Приказ от 02.06.2004 № 120 О неотложных мероприятиях по завершению погашения задолженности по выплате заработной платы в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            02.06.2004 N 120
 
 
     Про невідкладні заходи щодо завершення погашення
   заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві
 
 
   З метою виконання Указу Президента України від 25 травня
2004 р. N 576/2004 "Про невідкладні заходи щодо
завершення  погашення  заборгованості  із  заробітної плати",
доручення Прем'єр-міністра  України  від   02.06.2004   р.
N 23206/2/1-04 до Указу Президента України від 25 травня 2004 р.
N 576/2004 ) та рішення колегії Держбуду України від 28.05.2004 р.
N 62 "Про невідкладні заходи щодо завершення
погашення заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Заступникам  Голови  Комітету,  керівникам структурних
підрозділів Комітету, керівникам корпорацій "Укрбуд" (Ю.Пелих),
"Укрмонтажспецбуд"  (О.Копил),  "Украгропромбуд"  (М.Удовенко),
"Укртрансбуд" (О.Гвоздь), "Укрметротунельбуд" (В.Петренко) взяти
до неухильного виконання Указ Президента України від 25 травня
2004 р. N 576/2004 "Про невідкладні заходи щодо
завершення  погашення заборгованості із заробітної плати" та
рішення колегії Держбуду України від 28 травня 2004 р. N 62
 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення
заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві".
 
   2. Керівникам   корпорацій    "Укрбуд"    (Ю.Пелих),
"Укрмонтажспецбуд"  (О.Копил),  "Украгропромбуд"  (М.Удовенко),
"Укртрансбуд" (О.Гвоздь), "Укрметротунельбуд" (В.Петренко)  за
участю профспілкових організацій:
   1) терміново переглянути графіки погашення заборгованості із
виплати заробітної плати підприємств-боржників з метою скорочення
строків повного погашення заборгованості з виплати заробітної
плати до 1 листопада 2004 року. Погодити зазначені графіки з
відповідними профспілковими організаціями  та  розглянути  на
засіданнях рад корпорацій питання щодо забезпечення безумовного та
повного погашення заборгованості з виплати заробітної  плати
працівникам та поінформувати Держбуд до 20 червня 2004 р.
   У подальшому щомісяця інформувати Держбуд про виконання
графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам підприємств, які входять до складу корпорацій;
   2) запровадити з 1 червня 2004 року:
   -  моніторинг  стану погашення заборгованості з виплати
заробітної плати працівникам підприємств, щодо яких реалізуються
процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом;
   - практику регулярного розгляду на засіданнях рад корпорацій
за  участю  керівників  та представників трудових колективів
підприємств стану виконання графіків погашення заборгованості з
виплати заробітної плати.
   Про виконання зазначених заходів щоквартально інформувати
Держбуд;
   3) протягом місяця:
   - проаналізувати причини невідповідності обсягів погашення
заборгованості підприємств із виплати заробітної плати працівникам
фінансово-економічним можливостям підприємств та за результатами
аналізу розробити заходи щодо розв'язання зазначених проблем,
забезпечити їх виконання;
   - вжити відповідно до повноважень у встановленому порядку
заходів щодо проведення досудової санації, порушення справ про
банкрутство підприємств, неспроможних виконати зобов'язання з
погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам.
Разом з господарськими судами приймати плани санації відповідних
підприємств з обов'язковим включенням до них заходу про погашення
в дев'яностоденний строк заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам.
   Інформацію про вжиті заходи, а також висновки і пропозиції
подати Держбуду до 10 червня 2004 р.;
   4) ужити заходів щодо забезпечення посилення контролю за
цільовим використанням підприємствами, установами і організаціями
бюджетних коштів, своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати
їх працівникам. Поінформувати Держбуд до 20 червня 2004 р.;
   5) до 1 липня 2004 року забезпечити разом із державними
органами приватизації відсторонення в установленому порядку від
роботи (звільнення від виконання обов'язків) і притягнення до
відповідальності керівників підприємств (господарських товариств)
державного  сектора  економіки,  членів їх керівних органів,
спостережних рад - представників держави, які не забезпечили
своєчасну і повну виплату заробітної плати на таких підприємствах
(господарських товариствах). Про результати поінформувати Держбуд
до 15 липня 2004 р.;
   6) після внесення змін до Положення про порядок укладання
контракту з керівником підприємства, що є у державній власності
 , при найманні на роботу забезпечити до 10 липня 2004
р. внесення відповідних змін до контрактів з керівниками державних
підприємств,  передбачивши  включення  до контракту обов'язку
керівника державного підприємства забезпечувати своєчасне й у
повному обсязі виконання графіків із погашення заборгованості з
заробітної плати, а також змін щодо розірвання контрактів з
керівниками державних підприємств, які не виконують зазначені
вимоги. Поінформувати Держбуд до 20 липня 2004 р.
 
   3. Попередити керівників корпорацій  "Укрбуд"  (Ю.Пелих),
"Укрмонтажспецбуд"  (О.Копил),  "Украгропромбуд"  (М.Удовенко),
"Укртрансбуд" (О.Гвоздь), "Укрметротунельбуд" (В.Петренко) про
персональну відповідальність за забезпечення додержання зазначених
графіків, остаточне і повне погашення до 1 листопада 2004 року
заборгованості з виплати заробітної плати, а також несвоєчасну
виплату поточної заробітної плати працівникам підприємств, що
входять до складу корпорацій, незалежно від форм власності. Про
результати інформувати Держбуд до 10 листопада 2004 р.
 
   4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій  у  будівництві (Д.Барзилович) вжити заходів щодо
попередження фактів виникнення заборгованості з заробітної плати
працівникам підприємств і організацій сфери управління Держбуду.
 
   5. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова):
   1) забезпечити щомісячне узагальнення інформації корпорацій
щодо виконання Указу Президента України від 25 травня 2004 р.
N 576/2004 "Про невідкладні заходи щодо завершення
погашення заборгованості із заробітної плати" та подання її до
відповідних органів центральної виконавчої влади:
   до Мінпраці:
   щодо пункту 1 статті 3 - до 15 червня 2004 р.;
   щодо пункту 4 статті 3 - до 20 червня 2004 р.;
   щодо пункту 2 статті 3 - до 25 червня 2004 р.;
   щодо пункту 6 статті 2 - до 20 серпня 2004 р.;
   до Мінекономіки:
   щодо пункту 5 статті 3 - до 15 червня 2004 р.;
   до ГоловКРУ:
   щодо пункту 3 статті 3 - до 25 червня 2004 р.;
   2) підготувати проекти листів до Мінфіну та Мінекономіки щодо
врахування під час підготовки проекту Державного бюджету  на
2005 рік пропозицій, спрямованих на поліпшення стану розрахунків,
в тому числі з заробітної плати:
   - запровадження в повному обсязі Закону України "Про майнову
відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту)
про  виконання  робіт на будівництві об'єктів" та
запровадження в дію механізму реалізації його норм;
   - відновлення дії пункту 11.25 Закону України "Про податок на
додану вартість" щодо нарахування цього податку за
датою надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку
за операціями з виконання проектних і будівельних робіт незалежно
від джерел фінансування.
 
   6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор), Управлінню  економіки  та  стратегії  розвитку
будівельного  комплексу  (Т.Шарапова) забезпечити інформування
громадськості щодо стану погашення заборгованості з  виплати
заробітної плати працівникам на підприємствах сфери управління
Держбуду та будівельних корпорацій.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Голови Комітету А.Беркуту та заступника Голови
Комітету О. Бондаренка відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова Комітету                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online