Об утверждении проекта и титула строения "Нефтеперекачивающая станция "Чикаловка" нефтепровода Кременчуг - Снегуровка"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 25 серпня 2004 р. N 597-р
                Київ

       Про затвердження проекту і титулу будови
       "Нафтоперекачувальна станція "Чикалівка"
        нафтопроводу Кременчук - Снігурівка"


   1. Затвердити  поданий  Мінпаливенерго  проект  будови
"Нафтоперекачувальна станція    "Чикалівка"    нафтопроводу
Кременчук - Снігурівка", розроблений Інститутом транспорту нафти
та  рекомендований  до  затвердження  Центральною  службою
Укрінвестекспертизи, з такими техніко-економічними показниками:

обсяг перекачування нафти після   - 28 млн. тонн на рік
введення в експлуатацію

 у тому числі додатковий обсяг   - 8,9 млн. тонн на рік
 перекачування

площа території           - 73800 кв. метрів

площа забудови           - 11247 кв. метрів

кошторисна вартість будівництва   - 84915,46 тис. гривень

 у тому числі будівельно-монтажних - 22626,7 тис. гривень
 робіт

тривалість будівництва       - 10 місяців

   2. Затвердити титул будови  "Нафтоперекачувальна  станція
"Чикалівка" нафтопроводу Кременчук - Снігурівка", що додається.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 37


                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 25 серпня 2004 р. N 597-р

               ТИТУЛ
           будови на 2004-2005 роки


Найменування будови та її місцезна- ходження: нафтоперекачувальна станція "Чикалівка" нафтопроводу Кременчук - Снігурівка Кременчуцький район Полтавської області Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня 2004 р. - 100 відсотків
Сфера управління: Мінпаливенерго Кошторисна вартість будівництва - 84915,46 тис. гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт - 22626,7 тис. гривень
Галузь: транспортування трубопроводами Ким, коли затверджено проектно- кошторисну документацію: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 597-р
Характер будівництва: нове Генеральна проектна організація - Інститут транспорту нафти
Строки будівництва: 2004-2005 роки Джерела фінансування: кредитні кошти, власні кошти Генеральна підрядна організація - ВАТ "Укртранснафта"
Показники будови об'єкта) Згідно з проектно- кошторис- ною доку- ментацією Завдання за роками будівництва
2004 2005
Річна потужність, млн. тонн нафти 28   28
Основні фонди, тис. гривень 67746,57   67746,57
Капітальні вкладення, тис. гривень 84915,46 60000 24915,46
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень: 84915,46 60000 24915,46
будівельно-монтажних робіт 22626,7 20000 2626,7
устатковання, меблів та інвентарю 33872,92 30000 3872,92
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:      
державного бюджету      
бюджетного кредиту      
інших джерел фінансування (кредитні кошти, власні кошти) 84915,46 60000 24915,46


БУДСТАНДАРТ Online