Решение от 09.07.2004 № 32 О проекте Закона Украины О нормировании в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             09.07.2004 N 32
 
 
   Про проект Закону України "Про нормування у будівництві"
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
11.03.2004 N 315 ,  основних  завдань  та
організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 рік
Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій на
замовлення Держбуду України розроблено проект Закону України "Про
нормування у будівництві".
   На сьогоднішній день нормування у будівництві регулюється
законами України: "Про стандартизацію"  >> ) та "Про
підтвердження відповідності", які не охоплюють повною
мірою особливості нормування у будівництві.
   Розроблений проект  Закону  України  "Про  нормування  у
будівництві" узгоджений з положеннями законів України:  "Про
стандартизацію" "Про підтвердження відповідності"
, "Про архітектурну діяльність", "Про основи
містобудування" та інших нормативно-правових актів і
визначає статус будівельних норм,  обгрунтовує  методологічні
підходи до формування нормативно-правової бази у будівництві,
встановлює правові  та  організаційні  засади  нормування  у
будівництві в Україні і передбачає створення умов для забезпечення
єдиної державної політики у цій сфері.
   Проект зазначеного  Закону  розглянуто  всіма  базовими
організаціями та структурними підрозділами Держбуду України.
   Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій з
наукової роботи В.Тарасюка про основні положення розробленого
проекту  Закону  України  "Про  нормування  у  будівництві",
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Взяти до відома інформацію про основні положення проекту
Закону України "Про нормування у будівництві".
 
   2. Розмістити проект Закону України "Про  нормування  у
будівництві" в Інформаційному бюлетені та на офіційному сайті
Держбуду України для громадського обговорення.
 
   3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) продовжити роботу над
проектом зазначеного Закону спільно з Державним науково-дослідним
інститутом будівельних конструкцій (П.Кривошеєв), доопрацювавши
його з урахуванням отриманих пропозицій, висловлених на засіданні
науково-технічної  ради  Держбуду України та за результатами
громадського обговорення, і у двомісячний термін підготувати
матеріали для погодження центральними органами виконавчої влади.
 
 Заступник Голови НТР                 О.Бондаренко

БУДСТАНДАРТ Online