Постановление от 08.09.2004 № 1189 Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития г. Судака и других населенных пунктов, расположенных на близлежащей к нему территории, на 2005-2010 г...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 8 вересня 2004 р. N 1189
                Київ

       Про затвердження Програми комплексного
      соціально-економічного розвитку м. Судака та
       інших населених пунктів, розташованих на
     прилеглій до нього території, на 2005-2010 роки


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Програму комплексного соціально-економічного
розвитку м. Судака та інших населених пунктів, розташованих на
прилеглій до нього території, на 2005-2010 роки далі - Програма),
що додається.

   2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції разом з іншими центральними органами
виконавчої влади і Радою міністрів Автономної Республіки Крим
передбачати починаючи з 2005 року під час підготовки проектів
Державного бюджету України та Державної програми економічного та
соціального розвитку України кошти на виконання Програми виходячи
з реальних можливостей.

   3. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за
виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим
подавати щороку до 10 лютого Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції звіт про стан виконання Програми.

   Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
подавати  щороку  до 1 березня Кабінетові Міністрів України
узагальнену інформацію про стан виконання Програми.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 39


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 8 вересня 2004 р. N 1189

               ПРОГРАМА
      комплексного соціально-економічного розвитку
       м. Судака та інших населених пунктів,
        розташованих на прилеглій до нього
          території, на 2005-2010 роки


            Загальні положення

   Цю Програму  розроблено  з  метою  активізації  процесу
становлення сучасних ринкових відносин і адекватних їм механізмів
державного регулювання у сфері розвитку курортів і туризму.

   Програмою передбачено  комплексний  соціально-економічний
розвиток таких населених пунктів, як м. Судак, смт Новий Світ,
Щебетовка  і  Коктебель,  села  Миндальне, Веселе, Грушівка,
Перевалівка, Холодівка, Дачне, Лісове, Міжріччя, Ворон, Морське,
Громівка, Сонячна Долина і Багатівка.

   Місто Судак розташоване за 100 кілометрів від Сімферополя і
за 55 кілометрів від найближчої залізничної станції Феодосія.

   Єдиний вид  пасажирського  транспорту  -  автомобільний.
Протяжність  доріг  загальнодержавного  значення   становить
42 кілометри, місцевого - 84 кілометри. Довжина берегової лінії -
40 кілометрів.

   Кількість працюючого населення - 7400 чоловік.

   Основна спеціалізація - виробництво марочних і шампанських
вин (завод "Новий Світ") і надання курортних послуг.

   Щороку до м. Судака приїжджає на відпочинок понад 180 тис.
чоловік  (переважно    неорганізованих    відпочиваючих).
У 18 пансіонатах і здравницях у 2003 році поліпшило своє здоров'я
49 тис. чоловік, з них третина - іноземці.

   Бюджет міста становить близько 11 млн. гривень, з них власні
доходи - 7,5 млн. гривень.

   Рівень безробіття досягає 4,5 відсотка (при середньому по
Україні - 3,4 відсотка).

   Відсутність водопроводу,  каналізації,  низький  рівень
телефонізації, доріг і об'єктів соцкультпобуту, в тому числі у
місцях компактного проживання депортованих громадян, позначаються
на загальному стані розвитку регіону.

   У 2002-2003 роках для депортованих громадян виділено близько
300  земельних ділянок, які потрібно забезпечити відповідною
житлово-комунальною, торговельно-побутовою, транспортною та іншою
інфраструктурою.

   Система електро-, водопостачання і водовідведення регіону
перебуває в аварійному стані.

   Необхідно здійснити реконструкцію водоводу і насосної станції
у смт Новий Світ. У зв'язку з тим, що нові селища будуються в
гірській місцевості, необхідно спорудити нові водопровідні і
каналізаційні станції.

   Не забезпечується     централізоване     постачання
санаторно-курортних закладів і населення природним газом. Для його
газифікації необхідно спорудити газопроводи-відводи і відповідні
мережі у населених пунктах.

   Серйозною проблемою є незадовільний стан більшості доріг, що
потребують реконструкції і ремонту.

   Потребують коригування  застарілі  генеральні  плани всіх
населених пунктів, за винятком смт Новий Світ.

   Потрібно вжити  невідкладних  заходів  для  виконання
землевпорядних  робіт,  пов'язаних з установленням нових меж
населених пунктів і винесенням їх у натуру (на місцевість).

   Раціональне використання  земельних  ресурсів  практично
неможливо забезпечити без здійснення грошової оцінки землі.

   Необхідно також виконати великий обсяг берегоукріплювальних
робіт.

   Протягом тривалого часу не розв'язувалися деякі  важливі
проблеми в соціальній сфері, а також у сфері освіти. Школи, що
перебувають у  комунальній власності  м. Судака,  потребують
капітального ремонту і реконструкції.

          Мета і завдання Програми

   Метою Програми є створення сучасного високоефективного і
конкурентоспроможного рекреаційного  комплексу,  що  сприятиме
підвищенню життєвого рівня населення, забезпеченню стабільного
економічного,   соціального   і   культурного   розвитку
адміністративно-територіальних одиниць регіону.

   Основні завдання Програми:

   створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної
бази  санаторно-курортного  і  туристичного  комплексу  та
інфраструктури життєзабезпечення населених пунктів;

   створення інженерних мереж, що забезпечують збільшення обсягу
і якості надання санаторно-курортних і туристичних послуг та
розширення їх номенклатури;

   підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку
ринку праці;

   залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій;

   розв'язання проблем екологічної безпеки.

      Пріоритетні напрями соціально-економічного
               розвитку

   Пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку є:

   реконструкція і завершення будівництва об'єктів та мереж
електро- та водопостачання і каналізації, берегоукріплення;

   реконструкція існуючих і будівництво нових  автомобільних
доріг;

   завершення газифікації регіону;

   проведення робіт, пов'язаних із створенням умов для розвитку
внутрішнього та іноземного туризму, у тому числі автомобільного,
екологічного тощо;

   ремонт і  реставрація  пам'яток  історії,  архітектури і
культури;

   будівництво, ремонт і реставрація об'єктів соціальної  і
культурної інфраструктури;

   будівництво етнічних  рекреаційних  комплексів, проведення
робіт і надання послуг, пов'язаних з облаштуванням проживання
депортованих громадян.

           Етапи виконання Програми

   Програма виконується поетапно.

   На першому етапі - 2005-2008 роки - забезпечується розвиток
матеріально-технічної бази та інфраструктури рекреаційної галузі,
розширення будівництва нових об'єктів, поліпшення економічного
стану регіону, раціональне використання природних ресурсів, а на
другому - 2008-2010 роки - завершення реалізації визначених
Програмою заходів.

           Ресурсне забезпечення

   Заходи, визначені у додатку до Програми,  передбачається
здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

         Контроль за виконанням Програми

   Контроль за  виконанням  Програми  покладається  на Раду
міністрів Автономної Республіки Крим, Мінекономіки  та  інші
заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

         Результати виконання Програми

   Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

   формування у   регіоні   сучасного   високоефективного
конкурентоспроможного  санаторно-курортного  і  туристичного
комплексу  загальнодержавного  і міжнародного значення шляхом
зміцнення його матеріально-технічної бази, створення умов для
якісного відпочинку та лікування майже 500 тис. осіб, а також
підвищення більш як у 3 рази надходжень до державного бюджету;

   поліпшення соціально-економічного стану регіону, створення
умов для зростання добробуту громадян.


                             Додаток
                            до Програми

               ЗАХОДИ
   щодо забезпечення комплексного соціально-економічного
     розвитку м. Судака та інших населених пунктів,
     розташованих на прилеглій до нього території,
            на 2005-2010 роки

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк вико- нання, роки Орієнтов- ний обсяг фінансу- вання, тис. гривень У тому числі за рахунок:
держав- ного бюджету інших джерел
Газифікація
Будівництво газопроводу- відводу середнього тиску (5,5 кілометра) і газорозподільної станції у смт Коктебель Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки 2005 4000 4000  
Будівництво газопроводу Коктебель - Щебетовка (9 кілометрів) -"- 2006 8000 8000  
Будівництво газопроводу Судак - Новий Світ (17,5 кілометра) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, НАК "Нафтагаз України" 2005- 2006 15000 5000 10000
2005 10000   10000
2006 5000 5000  
Будівництво газопроводу Судак - Багатівка - Сонячна Долина (16 кілометрів) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, виконавчий комітет Судацької міської ради 2007- 2009 14500 3500 11000
2007 6800 1500 5300
2008 4300 1000 3300
2009 3400 1000 2400
Будівництво розвідних мереж у м. Судак, смт Новий Світ, Коктебель, Щебетовка, с. Багатівка і Сонячна Долина Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування 2005- 2010 12000   12000
2005 2700   2700
2006 2000   2000
2007 2000   2000
2008 1900   1900
2009 1700   1700
2010 1700   1700
Разом 53500 20500 33000
Енергозабезпечення
Реконструкція мережі електропостачання напругою 0,4 кВ у с. Морське Мінпаливенерго, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 2006 680 480 200
Реконструкція мережі електропостачання напругою 0,4 кВ по вул. Морській у м. Судак Рада міністрів Автономної Республіки Крим 2005 460   460
Будівництво лінії електропередачі напругою 10 кВ від підстанцій у м. Судак і с. Веселе до смт Новий Світ Мінпаливенерго, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 2005- 2006 1382 1382  
2005 700 700  
2006 682 682  
Будівництво каскаду малих гідроелектростанцій на р. Суук-Су Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук 2005- 2006 3200 3200  
2005 1600 1600  
Разом 5722 5062 660
Землевпорядні і містобудівні роботи
Розроблення схеми планування території Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держбуд, Мінекономіки 2005 300 300  
Розроблення генерального плану м. Судак -"- -"- 200 200  
Розроблення генеральних планів сільських населених пунктів: Морське, Сонячна Долина, Дачне, Веселе, Грушівка, Миндальне, Прибережне, Багатівка, Лісне, Перевалівка, Холодівка, Громівка, Міжріччя, Ворон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, виконавчий комітет Судацької міської ради 2006- 2007 794,6   794,6
2006 147,3   147,3
2007 147,3   147,3
Проведення землевпорядних робіт (установлення меж населених пунктів і винесення їх меж у натуру (на місцевість): виконавчий комітет Судацької міської ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін 2005- 2009 790 790  
м. Судак -"- 2005 160 160  
села Морське і Сонячна Долина, смт Новий Світ -"- 2006 100 100  
села Дачне, Веселе, Грушівка -"- 2007 165 165  
села Миндальне, Прибережне, Багатівка, Лісне -"- 2008 200 200  
села Перевалівка, Холодівка, Громівка, Міжріччя, Ворон -"- 2009 165 165  
Встановлення охоронних зон малих річок Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін 2005- 2009 1663 1663  
2005 165 165  
2006 374 374  
2007 374 374  
2008 375 375  
2009 375 375  
Інвентаризація земель у м. Судак Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005- 2006 380 380  
2005 200 200  
2006 180 180  
Грошова оцінка земель сільських населених пунктів: Сонячна Долина, Дачне, Веселе, Миндальне, Грушівка, Прибережне, Багатівка, Лісне, Перевалівка, Холодівка, Громівка, Міжріччя, Ворон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005 140   140
Разом 4067,6 3133 934,6
Берегоукріплювальні і протизсувні роботи
Проведення берегоукріплювальних робіт у с. Морське на відрізку протяжністю 1,2 кілометра Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держ- житлокомунгосп, Мінекономіки 2005- 2010 17000 17000  
2005 2900 2900  
2006 2820 2820  
2007 2820 2820  
2008 2820 2820  
2009 2820 2820  
2010 2820 2820  
Здійснення протизсувних заходів у м. Судак, с. Дачне -"- 2005 500 500  
Разом 17500 17500  
Берегоукріплювальні роботи на річках
Проведення берегоукріплювальних робіт на річках:          
Суук-Су (м. Судак, с. Дачне) на відрізку протяжністю 13 кілометрів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держжитло- комунгосп, Мінекономіки 2005- 2007 13350 13350  
2005 2250 2250  
2006 5550 5550  
2007 5550 5550  
Шелен (с. Морське) на відрізку протяжністю 1,5 кілометра Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки 2005- 2008 2250 2250  
2005 630 630  
2006 540 540  
2007 540 540  
2008 540 540  
Ай-Серез (села Міжріччя і Ворон) на відрізку протяжністю 3 кілометри -"- 2005- 2008 2650 2650  
2005 600 600  
2006 680 680  
2007 680 680  
2008 690 690  
Проведення протизсувних робіт у районі будинків N 10 і 32 по вул. Л. Голіцина в смт Новий Світ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки 2006 1500 1500  
Разом   19750 19750  
Будівництво і реконструкція доріг
Проведення капітального ремонту автодоріг:          
Алушта - Судак - Феодосія на відрізку 62-64-й кілометр Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, Укравтодор 2005- 2006 3700 3700  
2005 925 925  
2006 2775 2775  
Сімферополь - Феодосія - Керч на відрізку 44-78-й кілометр -"- 2005- 2010 31300 31300  
2005 500 500  
2006      
2007 2820 2820  
2008 4380 4380  
2009 12200 12200  
2010 11400 11400  
Грушівка - Судак на відрізку 1-20-й кілометр -"- 2005- 2008 28750 28750  
2005 4000 4000  
2006 8040 8040  
2007 8040 8040  
2008 8670 8670  
Держшосе - Курортне на відрізку 1-4-й кілометр -"- 2005- 2007 4000 4000  
2005 400 400  
2006 600 600  
2007 3000 3000  
Судак - Новий Світ на відрізку 1-5-й кілометр -"- 2005- 2006 4000 4000  
2005 1455 1455  
2006 2545 2545  
Алушта - Судак - Феодосія на відрізку до сіл Міжріччя - Ворон Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, Укравтодор 2006- 2008 4400 4400  
2006 200 200  
2007 200 200  
2008 4000 4000  
Судак - Миндальне - Сонячна Долина протяжністю 17 кілометрів -"- 2006- 2010 12450 12450  
2006 450 450  
2009 6000 6000  
2010 6000 6000  
Алушта - Судак - Феодосія до сіл Морське - Громівка на відрізку протяжністю 7 кілометрів -"- 2006- 2008 5600 5600  
2006 250 250  
2007 2500 2500  
2008 2850 2850  
Нарощування підпірних стін на 66-му кілометрі автодороги Алушта - Судак - Феодосія -"- 2005 600 600  
Будівництво об'їзної дороги в м. Судак протяжністю 6 кілометрів -"- 2009- 2010 10800 10800  
2009 4000 4000  
2010 6800 6800  
Забезпечення здійснення заходів з безпеки руху -"- 2005- 2007 4600 4600  
2005 2020 2020  
2006 1240 1240  
2007 1340 1340  
Разом 110200 110200  
Водопостачання та водовідведення
Реконструкція водоводу Судак - Феодосія (аварійні ділянки протяжністю 47 кілометрів) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держжитло- комунгосп, Мінекономіки 2005- 2007 19700 19700  
2005 5800 5800  
2006 6800 6800  
2007 7100 7100  
Відновлення резервуарів та реконструкція існуючих насосних станцій в м. Судак Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держжитло- комунгосп, Мінекономіки 2005- 2006 2000 2000  
2005 1000 1000  
2006 1000 1000  
Будівництво каналізаційного колектора від кварталу Суук-Су до насосної станції м. Судак -"- 2005- 2006 1100 1100  
2005 550 550  
2006 550 550  
Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Судак -"- 2005- 2007 13000 13000  
2005 4850 4850  
2006 5150 5150  
2007 3000 3000  
Реконструкція водоводу від резервуара чистої води в м. Судак до резервуара чистої води в смт Новий Світ (12 кілометрів), насосної станції в смт Новий Світ -"- 2005- 2006 2400 2400  
2005 1300 1300  
2006 1100 1100  
Прокладення трубопроводу питної води в смт Новий Світ -"- 2006- 2008 1800 1800  
2006 800 800  
2007 500 500  
2008 500 500  
Реконструкція напірного колектора в смт Новий Світ -"- 2005- 2006 2500 2500  
2005 1250 1250  
2006 1250 1250  
Реконструкція резервуарів чистої води у селах Сонячна Долина і Багатівка -"- 2006 985   985
Реконструкція місцевих джерел (каптажів) чистої води із встановленням зон санітарної охорони у селах Сонячна Долина і Багатівка -"- 2006 150   150
Реконструкція водоводу від каптажів до резервуара чистої води (1 кілометр) у селах Сонячна Долина і Багатівка Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держжитло- комунгосп, Мінекономіки 2005- 2006 310   310
2005 124   124
2006 186   186
Реконструкція водоводу (2 кілометри) від резервуара чистої води у с. Морське -"- 2008 545   545
Буріння трьох свердловин з насосними станціями у с. Морське Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2007 600   600
Реконструкція резервуара чистої води і розвідних мереж (5 кілометрів) у с. Морське Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держжитло- комунгосп, Мінекономіки, виконавчий комітет Судацької міської ради 2008 2400   2400
Відновлення ставків-накопичувачів у с. Морське -"- 2005 1120   1120
Реконструкція мереж каналізації у с. Морське -"- 2005 400   400
Реконструкція майданчика під резервуар чистої води і будівництво резервуара у с. Веселе -"- 2005 250   250
Реконструкція насосної станції другого підйому у с. Веселе -"- 2005 100   100
Реконструкція водоводу (4 кілометри) і розвідних мереж (5 кілометрів) у с. Веселе -"- 2005- 2006 2010   2010
2005 1000   1000
2006 1010   1010
Будівництво каналізаційних очисних споруд із ставками-накопичувачами у с. Веселе -"- 2005- 2007 8150 6000 2150
2005 2750 2000 750
2006 2750 2000 750
2007 2650 2000 650
Будівництво каналізаційного колектора від очисних споруд до с. Веселе (8 кілометрів) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держжитло- комунгосп, Мінекономіки, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005- 2007 1500 1270 230
2005 270 270  
2006 600 500 100
Реконструкція об'єктів водопостачання у селах Грушівка, Холодівка, Перевалівка, Лісове -"- 2005- 2006 2040   2040
2005 1200   1200
2006 840   840
Реконструкція об'єктів водопостачання у с. Міжріччя -"- 2005- 2006 1800   1800
2005 800   800
2006 1000   1000
Реконструкція розвідних мереж (18 кілометрів) у смт Щебетовка Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Держжитло- комунгосп, Мінекономіки, виконавчий комітет Феодосійської міської ради 2006- 2008 3600 1500 2100
2006 1900 1000 900
2007 1000 500 500
Будівництво двох майданчиків та водонапірних башт у смт Щебетовка -"- 2006- 2007 750   750
2006 450   450
2007 300   300
Реконструкція водоводу (2,5 кілометра) з розвідними мережами (2 кілометри) в смт Коктебель -"- 2005- 2006 900   900
2005 540   540
2006 360   360
Будівництво двох резервуарів чистої води в смт Коктебель -"- 2005- 2006 1630 1000 630
2005 815 500 315
2006 815 500 315
Разом 70370 52270 18100
Енергозабезпечення
Закінчення будівництва сонячної теплонасосної станції та теплонасосної станції з використанням енергії моря Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук 2005- 2006 7000 7000  
2005 3500 3500  
2006 3500 3500  
Реконструкція котелень з переведенням їх на газове паливо Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005- 2008 8000   8000
2005 1000   1000
2006 2000   2000
2007 2000   2000
2008 3000   3000
Разом   15000 7000 8000
Охорона навколишнього середовища
Будівництво полігона твердих побутових відходів із сміттєпереробним заводом у м. Судак Мінприроди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005- 2007 10000 2600 7400
2005 650 650  
2006 4350 950 3400
2007 5000 1000 4000
Разом 10000 2600 7400
Соціально-культурна сфера
Будівництво середньої загальноосвітньої школи у південно-західній частині м. Судак Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005- 2010 15000 10500 4500
2005 500 500  
2006 2900 2000 900
2007 2900 2000 900
2008 2900 2000 900
2009 2900 2000 900
2010 2900 2000 900
Будівництво котельні середньої загальноосвітньої школи у с. Дачне Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005 350 350  
Реконструкція будівлі середньої загальноосвітньої школи N 1 м. Судак -"- 2006 1500   1500
Переобладнання дитячого садка в с. Грушівка під будинок для осіб похилого віку -"- 2006 100   100
Разом 16950 10850 6100
Рекреаційна сфера
Будівництво пансіонату в курортній зоні "Веселе" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради   15390   15390
Будівництво пансіонату в с. Морське -"-   7995   7995
Будівництво курортного комплексу клубного типу "Клуб" -"-   1066000   1066000
Будівництво оздоровчого комплексу "Корти" -"-   22920   22920
Будівництво оздоровчого комплексу "Водний світ" -"-   31980   31980
Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу "Персиковий сад" -"-   12600   12600
Будівництво оздоровчого комплексу "Капсель" -"-   19740   19740
Будівництво дитячого спортивно-оздоровчого футбольного центру в м. Судак -"-   16000   16000
Створення екопарку -"-   1732   1732
Будівництво автокемпінгу і дитячого аквапарку в бухті Капсель -"-   853   853
Будівництво сезонного автокемпінгу на мисі Чобан-Куле Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради   365   365
Будівництво сезонного автокемпінгу в бухті Бугаз -"-   464   464
Будівництво розважального комплексу на території Судацької фортеці -"-   737   737
Будівництво центру ігросервісу в м. Судак -"-   2310   2310
Реконструкція санаторію "Політ" і будівництво плавального басейну в смт Новий Світ -"-   3340   3340
Будівництво і реконструкція курортно- рекреаційного комплексу "Ведмежа" в бухті Капсель -"-   106600,9   106600,9
Реконструкція систем гарячого водопостачання з використанням сонячних колекторів у військовому клінічному санаторії (м. Судак) і туристично-оздоровчому комплексі "Судак" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, Мінекономіки, Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук 2005- 2006 2005 2006 1500 750 750 1500 750 750  
Проведення рекламної кампанії у вітчизняній і закордонній пресі, на радіо і телебаченні щодо створення позитивного іміджу та привабливості курортно-туристичного комплексу Держтурадмі- ністрація, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005- 2010 1870 1500 370
2005 312 250 62
2006 312 250 62
2007 312 250 62
2008 312 250 62
2009 312 250 62
2010 310 250 60
Забезпечення створення єдиної інформаційної курортно-туристичної мережі і її інтеграція в мережу України та інших держав Держтурадмі- ністрація, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчий комітет Судацької міської ради 2005- 2010 700 500 200
2005 117 84 33
2006 118 84 34
2007 117 83 34
2008 116 83 33
2009 116 83 33
2010 116 83 33
Участь у міжнародній і регіональній виставкових кампаніях в Україні та за рубежем -"- 2005- 2010 600 500 100
2005 100 84 16
2006 100 83 17
2007 100 83 17
2008 100 83 17
2009 100 83 17
2010 100 84 16
Організація і здійснення заходів щодо реалізації програми "Формування механізмів розвитку Автономної Республіки Крим як міжнародного центру "Великий Шовковий шлях" Держтурадмі- ністрація, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 2005- 2010 1800 1200 600
2005 900 600 300
2006 220 120 100
2007 170 120 50
2008 170 120 50
2009 170 120 50
2010 170 120 50
Разом 1316396,9 5800 1310596,9
Усього 1639456,5 254665 1384791,5

БУДСТАНДАРТ Online