іноземних юридичних та фізичних осіб земельні ділянки надаються
тільки в довгострокову оренду".
   2. Статтю 4 викласти у такій редакції:
   "4. Приватизація   об'єктів  незавершеного  будівництва
здійснюється шляхом їх продажу:
   при наявності не менш як трьох покупців - на аукціоні, за
конкурсом у порядку, встановленому розділом IV Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
;
   при наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві
за визначеною початковою ціною продажу при забезпеченні ним умов,
за яких продається об'єкт.
   При відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного
будівництва протягом 30 календарних днів від дня опублікування
переліку об'єктів, що пропонуються (підлягають)  приватизації,
державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж
його на аукціоні, за конкурсом.  При  повторному  проведенні
аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову
ціну. У цьому разі початкову ціну може бути зменшено не більш як
на 50 відсотків.
   Громадянам, юридичним особам України, які відповідно до цього
Указу є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати
ними 50 відсотків їх вартості, може надаватися розстрочка платежу
на строк до 5 років. На суму відстроченого платежу нараховуються
відсотки за обліковою ставкою Національного банку України.
   У  разі  відсутності  заяв  на  приватизацію  об'єкта
незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня
опублікування переліку об'єктів, що пропонуються (підлягають) для
повного продажу на аукціоні, за конкурсом, такий об'єкт може
передаватися за рішенням державних органів  приватизації  до
статутного  фонду  господарського  товариства.  Приватизація
державної частки (паїв, акцій) майна, що було  внесено  до
статутного  фонду  господарського  товариства  як  об'єкт
незавершеного  будівництва,  здійснюється  після  закінчення
будівництва цього об'єкта. При  цьому  переважне  право  на
приватизацію майна надається  господарському  товариству,  до
статутного фонду якого було передано цей об'єкт. У разі відмови
товариства від приватизації цього майна воно приватизується в
установленому порядку.
   При приватизації об'єктів незавершеного будівництва комісія з
приватизації не створюється і план приватизації не розробляється".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 2 червня 1995 року
   N 416/95

БУДСТАНДАРТ Online